Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Master of Business Administration (MBA nebo M.B.A.)

je zahraniční vysokoškolský titul i studium (studijní program) v oblasti managementu na úrovni 2. stupně studia slovenské vysoké školy. Podle zákona o vysokých školách není MBA zahrnuto do systému vysokoškolského vzdělávání v České republice a tedy patří u nás do celoživotního vzdělávání. MBA vzniklo ve Spojených státech koncem 19. století, kdy se začal uplatňovat vědecký přístup v managementu.

Hlavní obsah MBA programů tvoří znalosti z účetnictví, financí, marketingu, lidských zdrojů a řízení tak, aby co možná nejvíce pokryly relevantní praktické potřeby analýzy a strategie řízení. Absolventi získají titul MBA, uváděný za jménem, ​​spolu s diplomem nebo příslušným certifikátem. Studium je určeno především zástupcem středního a vrcholového managementu, majitelem společností, podnikatelům, obchodníkům ale i zaměstnancům veřejné a státní správy, neziskového sektoru a zdravotnictví.

Specifikem MBA je propojování teoretických znalostí s praxí. MBA je "profesionální" titul. Akreditační orgány pro MBA programy zajišťují konzistenci a kvalitu vzdělávání. Specializované "business schools" v mnoha zemích nabízejí MBA programy buď jako denní, externí nebo distanční, často se specializovaným zaměřením.

První "Graduate School of Business" ve Spojených státech byla Tuck School of Business na Dartmouth College. Byla založena v roce 1900 a nabízela studium Master of Science v oblasti obchodu, což byl předchůdce MBA.

Harvard Graduate School of Business Administration obsahoval první MBA program v roce 1908 s 15 členy fakulty, 33 řádnými a 47 speciálními studenty.

Na Massachusetts Institute of Technology , Sloan Fellows Program byl založen v roce 1930 jako první vzdělávací program pro manažery a středně-kariérní zkušených manažerů zaměřených na řízení a vedení lidí.
Dalšími institucemi v USA byly: University of Chicago Booth School of Business v roce 1943 , která jako první zřídila pobočky i mimo USA (v Barceloně a Singapuru). V roce 1946, Thunderbird School of Global Management byla první školou, která nabízí program MBA zaměřený na globální management.
V roce 1950, Richard Ivey School of Business na University of Western Ontario v Londýně, Ontario, Kanada, udělila první MBA tituly mimo USA, což bylo následováno v roce 1951 na univerzitě v Pretorii v Jihoafrické republice.
V roce 1955 byl zřízen na univerzitě v Karáčí Institute of Business Administration Karáčí v Pákistánu , ve spolupráci s Wharton School na Pensylvánské univerzitě a stal se první asijskou obchodní školou nabízející MBA program.
V roce 1957 se INSEAD stal první Evropskou obchodní školou nabízející MBA program.
V roce 1986 Roy E. Crummer Graduate School of Business na Rollins College (Florida) byl první program MBA, který vyžadoval aby každý student měl svůj přenosný počítač.
Titul MBA byl postupně přijat na univerzitách po celém světě v rozvinutých i rozvojových zemích.

Podmínky pro přijetí do tohoto manažerského studijního programu jsou ve většině institucí obdobné. Hlavním předpokladem ke studiu MBA je ukončeno minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání, které může být ve výjimečných případech nahrazeny dostatečnou a prokazatelnou manažerskou praxí. Délka trvání studia může být různá a pohybuje se od 1 do 3 let. Forma studia může být prezenční, distanční, kombinovaná, nebo online. Programy svou flexibilitou a individuálním přístupem umožňují studium při zaměstnání. Studium v ​​programu MBA je zpravidla ukončeno obhajobou závěrečné práce (master 's thesis) a ústní zkouškou. Úspěšní absolventi získávají titul MBA (za jménem) a příslušný diplom.

MBA programy poskytují jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, tak i zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, chování a komunikace. Během studia se využívají i aktivně metody jako případové studie, didaktické hry, hraní rolí apod.