Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

odraz kritického realismu - Ladislav Stroupežnický

odraz kritického realismu v díle:

L. Stroupežnického, bratří Mrštíků a Gabriely Preissové

Vychází ze skutečnosti. Realisté neidealizují svět jako romantikové, ale objektivně, přesně jako nezaujatí pozorovatelé děj zobrazují. Vytváří typické postavy pro určité prostředí.
U nás se těšilo oblibě zejména venkovské real. drama a nejvýznamnějšími představiteli byli především Ladislav Stroupežnický (Naši furianti), Gabriela Preissová (Gazdina roba, Její pastorkyňa), Vilém a Alois Mrštíkovi (Maryša).

Ladislav Stroupežnický (2. pol. 19. stol)
• Naši furianti -veselohra, realistický obraz soudobého venkova. Děj umístil na jih Čech, na vesnici. Furiant je člověk domýšlivý, samo libý, výbušný, musí mít poslední slovo, rád se pře, jeho názor musí vyhrát, protože má majetek jako např. v punčové scéně. Základní zápletka je zanedbatelná, děj je jednoduchý. Jde o spor, kdo bude ve vesnici ponocným. Starosta Dubský prosazuje vysloužilého vojáka Bláhu, světoběžníka, první radní Bušek krejčího. Spor obou členů zastupitelstva málem vyústí v nepřátelství, neboť každý prosazuje svého kandidáta. A tak nepřímo ohrožují sňatek svých dětí. Každý z uchazečů hledá boční cesty např. snaží se zapůsobit na jejich manželky. Spor končí nakonec smírem, hra nebyla pochopena, autor musel dokonce vysvětlovat, co tím myslel. Autor charakterizuje přesně venkovské typy i to, že kdo má větší majetek, má ve vesnici větší slovo, vliv, dokonce se považuje za lepšího člověka. Stroupežnický zesměšňuje nafoukanost, hloupost, sebevědomost sedláků, kteří se zajímají jen o svůj majetek.

Žádné komentáře:

Okomentovat