Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16. Převody ozubenými koly

Ozubený převod přenáší otáčivý pohyb jednoho hřídele na druhý se stálým převodovým poměrem.Používá se pro převody s malou osovou vzdáleností hřídelů.
Dvě spolu zabírající kola tvoří soukolí. Kolo s malým počtem zubu se nazývá pastorek.Podle tvaru křivek tvořící profily zubu rozeznáváme několik druhů ozubení.Nejznámější jsou EVOLVENTNÍ a CIKLOJDNÍ.
Výroba ozubených kol vyžaduje speciální nástroje a obráběcí stroje.

Výhody:
1. malé rozměry
2. přesný převodový poměr
3. vysoká spolehlivost
4. velká životnost
5. malé nároky na údržbu

Nevýhody:
1. drahá a složitá výroba
2. nároky na přesnost
3. netlumí rázy


Rozdělení soukolí

1.dle tvaru bočních křivek zubů:
a) čelní s přímými
b) se šikmými zuby
c) se šípovými zuby
d) z dvojnásobně šípové
e) kruhové
f) šroubové zuby

2.dle relativního pohybu soukolí:
1. valivá soukolý -čelní
kuželová

2. šroubová soukolý-šneková
šroubová
hypoidní

3.dle vzájemné polohy os:
1. osy rovnoběžné
2. různoběžné
3. mimoběžné


Druhy soukolí

Čelní soukolí s přímými zuby

- Nejčastěji používané
- Dosahuje se převodového čísla 6
- Zpravidla zabírá jen jeden zub
- Otáčení není rovnoměrné
- Hlučné
- Nevznikají axiální síly

Čelní soukolí se šikmými zuby
- Zuby jsou skloněny pod úhly 8° až 20° k ose hřídele
- Zuby mohou mít pravé i levé stoupání
- Postupný, delší a klidný záběr zubů
- Vždy zabírá několik zubů současně -> Možnos přenosu vyššího zatížení
- Tichý a bezhlučný chod
- Nevýhoda: Při záběru vzniká axiální síla -> Musí ji zachytit axiálními ložiska
- Axiální složku síly lze odstranit použitím:
o Dvojnásobně šikmými zuby
o Soukolím se šípovými zuby

Čelní soukolí s vnějším ozubením se šípovými zuby
- Menší přesnost ozubení a menší obvodové rychlosti
- Dražší výroba
- Použití: pro velké výkony
- Kola s dvojnásobně šípovými zuby se mohou otáčet v obou smyslech

Kuželová soukolí
- Přenáší se otáčivý pohyb a točivý moment u různoběžných hřídelů, nejčastěji k sobě kolmých
- Kola mají zuby šikmé, zakřivené, přímé (zřídka)
- Náročné a drahé na výrobu
- Tichý chod
- Větší životnost
- Pro vetší výkony
- Pastorek má 5-7 zubů
- V zubech vzniká osová síla, kterou musí zachytit axiální ložiska


Šroubová soukolí

- Pro mimoběžné hřídele
- Tělesa předmětu se po sobě odvalují a zároveň se posouvají (šroubový pohyb)
- Velké tření a opotřebení
- Malá účinost
- Použití:např. náhon na tachometru

Šnekové soukolí

- Speciální případ šroubového soukolí, kde snížení zubu pastorku přejde v jednoduchý více chodý šroub

Skládá se z: 1.)Šneku
- Hnací část
- Podobá se pohybovému šroubu s trapézovým závitem
- Pohání šnekové kolo
- Druhy šneků
- Jednochodý či vícechodý
- Pravochodý či levochodý

2.)Šnekového kola
- Převodové číslo 4-100
- Malá vzdálenost os
- Tichý chod
- Použití:míchačky, frézky, výtahy,lodní šroub


Konstrukce a materiál ozubených kol

Výroba a materiál

Přestože ozubená kola mohou být vyrobena z mnoha materiálu vyrábí se hlavně z oceli a litiny a to na speciálních obráběcích strojích (frézky,brusky,obrážečky)

Konstrukce ozubených kol

Při malém počtu zubů se obvykle vyrábějí rovnou na hřídeli např. u pastorku.pastorek může být vyroben rovnou na hřídeli nebo může být přivařen.

