Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Naše literatura pro děti a mládež 5

Bohumil Říha-
Honzíkova cesta+O letadélku Káněti-ilustrátor Helena Zmatlíková
Dětská encyklopedie-naučná kniha pro děti
Markéta Zinerová-
Indiáni z Větrova-příběh dětí z dětského domova
Tajemství proutěného košíku-předloha televizního seriálu
Stanislav Rudolf-píše převážně dívčí romány, řada z nich byla zfilmováno
Metráček; Něžně háčkovaný čas; Kopretiny pro zámeckou paní; V každém okně Julie; Nebreč, Lucie
Helena Šmahelová-dívčí romány
Magda, Mládí na křídlech
Eliška Horelová-píše hlavně dívčí romány
Léto, jako když vyšije
Zdivočelá voda-zachycuje situaci v pohraničí těsně před válkou
Lenka Lanzcová-dívčí romány
Š jako Šarlota, Království za botu, Prázdniny pro zaláskované
Jana Smetanová+Jana Jahodová-dívčí romány
Jaroslav Foglar-psal knížky ze skautského prostředí, chlapečtí hrdinové, v knihách jsou hlavní postavy vylíčeny jako velmi čestné a odvážné postavy, vzory chování, zfilmováno
Hoši od Bobří řeky, Strach nad Bobří řekou, Pod junáckou vlajkou, Devadesátka pokračuje, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří
Rychlé šípy-comix
Populárně naučná literatura
Ludvík Souček-zabýval se myšlenkou o existenci nějakých mimozemských civilizacích, psal sci-fi knížky /// později psal už hlavně populárně-odbornou literaturu
Cesta slepých ptáků /// Tušení stínu, Tušení souvislostí (Tušení světla)

Naše literatura pro děti a mládež 4

5.doba poválečná-
a)poezie
František Hrubín- byl redaktorem dětských časopisů (Malý čtenář, Mateřídouška), psal říkadla a veršované pohádky, dětská tvorba vyšla později souborně, takřka všechny jeho dětské práce byly ilustrovány velmi kvalitními malíři (Josef Lada, Josef Mánes, Jiří Trnka) a jako celek jsou hodnocena jako vysoká umělecká díla, původně byla určena jeho vlastním dětem, teprve později byla zveřejňována
Říkejte si s semnou+Špalíček pohádek-
Zasadil dědek řepu, Kuřátko a obilí
Josef Kainar-
Říkadla
Jiří Žáček-
Aprílová škola, Slabikář, Kdo si s semnou bude hrát
Jiří Kolář-
Kocourkov
b)próza
pohádkové příběhy
Marie Majerová-
Nespokojený králíček
Václav Čtvrtek-velké množství jeho příběhů byla zfilmovaná v podobě večerníčků, výtvarník:Radek Pilař
O loupežníku Rumcajsovi, O vodníku Česílkovi
Jan Werich-
Fimfárum-
Královna Koloběžka první, Tři veteráni, Lakomá Barka, Až opadá listí z dubu
Příběhy o dětech a mládeži
Bohumil Říha-
Honzíkova cesta+O letadélku Káněti-ilustrátor Helena Zmatlíková
Dětská encyklopedie-naučná kniha pro děti

Naše literatura pro děti a mládež 3

Eduard Štorch-původním povoláním byl učitelem dějepisu, pracoval na základní škole a snažil se získat děti pro historii, chtěl, aby výuka byla co nejnázornější, proto organizoval časté exkurze (muzea, archeologická naleziště) a později začal psát knihy s historickou tématikou, vycházejí z historických faktů, ale jsou psány jako napínavé dobrodružné romány, knihy jsou většinou doprovázeny ilustracemi Zdeňka Buriana, jedná se o věrné obrazy z pravěku, většina jeho knih je situována do pravěku nebo starověku
Lovci mamutů, Osada havranů, Volaní rodu, Bronzový poklad, Minehava
František Běhounek-významný český fyzik, zúčastnil se dvou výprav do Arktidy (vůdce první byl Amundsen, výprava vzducholodí Norge, vůdce druhé byl Nobile, výprava vzducholodí Italia, druhá ale ztroskotala
Trosečníci polárního moře, Robinsoni vesmíru, Mořeplavci a objevitelé, V říši věčného ledu a sněhu
4.období okupace-většina autorů už chápala, jak velký význam může mít literatura při výchově mládeže, většina autorů psala proto velmi zodpovědně, často kladli důraz na češtinu, vydávání bylo ale komplikováno cenzurou
Karel Poláček-
Bylo nás pět-je určena dětem, psal ji v době, když čekal na transport do koncentračního tábora, v knize jsou jeho vlastní vzpomínky na dětství, vypravuje o různých klukovských lumpárnách, často komentují činy dospělých a tím ukazují mnohé nepravosti, zfilmované, v knize je spojen sitkom s humorem jazykovým (kluci často napodobují mluvení dospělých, míchají výrazy knižní i nespisovné, snaží se mluvit vznešeně a právě to působí komicky)
Marie Majerová-
Robinsonka-dívčí román, je hodnocen jako moderní četba, která nahradila dřívější sentimentální románky, vypravuje o dívce, která se po smrti své matky musí starat o novorozeného bratříčka a o domácnost, vyzdvihuje hrdinku a dává jí za příklad v době okupace
Marie Pujmanová-
Předtucha-hlavní postavou je dospívající dívka, která je zpočátku vylíčena jako velmi lehkomyslná, starající se pouze o sebe, když se dozví o železničním neštěstí, kde měli zahynout její rodiče, změní se, náhle jakoby dospěje, stává se zodpovědnější a uvědomuje si i svoje povinnosti vůči dvěma mladším bratrům, její proměnu nezvrátí ani skutečnost, že rodiče žijí, protože ten vlak nestihli
Ivan Olbracht-kvůli cenzuře nemohl volně publikovat, proto pouze přepracovával starší díla do srozumitelnější podoby pro mládež, většinou se snažil posílit národní sebevědomí
Ze starých letopisů-přepsal některé příběhy ze starých českých kronik
O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách-přepracování orientálních bajek
Dobyvatel-beletristické zpracování dobytí Mexika (Říše Aztéků), dají se tu nalézt určité souvislosti mezi dobyvatelem Cortesem a Hitlerem

