Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ludvík Vaculík

 tvorba v emigrací
- píše náročnější romány
Život jinde
Kniha smíchu a zapomnění
= romány
Valčík na rozloučenou
- lázeňský román

Nesnesitelná lehkost bytí
- filozofický román

Nesmrtelnost
- román založen na prolínání pásma reality a fikce


Ludvík Vaculík
1926
 prozaik, novinář, fejetonista
 vůdčí osobností samizdatové edice Petice
 autorem textu Dva tisíce slov – kritika totalitního režimu
 dílo:
Sekyra
- autobiografický generační román
- hl. hrdina se vrací do rodného kraje a setkává se svojí rodinou, hlavně s otcem
- hl. hrdina je líčen v konfrontaci s otcem :
1) autorita otce, ideální obraz
2) otec prosazuje komunismus, kolektivizaci vesnice a věci spojené s r. 194, mnohdy jde i proti své rodině
3) otec je politickým protivníkem, nepřítelem

Morčata
- román
- kritika román odsuzovala, protože Vaculík přisuzoval chování morčat k chování lidí

Český snář
- román
- otevřená dokumentární výpověď o životě hlavních představitelů neoficiální literatury 70. let

Ivan Klíma

Ivan Klíma
 píše milostnou tématiku, ústředním tématem láska
 dílo:
Moje první lásky
Moje veselá jitra
Moje zlatá řemesla
Milenci na jednu noc
Milenci na jeden den
= sbírky povídek


Milostné léto
Čekání na tmu, čekání na světlo
- romány

Alexander Kliment
 dílo:
Marie
- novela

Nuda v Čechách
- román


Jan Trefulka
 dílo:
O bláznech jen dobré
- román


Eva Kantůrková
 dílo:
Přítelkyně z domu smutku
- také televizní film ( Ivana Chýlková)


Lenka Procházková
 dílo:
Růžová dáma
- sbírka povídek

Oční kapky


Iva Procházková
 dílo:
Výprava na zlatou rybičku

Pavel Kohout

Pavel Kohout
1928
 básník, prozaik, dramatik
 v 50. letech začal s politickou činností
 od r. 1968 mu byl vydán zákaz publikovat
 od r. 1978 žije v emigraci
 u nás nebyl nikdy oficiálně oceněn a vyznamenán, v zahraničí je nositel ceny za evropskou literaturu
 dílo:
 tvorba u nás

Čas lásky a boje
- básnická sbírka

Zářijové noci
- drama

Taková láska
August august august

 tvorba v emigraci

Z deníku kontrarevolucionáře
- román, konfrontace ruských osvoboditelů v r. 1945 a okupantu v r. 1968
Katyně
- román
- nejdříve vyšel v samizdatu, později v knižní podobě v exilu
- ostrá kritika tehdejší společnosti

Kde je zakopán pes
- vzpomínkový deník autora, který vznikal v době jeho nuceného exilu v Rakousku
- líčí zápas jedince s tehdejší totalitní mocí

Hrdina tance a lásky
- psychologicky prokreslený román

Milan Kundera

Milan Kundera
1929
 prozaik, dramatik i básník
 narodil se v Brně
 otec rektorem JAMU
 vystudoval FAMU
 emigroval do Francie, zbaven českého občanství
 spisovatel evropského formátu
 píše francouzky, je označován za francouzského spisovatele českého původu
 bratr Ludvík( představitel skupiny RA) ho vedl k literární tvorbě
 přítelem byl Jan Trefulka
 dílo:
 tvorba před emigrací

Monology
- prvotina, básnická sbírka

Majitelé klíčů
- drama

Směšné lásky
-soubor povídek
- př. Falešný autostop
Já truchlivý Bůh
- o problémech lásky a mladých lidí

Žert
- román
- hl. hrdina Ludvík John, není komunista, studoval na vysoké škole, zamiluje se do Markéty, která je komunistka, je vyhozen z vysoké školy, jde na vojnu, seznání se s manželkou učitele, který ho vyhodil z VŠ, zahrává si s ní

Josef Škvorecký

 Proudy:
 próza intelektuální
 otázka odcizení člověka
 o lidech na okraji společnosti

Josef Škvorecký
1924
 narodil se v Náchodě
 v dětství byl velmi nemocný, nebyl ve styku s vrstevníky
 v 17. letech propadl Jazzu, což také ovlivnilo jeho tvorbu
 po maturitě byl totálně nasazen
 začal studovat medicínu, ale zjistil, že nemůže být lékařem
 začal studovat filozofii na KU
 po státnicích na universitě mu bylo přiděleno učitelské místo v pohraničí, kde učil na dívčí škole
 v roce 1956 začal pracovat jako redaktor časopisu Světová literatura
 překládal z angličtiny ( Hamingwaye, Faulknera..)
 v.1968 odchází se svou ženou Zdenou Salivarovou do Kanady, kde v Torontu zakládají nakladatelství 68 Publishers
 dílo:
Zločin v dívčí škole
- román

Zbabělci
- prvotina napsaná těsně po válce

 volná pentalogie
Prima sezóna
- soubor povídek z doby války

Tankový prapor
- román, Danny je ve vojenské službě, prostředí slouží autorovi ke kritice

Mirákl
- politický román
- Danny se snaží objasnit politickou vraždu

Příběh inženýra lidských duší
- román

židovská tématika ( 60. léta)

 židovská tématika ( 60. léta)

Legenda Emöke
- novela
- hrdina odjíždí do lázeňského města, kde se zamiluje do maďarské dívky, autor ukazuje rozdílnost povah, příběh končí rozchodem

Sedmiramenný svícen
- soubor povídek

 detektivní prózy
Smutek pana Borůvky
Konec pana Borůvky
Návrat pana Borůvky
-cyklus

Hříchy pro pátera Konxe
- zfilmováno

Lvíče
- kriminální román

 scénáře k televizním inscenacím
Zločin v šantánu
Zločin v dívčí škole

 další tvorba
Scherzo capriccioso
- román o A. Dvořákovi

 tvorba se svojí ženou Zdenou Salivarovou
Samožerbuch
- soubor dokumentů a dopisů čtenářů


Zdena Salivarová
 dílo:
Nebe, peklo, ráj
Honzlová
Pánská jízda

POSTMODERNISMUS

8. POSTMODERNISMUS
 vzniká jako reakce na modernismus
 vzniká ve 40. letech, ale rozkvětu nabývá až v 70. letech
 projevuje negativní postoj k avantgardním směrům
 dochází k prolínání tradice a experimentu
 představitelé:

Umerto Eco
 dílo:
Jméno růže
- román

Vladimír Nabokov
 dílo:
Lolita
- román

9. KOMERČNÍ LITERATURA
- představitelé:

Artur Hailey
 dílo:
Hotel, Letiště, Večerní zprávy, Konečná diagóza, Detektiv
- romány

Danielle Steelová
 dílo:
- milostné romány

Robin Cook
 dílo:
Horečka
- román z lékařského prostředí

Wilbur Smith
 dílo:
- historická tématika

Jackie Colins

Barbara Woodová

Stephen King

John Irving

Exilová literatura:

 objevuje se po r. 1968 v době tzv. normalizace

Exilová literatura:
 vycházela v zahraničí, protože v Čechách nemohla být vydávána
 nejznámější vydavatelství bylo v Torontu – 68 PUBLISHERS , vedli ho manželé Škvorečtí, jejich zásluhou zde vyšlo více než 200 titulů
 další exilová nakladatelství: CCC BOOKS v Mnichově a Haarlemu
INDEX v Kolíně nad Rýnem
POEZIE MIMO DOMOV v Mnichově
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE v Římě
KONFRONTACE v Curychu
 časopisy: Svědectví, Obrys, Listy
 rozhlas: Hlas Ameriky, Svobodná Evropa


Samizdatová literatura
 samizdatová literatura byla zakázaná, ale vycházela v Československu, i když tajně, v opisech
 zpočátku byla psána strojopisecky, později počítačem
 samizdatová nakladatelství: PETICE – Ludvík Vaculík
EDICE EXPEDICE - Olga a Václav Havlovi
POPELNICE - pro undergroundovou produkci
KVART - Jan Vladislav
ČESKÁ EXPEDICE
KRAMERIOVA EXPEDICE
 časopisy: Vokno, Kritický sborník, Revolver revue

Lawrence Ferlinghetti

Lawrence Ferlinghetti
 založil vlastní vydavatelství a knihkupectví pro Beatníky
Charles Bukowski
 Američan
 psal v 80. letech
 dílo:
Všechny řitě světa i ta má
- román


4. ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI
 angličtí spisovatelé 50. let
 vystupují proti tehdejší Alžbětinské společnosti
 odmítají konservatismus
 podávají silnou sociální kritiku
 v dílech používají hovorový jazyk
 představitelé:

John Osborne
 dílo:
Ohlédni se v hněvu
- román

John Braine
 dílo:
Místo nahoře
- román

Kingsley Amis
 dílo:
Šťastný Jim
- universitní román

David Lodge
 dílo:
Hostující profesoři
- román

Svět je malý
- román

EXPERIMENTÁLNÍ PRÓZA

5. EXPERIMENTÁLNÍ PRÓZA
a) Nový román
- typ francouzského románu 50. let
- oslabení příběhu, spíše úvahy
- několik lidí hodnotí ten samý jev z různých úhlů pohledu
- představitelé:

Alain – Robbe Grillet
 dílo:
Gumy
- román

Žárlivost
- román
b) Absurdní literatura, drama
- 50. léta
- zachycuje člověka v situaci úzkosti bez schopnosti komunikace s lidmi, postrádá smysl života
- děj těchto literatur je nesouvislý, převažuje stereotyp, úplná degradace jazyka
- představitelé:

Samuel Beckett
 dílo:
Čekání na Godota
- divadelní hra

Eugene Ionesco
 dílo:
Plešatá zpěvačka
- divadelní hra

6. MAGICKÝ REALISMUS

6. MAGICKÝ REALISMUS
 v 50. letech v zemích, kde je silná tradice mytologie
 dochází k prolínání snů a skutečnosti, reálna a fantasie
 představitelé:

Gabriel Garcia Marquez
 dílo:
Sto roků samoty
- rodinná sága

Čingiz Ajtmatoo
 dílo:
Stanice bouřná
- román
- život železničáře ve stepi

Michail Bulgakov
 dílo:
Mistr a Markétka
- román inspirovaný Faustem

LITERATURA S PRVKY SCI-FI

7. LITERATURA S PRVKY SCI-FI
a) vědecko – fantastická literatura
- děj se odehrává ve fiktivní společnosti, která je přetechnizovaná a líčí člověka v nepříznivé situaci
- představitelé:

Ray Bradbury
 dílo:
Marťanská kronika
- povídky

451° Fahrenheita
- román

Arthur. C. Clark
 dílo:
Vesmírná odysea
- povídky
b) fantasy literatura
- vystupují zde pohádkové bytosti, bájné náměty
- představitelé:

John Ronald Reuel Tolkien
 dílo:
Hobit
- povídky

Pán prstenů
- trilogie

c) vize totalitní společnosti
- představitelé:

George Orwell
 dílo:
1984
- román

Zvířecí forma
- román

Západní literatury

b) Západní literatury
- představitelé vyjadřovali krutost a nesouhlas s válkou
- soustřeďovali se na psychiku hrdinů a dávali důraz na dojemnost
- představitelé:
Amerika
Norman Mailer
 dílo:
Nazí a mrtví
- román
- vlastní zážitky z boje v Tichomoří
- psychologické portréty mnoha amerických vojáků

Joseph Heller
 dílo:
Hlava XXII.
- román
- bývá porovnáván s Haškovým Švejkem
- hl. hrdina je pilot
- vojenské služby se může zříct pouze ten, kdo je blázen

William Styron
 dílo:
Sophiina volba
- psychologický román
- hl. hrdinka Sophie se dostává se svými 2 dětmi do koncentračního tábora, kde se musí rozhodnout, které
z dětí pošle na smrt do plynové komory, vybere dceru Evu, celý život se trápí, nakonec spáchá sebevraždu

Anglie Německo

Anglie
Patrik Ryan
 dílo:
Jak jsem vyhrál válku
- román

Německo
Anna Seghersová
 dílo:
Sedmý kříž
- román
- z koncentračního tábora v Německu uteče 7 vězňů, 6 z nich je chyceno a přibito na 6 křížů, kříž zůstává
prázdný, protože vězňovi se podařilo uprchnout
- kříž je symbolem naděje nad nacismem

Tranzit
- román
- volné pokračování Sedmého kříže
- o emigrantech, kteří se snaží opustit Německo

Lion Feuchtwanger
 dílo:
Čekárna
- trilogie

Erich Maria Remarque
 dílo:
Vítězný oblouk, Noc v Lisabonu, Čas žít čas umírat, Stíny v ráji
- romány