Při velkém počtu zubů se obvykle vyrábějí ozubená kola zvlášť a při montáži se nasazují na hřídel.Menší kola mají zpravidla tvar kotouče,větší kola se skládají z náboje,věnce a kotouče.

U kol velkých průměrů je věnec s nábojem spojena rameny.U takto spojených kol se zuby zhotovují na zvláštním věnci, který se na odlité těleso nalisuje nebo nasadí za tepla.Po opotřebení se vymění jen věnec


Ozubená soukolí a převodovky

Jedno nebo více ozubených soukolí uložených ve skříni (litá,svařovaná) se nazývá převodovka.
Převodovky jsou zařízení který přenáší kroutící moment a současně zvyšují nebo snižují otáčky hnacího stroje na požadované otáčky daného zařízení

Typy převodovek:
s jedním až třemi čelními soukolími
s jedním kuželovým soukolím
s jedním kuželovým soukolím a s jedním až třemi čelními soukolími
s jedním šnekovým soukolím
s jedním šnekovým soukolím a s jedním až dvěma čelními soukolími
planetová

Planetová převodovka
- Velký převodový poměr
- Souosí hnací a hnaný hřídel
- Skříň má malé rozměry
- Tichý chod a vysoká učinost
- Použití:letecký motory, auta,obráběcí stroje a textilní stroje

Montáž a údržba ozubených kol

Montáž:
1.nasazení (pomocí lisu) a připevnění ozubeného kola na hřídel
2. nasazení ložisek na hřídel s ozubeným kolem
3. uložení hřídele do převodové skříně
4.seřízení záběru kol

Údržba:
mazání- zmenšuje tření a současně odvádí teplo vznikající při záběru kol a v ložiskách


Základní vzorce

- Převodový poměr


- Průměr roztečné kružnice D = Z*m


- Průměr hlavové kružnice Da =D*2m


- Výška hlavy ha = m


- Výška paty hf = 1.25*m


- Výška zubu h = ha + hf


- Průměr patní kružnice Df = D-(2*1,25m)
- Vzdálenost os
- Modul

16. Převody ozubenými koly

Ozubený převod přenáší otáčivý pohyb jednoho hřídele na druhý se stálým převodovým poměrem.Používá se pro převody s malou osovou vzdáleností hřídelů.
Dvě spolu zabírající kola tvoří soukolí. Kolo s malým počtem zubu se nazývá pastorek.Podle tvaru křivek tvořící profily zubu rozeznáváme několik druhů ozubení.Nejznámější jsou EVOLVENTNÍ a CIKLOJDNÍ.
Výroba ozubených kol vyžaduje speciální nástroje a obráběcí stroje.

Výhody:
1. malé rozměry
2. přesný převodový poměr
3. vysoká spolehlivost
4. velká životnost
5. malé nároky na údržbu

Nevýhody:
1. drahá a složitá výroba
2. nároky na přesnost
3. netlumí rázy


Rozdělení soukolí

1.dle tvaru bočních křivek zubů:
a) čelní s přímými
b) se šikmými zuby
c) se šípovými zuby
d) z dvojnásobně šípové
e) kruhové
f) šroubové zuby

2.dle relativního pohybu soukolí:
1. valivá soukolý -čelní
kuželová

2. šroubová soukolý-šneková
šroubová
hypoidní

3.dle vzájemné polohy os:
1. osy rovnoběžné
2. různoběžné
3. mimoběžné


Druhy soukolí

Čelní soukolí s přímými zuby

- Nejčastěji používané
- Dosahuje se převodového čísla 6
- Zpravidla zabírá jen jeden zub
- Otáčení není rovnoměrné
- Hlučné
- Nevznikají axiální síly