Naše literatura pro děti a mládež

Podněty z lidové slovesnosti, „dětská tvorba“ v 19. Století (např. J. V. Sládek), rozvoj v meziválečném období (např. bratři Čapkové, Vančura), úloha v době okupace (např. Majerová, Olbracht), tvorba pro děti po roce 1945

1.Lidová tvorba-pohádky, říkadla, ukolébavky, hádanky
pohádky-vítězí dobro nad zlem, většinou se odehrávají ve smyšleném světě, mívají podobnou kompozici, hrdina plní nějaké úkoly a za to získává odměny, ustálené obraty (začátek a konec), používání magických čísel (3,7,9,13), nadpřirozené bytosti (zlé a dobré), typické postavy (Čechy-Hloupý Honza, ale není hloupý), původně šlo pouze o lidové pohádky, byly předávány ústně z generace na generaci, teprve v 19.století začaly být zapisovány (Božena Němcová, Karel Jaromír Erben), začali vznikat moderní umělé pohádky (Karel Čapek, Josef Čapek, Jan Werich, Václav Čtvrtek)
Božena Němcová-sbírala pohádky, které podle sebe upravovala, zaznamenávala slovenské a české pohádky
České národní pohádky+Slovenské národní báchorky-Perníková chaloupka
Karel Jaromír Erben-sběratel lidové slovesnosti (různá říkadla, písně, pohádky)
Hrnečku vař-soubor českých pohádek
Prostonárodní české písně a říkadla
2.2.polovina 19.století-tvorba pro děti byla považována za něco méněcenného a věnovalo se jí proto velmi málo autorů, mezi autory panoval názor, že děti umění nerozumějí a stačí jim primitivní říkačky
Josef Václav Sládek-takřka jediná výjimka, po návratu z Ameriky se oženil a psal poezii pro své děti, verše byly zveřejněny a vydávány (dětská poezie měla uměleckou úroveň a nahradila primitivní rýmovačky), první spisovatel, který psal pro děti umělecky hodnotnou literaturu
Zlatý máj, Zvony a zvonky, Skřivánčí písně
Lesní studánka, Sedlák Jíra,Ten náš pes, Rudovousek
3.1.polovina 20.století-v literatuře pro děti převažovali spíš stále méněhodnotné knížky (dívčí románky červené knihovny, Rodokapsy), ale objevili se autoři, kteří pochopili, že literatura se dá využít při výchově děti a mládeže, že může plnit výchovnou, estetickou a poučnou funkci
autoři pohádek

Naše literatura pro děti a mládež 2

Jiří Wolker-jeho pohádky se sociální tématikou
O milionáři, který ukradl slunce
O kominíkovi-příběh sirotka, který touží po splnění přání podle pověry o kominíkovi, ale nemá žádný knoflík, když ho konečně získá a potká kominíka, rozrušením si knoflík utrhne a z přání nic není
Táborový deník Jiřího Wolkera-deník z autorova dětství, kde jsou jeho postřehy ze skautského tábora
Vladislav Vančura-
Kubula a Kuba Kubikula-příběh medvědáře, jeho medvěda a strašila Barbuchy
Karel Čapek-
Devatero pohádek-obsahuje také 1 pohádku od Josefa Čapka
Doktorská, Pošťácká, Kočičí
Dášeňka (čili Život štěněte)-Čapek byl autorem textu, kreseb i fotografií, vycházel ze zkušeností se svým psem, líčí tam život štěněte, v té knížce jsou obsaženy „Psí pohádky“
Josef Čapek-
Povídání o pejskovi a Kočičce-autorem textu i ilustrací
Karel Poláček-
Edudant a Francimor
Ondřej Sekora-ilustroval svoje knížky, hlavními hrdiny je hmyz-Ferda Mravenec, Brouk Pytlík
Josef Lada-původně se vyučil knihařem, později se živil hlavně jako spisovatel a malíř, sám svoje knížky ilustroval, většina má animovanou filmovou podobu
O kocourkovi Mikešovi-knížka obsahuje poměrně jednoduchý text, příběhy se odehrávají na typické české vesnici-Hrusnice, hlavním hrdinou je kocour Mikeš a další polidštěná zvířata, dalším hrdinou je malý kluk Pepík, což je autor sám
O chytré kmotře lišce, Bubáci a hastrmani
Příběhy o dětech
Václav Řezáč-
Poplach v kovářské uličce+Kluci hurá za ním-napínavé dobrodružné příběhy, pokus o dětskou detektivku
Marie Majerová-
Bruno-příběh německého kluka na české vesnici
Populárně naučná literatura pro mládež