Francie
Roberto Merle
 dílo:
Smrt je mým řemeslem
- román

ANGAŽOVANÁ LITERATURA

2. ANGAŽOVANÁ LITERATURA
 autoři vyjadřují nespokojenost s nedostatky doby
 zdůrazňují krizi mezilidských vztahů, což vede k pocitům ohrožení, úzkosti a odcizení
a) Existencionalismus
- představitelé:

Jean – Paul Sarte
 francouzský filozof, spisovatel a kritik
 odmítl Nobelovu cenu
 dílo:
Zeď
- povídky

Hnus
- román

Bytí a nicota
- filozof. úvahy o smyslu lidské existence, svobodě člověka

Albert Camus
 francouzský filozof a spisovatel
 oceněn Nobelovou cenou
 dílo:
Cizinec
- novela
- děj se odehrává v Alžírsku
b) Neorealismus
- v italské próze 40. – 50. let
- neorealismus = návrat k realismu
- v popředí stojí zájem o životy běžných lidí
znaky neorealistického románu:
 dějová dramatičnost
 drsnost
 sociální kritika
 důraz na morální hodnoty člověka
- představitelé:

Alberto Moravia
 dílo:
Horalka
- román

Římanka
- román

BEATNÍCI

3.BEATNÍCI
 „beat generation“ = hnutí amerických básníků a prozaiků 50. a 60. let
 projev negativismu
 centrum Beatníků San Francisco
 výsměch tradičním hodnotám ( peníze, kariéra, rodina)
 příklon k orientálním filosofiím
 hledání vnitřní svobody ( výstřední zjev, oblečení, hledání rozkoše, nevázaný život, drogy, alkohol, sex,
 jazzová hudba….)
 v literatuře:
 bezprostřední odvážná výpověď
 erotická otevřenost
 vulgarismy, slang
 představitelé:

Allen Ginsberg
 dílo:
Kvílení
- báseň, litanie
- autorova výpověď o generaci, která byla zničena drogami, alkoholem, sexem, orientální filosofií, protože
se snažila uniknout z americké civilizace zasvěcené penězům a plné strachu z atomové bomby
- za tuto báseň byl postaven před soud, vyhrál, a to byla ta nejlepší reklama pro Beatniky

Jack Keruac
 dílo:
Na cestě
- román, tzv. Bible Beatníků
- prostá reportáž ze silnic

Podzemníci
- román
- napsán během 3 dnů pod vlivem drog

ODRAZ 2.SVĚTOVÉ VÁLKY

 po 2. světové válce (vítěz Rusko) jsou zde převážně ruské literatury
 boje mezi západní a východní Evropou – vybudování tzv. Železné opony
 v r. 1948 bylo znárodnění
 do této doby byla evropská literatura považována za vzor všem ostatním literaturám
 z důvodu politické nestability jsou oceňovány neevropské literatury
Laureáti Nobelovy ceny: E. Hemingway, W. Faulkner, J. Steinbeck, J. B. Singer, B. Pasternak, M. Šolochov,
J. Seifert
 témata:
 zážitky z 2. světové války
 rozvoj vědy a techniky ( umožňuje nové poznání světa a vesmíru, ale nastává i devastace ŽP)
 globální problémy lidstva (nemoci, drogy, atomové zbraně v Japonsku, rasismus)

1. ODRAZ 2.SVĚTOVÉ VÁLKY
 autoři vyjadřují krutost a nenávist 2.sv. války
a) Východní literatury (Rusko)
- podávají válku jako oslavu vítězství nad fašismem
- oslava hrdinů
- v dílech najdeme vypjaté bojové scény
- představitelé:

Alexander Fadějev
 dílo:
Rudá garda
- román

Michail Šolochov
 dílo:
Osud člověka
- novela

Jurij Bondarev
 dílo:
Hořící sníh
- válečný román

Továrna na absolutno, Krakatit

Věc Makropulos
- utopické drama
- podle něj napsal Leoš Janáček stejnojmennou operu
- hlavní hrdinka Emílie je nesmrtelná, žije 300 let, protože její otec vyrobil nápoj nesmrtelnosti, vždy se napije a omládne, v životě jí ale nemůže už nic překvapit, je pro ní nudný, nakonec hodí recept do ohne a zemře

Továrna na absolutno
- utopický román
- hl. hrdina pan Bondi koupil na inzerát vynález vyrábějící absolutno ( = nálada, která působí na lidi a ti se stávají hodnými a věřícími), zdálo se, že společnost bude ideální, protože nikdo nikomu nic nezávidí, nastane však problém, protože lidi se nedovedou shodnout, jak vypadá Bůh a začnou se přít, čí Bůh je lepší. Začne válka, která skončila dohodou vojáku, kteří zjistili, že válka je zbytečné zlo
- Čapek předvídal uvolňování jaderné energie a chtěl lidstvo varovat před využitím vynálezů, atomovou energii přirovnával k náboženství


Krakatit
- utopický román
- hlavní hrdina je vědec Prokop, který vynalezl třaskavinu ( Krakatit), jejím zneužitím bylo možno zničit celý svět
- v závěru vyplývá, že není nutno činit velké vědecké vynálezy, ale že jsou i malé, hlavně aby byly ku prospěchu lidstva

období tvorby – přelom 20. a 30. let

 3. období tvorby – přelom 20. a 30. let
- v této době tvořil převážně krátké, drobné prózy
- působil jako novinář

Povídky z jedné kapsy
Povídky z druhé kapsy
= původně vydávány časopisecky
= téma čerpal z černé kroniky
= líčil příběhy se zápletkou, na první pohled nevyřešitelné, nakonec je záhada logicky vyřešena

Anglické listy
Italské listy
Výlet do Španěl
Obrázky z Holandska
Cesta na sever
= cestopisy doplněné obrázky
= sepsal zde své vlastní zážitky z cest
= snaží se vystihnout, co je pro danou zemí typické

 4. období tvorby 30.léta
- v této době napsal jedinou knížku - trilogii
Hordubal
Povětroň
Obyčejný člověk
= trilogie o poznání

Hordubal
- napsáno podle skutečné události
- Hordubal je muž, který se po 8 letech vrací z Ameriky, těší s domu na manželku a dceru, když přijede zjistí, že čeledín Štěpán , který pomáhal manželce Polaně s hospodářstvím, si nárokuje místo pána
- Hordubal je však snílek, který věří, že mu manželka byla věrná, všichni ho popichují a mají narážky, H. se naštve a nakonec ho najdou mrtvého, zjistí se, že byl zabit
- jako první je obviněn Štěpán, protože Polana čekala se Štěpánem dítě
- Hordubal je pohřben, ale ve vesnici se pořád řeší, kdo je viník
- 3 názory: Policie viní Štěpána, Hordubal vinil také Štěpána, prostý lid viní Hordubala, protože neměl odcházel, nebo Polanu, která měla vydržet zůstat věrná

Povětroň
- hl. postavou je letec, pilot, který letěl na větroni a spadl, nezabil se, našli ho lidé, kteří se dohadují o tom, co je to za člověka, jsou to 3 lidé sestra , jasnovidec a básník

Obyčejný člověk
- líčí příběh člověka
- psán formou deníku

období tvorby konec 30.lét

 5. období tvorby konec 30.lét
Válka s mloky
- utopický román

První parta
- román z hornického prostředí
- je zde líčena lidská statečnost a solidarita pomoci lidem, kteří byli zasypáni v dole

Bílá nemoc
- drama varující před fašismem

Matka
- drama
- hl. hrdinkou je matka Dolores, která mluví se svými syny a manželem, kteří zemřeli
- manžel a 2 synové byli zabiti ve válce, nejmladší syn Tony chce jít také do boje, matka mu to však zakazuje
- vojáci zaútočí na školy, kde zemřou nevinné děti, matka dává Tonymu do ruky pušku a posílá ho do boje se slovy : „ Jdi!“, protože si uvědomuje, že proto válce je třeba se aktivně postavit
- toto dílo změnilo postoj Čapka k válce, protože dílo bylo vydáno v době, kdy začíná válka, myslel si, že když bude před válkou varovat nevypukne

Život a dílo skladatele Foltýna
- nedokončený psychologický román
- vydán posmrtně

 tvorba pro děti
Dášenka, čili život štěněte
Devatero pohádek
= s bratrem Josefem

Význam Karla Čapka
 žánrová rozmanitost - publicista, krátké prózy, dlouhé prózy (romány), drama
 filosofický typ spisovatele světové úrovně - zamýšlel se nad tím co je pravda a kdo má pravdu , zjišťuje, že pravda je individuální a každý má svoji pravdu (viz. Trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný člověk)
 K. Čapek jako novinář je tvůrcem sloupku, kde se humorně zamýšlel nad aktuální událostí
 demokrat, humanista
 vytříbený jazyk, myšlenková zvláštnost děl

Karel Čapek

Karel Čapek zemřel na Vánoce r. 1938 na zápal plic
 dílo:

Zahradníkův rok
- soubor článků o zahradě

Měl jsem psa a kočku
- soubor článků o zvířatech

 díla napsaná s bratrem Josefem
Krakonošova zahrada
Zářivé hlubiny
= soubory povídek na různá témata

 1. období tvorby – do r. 1921
Francouzská poezie nové doby
- překlady moderních francouzských básníků

Boží muka
Trapné povídky
= soubory povídek

Loupežník
- divadelní hra, komedie
- napsáno po návštěvě Paříže
- střetnutí výbojného mládí s opatrnictvím a pokrytectvím dospělých
- boj o právo na lásku, výsměch měšťáckým konvencím
- vypráví o chlapci, který se zamiloval do dívky, kterou se rodiče snažili ochránit tím, že nechali vybudovat mříže na okna a zamykali jí doma, to se jim nakonec stalo osudovou chybou

období tvorby – do pol. 20. let, RUR

 2. období tvorby – do pol. 20. let
- vznikají utopické romány a hry, které dosáhly velké popularity
- předvídal rozvoj vědy a techniky, vyjadřuje obavy z jeho zneužití proti člověku

RUR
= Rossumovi universální roboti
- divadelní hra
- 3 dějství a předehra
- seznamujeme se s Helenou Gloryovou, která přichází na ostrov, kde se vyrábí roboti ( = stroje, které dokázaly provádět stejnou práci jako člověk, neznaly bolest a byly vytrvalejší)
- po 10ti letech se postoj lidí k robotům mění, neoslavují je - na ostrově je mnohem více robotů než lidí, dochází ke sporu, roboti lidi považují za nepřátele, ujmou se vlády nad světem
- mezi roboty Helenkou a Primusem se probudí nová vlastnost – cit, tím je lidstvo zachráněno, dochází k přeměně robota v člověka, vynálezce Alquist
- Čapek jako 1 použil termín Robot, chtěl vyjádřit nebezpečí přetechnizovaného světa

Ze života hmyzu
- drama
- alegorizující komedie, kterou napsali oba bratři
- autor na životě hmyzu ukazuje různé typy lidí a podává kritiku některých lidských vlastností
- 3 díly:
Motýli
 charakteristika lidí, kteří žijí jen z radovánek
Kořistníci ( Chrobáci)
 zobrazen příběh chrobáka
Mravenci
 souboj černého a červeného mravence, kteří bojují o stéblo trávy
-celé dění sleduje jako tulák, který hledá smysl života
- podává 2 záběry: 1. verze je velmi pesimistická, tulák umírá, protože nenachází řešení problému
2. verze tulák jde za dřevorubci, smysl života pak nachází v práci

Karel Čapek

Karel Čapek
1890- 1938
 jeden z našich ve světě nejvíc uznávaných autorů
 jeho dílo rozhodujícím způsobem zasáhlo do vývoje celé moderní české literatury
 pokládán za jednu z klíčových osobností vědecko – fantastického a utopického románu 20. století
 vynikající básník a překladatel
 narodil se jako syn lékaře v Malých Svatoňovicích v Podkrkonoší
 gymnázium studoval v Hradci Králové, Brně a Praze
 filozofii v Praze, Berlíne a Paříži
 studia dokončil r. 1915
 začal pracovat jako novinář
 psal příspěvky do Lidových novin, publikoval literárně kritické příspěvky, divadelní referáty, ale hlavně články, fejetony
 v let 1921 – 1923 byl dramaturg Vinohradského divadla
 byl stoupencem Pragmatismu
 v politických zásadách se shodoval s T. G. Masarykem
 podnikl mnoho cest po Evropě, miloval zvířata, práci na zahradě
 jeho manželkou byla herečka Národního divadla Olga Scheinpflugová
 starším bratrem byl Josef Čapek – malíř a ilustrátor, podílel se na několika knihách se svým bratrem, zemřel v r. 1945 v koncentračním táboře
 jeho sestra Helena se věnovala hudbě

