Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. VÝVOJ STAVEBNÍCH PLÁNU ŽIVOČICHŮ

Podle počtu zárodečných listů dělíme živočichy na:
C) Diblastica – 2 zárodečné listy (ekto- a entoderm), žahavci.
D) Triblastica – 3 zárodečné listy, vývojově dokonalejší, mohou být:
- prvoústí – z prvoúst vzniká ústní otvor, 3 typy tělní dutiny – schizocoel(ploštěnci), pseudocoel (hlísti), coelom(pravá tělní dutina, měkkýši, kroužkovci ,členovci)
- druhoústí – z prvoúst se tvoří řiť, ústní otvor na druhém konci, coelom. Strunatci, ostnokožci.

5. CYTOLOGIE
5.1 Definice
Buňka je základní a funkční jednotka všech živých organismů, je schopna samostatné existence a výkonu všech základních životních funkcí
- funkčně je buňka organizována na principu membránovém, cytoskeletárním a paměťovém
- nejmenší buňky jsou prokaryot (0,5-1nm), největší jsou některé buňky rostlin a živočichů (člověk 2,2mm, pštros 75mm, buňky vláknitých řas až 5m)
- tvar buněk bakterií a rostlin je většinou stálý, daný pevnou buněčnou stěnou, živočišné buňky mohou mít tvar stálý i proměnlivý

chemické složení buněk: makrobiogenní (C,O,H,N,S,P)
mikrobiogenní (Cu,B,Co,Zn)

Žádné komentáře:

Okomentovat