Vývoj žurnalistiky 3

Dekadence
Jiří Karásek ze Lvovic+Karel Hlaváček-vydávali na konci století dekadentní časopis Moderní revue
Anarchisté
Stanislav Kostka Neumann-na přelomu století vycházel časopis anarchistů – Nový kult
4.1900-1938
vycházeli proletářské časopisy-Proletkult, Kmen, Červen (Stanislav Kostka Neumann)
mnozí spisovatelé přispívali také do denního tisku-Rudé právo, Lidové noviny
Rudé právo-levicový, Ivan Olbracht, Marie Majerová, Marie Pujmanová
Lidové noviny-Karel Poláček (kvůli židovskému původu musel v roce 1939 z redakce odejít), Eduard Bass, Jan Drda, Ferdinand Peroutka , Karel Čapek,
Ferdinand Peroutka-během války byl v koncentráku a po konci války emigroval
Karel Čapek-(1890-1938) nejvýznamnější český spisovatel všech dob, pocházel z lékařské rodiny z Malých Svatoňovic v podkrkonoší, po maturitě studoval na UK filozofii (vyznával pragmatismus=dobré a správné je to, co člověku přináší užitek), procestoval téměř celou Evropu, byl všestranně nadaný, spisovatel (povídky, romány, dramata), výtvarník (ilustroval některé svoje knihy), režisér a dramaturg (Vinohradské divadlo), novinář (Lidové noviny-fejetony a sloupky), literární kritik, překládal z moderní evropské poezie (Francouzské poezie nové doby), zemřel předčasně (o vánocích onemocněl a protože byl v té době napadán ze všech stran za své protifašistické výroky, trpěl i psychicky a nemoci rychle podlehl, některé náměty z novinářské práce využíval i v beletrii, cestopisy z cest po Evropě, vycházel z vlastních zážitků, popisoval typické zvláštnosti (charakter domorodců, specifické oblečení, typická jídla), historických a přírodních zajímavostech, doplňuje vlastními ilustracemi, tady využíval postupy reportáže
Italské listy,Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na Sever
novinářské soudničky-využíval témata z novinářských soudniček-vznikly dva povídkové soubory
Povídky z jedné kapsy+Povídky z druhé kapsy-s kriminalistickou tématikou (drobné prohřešky-vážné činy=vražda), čtivé, napínavé, některé příběhy zfilmované, soudní procesy, o kterých se psalo v novinách
Ukradený kaktus-někdo krade ve skleníkách kaktusy, tak si majitelé vymyslí nemoc a na ní léčbu, tu pak shání jeden muž, což je zloděj, majitelé se s ním spřátelí a pošlou ho do Mexika pro kaktusy, tam ho ale zabije domorodý kmen
Šlépěj-úvaha o lidských stopách, které náhle skončily uprostřed zasněžené ulice

Vývoj žurnalistiky 4

asi od poloviny 30.let, ještě s protifašistickou tématikou
Válka s mloky-lidé objevili zvláštní druh mořských mloků, kteří byli velmi učenlivý, začali být využíváni nejdříve k lovu perel a později i k dalším pracím pod vodní hladinou, mloci se naučili nejenom pracovat, dokonce i mluvit a napodobovat lidi (to špatné), začali se rychle množit a potřebovali k životu více mělčin, proto bourali lidem pevninu, tou zaplňovali hluboká moře, jejich agresivita je přirovnávána k fašistům (přímo narážky na samotného Hitlera), varuje před šířením fašismu i do vzdálených míst, což dokládá pronikáním původně mořských mloků do řek (Vltava), román je formulován jako dokumentární, využívá novinové články, napodobuje nejčastěji styl novinových zpráv a tím se snaží dosáhnout, aby kniha působila jako dokument - pravda
František Xaver Šalda-pocházel z Liberce (Divadlo F.X.Šaldy), studoval na Karlově univerzitě, stal se profesorem literatury, věnoval se spisovatelství, ale hlavně literární kritice, hodnocením literárních děl chtěl zvýšit jejich kvalitu, citlivě dokázal rozpoznat, který autor bude pro literaturu přínosem, postavil ji na vědecký základ, zároveň zrovnoprávnil úroveň kritiky se samotnou literaturou, kriticky psal formou esejů, subjektivní i objektivní, od roku 1928 do své smrti (1937) vydával kritický časopis „Šaldův zápisník“, který vyplňoval pouze svými vlastními pracemi
O nejmladší poezii české, Boje o zítřek, Syntetisn v novém umění
Duše a dílo-kritické články věnované některým cizím a našim autorům (Mácha, Němcová, Vrchlický, Ibsen, Flaubert)
5.1945-2000
během okupace bylo velké množství novin zakázáno, další byly cenzurovány, ale vycházeli i ilegální noviny (Rudé právo-Julius Fučík), Lidové noviny měli po konci války velký vliv (Jiří Marek, Václav Řezáč), s novinařinou souviseli
Ota Pavel- pracoval jako novinář a zabýval se hlavně sportovními reportážemi, na jejich základě vznikly potom knížky se sportovní tématikou
Dukla mezi mrakodrapy, Pohár od pána Boha, Bedna plná šampaňského, Syn celerového krále, Pohádka o Raškovi
Radek John-pracuje jako publicista, dříve byl redaktorem Mladého světa, v současnosti pracuje hlavně pro televizi, mj. připravuje pořad Na vlastní oči, reaguje na aktuální současné problémy a hlavně dřív se soustředil hlavně na problémy mladých lidí (drogy, AIDS), podobné náměty zpracovává i v beletrii
Jeanový svět
Mementto-varování, příběh chlapce, který propadl drogám a ani s pomocí léčby se jich nedokázal zbavit, končí nakonec s poškozeným mozkem v ústavu neschopný pohybu
Rudolf Křesťan-píše fejetony, kterými přispívá do novin, ale bývají vydávány souborně knižně, píše o všem možném
Myš v jedenáctém patře, Slepičí krok, Nebuď labuť