Čelní soukolí se šikmými zuby
- Zuby jsou skloněny pod úhly 8° až 20° k ose hřídele
- Zuby mohou mít pravé i levé stoupání
- Postupný, delší a klidný záběr zubů
- Vždy zabírá několik zubů současně -> Možnos přenosu vyššího zatížení
- Tichý a bezhlučný chod
- Nevýhoda: Při záběru vzniká axiální síla -> Musí ji zachytit axiálními ložiska
- Axiální složku síly lze odstranit použitím:
o Dvojnásobně šikmými zuby
o Soukolím se šípovými zuby

Čelní soukolí s vnějším ozubením se šípovými zuby
- Menší přesnost ozubení a menší obvodové rychlosti
- Dražší výroba
- Použití: pro velké výkony
- Kola s dvojnásobně šípovými zuby se mohou otáčet v obou smyslech

Kuželová soukolí
- Přenáší se otáčivý pohyb a točivý moment u různoběžných hřídelů, nejčastěji k sobě kolmých
- Kola mají zuby šikmé, zakřivené, přímé (zřídka)
- Náročné a drahé na výrobu
- Tichý chod
- Větší životnost
- Pro vetší výkony
- Pastorek má 5-7 zubů
- V zubech vzniká osová síla, kterou musí zachytit axiální ložiska


Šroubová soukolí

- Pro mimoběžné hřídele
- Tělesa předmětu se po sobě odvalují a zároveň se posouvají (šroubový pohyb)
- Velké tření a opotřebení
- Malá účinost
- Použití:např. náhon na tachometru

Šnekové soukolí

- Speciální případ šroubového soukolí, kde snížení zubu pastorku přejde v jednoduchý více chodý šroub

Skládá se z: 1.)Šneku
- Hnací část
- Podobá se pohybovému šroubu s trapézovým závitem
- Pohání šnekové kolo
- Druhy šneků
- Jednochodý či vícechodý
- Pravochodý či levochodý

2.)Šnekového kola
- Převodové číslo 4-100
- Malá vzdálenost os
- Tichý chod
- Použití:míchačky, frézky, výtahy,lodní šroub


Konstrukce a materiál ozubených kol

Výroba a materiál

Přestože ozubená kola mohou být vyrobena z mnoha materiálu vyrábí se hlavně z oceli a litiny a to na speciálních obráběcích strojích (frézky,brusky,obrážečky)

Konstrukce ozubených kol

Při malém počtu zubů se obvykle vyrábějí rovnou na hřídeli např. u pastorku.pastorek může být vyroben rovnou na hřídeli nebo může být přivařen.

Při velkém počtu zubů se obvykle vyrábějí ozubená kola zvlášť a při montáži se nasazují na hřídel.Menší kola mají zpravidla tvar kotouče,větší kola se skládají z náboje,věnce a kotouče.

U kol velkých průměrů je věnec s nábojem spojena rameny.U takto spojených kol se zuby zhotovují na zvláštním věnci, který se na odlité těleso nalisuje nebo nasadí za tepla.Po opotřebení se vymění jen věnec


Ozubená soukolí a převodovky

Jedno nebo více ozubených soukolí uložených ve skříni (litá,svařovaná) se nazývá převodovka.
Převodovky jsou zařízení který přenáší kroutící moment a současně zvyšují nebo snižují otáčky hnacího stroje na požadované otáčky daného zařízení

Typy převodovek:
s jedním až třemi čelními soukolími
s jedním kuželovým soukolím
s jedním kuželovým soukolím a s jedním až třemi čelními soukolími
s jedním šnekovým soukolím
s jedním šnekovým soukolím a s jedním až dvěma čelními soukolími
planetová

