Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kategorie rozdělujeme:

- základní, do nichž musí být každý organismus zařazen
- doplňkové, které vytváříme z kategorií základních a které mají vždy pevné místo v hierarchii (např. nadřád, podřád)
- dodatečné, které jsou odvozené od základních kategorií, a jejichž místo v hierarchii nemusí být pevně ustanoveno

2. ZÁKLADY TAXONOMIE A SYSTEMATIKY
- taxonomická definice druhu
- zásady vědeckého názvosloví
- hierarchie živých soustav
- šest říší života – podbuněčné formy živých soustav, jednobuněčné organizmy, mnohobuněčné organizmy

3. ROZMNOŽOVÁNÍ
3.1 Rozmnožování nepohlavní
Dělením – nový jedinec vzniká ze skupiny bb mateřského organismu a regenerací jsou obnoveny chybějící orgány (ploštěnky, strobilace medůzovců).
Pučením – mateřský jedinec si zachovává svou stavbu, nový jedinec se vyvíjí ze skupiny bb na jeho těle a zůstává s ním určitou dobu ve spojení a pak se oddělí (žahavci), nebo je spojen travale a tvoří kolonie (korálnatci).
Polyembryonie – u členovců i obratlovců (jednovaječná dvojčata). Zárodek se během rýhování nebo i později rozpadne na 2 či více částí, z každé části se vyvine nový zárodek.

Žádné komentáře:

Okomentovat