Vývoj žurnalistiky 2

Král Lávra-napsal v Bricenu, zpracováno na námět staré irské pohádky o králi s oslíma ušima, král popravuje všechny holiče, aby jeho vadu neprozradili, zachrání se až Kukulín, který své tajemství vyšeptá do vrby, z té je pak vyroben kolíček u basy a ta na zámku všechno prozradí, krále přirovnával k rakouské vládě, která zlikviduje každého
Tyrolské elegie-žalozpěvy, vychází z vlastního zážitku, popisuje, jak byl zatčen rakouskou policií a dovážen do vyhnanství, při nebezpečné cestě před Alpy se splašili koně a policajti ze strachu z kočáru vyskákali a on se od vyhnanství odvážel sám, cílem bylo vysmát se neschopnosti rakouské policie
Křest svatého Vladimíra-čerpá z vlastních zkušenosti z Ruska, z doby, kdy křesťanství vystřídalo pohanství, ruský car svrhl pohanského boha Peruna, protože nechtěl zahřmít na jeho narozeninách, v zemi nastal zmatek a vybrali nového boha, aby bylo možné udržet lidi v poslušnosti, kritizuje církev, že se dá použít k ovládání lidí
3.1850-1900-po pádu Bachova absolutismu se u nás uvolnili poměry a žurnalistika se mohla vyvíjet svobodněji Májovci-
Jan Neruda-(1834-1891) pocházel z Prahy, jeho otec měl malinký obchod na Malé Straně, jeho matka byla posluhovačka v domácnosti Joachyma Barranda (podle některých je jeho synem), začal studovat práva a filozofii, ale nic z toho nedokončil a střídal potom různá zaměstnání (úředník, učitel, redaktor), redakce časopisu Čas, Hlas, Květy, Lumír a Národní Listy, aktivní a společenský člověk, velmi rád tančil, sám hrál na několik hudebních nástrojů, stýkal se se Sabinou, Fričem, Němcovou, Erbenem, psal fejetony (podčárník), většina vyšla v Národních listech (přes 2.000) se znakem trojúhelníčku místo jména, tématika byla velmi rozmanitá, psal o všech oblastech života, nejvíce fejetonů se týkalo kultury, hlavně divadla nebo nových knih, nejzávažnější byly vydány knižně, kde byly řazeny tématicky
Obrazy z ciziny-dojmy z vlastních cest do Itálie, Francie, Německa, Blízký východ, Egypt
Menší cesty-studie z cest po Čechách
Studie krátké a kratší-
První máj 1890-postřehy z prvomájové oslavy u nás
Kam s ním?-humorný, řeší, jak se Pražan může zbavit starého slamníku
Vítězslav Hálek- pracoval v Praze jako redaktor v redakci Květů, Lumíra, Času, Hlasu a Národních listů, většinou pracoval spolu s Nerudou, měli podobné pokrokové názory, ale jejich tvorba se zásadně odlišovala,
Jakub Arbes-působil v Národních listech
Lumírovci
Jaroslav Vrchlický+Josef Václav Sládek+Julies Zeyer-vydávali svůj literární časopis Lumír

Útvary publicistiky

Zpráva
Komentovaná zpráva-hodnocení události se může lišit v novinách různých politických stran
Úvodník-bývá na první straně, týká se závažné události a obsahuje prvky úvahy
Rozhovor-nutnost připravených otázek, které na sebe mají návaznost a mají reagovat na odpovědi, mají se týkat toho, čím je zpovídaná osoba zajímavá
Reportáž-její podstatou je zachytit zcela bezprostředně nějakou událost nebo prostředí, bývá velmi často formulována v přítomném čase
Fejeton-spojuje znaky novinářského a uměleckého stylu, může být o čemkoliv, humorně odlehčuje i závažné téma /// Jan Neruda, Karel Čapek, Karel Poláček (sloupek), Rudolf Křesťan
Esej-spojuje subjektivní úvahu s objektivním výkladem, zpracovávají filozofické nebo literární téma /// František Xaver Šalda, Václav Havel
Inzeráty+Reklamy-jsou tisknuty z ekonomických důvodů
Dopisy čtenářů
Zábavné texty-často v přílohách
Umělecké texty-román na pokračování, povídky
Recenze-druh kritiky, která nejčastěji hodnotí nějaké umělecké a vědecké dílo
Odborný text