Planetová převodovka
- Velký převodový poměr
- Souosí hnací a hnaný hřídel
- Skříň má malé rozměry
- Tichý chod a vysoká učinost
- Použití:letecký motory, auta,obráběcí stroje a textilní stroje

Montáž a údržba ozubených kol

Montáž:
1.nasazení (pomocí lisu) a připevnění ozubeného kola na hřídel
2. nasazení ložisek na hřídel s ozubeným kolem
3. uložení hřídele do převodové skříně
4.seřízení záběru kol

Údržba:
mazání- zmenšuje tření a současně odvádí teplo vznikající při záběru kol a v ložiskách


Základní vzorce

- Převodový poměr


- Průměr roztečné kružnice D = Z*m


- Průměr hlavové kružnice Da =D*2m


- Výška hlavy ha = m


- Výška paty hf = 1.25*m


- Výška zubu h = ha + hf


- Průměr patní kružnice Df = D-(2*1,25m)
- Vzdálenost os
- Modul

15. Řetězové převody

Více v tab. Str. 314-328
- obvodová síla se přenáší tvarovým stykem
- přenáší výkon až 200kw mezi rovnoběžnými hřídeli
- 2 a 3řádé řetězy přenáší až 500kw

Výhody:
bez skluzu,velká učenost(až 95%),menší namáhání hřídelů a ložisek oproti řemenům,možnost pohánění více hřídelů najednou,možná velká osová vzdálenost
Nevýhody: cena,hluk,častá údržba,pro menší obvodové rychlosti,prodloužení řetězu

Řetězy:
- nerozebíratelné nebo rozebíratelné(možné zkrácení pomocí spojovacího článku)
- článkový
- zubový – pro největší namáhání a rychlosti(až 40m/s),používá se u spalovacích motorů
- kloubové:
a)Gallův – výtahy,kladkostroje
b)Pouzdrový – auta,dopravníky,zemědělské stoje,(rychlost 6-10m/s)
c)válečkový – max. 3řady,tichý chod ; u jízdních kol

- speciální - Ewartův – do 1m/s, z temperované litiny
- lamelový – u variátorů

Montážní předpis:jedno z kol musí mít lichý počet zubů kvůli opotřebení,kontrola rovnoběžnosti hřídelů,nabíraní řetězu na zuby,mazání,chránění před nečistotami
15. Řetězové převody

Více v tab. Str. 314-328
- obvodová síla se přenáší tvarovým stykem
- přenáší výkon až 200kw mezi rovnoběžnými hřídeli
- 2 a 3řádé řetězy přenáší až 500kw

Výhody:
bez skluzu,velká učenost(až 95%),menší namáhání hřídelů a ložisek oproti řemenům,možnost pohánění více hřídelů najednou,možná velká osová vzdálenost
Nevýhody: cena,hluk,častá údržba,pro menší obvodové rychlosti,prodloužení řetězu

Řetězy:
- nerozebíratelné nebo rozebíratelné(možné zkrácení pomocí spojovacího článku)
- článkový
- zubový – pro největší namáhání a rychlosti(až 40m/s),používá se u spalovacích motorů
- kloubové:
a)Gallův – výtahy,kladkostroje
b)Pouzdrový – auta,dopravníky,zemědělské stoje,(rychlost 6-10m/s)
c)válečkový – max. 3řady,tichý chod ; u jízdních kol

- speciální - Ewartův – do 1m/s, z temperované litiny
- lamelový – u variátorů

Montážní předpis:jedno z kol musí mít lichý počet zubů kvůli opotřebení,kontrola rovnoběžnosti hřídelů,nabíraní řetězu na zuby,mazání,chránění před nečistotami
14. Řemenové převody

- Patří mezi převody se silovým stykem
- K přenosu točivého momentu z hnacího kola na hnané dochází v důsledku tření mezi
řemenicí a řemenem