Václav Řezáč

Václav Řezáč
 dílo:
Větrná setba
- románová prvotina

Slepá ulička
- román

Černé světlo
- román
- psychologická studie hl. hrdiny Karla

Svědek
Rozhraní
- romány

Jaroslav Havlíček
 dílo:
Neopatrné panny
- milostné příběhy

Petrolejové lampy
- psychologický román
-příběh ženy, která přes hmotné zajištění a dobrou povahu nenachází štěstí v manželství

Neviditelný
Ta třetí
Helimadoe
= romány

Synáček
- novela

Egon Hostovský
 velkou část života žil v exilu
 dílo:
Ghetto v nich
- psychologický román

Danajský dar
- román

Případ doktora Körnera
- román

Žhář
- novela

Listy z vyhnanství
- povídky z emigrace

Sedmkrát v hlavní úloze
Cizinec hledá byt
- romány

Nezvěstný
Půlnoční pacient
Dobročinný večírek
- romány psané v USA

RURALISTÉ

RURALISTÉ

 z latinského slova ruralis = venkovský
 zdůrazňovali zkreslenou představu o vesnici jako jedné rodině
 poukazovali na silný vztah sedláku ke své půdě jako k jediné hodnotě
 venkov byl líčen v protikladu s chaotickým městem
 představitelé:

Josef Knap
 pracoval v divadelním oddělení ND
 řídil časopis a edici Sever a východ (= centrum Ruralistů)
 dílo:
Réva na zdi
Muži a hory
Vysoké jarní nebe
= romány

Puszta
- román z Podkarpatské Rusi

František Křelina
 dílo:
Hubená léta
- román

Hlas na poušti
Puklý chrám
Bábel
= volná trilogie z Podještědí

Klíče království
- historická tématika

Každý své břímě
- román

Dcera královská, blahoslavná Anežka české

KATOLICKÁ PRÓZA

KATOLICKÁ PRÓZA

 představitelé:
Jakub Deml
 dílo:
Mé svědectví o Otakaru Březinovi
- kniha vzpomínek

Notatur Lumina
- sbírka básní

Hrad smrti
Tanec smrti
= lyrizované prózy

Miriam
Moji přátelé
- básně v próze

Šlépjeje
- próza obsahující 26 svazků

Zapomenuté světlo
- román

Jaroslav Durych
 dílo:
Jarmark života
Tři dukáty
Tři troníčky
Smích věrnosti
= povídkové soubory, ve kterých zobrazuje chudobu a bídu obyčejných lidí

Sedmikráska
- novela

Bloudění ( Velká Valdštejnská trilogie)
Rekviem ( Malá Valdštejnská trilogie)
- historická tématika

Karel Schulz
 prošel složitým uměleckým vývojem,začal s proletářskou poezií, přes poetismus až ke katolické próze
 pracoval pro Národní listy
 dílo:
Peníz z noclehárny
Prsten královnin
- povídky

Kámen a bolest
- román rozdělen do 3 svazků

SPOLEČENSKY ORIENTOVANÁ PRÓZA

SPOLEČENSKY ORIENTOVANÁ PRÓZA

 zájem o soudy a proměny jednotlivce
 cílem zobrazení současného světa
 představitelé:

Ivan Olbracht
 vlastním jménem Emil Zeman
 syn Antala Staška
 dílo:
Zamřížované zrcadlo
- deník z doby pobytu ve vězení


Obrazy ze soudobého Ruska
- soubor reportáží

O zlých samotářích
- soubor 3 povídek

Žalář nejtemnější
- psychologický román

Podivné přátelství herce Jesenia
- román

Devět veselých povídek z Rakouska i republiky
- soubor povídek

Anna proletářka
- schématický román

Země beze jména
- soubor reportáží

Nikola Šuhaj loupežník
- baladický román

Golet v údolí
-soubor 3 povídek

Biblické příběhy
- převyprávěný Starý zákon pro mládež

Ze starých letopisů
- tvorba pro mládež

O mudrci Bitpajovi a jeho zvířátkách
- staroindické báje

Marie Majerová

Marie Majerová
 představitelka socialistického realismu
 redaktorka Rudého práva
 dílo:
Povídky z pekla
- prvotina

Panenství
- románNejkrásnější svět
- román

Přehrada
- utopický román

Parta na křižovatce
- povídka, stěžejní kapitola pro román Siréna

Siréna
- román o rodině Hudcových

Havířská balada
- navazovala volně na román Siréna

Robinsonka
- próza pro děti a mládež

Dívky tepané ze stříbra
- povídky

Marie Pujmanová

Marie Pujmanová
 dílo:
Pod křídly
- vzpomínková kniha o svém dětství

Pacientka doktora Hégla
- románová prvotina

Lidé na křižovatce
Hra s ohněm
Život proti smrti
= románová trilogie

Předtucha
- dívčí román

Vladislav Vančura
 studoval gymnázium, pak medicínu
 se svou manželkou provazovali lékařskou praxi
 za Heydrichiády byl zatčen a popraven
 dílo:
Dlouhý, široký a bystrozraký
- prvotina

Pekař Jan Marhoul
- román

Pole orná a válečná
- román odsuzující válku

Rozmarné léto
- novela

30. léta historická tématika

 30. léta historická tématika
Markéta Lazarová
- baladický román

Luk královny Dorotky
- povídka

Tři řeky
Útěk do Budína
Konec starých časů
= romány

Obrazy z dějin národa českého
- napsáno ještě v době okupace
- historické pásmo

Jezero Ukereve
- drama

Josefína
- veselohra


PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA

 zaměřuje se na nitro člověka
 je ovlivněna filozofií Zikmunda Freuda, který prosazoval psychoanalýzu
 představitelé:

Jarmila Glazarová
 dílo:
Roky v kruhu
- prvotina, autobiografický román

Vlčí jáma
- psychologický román

Advent
- román

LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA

LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA

 zobrazovala válku jako historickou událost
 představitelé se sami účastnili odboje, byli v legiích
 většinou se v dílech objevuje tématika zahraničního odboje a nebo působení našich vojáků jako zajatců v Rusku na straně odpůrců Říjnové revoluce
 představitelé:

Rudolf Medek
 hodnota jeho díla není tak umělecká jak kronikářská, zaznamenává historické události
 dílo:
Zborov
- báseň

Ohnivý drak
Veliké dny
Ostrov v bouři
Mohutný sen
Anabáze
= 5 dílný románový cyklus

Plukovník Švec
- drama

Josef Kopta
 legionářskou literaturou se zabýval pouze v 1. období jeho tvorby
 dílo:
Třetí rota
Třetí rota na magistrále
Třetí rota doma
= románová trilogie

František Langer, Jaroslav Kratochvíl

Adolf čeká na smrt
- román

Hlídač č. 47
- román

František Langer
 působil v legiích jako vojenský lékař
 dílo:
Železný vlk
- soubor povídek

Jízdní hlídka
- drama

Pes druhé roty
- knížka pro děti

Jaroslav Kratochvíl
 důstojník československých legií
 dílo:
Prameny
- nedokončený 2 dílný román

Cesta revoluce
- historická publikace


DEMOKRATICKÝ PROUD

 představitelé:

Karel Čapek
- viz. otázka č. 20

Eduard Bass
 novinář, redaktor Lidových novin
 dílo:
Rozhlášky
- veršované komentáře k dobovým událostem

Kázáníčka
- slupky

Klapzubova jedenáctka
- román pro děti o fotbalovém mužstvu

Karel Poláček

Cirkus Humberto
- román, vrchol tvorby
- hl. postavou je Vašek Karas, který se do cirkusu dostane díky svému otci
- líčí osudy Vaška v cirkusu, kdy prodej všemi stupni, jako malý uklízel a krmil zvířata, potom pomáhal při výcviku, působil jako artista, zamiloval se do dcery principála, vezme si jí a když principál zemře stane se ředitelem cirkusu
- líčí historii cirkusu Humbero a různé zážitky, oslavuje pyly a obětavost českého člověka

Lidé z maringotek
- soubor povídek

Karel Poláček
 dílo:
Muži v ofsajdu
- humoristický román s fotbalovou tématikou

Hostinec U kamenného stolu
- humoristický román z měšťáckého prostředí

Dům na předměstí
Hlavní přelíčení
= společensky kritické romány

Michelup a motocykl
- humoristický román

Okresní město
Hrdinové táhnou do boje
Podzemní město
Vyprodáno
- románová pentalogie, 5. díl nebyl nalezen

Bylo nás pět
- povídka

SVĚTOVÉ VÁLKY V LITERATUŘE

OBRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY V LITERATUŘE

 podává otřesné zážitky z fronty
 představitelé:

Jaromír John
 pseudonym Bohumil Barklous
 profesor, novinář, kritik a výtvarní estetik
 dílo:
Večery na slamníku
- povídkový soubor

Rajský ostrov
- román o budování Národního divadla

Moudrý Engelbert
- román

Dořini milenci a jiné kratochvíle
- soubor 5 novel

Jaroslav Hašek
 narodil se v Praze
 byl synem středoškolského profesora
 vzdělání získal na Obchodní akademii
 začal pracovat v bance Slávie
 žil bohémský a tulácký život
 s kamarády cestoval pěšky po Evropě, nebo byl v pražských hospůdkách
 stal se redaktorem časopisu Svět zvířat
 měl obchod se psy
 rozhodl se založit novou politickou stranu : „Strana mírného pokroku v mezích zákona “
 zesměšňoval tehdejší politiku
 po vypuknutí války byl na frontě, přeběhl k ruským legiím a vstoupil do Rudé armády
 v r. 1920 se vrací do Československa k bohémskému životu
 začíná psát Švejka
 stěhuje se do Lipnice, kde žije se svou druhou manželkou
 nemocný r. 1923 umírá

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 dílo:
Črty, povídky a humoresky z cest
- soubor povídek

Trampoty pana Tenkráta
- soubor povídek

Můj obchod se psy a jiné povídky
- soubor povídek

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
- satirický román psaný v letech 1920 -1923
- 4 díly: V zázemí
Na frontě
Slavný výprask
Pokračování slavného výprasku
- poslední díl dopsal pouze do poloviny, druhou polovinu dopsal jeho přítel Karel Vaněk
- hl. postavou je Josef Švejk, který doslova plnil všechny příkazy a tím ukazoval na jejich nesmyslnost
- román původně vycházel časopisecky s ilustracemi Josefa Lady, protože byl oblíbený došlo ke knižnímu vydání
- román je psán formou vyprávění, které je velmi často přerušováno různými epizodami, autor epizod i vyprávění je Švejk
- jazyk je lidový, někdy používá vulgarismů, chtěl záměrně přiblížit jazyk lidí z hospod, vojáků
- byl 3 krát zfilmován ( Saša Rašilo, Rudolf Hrušinský v roli Švejka)
- přeložen do několika jazyků
- Hašek je mnohdy srovnáván se Švejkem, ale on byl naprostým opakem

OBRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA, DEMOKRATICKÝ PROUD, SPOLEČENSKY ORIENTOVANÁ PRÓZA, PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA

 rozvíjela se v mnoha proudech:
1) OBRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Jaromír John
Jaroslav Hašek

2) LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA
Rudolf Medek
Josef Kopta
František Langer

3) DEMOKRATICKÝ PROUD
Karel Čapek
Karel Poláček
Eduard Bass

4) IMAGINÁRNÍ PRÓZA
Vladislav Vančura

5) SPOLEČENSKY ORIENTOVANÁ PRÓZA
Ivan Olbracht
Marie Majerová
Marie Pujmanová

6) PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA
Jaroslav Havlíček
Jarmila Glazarová
Egon Hostovský
Václav Řezáč

7) RURALISTÉ
František Křelina
Josef Knap

8) KATOLICKÁ PRÓZA
Jakub Deml
Jaroslav Durych

REFLEXNÍ A MEDITATIVNÍ LYRIKA

REFLEXNÍ A MEDITATIVNÍ LYRIKA

• 30. léta
• představitelé:
František Halas
Vladimír Holan


František Halas
 dílo:
Sépie
- básnická sbírka

Kohout plaší smrt
Tvář
Hořec
- pesimistické sbírky

Dělnice
- básnická sbírka vyjadřující sympatie ke KSČ

Staré ženy
- básnická sbírka
Dokořán
- básnická sbírka

Torzo naději
Naše paní Božena Němcová
- básnické sbírky

Já se tam vrátím
- lyrizovaná próza


V řadě
- básně z doby okupace

A co básník
- básnická sbírka, která vyšla po Halasově smrti

Vladimír Holan
 dílo:
Blouznivý vějíř
- básnická prvotina

Vanutí
Oblouk smrti
Kameni, přicházíš...
- sbírky

Září 1938
- inspirace Mnichovskou zradou

První testament
- básnická sbírka

Zahřmotí
- básnická sbírka

Tereza Planetová
- poema

30. léta

 proletářská poezie
Město v slzách
Samá láska
= básnické sbírky

 poetismus
Na vlnách TSF
- sbírka napsaná bezprostředně po návštěvě Francie

Slavík zpívá špatně
- básnická sbírka napsaná po návštěvě Sovětského svazu

Poštovní holub
- sbírka

 30. léta (intimní lyrika)
Jablko z klína
Ruce Venušiny
Jaro sbohem
- sbírky intimní lyriky

 okupace
Zhasněte světla
- sbírka napsaná jako reakce na mnichovskou zradu

Vějíř Boženy Němcové
- tragika osudu B. Němcové v paralele s tragikou osudu českého národa


