Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Komorové oko

• světločivná vrstva obsahuje 2 typy zrakových buněk:
o tyčinky – na okraji sítnice a vytvářejí černobílý obraz při nedostatku světla
o čípky – aktivní za silného světla a umožňují barevné vidění, v sítnici 3 typy, které reagují na červené, zelené a žluté světlo
• tyčinky i čípky obsahují fotopigment, který reaguje na světlo a způsobuje nervové impulsy
• fotopigment obsahuje rhodopsin – varianta vitamínu A vázana na bílkovinu opsin
• bělima – zevní vnější vrstva oční bulvy, tvořena neprůhledným pojivovým pouzdrem,
• rohovka – kryje přední část oka
• cévnatka – nasedá na bělimu, pojivová vrstva s cévami
• sítnice – vnější pigmentová a vnitřní senzitivní vrstva - obsahuje vrstvu zrakových buněk a dvě vrstvy neuronů
• žlutá skvrna – největší koncentrace čípků a tudíž nejostřejší vidění
• zrakový nerv – sbíhají se nervová vlákna ze sítnice, prochází sítnicí  v tomto místě chybí zrakové buňky a tento bod je proto označován jako tzv. slepá skvrna

Žádné komentáře:

Okomentovat