Vývoj žurnalistiky

1.období národního obrození-
Václav Matěj Kramerius-položil základy české žurnalistiky, v roce 1791 založil vydavatelství Česká expedice, vydával první české noviny Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny
František Ladislav Čelakovský-pracoval v redakci Pražských novin, hlavně pracoval v příloze Česká včela
Josef Kajetán Tyl-10 let řídil časopis Květy, v jeho době to byl literární časopis (díla začínající českých autorů), vydával časopis Vlastimil, Pražský posel a Sedlské noviny, ve všem se snažil vychovávat čtenáře, kladl důraz na morální výchovu, ale i praktické rady (kritizoval alkoholismus)
Karel Jaromír Erben+Karel Sabina-věnovali se novinařině na konci obrození
2.1800-1850
Karel Havlíček Borovský-pocházel z kupecké rodiny z Borové, později žil v Německém (Havlíčkově) Brodě, po maturitě vstoupil do kněžského semináře, nakonec získal k církvi odpor a ze školy byl vyloučen (i pro četbu zakázaného Husova díla), potom studoval slovanské jazyky a literaturu (individuálně), jeden rok strávil jako vychovatel v Moskvě, byl zklamán carským režimem, ale seznámil se s ruským literárním realismem a přeložil do češtiny Gogolovy Mrtvé duše, začal pracovat jako redaktor v redakci Pražských novin, později založil svoje vlastní Národní noviny, aby mohl světu vyjadřovat svoje názory, kromě běžných článků tiskl i epigramy, ve kterých kritizoval rakouskou vládu, úřady, církev, policii, hlásal austroslavismus, v průběhu buržoazní revoluce 1848 byl poslancem říšského sněmu, rakouská vláda jeho noviny cenzurovala a nakonec zakázala, začal vydávat týdeník Slovan (cenzurován), sám zastavil vydávání, roku 1851 poslán do vyhnanství do Bricenu (Tyrolsko), trpěl tam hlavně odloučením od přátel, vrátit se mohl až roku 1855, ale o rok později umírá, (při jeho pohřbu položila Němcová na jeho rakev trnovou korunu, aby tím zdůraznila jeho mučednickou smrt pro národ), všechny skladby působí svým jazykem velmi jednoduše, prostě, srozumitelně, je užíván pravidelný rým, nevyhýbá se ani vulgárním výrazům
Obrazy z Rus-svoje první dílo napsal po návratu z Ruska, snažil se v něm o realistickou metodu, vlastní postřehy z Ruska

Poválečné drama 4

Ivan Vyskočil-byl to dramatik a režisér, působil v Redutě, Na Zábradlí a v Semaforu, později pracoval jako profesor na pražské Damu
Kdyby tisíc klarinetů-napsal Jiří Suchý a Ivan Vyskočil
Křtiny v Hžbvích (aneb Blbá hra); Faust, Markéta, služka a já; Haprdáns (neboli Hamlet, princ dánský)
Malý Alenáš-knížka prózy pro děti
Vždyť létat je přece tak snadné-kniha povídek, autor využívá jazykový humor a zpracovává zvláště absurdní témata, pro autora je typické, že navodí zcela absurdní situaci a tu potom řeší zcela logicky a reálně
Uzdravení-muž se obává smrti, chce žít co nejdéle a přestěhuje se proto do vsi, ve které se podle statistiky koná málo pohřbů, do roka tam zemře, teprve pak vyjde najevo, že pod hřbitovem je spodní voda, a proto není vhodný k pohřbívání
Dovětek historie-příběh člena artistické skupiny, který při odzemku vyskočil tak vysoko, že překonal gravitaci a zůstal viset nad jevištěm, při představení by tam překážel, proto byl zakryt plátnem, na které byly promítány filmy jenž souvisely s folklorními tanci
Járy Cimrmana+Ypsilon-Činoherní klub-malé divadelní scény fungují i v současnosti
Divadla
Divadla-Národní, na Vinohradech, Stavovské, Realistické, Hudební v Karvíně, Hudební v Nuslích
Severní Čechy-F.X. Šaldy v Liberci, Severočeské v Ústí nad Labem, Krušnohorské v Teplicích
Režiséři-Jaroslav Kvapil, Karel Hugo Hilar
Herci-Štěpánek, Smolík, Vydra, Scheinpflugová (manželka K.Čapka)
Televizní dramatika
Jaroslav Dietl-proslavil se hlavně televizními seriály, které vznikaly v době socialismu a byly tomuto režimu podřízené, přesto byly velmi oblíbené, protože jejich tématika byla z běžného všedního života, seriály měli zajímavé zápletky a vtipné dialogy
Byli jednou dva písaři-tento seriál vznikl na motivy knížky Gustava Flauberta
Tři chlapi v chalupě, Nemocnice na kraji města, Žena za pultem, Okres na severu, Rozpaky kuchaře Svatopluka, Nejmladší z rodu Hamrů, Synové a dcery Jakuba Skláře, Velké sedlo

Vývoj naší žurnalistiky

Publicistický styl a jeho charakteristika, nejvýznamnější periodika a osobnosti od doby národního obrození – např. novinářská tvorba Tyla, Havlíčka, Nerudy, Čapka a dalších autorů