Kamenný most
Světlem oděná
- sbírky inspirující se Prahou

 konec 40. a začátek 50.let
Přilba hlíny
- básnická sbírka
- 3 cykly: Osm dní
Říp v okně
S otevřenou náručí

Šel malíř chudě do světa
- básnická sbírka

Maminka
- básnická sbírka vyjadřující lásku k matce

Píseň o Viktorce
- básnická sbírka

Konstantin Biebl

Konstantin Biebl
 dílo:

 proletářská poezie
Věrný hlas
- básnická sbírka věnovaná památce J. Wolkera

Zlom
Zloděj v Bagdádu
= básnické sbírky

 poetismus
Zlatými řetězy
S lodí, jež dováží čaj a kávu
Nový Ikaros
= básnické sbírky

 surrealismus
Nebe, peklo, ráj
Zrcadlo noci
- sbírky

KATOLICKÁ MODERNA

KATOLICKÁ MODERNA

• spisovatelé, kteří psali literaturu s náboženskou tématikou a sami byli přívrženci katolictví
• měli kritický vztah k české reformaci
• představitelé:
Jakub Deml
Jan Zahradníček
Bohuslav Reynek


Jakub Deml
 dílo:
Mé svědectví o Otakaru Březinovi
- kniha vzpomínek

Notatur Lumina
- sbírka básní

Hrad smrti
Tanec smrti
= lyrizované prózy

Miriam
- báseň v próze

Moji přátelé
- sbírka básní v próze

Šlépjeje
- próza obsahující 26 svazků

Zapomenuté světlo
- román

Jan Zahradníček

Jan Zahradníček
 redaktor katolického časopisu
 dílo:
Pokušení smrti
- tragická sbírka

Návrat
Jestřáby
Pozdravení slunci
La Saletta
Znamení moci
= básnické sbírky


Bohuslav Reynek
 dílo:
Rybí šupiny
- sbírka básní v próze

Rty a zuby
- básnická sbírka

Sníh na zápraží
Mráz v okně
= sbírky, které vyšly v Samizdatu

POETISMUS

POETISMUS

• 1920
• smrtí J. Wolkera ustupuje proletářská poezie a začíná se rozvíjet moderní
• autoři spolku Devětsil zavádějí nový avantgardní směr poetismus(V. Nezval, J. Seifert, K. Biebl, V. Vančura, K. Konrád, J. Voskovec, Werich, K. Teige)
• základní požadavky poetismu
 využití obraznosti a fantazie
 používá principu polytematické (=mnohonámětové) básně. která je psána na základě volné asociace představ a obrazů
 poezie svobodné osobnosti
 poezie poetistů = "poezie štěstí " (žádná tragičnost)
• cestu od proletářského umění k poetismu vyznačuje několik závažných dokumentů:
Město v slzách - J. Seifert, předmluva Vančura
Samá láska - J.Seifert, předmluva K. Teige
stať Poetismus - K.Teige
Manifest poetismu - Teige, Nezval
• představitelé:

Vítězslav Nezval
Jaroslav Seifert
Karel Teige
Vladislav Vančura

SURREALISMUS

SURREALISMUS

• 1934-1938
• r. 1929 hospodářská krize rozbila relativní stabilitu, sociální nejistoty byly stále zjevnější
• radostný životní pocit, jímž byl prodchnut poetismus, byl vystřídán pocitem nejistoty a tragična
• v květnu 1934 K. Teige, V. Nezval ohlásili v Pražském Mánesu oficiální přeměnu poetismu v surrealismus
• Nezval po návštěvě Francie otiskl překlad Bretonova druhého manifestu surrealismu
• představitelé:

Vítězslav Nezval
Jaroslav Seifert
Karel TeigeVítězslav Nezval
 narodil se v Biskoupkách u Třebíče v rodině řídícího učitele
 většinu života prožil v Šamoticích na venkově, který velmi ovlivnil jeho tvorbu
 odešel do Brna, kde studoval práva, nedokončil je
 potom studoval filozofii v Praze
 s velkoměstem se sžíval špatně, ale Praha pro něj byla inspirací
 stal se dramaturgem Osvobozeného divadla
 dílo:
Most
- 1922
- básnická prvotina, ve které se odráží období středoškolských studií

 poetismus
Podivuhodný kouzelník
Pantomima
= básnické sbírky

Básně noci
- sbírka básní
- obsahuje skladby:
Edison
Signál času

Reflexní lyrika – 30. léta

reflexní lyrika – 30. léta
Skleněný havelok
Zpáteční lístek
Pět prstů
Sbohem a šáteček
= básnické sbírky

surrealismus
Žena v množném čísle
Absolutní hrobař
Praha s prsty deště
= básnické sbírky

okupace r. 1939
Matka naděje
- básnická sbírka

poválečná tvorba
Stalin
Zpěv míru
= básnické sbírky

Křídla
Chrpy a města
Nedokončena
= básnické sbírky


drama
Milenci v kiosku
Manon Lescaut
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou


Jaroslav Seifert
první český nositel Nobelovy ceny za literaturu z r. 1984
narodil se v Praze na Žižkově v proletářské rodině
byl jedním ze zakládajících členů Devětsilu
jako novinář zpočátku publikoval v Rudém právu
r. 1929 vyloučen z komunistické strany
začíná publikovat v různých časopisech
prošel velmi složitým vývojem, ale po r. 1968 okupaci se postavil proti tehdejšímu režimu a jeho básně byly zakázány, vycházely pouze v Samizdatu
v 80. letech začal psát básně, které prošly cenzurou, a tak získal Nobelovu cenu

PROLETÁŘSKÁ POEZIE

PROLETÁŘSKÁ POEZIE

• vznikla r. 1920, když představitel starší generace Josef Hora vydal sbírku Pracující den
• zanikla r. 1924, když zemřel J. Wolker
• první reakce mladé generace na konec války
• spojovala je myšlenka změnit kapitalistickou společnost na socialistickou
• boj proti sociálnímu útlaku a válce
• r. 1920 byl založen spolek Devětsil (patřili do něj: J.Wolker, J.Seifert, K.Biebl, J.Hora, J.Hořejší)
• programový manifest proletářské poezie sepsal J. Wolker do stati Proletářské umění (byla vydána r. 1922 v časopise Var)• základní požadavky proletářské poezie:
 sociální angažovanost tvorby
 tendenčnost
 kolektivnost
 přiblížení dělnictvu, vytvoření literárního typu hrdiny z dělnického prostředí
• představitelé:

Jiří Wolker
 narodil se v Prostějově v úřednické rodině
 měl všestranné umělecké nadání
 prozaik a literární kritik, představitel proletářské poezie
 vystudoval práva
 onemocněl tuberkulózou
 léčil se u Jaderského moře, ve Vysokých Tatrách
 přesto ve 24 letech umírá
 dílo:
Host do domu
- 1921
- básnická sbírka napsaná v mládí
- ovlivněna vitalismem a tvorbou F. Šrámka
- námětem jsou obyčejné věci, plná idylické poezie
- básně: Okno, Kamna, Věci, Poštovní schránka
- závěrečná báseň Svatý kopeček psaná formou Pásma = volné řazení myšlenek

Josef Hora

Těžká hodina
- 1922
- sbírka básní pojmenovaná podle stejnojmenné básně, ve které se loučí s dětstvím a uvědomuje si, že je dospělý
- obsahuje 3 sociální balady:
Balada o očích topičových
Balada o snu
Balada o nenarozeném dítěti

Epitaf
- „ Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět, a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než mohl srdce k boji vytasit, zemřel, mlád dvacet čtyři let.

O milionáři, který ukradl slunce
- moderní pohádka

Nemocnice
Hrob
Nejvyšší oběť
= dramata


Josef Hora
 básník, prozaik, kritik, překladatel
 rozešel se s Komunistickou stranou
 stal se novinářem
 dílo:
Básně
- sbírka ovlivněna vitalismem a civilismem

Strom v květu
- básnická sbírka

Josef Hora, Jindřich Hořejší

 proletářská poezie
Pracující den
- básnická sbírka

Bouřlivé jaro
- básnická sbírka

Srdce a vřava světa
- básnická sbírka zamýšlící se nad osudy dělníků

 reflexní a meditativní lyrika
Itálie
- básnická sbírka přírodní lyriky

Struny ve větru
- básnická sbírka obsahující přírodní a intimní lyriku

Tvůj hlas
Tonoucí stíny
Dvě minuty ticha
= básnické sbírky

Máchovské variace
- básnická sbírka ke 100 výročí úmrtí K. H. Máchy

 konec 30. let
Domov
Zahrada Popelčina
- sbírky

Jan Houslista
- skladba

Jindřich Hořejší
 dílo:
Hudba na náměstí
Korálový náhrdelník
Den a noc
= básnické sbírky
= podával obraz současného života ve velkoměstě, vyjadřoval víru ve změnu společnosti

ANGLIE

ANGLIE

John Galsworthy
 dílo:
Sága rodu Forsythů
- 4 dílný román

Moderní komedie
- 3 dílné pokračování Ságy rodu ForsythůGeorge Bernard Shaw
 dílo:
Pygmalion
- nejproslulejší drama

Živnost paní Warrenové
- drama

Ceasar a Kleopatra
- drama

Muž osudu
Candida
- dramata


Herbert George Wells
 dílo:
Stroj času
- román

Neviditelný
- román s hororovými prvky

Ostrov doktora Moreaua
- román

AMERIKA

AMERIKA

Theodor Dreiser
 dílo:
Sestřička Carrie
- románová prvotina

Americká tragédie
- román

Sinclair Lewis
 dílo:
Babit
- román

Arrowsmith
Krev královskáJohn Steinbeck
 jeden z nejznámějších amerických realistů
 dílo:
Hrozny hněvu
- světově proslulý román

Na východ od ráje
- román

O myších a lidech
- novela

Upton Sinclair
 dílo:
Jatky
- román

Král uhlí
- román popisující život dělníků v uhelných dolech


Ernest Hemingway
 představitel ztracené generace
 dílo:
Sbohem, armádo
- román

Komu zvoní hrana
- román čerpající z období španělské války

Stařec a moře
- novela oceněna Nobelovou cenou

William Faulkner
 oceněn Nobelovu cenou r. 1949
 dílo:
Vojákův žold
- román na válečné téma

Když jsem umírala
- román

Divoké palmy
- dvojromán

28.10.1918 vznikl samostatný Československý stát, politická situace:

politická situace:
 28.10.1918 vznikl samostatný Československý stát
 do jeho čela byl zvolen 1. československý prezident T. G. Masaryk
 existovalo několik politických stran
 Sociálně demokratická strana
 Národně socialistická strana
 Agrární strana
 Komunistická strana

hospodářství:
 po 1. světové válce bylo v hluboké krizi
 od r. 1934 hospodářství poměrně nestabilní, narušovaly ho politické poměry v Evropě, největší vliv měl nástup Hitlera
 r. 1938 bylo Československo přinuceno přijmout tzv. Mnichovskou dohodu
 odstoupení Německu z pohraničních sudetských území
 v březnu 1939 nacisté okupovali české země a vytvořili Protektorát Čechy a Morava

literatura:
 česká literatura byla pozadu za evropskými a světovými literaturami
 na počátku 20. st. se naše literatura dostala na úroveň Evropy
 umělci měli tendence používat moderní prvky, tyto moderní směry se v české literatuře neosvědčili
 z literatury vymizela historická tématika a vesnický román
 zvýšená pozornost se soustřeďuje na průmysl, města, průmyslová centra a život dělníků ( tato tématika je spjata s proletářskou literaturou)
 objevuje se katolická literatura
 do této doby byla jediným kulturním centrem Praha a jedinou univerzitou v Čechách Karlova univerzita – dochází k decentralizace kulturních center a stává se jimi Plzeň, Brno a Ostrava

RUSKO

RUSKO

Maxim Gorkij
 dílo:
Měšťáci
- drama

Podnik Artomonových
- generační román


Sergej Alexandrovič Jesenin
 básník, milostná a přírodní lyrika
 dílo:
Anna Sněgina
- básnická poema