Velikost přenášeného momentu závisí:
- Velikost napínací síly
- Velikost součinitele tření materiálů řemene a řemenice
- Velikost úhlu opásání: - Úhel styku řemene s řemenicí
- Úhel lze zvětšit použitím napínacího kola
- Převod je nepřesný (ve stykové ploše mezi řemenicí a řemenem dochází ke skluzu)

Velikost skluzu je závislá:
- Velikost přenášeného točivého momentu
- Úhel opásání
- Součinitele tření
- Velikost napínací síly

Výhody:
- Velmi tichý chod
- Pružný záběr -> Tlumení kmitání, chvění
- Snesou velmi vysokou obvodovou rychlost
- Nízké náklady na provoz (není nutno mazat) -> Nejlevnější převod
- Možnost funkce: Pojistné spojky proti přetížení (prokluz)
- Nevyžaduje přesnou výrobu a montáž

Nevýhody:
- Nezaručení stálého převodového poměru, tj. prokluz -> nespolehlivá kinematika (výjimku tvoří ozubený řemen)
- Nutné předepnutí - Přídavné namáhání ložisek a hřídelů
- Vyvození předepnutí - napínací ústrojí:
- Zkrácení řemenu při nezměněné osové vzdálenosti
- Napínání kladkou (stálá osová vzdálenost), přitlačovanou
závažím, pružinou nebo posuvem kladky
- Zvětšením vzdálenosti os (nejjednodušší, nejlevnější)
- Samonapínací tíhou hnacího motoru
- Reakčním momentem
- Vytahování a opotřebení řemenů
- Nízká tuhost převodu
- Při prokluzu vzniká statická elektřina
- Špatná odolnost vůči: - Vysokým teplotám, vlhkosti, prachu, nečistoty (mastnoty)
- Větší rozměry převodu

Použití: - Kde jsou kladeny požadavky na: - Velkou osovou vzdálenost kol
- Klidný a tichý chod
- Není nutný přesný převod


Převody plochými řemeny:
- Používá se zřídka, pouze v případě kdy je příliš velká vzdálenost řemenic
- Pro zvětšení úhlu opásání se používají napínací kladky
- Nejčastěji se používají kožené řemeny (vyrábí se z hovězí usně)
- Konce řemenů se spojují: lepením, sponami, svorkami, sešitím
- Řemeny se vyrábí v normalizovaných rozměrech
- Řemenice se vyrábí z oceli nebo litiny s dostatečným opracováním funkčních ploch
- Pro dobré vedení řemenu bývá vnější povrch řemenice mírně zaoblen (bombirován)

Převody klínovými řemeny:
- Častější použití než ploché řemeny -> Větší účinnost ->Tření v klínové drážce je větší než
na rovinné ploše -> Možnost přenosu většího točivého momentu
- Možnost použití několika řemenů vedle sebe, u plochých řemenů to není možné
- Tvar i rozměry klínových řemenů jsou normalizovány, u plochých to není možné
- Klasický klínový řemen: - Univerzálně použitelný
- Maximální rychlost řemene: 30 m/s
- Úzký klínový řemen (automobilový): - Převody nenáročný na prostor
- Přenos velkých výkonů
- Maximální rychlost řemene: 40 m/s
- Výkonný klínový řemen: - Pro přenos velkých výkonů v malém prostoru
- Dobré ohybové vlastnosti (zuby na vnitřním obvodu)
- Dobrá příčná tuhost díky příčným vláknům
- Maximální rychlost řemene: 50 m/s
- Dvojklínový řemen: - Pro pohon několika řemenic s opačným smyslem otáčení
- Vhodné pro střídavý ohyb
- Maximální rychlost řemene: 30 m/s
- Násobný klínový řemen: - Vhodné pro velká rázová zatížení
- Použitelné pro velké vzdálenosti os bez vodící kladky
- Maximální rychlost řemene: 30 m/s
- Nutná ochrana před znečištěním(nečistoty mezi řemeny)
- Klínový řemen je zhotoven ze tří vrstev: vnitřní vrtsva: textilní vlákna zality v pryži
vnější vrstva: obal
- Řemenic jsou zhotoveny z litiny, oceli nebo i plastů
- Použití: Dopravníky, Dřevoobrábějící stroje, Automobily

