Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.1.2 Pojiva trofická

- krevní destičky – trombocyty, vyskytují se pouze u savců, jsou to drobné
bezjaderné útvary, vzniklé odštěpením cytoplazmy z velkých buněk kostní dřeně, mají význam pro srážení krve
- míza – lymfa, proudí v lymfatických cévách, složením je podobná krevní
plazmě, obsahuje lymfocyty, přítomnost tuků jí dodává mléčně zakalený vzhled
- tkáňový mok – tvoří se prostupováním tekutiny z krve stěnami vlásečnic do
mezibuněčných prostor, má podobné složení jako krevní plazma, obsahuje však menší množství bílkovin, zprostředkovává látkovou výměnu mezi krví a buňkami, z tkání je odváděn lymfatickými cévami do krve

6.3 SVALOVÁ TKÁŇ
- umožňuje pohyb organismů z místa na místo a tvoří stěny některých vnitřních orgánů, je tvořena svalovými buňkami (myocyty), které se po podráždění stahují, stah (kontrakci) umožňují stažitelná vlákna – myofibrily
- rozlišujeme:
6.3.1 Hladká svalovina
– složena z protáhlých, většinou vřetenovitých jednojaderných svalových buněk s jedním jádrem, je přítomna v těle většiny bezobratlých (útrobní a pohybová svalovina), u obratlovců tvoří stěny vnitřních orgánů (cév, střeva), je inervována vegetativními nervy, není ovládána vůlí

Žádné komentáře:

Okomentovat