Píseň o velikém pochodu
- téma občanské války

Zpověď chuligána
- básnická sbírka

Isaak Babel
 dílo:
Rudá jízda
- cyklus povídek

Ilja Erengurg
 dílo:
Pád Paříže
Bouře
= romány zpracovávající problematiku nebezpečí fašismu a 2. světové války

Alexej Tolstoj
 dílo:
Křížová cesta
- trilogie

Petr I.
- historický a životopisný román

Michail Šolochov
 r. 1965 obdržel Nobelovu cenu za literaturu
 dílo:
Donské povídky
- prvotina

Tichý Don
- 4 dílný román

Rozrušená země
- román

Osud člověka

Ivan Bunin, Michail Afanasijevič Bulgakov, Boris Pasternak

Ivan Bunin
 nositel Nobelovy ceny za literaturu z r. 1993
 dílo:
Vesnice
Pán ze San Francisca
- novely

Zlořečné dny
- deníkové zápisky


Michail Afanasijevič Bulgakov
 dílo:
Zápisky mladého lékaře

Bílá garda
- román

Moliére
- drama

Mistr a Markétka
- drama inspirované Faustem


Boris Pasternak
 dílo:
Doktor Živágo
- román

NĚMECKO

NĚMECKO

Erich Maria Remargue
 léta svého dospívání strávil na frontě 1. světové války
 dílo:
Na západní frontě klid
- román

Cesta zpátky
- volné pokračování románu Na západní frontě klid
- líčí návrat z fronty, rozpad přátelství

Tři kamarádi
Čas žit, čas umírat
- romány zpracovávající příběhy 2. světové války

Thomas Mann
 oceněn Nobelovou cenou r. 1929
 dílo:
Buddenbrookové
- rozsáhlý román
Josef a bratři jeho
- 4 dílná alegorie

Heinrich Mann

Heinrich Mann
 dílo:
Profesor Neřád
- satira na císařské Německo

Poddaný
- román

Mládí krále Jindřicha IV.
Zrání krále Jindřicha IV.
- historické romány


Lion Feuchtwanger
 nejčtenější autor své doby
 dílo:
Židovka z Toleda
Židovská válka
= romány s židovskou tématikou

Čekárna
- trilogie

Lišky na vinici
- historický román

Goya
- židovský román

Bláznova moudrost
- životopisný román

Ošklivá vévodkyně
- román

Žid Süc

PRAŽSKÁ NĚMECKÁ LITERATURA

PRAŽSKÁ NĚMECKÁ LITERATURA
- autoři píšící německy a žijící v Praze

Egon Erwin Kisch
 dílo:
Pražský pitaval
- román, sbírka kriminálních příběhů

Tržiště senzací
- román


Franz Werfel
 dílo:
Verdi
- román

Píseň o Bernadettě
- román


Gustav Meyrink
 dílo:
Golem
- nejznámější román


Franz Kafka
 dílo:
Proces
Zánik
Amerika
- fantaskní romány

FRANCIE

FRANCIE

Romain Rolland
 nositel Nobelovy ceny za literaturu
 velký znalec hudby, historik
 autor životopisů známých osobností ( Beethoven, Tolstoj..)
 dílo:
Jan Kryštof
- románová epopej o 10ti dílech
- hl. hrdina Jan Kryštof, nadaný hudební skladatel, pocházel z chudé rodiny, od 14 let se musel starat o rodinu,protože jeho otec byl alkoholik, odchází do Paříže, stane se redaktorem v hudebním nakladatelství, nachází i přítele Olivera, ale brzo ho ztrácí protože je Oliver zabit při pouliční potyčce, Kryštof odchází do Švýcarska tam se zamiluje do vdané paní, se kterou se rozchází a celý zbytek života se věnuje hudbě, nachází v ní vnitřní uspokojení


Okouzlená duše
Dobrý člověk ještě žije
- romány

Petr a Lucie
- novela
- děj se odehrává od ledna do března 1918 v Paříži


Henri Barbusse
 dílo:
Oheň
- protiválečný román s podtitulem „ Deník bojového družstva“


Antoine de Saint Exupéry
 francouzský hrabě, letec
 dílo:
Malý princ
- pohádková próza

Noční let
Země lidí
- tzv. letecké romány

rozdělení společnosti po 1. světové válce

 po 1. světové válce je celá Evropa politicky, ekonomicky i společensky otřesena
 dochází k velké společenské diferenciaci = rozdělení společnosti na chudé a bohaté
 je porušena celá soustava hodnot, která vede k rozkladu společnosti, společnost je rozdělena do 3 skupin:
1. skupina
- mají pocit, že vše staré, co dosud platilo je teď špatné
- vede k nihilismu
- pro člověka je najednou všechno špatné, nemá smysl života

2. skupina
- lidé, kteří se snaží najít smysl života
- nachází ho v liberálním humanismu

3. skupina
- lidé, kteří se snaží najít nějaké východisko a nachází ho v humanismu
- především ve východní Evropě

literatura:
 projevují se 2 tendence:
a) skeptická literatura – klade důraz na poznání a to i v těch nejdrastičtějších podobách
b) historicky – optimistická literatura – je více zaměřena na nadějnou budoucnost

 próza byla ovlivněna vznikem nových uměleckých směrů ( futurismus, kubo – futurismus, dadaismus..)
 lidé vyznávají Pragmatismus = (pragma = čin) filozofický směr, který vznikl v Americe, zakladatelem byl William James, hlavní myšlenkou je, že dva lidé sledují jednu skutečnost, vidí ji každý svým způsobem,nemají objektivitu
 spisovatelé, kteří tvoří v tomto období patří ke spisovatelům realismu, spojuje je zájem o hluboké a celistvé poznání a zachycení skutečnosti

16. maturitní otázka

ANGLIE

Charles Dickens
 neradostné dětství, otec ve vězení pro dluhy
 ve 12 letech musel vydělávat na živobytí nejprve v továrně
 začal pracovat jako písař advokáta, vypracoval se až na zpravodaje parlamentu
 ve svých románech se zabývá osudy nešťastných dětí bez domova a rodiny
 dílo:
Oliver Twist
- autobiografický román
- Oliver Twist žije na venkově, pracuje u pána, který vyrábí rakve, a tak uteče do Londýna a dostane se k bandě z podsvětí,
později se dostane do bohaté rodiny a stane se z něho bohatý šlechtic

David Copperfield
- román

Nadějné vyhlídky
- román
- sirotek Filip Pirip = Pip získá jmění od neznámého dárce, později zjišťuje jeho totožnost

Kronika Pickwickova klubu
- začal psát na popud nakladatele
- měly to být pouze komentáře k obrázkům
- seriál byl natolik oblíbený, že vznikl román
- hl. hrdina putuje se svým přítelem a společně zažívají různé příběhy, připomíná Sancho Panzu


William Makepeace Thackeray
 dílo:
Kniha o snobech
- úvahy o tehdejší společnosti

Trh marnosti
- kritika společnosti


Thomas Hardy
 dílo:
Neblahý Juda
- román

16. maturitní otázka

POLSKO

Henrik Senkiewicz
 dílo:
Křižáci
- historický román

Ohněm a mečem
- románová trilogie
Ohněm a mečem
Potopa
Pan Wolodyjowksi

Quo vadis
- román

Boleslav Prus
 dílo:
Na přední stráži
- román

Loutka
- společenský román

Farao
- historický román

NORSKO

Henrik Ibsen
 dílo:
Nora
- nejznámější drama

16. maturitní otázka

USA

Mark Twain
 dílo:
Dobrodružství Toma Sawyera
Dobrodružství Huckeberryho Finna
- rományŠVÉDSKO

August Stringberg
 dílo:
Červený pokoj
- román

Selma Lagerlöfová
 dílo:
Gösta Berling
- 2 dílný román

SLOVENSKO

Pavel Országh Hviezdoslav
 dílo:
Letorosty
- básnická sbírka

Krvavé sonety
- básnická sbírka

Hajníkova žena
- epická skladba

Martin Kukučín
 dílo:
Rysavá jalovice
- povídka

Mladé léta
- povídka s autobiografickými prvky

Dom v stráni
- román

16. maturitní otázka

RUSKO

Nikolaj Vasiljevič Gogol
 dílo:
Večery na vesnici blízko Dikaňky
- kniha povídek

Revizor
- nejlepší komedie
- uvedení na scéně v Petrohradě se stalo veřejnou událostí, která přerostla význam pouhé divadelní hry

Mrtvé duše
- vrchol prozaického umění

Taras Bueba
- povídka

Ženitba
Hráči
= komedie


Ivan Sergejevič Turkeněv
 dílo:
Lovcovy zápisky
- povídky

Otcové a děti
- román zobrazující názorové rozvrstvení ruské společnosti


Lev Nikolajevič Tolstoj
 dílo:
Sevastopolské povídky
- kniha povídek

Živá mrtvola
- drama

Vojna a mír
- známý historický 4 dílný román

Anna Karenina
- psychologický román

16. maturitní otázka

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
 tvorbu poznamenal tragický život
 jeden z největších světových spisovatelů
 dílo:
Zápisky z mrtvého domu
- povídky

Zločin a trest
- proslulý román
- hlavní Hrdina je petrohradský student Raskolnikov, který nemá dostatek peněz, tak se rozhodne zabít jednu lichvářku, od
které si půjčil penízem, má pocit, že neudělal nic špatného, seznámí se s dívkou a na její naléhání se k činu přizná, ale necítí se
vinen

Idiot
Běsové
Bratři Karamazovi
= romány

Anton Pavlovič Čechov
 ruský dramatik
 dílo:
Racek
Strýček Váňa
Tři sestry
Višňový sad
= dramata

16. maturitní otázka

FRANCIE

Honoré de Balzac
 zakladatel realismu
 přišel do Paříže, aby se stal spisovatelem
 začal psát příspěvky do novin, žil v chudobě
 zpočátku tvorbou spíše sloužil společnosti, psal podprůměrné povídky, protože byly žádané, nepsal to
co by sám chtěl, jen proto aby měl peníze
 oženil se s polskou šlechtičnou, ale brzy po svatbě umírá
 dílo:
Lidská komedie
- cyklus, který obsahoval všechny žánry
- 3 části: Studie mravů
Studie filozofické
Studie analytické
- obsahuje 98 románů
- patří sem:


Otec Goriot
- smutná osud otce Goriota, který provdal své dcery s velkým věnem za šlechtice, když umírá čeká, že se o něj postarají, ale
ony se za něj dokonce stydí a když zemře nevystrojí mu ani pohřeb, vystrojí mu ho studen Rastignac, který bydlel ve stejném
penzionu jako otec Goriot

Ztracené iluze
- román
- student Rastignac je nadaný a chce se stát básníkem, ale zjišťuje, že básně, které by chtěl psát by neměly úspěch a jsou pro
něj tedy důležitější peníze než morální zásady, které měl

Lesk a bída kurtizán
- román

Evženie Grandletová
Bratranec Pons
- romány

16. maturitní otázka

Gustav Flaubert
 proslavil se zobrazováním lidských vášní a citových vztahů
 soustředil se na psychologii člověka
 dílo:
Paní Bováryová
- jeho nejlepší román
- hlavní hrdinka Ema Bováryová je dcerou bohatého sedláky, je to romanticky založená žena, která nemůže ve všedním
manželství s venkovským lékařem nalézt uspokojení a životní cil, svůj život skončí sebevraždou

Citová výchova
- román o ztrátě iluzí


Guy de Maupassant
 dílo:
Kulička
- povídka

Miláček
- román o pařížském novináři


Emil Zola
 představitel naturalismu
 dílo:
Rougon - Macquartové
- cyklus
- patří do něj:

Štěstí Rougonů
- úvodní román

Zabiják
- nejznámější román

Nana
- román popisující zajímavosti z podsvětí i nejvyšší společnosti

Lidská bestie
- drama

Doktor Pascal
- úvodní román

15. maturitní otázka

Válečná tetralogie za 1. světové války
Lehké a těžké kroky
Anebo
Okno
Poslední rok
= sbírky

 Próza
Krysař
- novela inspirovaná starou německou pověstí
- o Krysaři, který zachránil město Hammeln tím, že odtud vyhnal krysy, nedostal slíbenou odměnu, a proto se vrátil do města,
zapískal na stejnou píšťalu jakou krysy vyhnal a zavedl tak obyvatele města do stejné propasti jako krysy, zachrání se jen
milovaný tvor, blázen a nemluvně

 Drama
Zmoudření Dona Quijota
- tragédie inspirovaná středověkým románem


Stanislav Kostka Neumann
 básník, prozaik, publicista, překladatel
 stál v čele studentského hnutí, byl zatčen a vězněn
 prošel složitým básnickým vývojem – od dekadence a symbolismu přes anarchismus, civilismus,
naturalismus až ke komunismu (proletářské poezii)
 na přelomu 19. a 20. st. se rozchází se skupinou kolem časopisu Moderní revue a zakládá si svůj vlastní časopis Nový kult
 spoluredaktor Almanachu na rok 1914
 dílo:
Nemesis bonorum custos
- básnická sbírka

Jsem apoštol nového žití
Apoštoly hrdé a vášnivé
Satanova sláva mezi námi
= sbírky napsány pod vlivem dekadence
= asi o 20 let později vydány pod názvem Kniha mládí a vzdoru

Sen o zástupu zoufajících
- básnická sbírka napsaná pod vlivem anarchismu

Kniha lesů, vod a strání
- sbírka přírodní lyriky

Nové zpěvy
- pozitivně laděná básnická sbírka, ovlivněná civilismem

Rudé zpěvy
- sympatie ke komunismu
- sbírka proletářské poezie

16. maturitní otázka

 objevil se v 2.pol. 19. století
 název z latinského slova realis = věcný, skutečný
 vliv rozvoje přírodních věd a filozofie ( především Pozitivizmus)
 vznik sociálních teorií
 rozvoj žurnalistiky, pozornost se upírá ke kritičnosti

hlavní znaky:
 pravdivý obraz skutečnosti
 stavěli rozumové poznání nad fantazii a city člověka
 literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti
 vybírali se typické představitele různých společenských vrstev = tzv. typizace postav
 kritika nedostatků ve společnosti
 snahou je také propagovat ženskou emancipaci a společenské zrovnoprávnění žen
 nové výrazové prostředky: hovorová řeč, nářečí, archaismy..

