Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.4.1.2 Meióza

- redukční dělení je proces, při kterém vznikají pohlavní buňky
- pohlavní buňky mají na rozdíl od tělních (somatických) buněk pouze jednu sadu chromozomů (aby jejich splynutí při pohlavním rozmnožování nedocházelo ke zvyšování počtu chromozomů v jádře)
- při meióze probíhají dvě dělení jádra a buňky, ale jediné rozdělení chromozomů
- výsledkem jsou čtyři dceřiné buňky, z nichž každá má poloviční – haploidní počet chromozomů
2 fáze meiózy:1.) HETEROTYPICKÉ DĚLENÍ– (1. redukční), homologické chromozomy se párují (vznikají bivalenty), oba párové chromozomy se zdvojí (vznikají tetrády), do dceřiných jader se rozdělují celé bivalenty (ještě nedochází k rozdělení centromery), výsledkem jsou 2 dceřiná jádra s haploidním počtem chromozomů, každý z nich je však složen ze dvou 2 chromatid
2.) HOMOLOGICKÉ DĚLENÍ – (2. redukční), je podobné mitóze, účastní se ho však jádra s haploidním počtem dvouchromatidových chromozomů, jejich centromery se oddělí, chromozomy se rozestupují a výsledkem jsou čtyři dceřiné buňky, které obsahují haploidní sadu chromozomů

5.4.2 Dělení buňky – cytokineze
- po dělení jádra následuje dělení cytoplazmy, každá z dceřiných buněk obdrží přibližně polovinu všech organel, dělení buňky může probíhat různými způsoby, např.: zaškrcením, pučením nebo přehrádečným dělením

Žádné komentáře:

Okomentovat