Publicistický styl se používá ve sdělovacích prostředcích, jeho hlavní funkcí je:
1.informovat o nějaké aktuální události (kultura, ekonomika, politika, sport)
2.přesvědčit čtenáře (diváky, posluchače)
těmto funkcím je podřízen jazyk publicistiky, používá hodnotící výrazy, používá citově zabarvená slova, používá zvolací věty, řečnické otázky, aktualizace textu a výrazů (běžný výraz je použit novým, neobvyklým způsobem nebo v nějakém neobvyklém spojení, cílem je oživit text a učinit ho zajímavější – dopravní infarkt, vážně, ale převážně nevážně), automatizace výrazů (určitý opak aktualizace, užívá ustálených spojení a vět, má za úkol usnadnit orientaci v textu a aby to nové vyniklo), pozor na nic neříkající fráze,
Úprava: musí být působivá, nápaditá, využívá fotografie, obrázky, různá typy písma, nadpisy, v mluveném textu je třeba nutná spisovná artikulace (síla a zabarvení hlasu)
Konkrétní noviny:
a)denní tisk-Právo, Mladá Fronta Dnes, Svobodné slovo, Zemské noviny
b)profesně-Hospodářské noviny, Učitelské noviny, Vesmír
c)regionální-Děčínský deník, Hlas severu, AZ noviny, Výběžek
d)časopisy-Bravo, Čtyřlístek, Květy, Crew
Publicistické pořady: Televizní noviny, Na vlastní oči, 7 čili sedm dní, V pravé poledne, Kotel, Áčko, Občanské judo

Poválečné drama 3

Jiří Šotola-psal poezii a historickou prózu, drama psal také na historická témata /// psal také komediální hry
Padalo listí, padala jablíčka-hra z doby 1.světové války
Bitva u Kresčaku, Cesta Karla IV do Francie a zpět /// Možná je na střeše kůň
Daniela Fischerová-
Báj-využívá motivy Dykovy hry Krysař
Divadla malých forem
Šlo o rozměrově menší divadla, která byla oblíbenější než velká „kamenná“ divadla, protože byla přizpůsobivější
Reduta-Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ivan Vyskočil
Na Zábradlí- Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ivan Vyskočil, Václav Havel
Semafor-SEdm MAlých FOrem, vzniklo v roce 1959, navazovalo na tradici Osvobozeného divadla, autorské divadlo, představení se většinou skládala z pásma jednotlivých scének, písniček, tance, čtených textů, divadlo bylo oblíbené hlavně kvůli svému humoru, autoři používali gagy (situační humor), ale hlavně bylo postaveno na inteligentním jazykovém humoru, zpočátku neměli vlastní prostory, ale vystupovali v Redutě, v kavárně Vltava a v Městské knihovně
Dvojce:Jiří Suchý+Jiří Šlitr (smrt Jiřího Šlitra), Jiří Suchý+Josef Dvořák, Jiří Grossmann+Miloslav Šimek (smrt Jiřího Grossmanna), Miloslav Šimek+Luděk Sobota, Jiří Suchý+Jitka Molavcová
Zuzana je sama doma+Taková ztráta krve+Člověk z půdy-autor Jiří Suchý
Kdyby tisíc klarinetů-napsal Jiří Suchý a Ivan Vyskočil
Kytice-na motivy Erbenových balad přetvořených do dnešní češtiny a pro současnou dobu, autor Jiří Suchý
Jiří Suchý-textař, básník, herec, výtvarník, působil v divadle Reduta, Na Zábradlí, dodnes působí v divadle Semafor, psal především divadelní texty, ale některé z nich byli vydávány i knižně, jsou typické bohatou fantasií a hlavně jazykovým humorem, míchá různé jazykové vrstvy (spisovná čeština, slang), byl autorem her Semaforu
Zuzana je sama doma+Taková ztráta krve+Člověk z půdy-autor Jiří Suchý
Kdyby tisíc klarinetů-napsal Jiří Suchý a Ivan Vyskočil
Kytice-na motivy Erbenových balad přetvořených do dnešní češtiny a pro současnou dobu, autor Jiří Suchý

Poválečné drama 2

Audience-autor čerpá z vlastních zkušeností, kdy z politických důvodů pracoval jako pomocný dělník v pivovaru, ve hře představuje sám sebe, hlavním hrdinou je intelektuál, který se ocitá v neodpovídajícím prostředí, hra samotná zachycuje situaci, kdy s tímto člověkem rozmlouvá jeho nadřízený, který je ve srovnání s ním naprosto přízemním člověkem a nejsou schopni najít společné téma, v jednom představení hrál Václav Havel sám sebe a jeho partner byl Pavel Landovský
Asanace, Zahradní slavnost
Moc bezmocných-eseje
Dopisy Olze-kniha korespondence, dopisy psané z vězení své první manželce
Oldřich Daněk-působil postupně v několika divadlech (F.X.Šaldy v Liberci)
Dva na koni a jeden na oslu+Válka vypukne o přestávce-komedie
Zpráva o chirurgii města A-současné téma
Bitva na Moravském poli+Vévodkyně Valdštejnských vojsk-historické, vychází z historických faktů
Josef Topol-působil v divadle Za branou, u nás zakazovaný autor
Dvě noci s dívkou-jde o noci, v nichž v 1968 k nám vpadla spojenecká vojska
Hlasy ptáků-příběh herce, který pod tlakem politické situace za minulého režimu žil v přetvářce, ale na konci života toho lituje
Stěhování duší-drama stárnoucí ženy
Jejich den-zobrazuje současnou mládež
Konec masopustu-hra ze současné vesnice
Pavel Kohout-psal i prózu, jako dramatik psal jen jednoaktovky a většinou to byli komedie /// také prováděl dramatizace světových povídek a románů
Požár v suterénu, Válka ve třetím poschodí ///
Dobrý člověk ještě žije-Romain Rolland
Milan Kundera-taky psal prózu
Ptákovina-hra z učitelského prostředí
Majitelé klíčů-hra z okupace, kritizována rodina, která odmítne pomoci odbojové práci, protože důležitější a pohodlnější je pro ni válku přežít