Naturalismus
 z latinského slova natura = příroda
 krajní směr kritického realismu
 zobrazuje člověka jako výsledek vlivu dědičnosti a prostředí

15. maturitní otázka

František Gellener
 studoval Báňskou školu v Příbrami
 zajímá se o výtvarné umění
 padl na frontě za 1. světové války
 představitel antiliberálního stylu
 dílo:
Po nás ať přijde potopa
- básnická sbírka

Radosti života
- ironicky laděná básnická sbírka

Nové verše
- básnická sbírka vydaná posmrtně


Fráňa Šrámek
 prozaik, básník, dramatik
 otec byl berní úředník, kterého často překládali, a proto se často stěhovali
 studoval gymnázium
 na vojně byl v ČB, kvůli buřičství tam strávil o rok víc, byl proti válce a vojně
 za 1. sv. války byl na frontě
 dílo:
 Poezie
Života bído, přec tě mám rád
- sbírka vyjadřující autorův militaristický postoj

Modrý a rudý
- modrá je symbolem vojenského kabátu
- rudá revolty a krve

Splav
- sbírka inspirovaný válečnými zážitky

Básně
Nové básně
Ještě zní
= sbírky,inspirace rodným krajem

Rány a růže
- básnická sbírka

15. maturitní otázka

 Próza
Stříbrný vítr
- impresionický román
- hl. postava je Jeník Ratkyn, omezovaný rodinným prostředím maloměsta, školou i rodinou, rozbijí skutečná i domnělá pouta
zabraňující rozletu mladého člověka, chce být barbarským dobyvatelem světa,

Křižovatky
Tělo
= milostné romány

 Drama
Léto
- komedie

Měsíc nad řekou
- drama, které vzniklo v Písku při sjezdu abiturientů


Viktor Dyk
 prozaik, básník, dramatik
 narodil se v malé vesničce u Mělníka v rodině úředníka
 studoval gymnázium, pak práva
 účastnil se politického života
 za 1. světové války byl vězněn
 zemřel v Jugoslávii, utopil se v moři
 dílo:
 Poezie
- vyjadřovala vzpouru, skeptickou náladu, odmítavý postoj

A porta inferi
- „ Od bran pekelných“
- sbírka napsaná v době jeho věznění

Síla života
Marnosti
= lyrické sbírky

Satiry a sarkasmy

Pohádky naší vesnice
- sbírka politických, kulturních a literárních satir

Buřiči
- sbírka, ve které protispolečenský postoj vyvrcholí až k anarchismu

Buřiči a smíření
- sbírka

Milá sedni loupežníků
- balada

15. maturitní otázka

Karel Hlaváček
 představitel české dekadence
 kritik výtvarného umění, ilustrátor
 dílo:
Sokolské sonety
- básnická prvotina

Pozdě k ránu
- sbírka básní
- vyjádřil smutek z konce století

Mstivá kantiléna
- básnická sbírka s námětem z historie

Žalmy
- sbírka básní z posledních let autorova života


ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI
- 90. léta 19. století
- byli nespokojeni a zklamáni společností, bouřili se proti ní
- tendence překonat individualismus
- snaha sblížit literaturu se životem
- jejich tvorba byla ovlivněna různými směry:
1) anarchismus - chce neomezenou svobodu člověka, bezvládí, neuznává autoritu
státu
2) antimilitarismus - hnutí proti válce
3) civilismus - oslava vědy, techniky, stojů...
4) vitalismus - oslava života, přírody, soustřeďuje se na smyslové a citové
prožitky
- tato generace byla zpočátku spojena odporem k soudobé společnosti
- spojili se kolem časopisu Nový kult - 1897-1905, vydavatel S. K. Neuman
- snaží se o realistické vidění společnosti
- představitelé:
Petr Bezruč
Karel Toman
Fráňa Šrámek
Stanislav Kostka Neuman
František Gellner
Viktor Dyk

15. maturitní otázka

Petr Bezruč
 vlastním jménem Vladimír Vašek
 narodil se v Opavě, studoval v Brně gymnázium, v Praze práva, která nedokončil
 pracoval jako poštovní úředník
 za 1.s větové války byl zatčen a podezříván z velezrady
 dílo:
Slezské písně
- první básně vyšli v časopise Čas jako Slezské číslo
- rozšířený soubor vydán r. 1909
- inspirované nenaplněný milostným vztahem, krizí jeho zdravotního stavu
- témata: intimní, sociální, národnostní
- používá autostylizaci – vstup do básní v různých podobách, stává se jedním z hrdinů básní
- úvodní báseň: Červený květ
 obraz kaktusu na němž je jediný červený květ
 červený květ symbolizuje krev, kterou museli prolít lidé ve Slezsku
 symbol vzpoury
 zklamání v milostném životě
 symbol jediného květu, jako jediného díla
- sociální balady : Kantor Halfar
- ve 20. letech vydává dovětek: Stužkonoska modrá


Karel Toman
 vlastním jménem Antonín Bernášek
 redaktor Národních listů
 vedl bohémský život, cestoval
 dílo:
Pohádky krve
- sbírka obsahující básně ovlivněné symbolismem a dekadencí

Torzo života
- sbírka milostné lyriky

Sluneční hodiny
- básnická sbírka

Měsíce
- kniha veršů

Hlas ticha
- sbírka, obraz 1. světové války

15. maturitní otázka

Tomáš Garrique Masaryk
 představitel realistického kulturního hnutí
 dílo:
O studiu děl básnických
- básnická sbírka

Vilém Mrštík
 dramatik, prozaik
 dílo:
Moje sny
- dvoudílné shrnutí kritických statí

Otokar Hostinský
 profesor estetiky na filozofické fakultě KU

František Xaver Šalda
 představitel vrcholné kritiky
 byl v redakci Ottova naučného slovníku
 r. 1928 založil časopis Šaldův zápisník
 dílo:
Analýza
- ostře kritizovaná v Herbenově Času

Synthetism v novém umění
- stať obhajující povídku Analýza

Boje o zítřek
- eseje

Duše a dílo
- soubor domácích a cizích literárních portrétů

Mácha, snivec i buřič
- přednáška oceňující Máchův talent

15. maturitní otázka

SECESE
 nový umělecký směr, který se najednou začal projevovat na několika místech Evropy ( Anglie= Modern style, Francie= Art Noveau, Německo, i Čechy)
 vznikl kolem r. 1890
 původní význam názvu znamená přerušení( odtržení) svazku
 umělci se nechávají inspirovat přírodou, hlavně barvami ( bílá, zlatá, zelená)
 hlavní motivy ženy s rozevlátými vlasy
 čerpá z čínského a japonského umění


architektura: Antonio Gaudi
Josef Fanda
malířství: Alfons Mucha
sochařství: František Bílek
hudba: Jacques Offenbach
Oskar Nedbal

literatura:
- v literatuře splývá secese se symbolismem, impresionismem a dekadencí
- r. 1897 byl vydán Almanach secese, jehož hlavním představitelem byl
S. K. Neuman
- představitelé:
Václav Hladík
Václav Štěch
Rudolf Josef Kormbauer

15. maturitní otázka

Časopisy v této době:
Čas
Rozhledy
Literární listy
Moderní revue

SKUPINA KOLEM ČASOPISU MODERNÍ REVUE
- 1895-1925
- seskupení literátů, kteří zastávali symbolistický a dekadenční názor
- přes velkou nejednotnost lze v této skupině najít dva dominantní rysy:
• příklon k reflexní lyrice
• odklon od realistického ztvárnění skutečnosti
- představitelé:
Jiří Karásek ze Lvovic
Arnošt Procházka
Karel Hlaváček

Jiří Karásek ze Lvovic
 vůdčí básnická osobnost české dekadence
 spoluzakladatel Moderní revue
 dílo:
Zazděná okna
Sodoma
= lyrické sbírky

Gotická duše
- román

Arnošt Procházka
 hlavní vydavatel Moderní revue
 přispěl do Almanachu secese, obhajoval dekadentní literaturu
 dílo:
Cesta krásy

15. maturitní otázka

Otokar Březina
 představitel symbolismu a České moderny
 básník světových kvalit
 dílo:
Tajemné dálky
- básnická sbírka
- vzpomínky na mládí, pesimismus
- př. Moje matka
Mrtvé mládí

Svítání na západě
- básnická sbírka
- západ je symbolem smrti, která je vykoupením z pozemského utrpení

Větry od pólů
- vrcholně abstraktní sbírka

Stavitelé chrámu
Ruce
= sbírky

Hudba pramenů
Skryté dějiny
= knihy esejů


KRITICKÁ GENERACE
- 90. léta 19. století
- do této doby měla kritika za úkol o dílech pouze referovat, ale ne je kladně ani záporně hodnotit
- k hodnocení docházelo v této době
- představitelé:
T. G. Masaryk
Vilém Mrštík
Otokar Hostinský
F. X. Šalda

15. maturitní otázka

Josef Svatopluk Machar
 organizátor České moderny
 přispíval do Herbenova časopisu Čas
 dílo:
 Lyrika
Confiteor I. – III.
- sbírka básní obsahující politickou a společenskou lyriku

Čtyři knihy sonetů
- vyjadřuje zklamání z moderní civilizace

Tristum Vindobona
- básnická sbírka

 Epika
Zde by měly kvést růže
- kniha veršovaných příběhů

Magdaléna
- veršovaný román

 po rozpadu České moderny začíná zdůrazňovat svůj individualismus

Svědomím věků
- cyklus
- básnické sbírky:
Golgota
V záři helénského slunce
Jed z Judey
Barbaři

15. maturitní otázka

Antonín Sova
 představitel symbolismu a impresionismu
 dílo:
 Impresionická přírodní lyrika
Realistické stoky
Květy intimních nálad
- sbírky

Z mého kraje
- sbírka přírodní lyriky inspirovaná přírodou jižních Čech

Soucit a vzdor
- sbírka vyjadřující vnitřní zklamání, ale i odpor a revoltu

Zlomená duše
- obsahuje 7 monologů, zpovědi člověka v různých etapách života

 Symbolická poezie
Vybouřené smutky
- sbírka kritizující dobové události

Ještě jednou se vrátíme
- sbírka

Údolí nového království
- sbírka vyjadřující naděje do budoucna

Zpěvy domova
- sbírka psaná pod vlivem 1.sv. války

 Próza
Ivův román
- psychologický román

Pankrác Budecius kantor
- novela

15. maturitní otázka

Jean Arthur Rimbaud
 dílo:
Iluminace
- sbírka básní vydána posmrtně
- př. Večerní modlitba
Opilý koráb


ANGLIE

Oscar Wilde
 představitel dekadence
 dílo:
Obraz Doriana Graye
- román

Šťastný princ a jiné pohádky

Jak je důležité míti Filipa
Ideální manžel
= komedie


U.S.A.