Převody ozubenými řemeny:
- Spojují výhody řetězových a řemenových převodů
- Řemen je vyroben z pryže nebo jiného vhodného materiálu
- Na vnitřní části řemene je ozubení, které je i na obvodě řemenic
- Nedochází k prokluzu
- Tlumí rázy na rozdíl od řetězového převodu

Základní výpočty:

Teoretický převodový poměr i = n1 / n2 = D2 / D1

Obvodová rychlost [m.s-1]:
v1 = ( p . D1 . n1 ) / 60

v2 = ( p . D2 . n2 ) / 60

Účinnost řemenového převodu h = 0,95 ÷ 0,98


Rovnoběžné hřídele: smysl otáčení hřídelů shodný. Při větších vzdálenostech os hřídelů je nutné, aby horní část pásu byla ochablá a dolní napjatá.

Zkřížené opásání: smysl otáčení hřídelů opačný. Větší úhel opásání. Protože se pás ve zkřížení po sobě tře, nehodí se pro velké rychlosti v =<>= 20b , kde je šířka pásu).

Polozkřížené opásání: pouze pro jeden smysl otáčení. Pás musí nabíhat na oba kotouče v jejich středních rovinách, jinak by spadl. Kotouče musí být dostatečně široké ( B >= 1,4 b ). Vzdálenost os bývá a = 3 až 10m,nejčastěji 5m.


Tvary průřezu řemene:

Ploché řemeny – obdélníkový průřezKlínové řemeny - lichoběžníkový průřez
klasický; úzký; široký
Kruhové – používá se velmi málo,malé převody
Tvary řemenic:


tři klínové řemeny

14. Řemenové převody

- Patří mezi převody se silovým stykem
- K přenosu točivého momentu z hnacího kola na hnané dochází v důsledku tření mezi
řemenicí a řemenem

Velikost přenášeného momentu závisí:
- Velikost napínací síly
- Velikost součinitele tření materiálů řemene a řemenice
- Velikost úhlu opásání: - Úhel styku řemene s řemenicí
- Úhel lze zvětšit použitím napínacího kola
- Převod je nepřesný (ve stykové ploše mezi řemenicí a řemenem dochází ke skluzu)

Velikost skluzu je závislá:
- Velikost přenášeného točivého momentu
- Úhel opásání
- Součinitele tření
- Velikost napínací síly

Výhody:
- Velmi tichý chod
- Pružný záběr -> Tlumení kmitání, chvění
- Snesou velmi vysokou obvodovou rychlost
- Nízké náklady na provoz (není nutno mazat) -> Nejlevnější převod
- Možnost funkce: Pojistné spojky proti přetížení (prokluz)
- Nevyžaduje přesnou výrobu a montáž

Nevýhody:
- Nezaručení stálého převodového poměru, tj. prokluz -> nespolehlivá kinematika (výjimku tvoří ozubený řemen)
- Nutné předepnutí - Přídavné namáhání ložisek a hřídelů
- Vyvození předepnutí - napínací ústrojí:
- Zkrácení řemenu při nezměněné osové vzdálenosti
- Napínání kladkou (stálá osová vzdálenost), přitlačovanou
závažím, pružinou nebo posuvem kladky
- Zvětšením vzdálenosti os (nejjednodušší, nejlevnější)
- Samonapínací tíhou hnacího motoru
- Reakčním momentem
- Vytahování a opotřebení řemenů
- Nízká tuhost převodu
- Při prokluzu vzniká statická elektřina
- Špatná odolnost vůči: - Vysokým teplotám, vlhkosti, prachu, nečistoty (mastnoty)
- Větší rozměry převodu

