Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.2 Pohlavní rozmnožování

Oogeneze – vývoj vajíčka (oocytu) ve vaječnících. Prapohlavní bb se mění v oogonie (2n), kt. Se mitoticky dělí a mění na primární oocyty (2n), následuje meióza: v profázi 1. redukčního dělení se vývoj zastaví a pokračuje až v pohlavní dospělosti - na konci 1. redukčního dělení vzniká z každého primárního oocytu velký sekundární oocyt (n) a malá pólová b (n). 2. redukční dělení sekundárního oocytu (n), vzniká ootida (zralé vajíčko) a druhá pólová b.
Pólová b vzniklá 1 redukčním dělením se dělí na 2 pólové bb. Všechny 3 pólové bb zanikají.
Oplození – vnější (mimo tělo samice) x vnitřní (v těle samice)
Ontogeneze = vývoj jedince od vzniku zygoty do smrti.
3.3 Průběh zárodečného vývoje
Zárodečný vývoj začíná vznikem zygoty a končí opuštěním vaječných či zárodečných obalů.
Období:
1. Blastogeneze – rýhování vajíčka a tvorba zárodečných listů (gastrulace)
2. Organogeneze – diferenciace bb, tvorba tkání (histogeneze), tvorba základů orgánů (morfogeneze), růst zárodku.

Žádné komentáře:

Okomentovat