Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.3.4 Jádro

5.3.4.1 Prokaryota
Jaderná membrána = karyolema
- 2 vrstvy po dvou vrstvách - mezi nimi perinukleární prostor
- jaderné póry – nRNA odchází při transkripci
- tvar jádra je rozmanitý
Jaderná hmota = nukleoid, bakteriální chromozom
- je uložena volně v cytoplasmě, není ohraničena jaderným obalem, u bakterií ji tvoří jediná do kruhu stočená dvoušroubovice molekuly DNA (oba konce DNA jsou spojeny –
- nejvíce DNA v jedné buňce mají obratlovci

5.3.4.2 Eukaryota
Jádro =nukleus, karyon
- ohraničeno od okolní cytoplasmy dvojitou jadernou membránou s póry, vnitřek je vyplněn polotekutou hmotou (karyoplasmou), v níž se nacházejí vláknité útvary – chromozomy obsahují deoxyribonukleovou kyselinu (DNA), jádře se také nacházejí jedno nebo více jadérek

5.3.5 Ribozomy
5.3.5.1 Prokaryota
- tělíska v cytoplasmě, v nichž probíhá tvorba bílkovin, mohou být přisedlá k membráně nebo volná, jsou menší u prokaryotické buňky

Žádné komentáře:

Okomentovat