Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

OBECNÁ ZOOLOGIE

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH SOUSTAV
Existují různé kategorie živých soustav. Za základní kategorii považujeme jednice.

1.1 Jedinci (organismy)
- jsou živé soustavy, vykonávající všechny základní biologické funkce, jsou schopné samostatného života.
Jsou buď: jednobuněční (mikroorganismy) nebo mnohobuněční, dále viry, virusoidy a viroidy. S určitými výhradami řadíme do živých soustav i viry (nebuněčné formy živých soustav), neboť se vyznačují některými elementárními vlastnostmi charakterizující živé soustavy.

1.2 Obecné vlastnosti organismů
(společné vlastnosti živých soustav)
- jde o vlastnosti společné všem živým organismům → tím se odlišují od neživé přírody
- vysoká organizovanost živých sosutav je podmínkou pro průběh všech životních dějů, které se v organismech uskutečňují
- udržet tuto uspořádanost vyžaduje nepřetržitou výměnu látek, energií a informací mezi živou přírodou a okolím

Žádné komentáře:

Okomentovat