Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Karel Čapek

Karel Čapek
Představitel demokratického proudu české literatury mezi dvěma světovými válkami. Narodil se v Malých Svatoňovicích. Jeho otec byl lékař. Měl 2 sourozence: sestra Helena se věnovala hudbě, hrála na klavír a psala o svých bratrech; bratr Josef byl malířem. Karel byl často nemocný a rodina ho hýčkala. Studoval na gymnáziu. Chtěl být doktorem, avšak choroba mu to neumožnila. Měl obrovské znalosti z přírodních věd, lékařství, a proto šel studovat filozofii do Prahy, Berlína, Paříže, kde získal doktorát z filozofie. Až do své smrti pracoval v redakci Lidových novin. Za Čapka to byly nejlepší noviny. Na konci svého života byl terčem fašistické pravice, jelikož varoval na situaci v Evropě. Roku
1938 onemocněl, vzdal život, zemřel jako "první oběť fašismu u nás". Měl
mnoho nabídek na vystěhování, ale odmítl.

Tvorba:
o velký humanista, demokrat
o má rád obyčejného člověka
o měl obrovský pozorovací dar
o nenáviděl války, násilí a odmítal revoluci
o hledal odpověď, zda existuje relativní nebo absolutní pravda varoval před mírou civilizace
o měl strach, jelikož civilizace jde kupředu rychleji než lidská morálka volá k zodpovědnosti vynálezce
o varuje před fašismem

Žádné komentáře:

Okomentovat