Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7.4.1.1 Mozek

Střední mozek
• má 2 – 4 laloky
• obsahuje zraková, čichová a sluchová centra
Zadní mozek
• u některých obratlovců silně vyvinuta vydutá část – mozeček (cerebellum) – centrum rovnováhy a koordinace pohybu, u savců má četné rýhy podobně jako koncový mozek
Prodloužená mícha
• přechodná část mezi mozkem a míchou
• svrchní stěna bez nervové tkáně, spodní část je z nervové tkáně a má často vegetativní funkce
• vybíhá většina hlavových nervů (5.-12. pár mozkových nervů - nerv trojklanný, lícní, rovnovážně sluchový, bloudivý)

7.4.1.2 Mícha
• u bezlebečných nervová trubice a chorda uložena v pojivovém pouzdře
• u obratlovců mícha uložena v nervovém kanále páteře, přitom z každého míšního segmentu vycházejí dva nervy

Žádné komentáře:

Okomentovat