Poválečné drama

Vítězslav Nezval-
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou-veršovaná divadelní hra, varování lidstva před nebezpečím nové války, před zneužitím techniky
František Hrubín-Psal také divadelní hry, většinou v nich rozebírá mezilidské vztahy a kritizuje maloměšťácký způsob života
Křišťálová noc, Srpnová neděle
Jan Drda-ve většině svých her využívá pohádkové motivy
Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert
Hrátky s čertem-hra vznikla během okupace, ale kvůli cenzuře nemohla tehdy být uvedena, hlavní postavou je tam starý vysloužilý voják, je charakterizován jako člověk velmi odvážný, ale zároveň čestný, mající smysl pro humor, takhle postava má reprezentovat český národ, jeho protivníkem je Lucifer a celé peklo, což představuje Němce, zastrašují lidi a tím je vlastně chtějí ovládat
Václav Havel-pocházel z velmi bohaté buržoazní rodiny, což mu v době totality komplikovalo přístup ke vzdělání, proto se nejdřív vyučil chemickým laborantem, později si při zaměstnání dodělal maturitu a začal pracovat v malých pražských divadlech (dramaturg v divadle Na Zábradlí), teprve v 60.letech v době uvolnění vystudoval v Praze AMU, začal se potom věnoval psaní dramat, jeho hry se u nás nesměly publikovat kvůli jeho politickým názorům, zařadil se mezi disidenty, v 1977 se stal jedním z mluvčí Charty 77 (otevřený dopis vládě, který měl přimět ke změně poměrů), byl dvakrát z politických důvodů vězněn, v 1979 mu bylo nabídnuto propuštění za podmínky, že opustí republiku, 1989 byl zvolen Československým presidentem, 1993 byl zvolen Českým presidentem, psal především divadelní hry, většinou se jednalo o „jednoaktovky“ s prvky absurdního dramatu
Largo desolato-osud jednoho disidenta před jeho zatčením
Spiklenci-tématicky se týká připravovaného tajného státního převratu
Vernisáž-je to obraz z návštěvy u jedné manželské dvojce, která návštěvníkům předvádí svůj byt jako na vernisáži, chlubí se zařízením, kontakty, kritizuje povrchní měšťácký život

Meziválečné drama 3

František Langr-psal hlavně veselohry
Velbloud uchem jehly
Obrácení Ferdyše Pištory-příběh zlodějíčka, který se rozhodl vést spořádaný život, ale přináší mu to potíže
Periférie-hra z prostředí chudiny, dotýká se zločinců, lidí z okraje společnosti a jejich svědomí
Literární Kabarety-kromě divadel byly oblíbeny literární kabarety, poskytovaly lidovější zábavu pro širší vrstvy, působili tu významné osobnosti
Červená sedma-konferenciérem Eduard Bass, herci Vlasta Burian, Artur Longen, Saša Rašilov, Ferenc Futurista
Avantgardní divadla- Divadla, která se snažila o nové pojetí divadla, často se snažila přiblížit divákovi a přimět ho ke spoluúčasti, při představení novým způsobem využívaná hudba, osvětlení, nové pojetí v oblasti kulis
Vzorem pro ně byli režiséři:Brecht, Tairov+Mejerchold (Rusové)
Navazovali na ně naši režiséři-Jiří Fejka, Jindřich Honzl, Emil František Burian
Osvobozené divadlo-režisérem byl Jindřich Honzl, hudebník a klavírista Jaroslav Ježek (zaváděl jazz do Čech), autoři a herci Jan Werich a Jiří Voskovec, jednalo se o autorské divadlo (uvádí pouze své vlastní hry)
1927-vznikla divadlo zcela náhodně, když Werich s Voskovcem (studenti práv) připravili pro svoje spolužáky kabaret
Kapesní revue-hráli pak 100x pro veřejnost, chtěli tímto představením parodovat klasické divadlo, bylo založené na studentské recesi, šlo o pásmo scének, tance hudby
Werich s Voskovcem začali psát další hry a z počátku v nich zesměšňovali hlavně maloměšťáky
Golem, Sever proti Jihu
Později psali kritičtější hry, hlavně o sociální tématice, napadali nezaměstnanost vyplívající z hospodářské krize, šíření fašismu, postupně se stali politickým divadlem, pročež bylo v listopadu 1938 divadlo zakázáno Němci
César-historická hra z antiky, kde byl Caesar přirovnáván k Hitlerovi
Balada z hadrů-hlavní postavou je renesanční básník Francoise Villoin (vystupuje jako mluvčí chudiny)
Osel a stín, Pěst na oko, Těžká Barbora, nebe na zemi, Svět za mřížemi

