Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zvukové orgány

• savci – echolokace = schopnost vysílání ultrazvukových vln (netopýr ušatý – ústy, vrápenec velký - hrtanem, delfín – speciální váčky) a zpětně je odražené na bázi sonaru přijímat

7.4.2.3 Termoreceptory
• ochranný význam, u některých skupin živočichů mohou napomáhat při získávání potravy
• bezobratlí – kutikulární chlupy se smyslovými buňkami na tykadlech či v okolí ústního otvoru u členovců
• obratlovci – kožní tělíska – rozvětvená nervová vlákna obalená vazivovým pouzdrem (např. Krauseho tělíska – ve svrchní vrstvě škáry, vnímání chladu, Ruffiniho tělíska – hluboko ve škáře, tepelné receptory)
• u některých hadů (hroznýš, chřestýš) se vyvinuly zvláštní infrareceptory, které slouží k lokalizaci potravy na vzdálenost 1-2 m.

7.4.2.4 Fotoreceptory
• slouží organismům k orientaci v prostoru, k získávání potravy, k ochraně před predátory, případně i k optické komunikaci
• bičíkovci – citlivost na světlo, vyvinuta světločivná skvrna (stigma)
• mnohobuněční živočichové – citlivost na světlo prakticky všechny ektodermální buňky

Žádné komentáře:

Okomentovat