Použití: - Kde jsou kladeny požadavky na: - Velkou osovou vzdálenost kol
- Klidný a tichý chod
- Není nutný přesný převod


Převody plochými řemeny:
- Používá se zřídka, pouze v případě kdy je příliš velká vzdálenost řemenic
- Pro zvětšení úhlu opásání se používají napínací kladky
- Nejčastěji se používají kožené řemeny (vyrábí se z hovězí usně)
- Konce řemenů se spojují: lepením, sponami, svorkami, sešitím
- Řemeny se vyrábí v normalizovaných rozměrech
- Řemenice se vyrábí z oceli nebo litiny s dostatečným opracováním funkčních ploch
- Pro dobré vedení řemenu bývá vnější povrch řemenice mírně zaoblen (bombirován)

Převody klínovými řemeny:
- Častější použití než ploché řemeny -> Větší účinnost ->Tření v klínové drážce je větší než
na rovinné ploše -> Možnost přenosu většího točivého momentu
- Možnost použití několika řemenů vedle sebe, u plochých řemenů to není možné
- Tvar i rozměry klínových řemenů jsou normalizovány, u plochých to není možné
- Klasický klínový řemen: - Univerzálně použitelný
- Maximální rychlost řemene: 30 m/s
- Úzký klínový řemen (automobilový): - Převody nenáročný na prostor
- Přenos velkých výkonů
- Maximální rychlost řemene: 40 m/s
- Výkonný klínový řemen: - Pro přenos velkých výkonů v malém prostoru
- Dobré ohybové vlastnosti (zuby na vnitřním obvodu)
- Dobrá příčná tuhost díky příčným vláknům
- Maximální rychlost řemene: 50 m/s
- Dvojklínový řemen: - Pro pohon několika řemenic s opačným smyslem otáčení
- Vhodné pro střídavý ohyb
- Maximální rychlost řemene: 30 m/s
- Násobný klínový řemen: - Vhodné pro velká rázová zatížení
- Použitelné pro velké vzdálenosti os bez vodící kladky
- Maximální rychlost řemene: 30 m/s
- Nutná ochrana před znečištěním(nečistoty mezi řemeny)
- Klínový řemen je zhotoven ze tří vrstev: vnitřní vrtsva: textilní vlákna zality v pryži
vnější vrstva: obal
- Řemenic jsou zhotoveny z litiny, oceli nebo i plastů
- Použití: Dopravníky, Dřevoobrábějící stroje, Automobily

Převody ozubenými řemeny:
- Spojují výhody řetězových a řemenových převodů
- Řemen je vyroben z pryže nebo jiného vhodného materiálu
- Na vnitřní části řemene je ozubení, které je i na obvodě řemenic
- Nedochází k prokluzu
- Tlumí rázy na rozdíl od řetězového převodu

Základní výpočty:

Teoretický převodový poměr i = n1 / n2 = D2 / D1

Obvodová rychlost [m.s-1]:
v1 = ( p . D1 . n1 ) / 60

v2 = ( p . D2 . n2 ) / 60

Účinnost řemenového převodu h = 0,95 ÷ 0,98


Rovnoběžné hřídele: smysl otáčení hřídelů shodný. Při větších vzdálenostech os hřídelů je nutné, aby horní část pásu byla ochablá a dolní napjatá.

Zkřížené opásání: smysl otáčení hřídelů opačný. Větší úhel opásání. Protože se pás ve zkřížení po sobě tře, nehodí se pro velké rychlosti v =<>= 20b , kde je šířka pásu).

Polozkřížené opásání: pouze pro jeden smysl otáčení. Pás musí nabíhat na oba kotouče v jejich středních rovinách, jinak by spadl. Kotouče musí být dostatečně široké ( B >= 1,4 b ). Vzdálenost os bývá a = 3 až 10m,nejčastěji 5m.