CIVILISMUS
 umělecký směr prvních 20. let 20. století
 vyznačuje se jako překonání dekadence
 odvrat od subjektivní bezvýchodnosti s průmyslovým rozvojem
 rozvíjí se v souvislosti s průmyslovým rozvojem a zaměřuje se na novodobé technické vymoženosti, inspirace stroji, továrnami, elektřinou...
 básně ztrácí subjektivní ráz a přiklání se k běžné moderní realitě
 představitelé:
průkopníkem byl Walt Whitman

Walt Whitman
 dílo:
Stébla trávy
- básnická sbírka

15. maturitní otázka

NĚMECKO

Rainer Maria Rilke
 dílo:
Nové básně
- sbírkaČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA

• politický zápas s vídeňskou vládou
• umělci zklamáni tehdejší politickou situací
• nové změny se prosazují špatně, dochází ke střetu na vědeckém poli mezi mladou a starší generací
• mladá generace chce být kritická a najít nějaké řešení
• vnějším znakem literární revoluce je založení České moderny

ČESKÁ MODERNA
- vznik 1895
- sdružení spisovatelů, které spojovalo autory, kteří měli stejné umělecké názory
- v časopise Rozhledy byl uveřejněn Manifest České moderny
 za autora je považován Josef Svatopluk Machar, vedle něj i F. X. Šalda a
redaktor časopisu František Václav Krejčí,
 podepsali ho také A.Sova, V. Mrštík, O. Březina, J. K. Šlejhar
 manifest se nedotýká jen uměleckých otázek, ale velmi kriticky hovoří o politickém životě
 dotýká se i sociální otázky a pro kulturu vyhlašuje požadavek umělecké individuality

- sdružení kolem manifestu bylo velmi volné
- patřili sem autoři různého uměleckého zaměření
- měli různé názorové orientace, spojoval je stejný kritický názor na starší generaci
- neměli žádný umělecký program
- prosazovali právo bezohledného, kritického a uměleckého individualismu
- každý z autorů byla výjimečná osobnost, proto skupina neměla dlouhé trvání – rozpad kolem r. 1900
- představitelé:
Josef Svatopluk Machar
Antonín Sova
Otokar Březina
Karel Hlaváček
František Xaver Šalda

15. maturitní otázka

3. EXPRESIONISMUS
 první třetina 20. století
 umělci vyjadřovali pouze stav svého nitra, které je pro ně jedinou skutečnou realitou
 člověka chápou jako spojení hmoty a ducha
 dochází k uvolnění kompozice
 představitelé:
Rainer Maria Rilke
4. DEKADENCE
 myšlenkový a umělecký proud 19. a začátku 20. století
 z francouz. slova "décadence" - úpadek
 záliba v náladách smutku, skepse, nudy a marnosti, opovržení životem
 vyjadřují odpor k tehdejší měšťácké společnosti
 unikají od reality a reálného světa, protože se jim zdá krutý, do světa snů, světa mystiky
 představitelé:
Paul Verlaine
Stéphane Malermé
Oscar Wilde
Karel Hlaváček

15. maturitní otázka

EVROPSKÁ LITERATURA


FRANCIE
Generace prokletých básníků
- generace básníků, kteří zůstali ve své době nepochopeni a neuznáni
- svou tvorbou pobuřovali měšťáckou morálku, protože jí ostře kritizovali,
- v poezii ukazovali nové cesty tvorby
- představitelé:
Charles Baudelaire
Paul Verlaine
Jean Arthur Rimbaud
Oscar Wilde

Charles Baudelaire
 básník, překladatel a kritik
 dílo:
Květy zla
- sbírka lyrických básní
- př. Zdechlina


Paul Verlaine
 představitel francouzského symbolismu
 dílo:
Básnické umění
- programové básně

Saturnské verše
- sbírka intimní lyriky
- př. Podzimní píseň

15. maturitní otázka

 konec 19. století
 dochází k ostrému konkurenčnímu boji o ovládnutí trhů mezi světovými velmocemi
 překotný vývoj moderní civilizace zrychlil životní tempo, prohloubil lidskou vnímavost a psychiku, přispěl k zvýšení životní nejistoty
 ve společnosti vládne pesimismus až katostofismus

Literatura:
• dymanický vývoj společnosti měl vliv i na literaturu, vedl k rychlému střídání uměleckých směrů, nebo jich existovalo několik najednou
umělecké směry:
 symbolismus
 impresionismus
 expresionismus
 naturalismus
 dekadence

• důraz na tvůrčí svobodu, vyjadřovali odpor ke společnosti a její morálce
• heslem tehdejšího umění bylo vytvářet " umění pro umění"
• důraz na formu, na pravdivé zachycení zkušeností autora, jeho prožitků, nálad a na citové vnímání
• byly vytvořeny nové estetické formy
• existovala spousta literárních směrů a žánrů
• na výsluní se dostávají filozofické práce Artura Schopenaura a Friedricha Nietzscheho


1. SYMBOLISMUS
 80. léta 19. století
 vznikl ve Francii
 byl ovlivněn již existujícím realismem a naturalismem
 symbol = předmět, postava nebo scéna, která měla kromě prvotního významu ještě význam přenesený( skrytý) např. pro Ježíše - beránek, pro čerta - had...
 vyjádření pomocí náznaků nebo symbolů, použití volného verše
 kladen důraz na hudebnost verše
 snažili se lidem vsugerovat, vnutit nějaký pocit
 představitelé:
Charles Boudelaire
Paul Varlaine
Jean Arthur Rimboud
Stéphane Malerné
Otokar Březina
Antonín Sova
Karel Hlaváček

15. maturitní otázka

2. IMPRESIONISMUS
 vznikl v 70. letech 19.st. jako výtvarný směr mezi francouzskými básníky
 z lat. slova " impressio" - dojem
 jeho základem je přesvědčení, že poznání skutečnosti se odehrává a uskutečňuje v individuálním prožitku neopakovatelného okamžiku
malíři: Claude Monet
Edgar Degas
Auguste Renoir
Paul Gaugin
Vincent van Gogh

znaky výtvarného umění:
 hra světla a stínu
 vystižení konkrétního dojmu
 malovali převážně portréty

sochaři: Auguste Rodin

hudba: Claude Debussy
Richard Wagner

literatura:
 snaha autorů sdělit bezprostřední subjektivní dojem, vyjádřit okamžitou náladu
 zachytit neopakovatelné chvíle tzv. " pravdu okamžiků"
 potlačení rozumové účasti na obsahu
 volné řazení sluhových a zrakových vjemů
 projevuje se převážně v lyrice, pokud se vyskytl v próze nebo dramatu, tak jen oddělené lyrické pasáže, kde autor popisuje pocity hlavního hrdiny
 stal se i metodou literární kritiky, která hodnotila dílo pouze podle subjektivních dojmů
 představitelé:
Paul Verlaine
Antonín Sova
Karel Hlaváček
Fráňa Šrámek

14. maturitní otázka

Miloš Václav Kratochvíl
 povoláním byl historik
 jeho práce byla spjata s beletristikou
 zajímal se hlavně o období a dobu pobělohorskou, dále pak revoluční rok 1848 – 1849
 zabýval se také monografickými portréty
 dílo:
Pochodeň
- román s husitskou tématikou

Mistr Jan Hus
- biograficko – psychologický román

Husitská kronika
Život Jana Ámose

Lásky královské
- romantický cyklus povídek

- zač. 20. století
Evropa tančila valčík
Evropa v zákopech
= romány, které stojí na pomezí beletrie a literatury

14. maturitní otázka

Vladimír Neff
 do literatury vstupuje po 2. sv. válce
 soustřeďuje se na psychologické prokreslení postav
 po r. 1948 nepatřil k lidem, kteří by byli nadšeni revoluční přeměnou české společnosti, a proto se
raději zcela soustředil na historickou tématikou
 dílo:
Třináctá komnata

Sňatky z rozumu
Císařské fialky
Zlá krev
Veselá vdova
Královský vozataj
= románová pentalogie o vzestupu a pádu rodiny Bornů a Nedobylů v období téměř 1 století
= podává zároveň obraz vývoje české společnosti
= posoužila jako podklad k televiznímu seriálu

Královny nemají nohy
Prsten Borgiu
Krásná čarodějka
= románová trilogie z období rudolfínské Prahy


Jarmila Loukotková
 ve svých historických prózách se zaměřila převážně na období antiky a středověku
 dílo:
Není římského lidu
- román z doby Neronovi o básníku Petroniovi

Spartakus
Smrtí boj nekončí
Pro koho krev

Navzdory básník zpívá
- román ve středověku o franc. Básníkovi F. Villonovi

14. maturitní otázka

Václav Beneš Třebízský
 katolický kněz
 dílo:
Bludné duše
- román zobrazující selské povstání

V záři kalicha
- povídka z doby husitské20. STOLETÍ


Antonín Zápotocký
 dílo:
Vstanou nový bojovníci
Bouřlivý rok 1905
Rudá záře nad Kladnem
= trilogie o dějinách dělnického hnutí s důrazem na úlohu KS

Václav Kaplický
 narodil se v Sezimově Ústí
 dílo:
Čtveráci
- román, téma selské vzpoury

Železná koruna
- román, protireformace

Kladivo na čarodějnice
- období protireformace, upalování nespravedlivě odsouzených žen

Táborská republika

14. maturitní otázka

 doba pobělohorská
Skály
- román popisující vzpouru sedláků na Čáslavsku ve 20. letech 17. st.

Psohlavci
- román z konce 17. století
- odehrává se na Chodsku, hl. postava Jan Sladký Kozina

Skaláci
- Jiráskova prvotina

Temno
- román z období protireformace

 období NO
F.L. Věk
- 5 dílný román
- popisuje události od 70. let 18.st. až do 20. let 19. století
- hl. postava je F. L. Věk, který je dobrodružný kupec, v mládí odcestovat do Prahy, kde studoval universitu, po ukončení studií se na přání otce vrátil do Dobrušky

U nás
- 4 dílná kronika
Úhor
Novina
Osek
Zeměžluč
- navazuje na F. L. Věk
- hl. postavou je pátek Havlovický

Filozofská historie
- novela

14. maturitní otázka

 drama
a) ze současnosti
Vojnarka
- milostné drama

Otec
- zachycuje vztahy na vesnici

b) historické
Jan Hus
Jan Žižka
Jan Roháč

c) pohádková
Lucerna


Zikmund Winter
1846 - 1912
 byl protikladem Jiráska
 učitel dějepisu v Rakovníku, Pardubicích a Praze
 věnoval se historické vědě
 dílo:
 ve svých historických dílech se věnoval obzvlášť 4. a 15.století

Mistr Kampanus
- nejznámější dílo, historický román
- hl. postava je rektor KU
- zobrazeno období protireformace, období po Bílé hoře

 je autorem vědeckých prací
Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve 14. st. a 15. st.

 psal povídky, které seskupil v celý soubor povídek
Rakovnické obrázky
Pražské obrázky

14. maturitní otázka

 ve 2. pol. 19. století se rozvíjí tématický okruh historie
 česká politika nebyla úspěšná, nepodařilo se dosáhnout federativního uspořádání Habsburské monarchie
 důležitost tématiky z národní minulosti spočívá v upevnění pocitu národního sebevědomí a souvisela s nezávislostí českého státu
 historie měla zobrazovat slavnou českou minulost
 vznikaly historické povídky, romány a dramata
 autoři věnují velkou pozornost především době husitské a NO
 v dílech nacházíme historismy a archaismy

19. STOLETÍ

Alois Jirásek
1851- 1930
 narodil se v Hronově v řemeslné rodině
 v Broumově studoval německé gymnázium dostudoval v Hradci Králové
 po maturitě odešel studovat do Prahy historii na filozofickou fakultu
 po skončení studií působil jako středoškolský profesor v Litomyšli a Praze
 podepsal Květnový manifest českých spisovatelů, kteří se přihlásili za samostatný český stát
 přátelil se s Mikolášem Alešem, ten ilustroval některá jeho díla
 vzorem byl František Palacký
 dílo:
 nejstarší období dějin
Staré pověsti české
- čerpal z Kosmovi a Dalimilovi kroniky

14. maturitní otázka

 díla z období husitství
Mezi proudy
- třídílný román
Dvojí dvůr
Syn Ohnivcův
Do tří hlasů
- zachycuje vznik českého reformního hnutí v době vlády Václava IV.

Proti všem
- třídílný román
Skonání věků
Krucianta
Boží zástup
- zachycuje rozmach a vrchol husitského hnutí včetně bitvy na Vítkově


Bratrstvo
- trilogie
Bitva u Lučence
Mária
Žebráci
- líčí doznívání a postupný rozklad husitského hnutí

Husitský král
- nedokončený román
- zpracovává příběh o Jiřím z Poděbrad

13. maturitní otázka

Realistické drama
2.pol. 19.století

Ladislav Stroupežnický
 dílo:
Zvíkovský rarášek
Paní mincmistrová
= veselohry

Naši furianti
- realistické drama z jihočeské vesnice

Gabriela Preissová
 dílo:
Gazdina roba
- tragédie ze slovácké vesnice

Její pastorkyňa
- i v hudebním podání

Alois a Vilém Mrštíkovi
 dílo:
Maryša
- tragédie o 5 dějstvích

13. maturitní otázka

Český naturalismus
 současně s realismem pronikal do české literatury i naturalismus
 spisovatelé se brali vzor z franc. literatury( E. Zola)
 zdůrazňoval podrobný popis sociálního prostředí
 představitelé tvrdí, že člověk se nemůže osvobodit od prostředí a zděděných vlivů, protože jeho život je předurčen
 hlavními postavami děl jsou opilci, sobci, mravně upadlé ženy
 spisovatelé nechtějí podrobně líčit děj, chtějí zaujmou podrobným popisem, drastickými scénami, zaujatými dialogy, kde používají lidé hrubé výrazy
 představitelé:

Vilém Mrštík
 dílo:
Pohádka máje
- milostný román

Santa Lucia
- román

Karel Matěj Čapek - Chod
 pocházel z Domažlic
 působil jako novinář
 dílo:
Kašpar Lén mstitel
- monografický román

Antonín Vondrejc
- román z prostředí pražské umělecké bohémy

Turbína
- román, příběh patricijské rodiny

Jindrové
- tragický román

13. maturitní otázka

Karel Klostermann
 „ básník Šumavy“
 narozen v německé rodině
 Jihočech
 dílo:
Ze světa lesních samot
Mlhy na Blatech
Skláři
= zpracoval život šumavských dřevorubců, sklářů, pytláků...


Josef Holeček
 pocházel z malé vesnice u Vodňan
 za 1.sv. války se dostal jako válečný dopisovatel na Balkán, kde se seznámil se srbskou a bulharskou lidovou tvorbou
 dílo:
Naši
- románová kronika
- 10 dílu ve 12 knížkách
- obraz jihočeské vesnice v 1.pol. 19.st.


Jindřich Šimon Baar
 katolický kněz
 dílo:
Jan Cimbura
- biografický román

Paní komisarka
Osmačtyřicátníci
Lůsy
- románová trilogie z prostředí Chodska

13. maturitní otázka

Pantáta Bezoušek
- povídka
- o starosvětském sedlákovi, který ze své návštěvy v Praze u syna advokáta získává všechny svou dobrodružnou bodrostí a venkovskou přímostí, překonává překážky, které se stavějí do cesty mladým lidem

Zapadlí vlastenci
- román
- odehrává se na počátku NO v podhorském kraji

Západ
- román

O ztraceném ševci
- román líčící národnostní a sociální útlak

Antal Stašek
 vlastním jménem Antonín Zeman
 otec Ivana Olbrachta
 advokát v Semilech
 dílo:
Blouznivci našich hor
- povídkový cyklus
- zpracovává životní příběhy lidí z Podkrkonoší
- neidealizuje život na venkově

O ševci Matoušovi a jeho přátelích
- historický román

V temných vírech
- román, který zachycuje spor mezi českými dělníky a německými továrníky

13. maturitní otázka

Tereza Nováková
 pocházela z Prahy, většinu života strávila ve východních Čechách
 ovlivněna dílem K. Světlé
 píše monografické romány – děj se odehrává kolem 1 hrdiny
 dílo:
Jan Jílek
- monografický román
- příběh českého evangelíka

Jiří Šmatlán
- monografický román
- Šmatlán je tkadlec, který prošel mnoho názorovými změnami a usiloval o změnu společnosti, nejprve byl katolík a nakonec se rozhodl pro socialismus

Na librově gruntě
- román

Děti z čistého živého
- líčí vznik, působení a zánik náboženské sekty ve východních Čechách

Drašar
- podtitul: Román kněze buditele
- román o tragických životních osudech kněze Josefa Drašana, který je nespokojený s kněžským povoláním, je zklamaný, protože se mu nepodařilo žít bez přetvářky, je pronásledován církví, nepochopen

13. maturitní otázka

 propagátoři realismu zdůrazňovali význam pečlivého studia venkovského lidu
 v 80. letech byla přeměna životního prostředí na venkově a růst sociálních protikladů ještě silnější
 spisovatelé se ve svých dílech snažili zachytit soudobou vesnici
 ve vesnici nespatřují ideální prostředí, nevidí ji pouze jako protiklad „ zkaženého města “ , přesto přetrvává idealizace venkovských lidí
 rozvoj povídky a románu

Karel Václav Rais
 narodil se v lázních Bělehrad, otec byl chudý rolník a tkadlec
 vystudoval pedagogickou fakultu a působil jako učitel na vesnických školách, potom v Praze
 vliv na jeho tvorbu měl Neruda a S. Čech
 díla se odehrávají většinou na vesnicích, kde si všímá vztahů mezi lidmi, kteří byli ovlivněni penězi,
majetkem a touhou po panském životě
 dílo:
Výminkáři
- povídková kniha
- hlavní tématickou náplní je rozklad rodinných svazků, spory dětí s výminkáři ( stařeny a starci, kteří přes nevděk svých dětí pomáhají do konce života mladým)
- starší generace je ponižována, odsuzována a často nenáviděna

Potměchuť
Horské kořeny
Rodiče a děti
= povídkové knihy o vztahu starých a mladých lidí na vesnici

Kalibův zločin
- román o tragédii rozvráceného manželství

12. maturitní otázka

 překlady

Dante – Božská komedie
Goethe – Faust
Shakespeare
Bayern
Shelley
Poe


Julius Zeyer
 narodil se v Praze v patricijské rodině
 byl vychován k citlivosti
 na studiích byl neúspěšný
 odmítl převzít rodinný dřevařský závod, protože se chtěl věnovat literatuře
 2krát odešel do Ruska pracovat jako vychovatel a společník ve šlechtických rodinách
 cestoval do Německa, Švédska, Itálie, Turecka, Tunisu, Řecka
 žil střídavě v Praze a ve Vodňanech
 dílo:

12. maturitní otázka

 Poezie
A) EPIKA
- čerpá ze starých bájí a pověstí
- usiluje o zobrazení dávné minulosti

Vyšehrad
- epický cyklus
- čerpá z českého dávnověku

Čechův příchod

Karolínská epopeja


 Próza
- novoromantismus

Ondřej Černyšev
- román

- jeho romány se dají označit jako „ Obnovené obrazy“

Román o věrném přátelství Amise a Amila

Jan Maria Plojhar
- psychologický román s autobiografickými prvky

Dům U tonoucí hvězdy
- román

 drama
Bratři

Libušin hněv
Neklan

Radúz a Mahulena
- divadelní hra, která ho proslavila

12. maturitní otázka

České znělky
- obsahují vlasteneckou lyriku

České písně
- obrana národní svobody

V zimním slunci
Za soumraku
Nové selské písně
Léthé a jiné básně
= básnické sbírky
= reflexní lyrika

 poezie pro děti
- moderní
Skřivánčí píseň
Zlatý máj
Zvony a zvonky


Jaroslav Vrchlický
 vlastním jménem Emil Frída
 narodil se v Lounech
 otec byl kupec
 většinu života strávil u strýce v Ovčárech u Kolína
 po maturitě a půl roce studia bohosloví, nastoupil na filosofickou fakultu
 rok působil jako vychovatel ve šlechtické rodině v Itálii
 po návratu působil jako tajemník Českého učení technického

 přítel Sofie Podlipské, oženil se s její dcerou
 manželství prošlo velkou krizí, která se odrazila v jeho tvorbě
 stal se profesorem srovnávacích dějin literatury na universitě
 byl uznáván doma i ve světě

 v 90. letech se setkává s ostrou kritikou F. X. Šaldy, který mu vyčítal pesimistickou náladu a malé
vlastenectví
 to bylo pro něj velkým zklamáním
 poslední roky života strávil v živoření a nakonec se pomátl
 dílo:

12. maturitní otázka

 Lyrika

Z hlubin
- básníkova prvotina
- vyšla r. 1875
- melancholické ladění
- napsána pod vlivem Nerudova Hřbitovního kvítí

Sny o štěstí
Epické básně
Eklogy a písně
- sbírky s milostnou lyrikou

Dojmy a rozmary
Poutí k Eldorádu
Co život dal
Dni a noci
= sbírky inspirovány láskou k mladé ženě

Hudba v duši
Moje sonáta
Sonety samotáře
Poslední sonety samotáře
= obsahují rozmanité básnické formy

Okna v bouři
- pesimistická sbírka

Písně poutníka
- vlastenecká poezie

Strom života
- přírodní lyrika

Meč Damoklův
- sbírka vydána posmrtně r. 1913

12. maturitní otázka

 Epika

Zlomky epopeje
- 1878-1906
- cyklus inspirovaný V. Hugem ( Legenda věků)
- vstupní kniha: Duch a svět
- báseň: Spartakus


Selské balady
- obsahuje sociální balady s vlasteneckou a sociální tématikou
př. Lorecký ze Lkouše
Balada vánoční

Nové zlomky epopeje

Bar Kochba

 drama

Hippodámie
- trilogie
- čerpá z řecké mytologie
- díly: Námluvy Pelopovy
Smír Tantalův
Smrt Hippodámie

Noc na Karlštejně
- veselohra

Drahomíra
- drama čerpající z českých dějin

12. maturitní otázka

2. LUMÍROVCI
 označovali se jako „ škola kosmopolitní“
 seskupili se kolem časopisu Lumír, r. 1877
 obraceli pozornost k západním literaturám
 chtěli povznést českou literaturu na světovou úroveň
 požadovali uměleckou svobodu, nové formy
 hlavní představitelé:
Josef Václav Sládek
Jaroslav Vrchlický
Julius Zeyer


Josef Václav Sládek
 narodil se ve Zbiroze v rodině zednického mistra
 studoval přírodní vědy
 odjel do Ameriky, kde působil jako učitel, vychovatel a redaktor krajských novin
 v Americe žil ve velmi chudých poměrech, pracoval jako dělník na stavbě železnice
 po návratu pracoval jako redaktor Národních listů
 působil jako učitel angličtiny na OA a filosofické fakultě
 z počátku se řadil k Ruchovcům, pak přešel k Lumírovcům
 působil jako redaktor časopisu Lumír
 ke konci života byl postižen nervovou nemocí
 jeho pohřeb se stal národní manifestací
 překládal ruskou a polskou literaturu i angloamerické literatury
 přeložil a přebásnil 33 Shakespearovských dramat
 dílo:
Básně
- 1875
- kniha veršů, která má pesimistické ladění
- obsahuje převážně intimní lyriku
- př. Na hrobech indiánských

Jiskry na moři
- 1880
- sbírka intimní, vlastenecké a politické poezie

12. maturitní otázka

Světlou stopou
- 1881
- sbírka epických básní, sociální tématika
- př. Točič

Na prahu ráje
- básnická sbírka, která je inspirovaná rodným krajem

Ze života
- sbírka vlastenecké lyriky
- př. Hlavy vzhůru

Sluncem a stínem

Selské písně a české znělky
- 1889
- inspiruje se hlavně venkovem
- rolník je člověk, který se dokáže vyrovnat se svým osudem což Sládek považuje za jednu z nejvyšších mravních hodnot
- mají 2 části:
Selské písně
- obsahují přírodní lyriku

12. maturitní otázka

B) ALEGORICKÉ (JINOTAJNÉ) BÁSNĚ

Evropa
- báseň inspirovaná pařížskou komunou
- Evropa = alegorické pojmenování lodě, která veze revolucionáře do vyhnanství, v závěru se potápí kvůli sporu mezi anarchisty a demokratickými revolucionáři
- autor neodmítá revoluci, ale nevěří v její dobrý konec, je pesimistický

Slavie
- báseň propagující myšlenku slovanské vzájemnosti


C) VENKOVSKÁ TÉMATIKA
Ve stínu lípy
- idylický epos na oslavu českého venkova
- obsahuje 7 veršovaných příběhů, veselých i smutných, které si vyprávějí lidé na návsi u lípy

Sekáči
- sbírka vyprávějící o životě dělníků na vesnici

Lešetínský kovář
- báseň
- idealizace života na venkově
- vypráví o kováři, který se brání nátlaku něm. podnikatelů a jejich snaze kupovat český majetek


D) SATIRA
Hanuman
- zvířecí epos, alegorická skladba
- Hanuman je opičí král, který stojí v čele státu a chce ho polidštit

Petrklíč
Šotek

Pravda
- nejostřejší satirická skladba

12. maturitní otázka

 Lyrika
- obsahuje básně politické a vlastenecké
- vyzdvihují lásku k vlasti

Jitřní písně
Nové písně
= básnické sbírky

Píseň otroka
- lyrickoepická skladba, politická lyrika, alegorická skladba
- otrok je symbolem nesvobodného člověka i národa
- obsahuje:
a) lyrické verše
b) epické jádro
c) část obsahující autorovy myšlenky a úvahu o budoucnosti


 Próza
Ikaros
Kandidát nesmrtelnosti

Jestřáb kontra Hrdlička
- novela

BROUČKIÁDY:
= satiry
= název podle hl. postavy pana Broučka

Pravý výlet pana Broučka do Měsíce
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
- ostrá kritika českého maloměšťáctví