Tvary průřezu řemene:

Ploché řemeny – obdélníkový průřezKlínové řemeny - lichoběžníkový průřez
klasický; úzký; široký
Kruhové – používá se velmi málo,malé převody
Tvary řemenic:


tři klínové řemeny

13. Třecí převody

Charakteristika:
U třecích převodů přenos obvodové síly mezi vzájemně přitlačovanými koly třením. Otáčivý pohyb mezi hřídeli přenášen na malé vzdálenosti a je přenášen malý výkon. Převod je tvořen 2 kotouči a přitlačovaným zařízením. Osy můžou být rovnoběžné nebo různoběžné.

Vlastnosti:
- tlumí rázy
- tichý chod
- levné
- kolísavý chod
- přítlačné síly namáhají ložiska

Uspořádání:

Se stálým převodem
- mezi rovnoběžnými hřídeli - kola s hladkým obvodem
- kola s klínovou drážkou na obvodě

- mezi různoběžnými hřídeli - s kuželovými třecími koly
- s lícními koly

S plynule měnitelným převodem ( variátory )
třecí, řemenové, řetězové
plynulá regulace otáček za chodu, jednoduché, spolehlivé, velká účinnost
levné, dlouhá životnost, velký přenos sil ( až 800 kW )

Součásti třecích převodů
-Třecí převody se skládají ze dvou kotoučů, hnacího a hnaného, na hřídelích a z přítlačného zařízení.
Kotouče mohou být:
1.čelní ( válcové )
2.lícní
3.kuželové

Pro přenos větších kroutících momentů jsou na obvodě opatřeny klínovými drážkami Přítlačnou sílu vyvozuje pružina nebo závaží.

Materiál třecích kol
Pro malé obvodové síly – šedá litina, bronz
Pro velké obvodové síly – obložení z kůže, pryže, korku
Třecí převod válcovými koly:

a) Přítlačná síla Fn vyvolaná tlakem pružiny na hnací hřídel s kolem.
b) přítlačná síla Fn vyvolaná samočinně tíhou ústrojí včetně motoru.

13. Třecí převody

Charakteristika:
U třecích převodů přenos obvodové síly mezi vzájemně přitlačovanými koly třením. Otáčivý pohyb mezi hřídeli přenášen na malé vzdálenosti a je přenášen malý výkon. Převod je tvořen 2 kotouči a přitlačovaným zařízením. Osy můžou být rovnoběžné nebo různoběžné.

Vlastnosti:
- tlumí rázy
- tichý chod
- levné
- kolísavý chod
- přítlačné síly namáhají ložiska

Uspořádání:

Se stálým převodem
- mezi rovnoběžnými hřídeli - kola s hladkým obvodem
- kola s klínovou drážkou na obvodě

- mezi různoběžnými hřídeli - s kuželovými třecími koly
- s lícními koly

S plynule měnitelným převodem ( variátory )
třecí, řemenové, řetězové
plynulá regulace otáček za chodu, jednoduché, spolehlivé, velká účinnost
levné, dlouhá životnost, velký přenos sil ( až 800 kW )

Součásti třecích převodů
-Třecí převody se skládají ze dvou kotoučů, hnacího a hnaného, na hřídelích a z přítlačného zařízení.
Kotouče mohou být:
1.čelní ( válcové )
2.lícní
3.kuželové

Pro přenos větších kroutících momentů jsou na obvodě opatřeny klínovými drážkami Přítlačnou sílu vyvozuje pružina nebo závaží.

Materiál třecích kol
Pro malé obvodové síly – šedá litina, bronz
Pro velké obvodové síly – obložení z kůže, pryže, korku
Třecí převod válcovými koly:

a) Přítlačná síla Fn vyvolaná tlakem pružiny na hnací hřídel s kolem.
b) přítlačná síla Fn vyvolaná samočinně tíhou ústrojí včetně motoru.