Meziválečné drama 4

Osel a stín, Pěst na oko, Těžká Barbora, nebe na zemi, Svět za mřížemi
Pudr a benzín+Hej rup+Svět patří nám-filmy, které vytvořili
Forbíny-zvláštnosti v představení, doplňována předscénami, improvizované rozhovory Wericha a Voskovce vedené před oponou před představením nebo o přestávce, oba v dialogu pohotově reagovali na aktuální situaci a na diváky
Představení byla humorná díky jazykovému humoru
Rub a líc-zaměňuje nápis Krupp-Essen za kroupy k jídlu (handgranát za konzervu)
Hej rup-objevuje se „maslostroj“ (rozhrkaný automobil) a „cukatura“ (když „maslostroj“ pracuje) - nová slova
Všechny jejich hry byly doplněny nějakou písní (texty Werich+Voskovec, hudba Ježek)
David a Goliáš, Svět naruby, Hej rup, Svět patří nám, Stonožka, Proti větru, Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět
1938-listopad, divadlo bylo zavřeno, Werich, Voskovec i Ježek emigrovali do Ameriky
Ježek tam během války zemřel a po válce se do Čech vrátil jenom Werich (Voskovec chtěl zůstat v Americe), který se divadlu věnoval dál s Miroslavem Horníčkem
D34-39-bylo založené roku 1933, zakázané bylo v roce 1938 (aby ukázali pokrokovost, měli v názvu o 1 rok dopředu = konec sezóny), režisérské divadlo (Emil František Burian), snažili se starého autora představit v novém podání, naše i cizí autory ze současnosti i z minulosti, všechny hry byly předváděny novým způsobem, využívalo se hlavně techniky (zvláštní osvětlení, zapojení filmové produkce, jednoduché kulisy, hry doplňovány zpěvem a tancem,), často protiválečné hry – jeden z důvodů, proč byly zakázáni, Burian byl vězněn)
Václav Kliment Klicpera (Každý něco pro vlast), Vítězslav Nezval (Milenci z kiosku, Manon Lescaut), Hašek (Švejk), Dyk (Krysař), Shakespeare (Kupec benátský), Moliere (Lakomec), Brecht (Žebrácká opera)

Meziválečné drama 2

Věc makropulos-drama, zhudebněna Leošem Janáčkem, hrdinkou je žena, která je díky vynalezené látce nesmrtelná, autor tenhle vynález odmítá, jeho hrdinka je už životem unavená a přeje si zemřít, podle autora je přijatelnější prožít normálně dlouhý, ale plnohodnotný život
R.U.R. (Rosumovi universální roboti)-drama, poprvé se objevuje slovo robot (českého původem, autorem je Josef Čapek, z ruského slova pracovat – robotať), roboti měli nahradit veškerou lidskou práci, navíc kromě toho, že neměli cit, byli od lidí k nerozeznání, autor řeší otázku, zda člověku prospěje, když nebude muset pracovat, dochází k tomu, že není morálně tak vyspělé, aby umělo využít volný čas rozumně, dalším problémem je skutečnost, že roboti se proti lidem vzbouřili a vyhubili je, díky konstrukční vadě se u dvou robotů náhodou objevil cit, stali se tak lidmi a zakládají novou generaci
Bílá nemoc-drama, v blíže neurčené zemi vypukla smrtelná epidemie Bílé nemoci, pouze doktor Galén zná lék a léčí obyčejné lidi, jeho země se v té době připravuje na válku, onemocní i zbrojař Krug a vojenský maršál, Galén slíbí, že ho vyléčí, když zastaví přípravy na válku, maršál nakonec souhlasí, ale je už pozdě, protože zfanatizovaní lidé doktora k maršálovi nepustí a ušlapou ho, tragédie ušlechtilého člověka, který jako jedinec nic nezmůže
Matka-příběh ženy, která postupně ztratila manžela a 4 z 5 synů, všichni zemřeli pro blaho lidstva (lékař, pilot), nakonec zůstal pouze nejmladší syn Toni, zemi hrozí válka a Toni se jí chce zúčastnit, matka o něj má strach a odmítá ho do války pustit, jakoby ve snu ji navštěvují zemřelý manžel a synové a snaží se jí přesvědčit, že smrt ve prospěch lidstva není zbytečná, matku přesvědčí teprve rozhlasová zpráva o bombardování školy s malými dětmi, potom sama syna do války pošle
Jiří Mahen-významný brněnský dramatik
Jánošík-historická hra

Realistické drama

Rozvíjelo se pomaleji než próza, až na konci 19.století, v dřívější době se objevovali jen ojedinělé pokusy o drama, české drama bylo hodně ovlivněno cizími autory (Ostrovskij, Gogol, Ibsen), nejvýznamnější scénou bylo Národní divadlo (v čele Kvapil, Šubst)
Ladislav Stroupežnický-veselohry s historickou /// vesnickou tématikou
Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová ///
Naši furianti-označována jako první realistická hra u nás, zlom ve vývoji českého dramatu, děj se odehrává v jihočeské vesnici, kde probíhal spor mezi vysloužilým vojákem a krejčím o místo ponocného, autor věrně vylíčil vlastnosti českých vesničanů, jejich tvrdohlavost, ale i jejich smysl pro humor.
Gabriela Preissová-děj jejích her je situován na vesnici (moravské slovácko), psala o postavení žen, kritizovala, že nejsou rovnoprávně s muži, jejich osudy byli často ovlivněny touhou po majetku, psychologie postav byla dobře propracovaná, realismus se projevuje tím, že autorka používá nářečí
Její pastorkyňa-zhudebnil Leoš Janáček
Gazdina roba-zhudebnil Josef Bohuslav Foerster
Alois a Vilém Mrštíkovi
Maryša-děj se odehrává na vesnici na Moravě, příběh dívky, kterou její rodiče, bohatí sedláci, přinutili ke sňatku s bohatým vdovcem mlynářem Vávrou, zakázali jí provdat se za chudého chlapce Francka, do kterého se zamilovala, manželství nebylo šťastné, přes to Maryša odmítla utéci s Franckem po jeho návratu z vojny, Vávru otrávila, čímž to vyřešila po svém, udělala to, i když věděla, že jí čeká trest, autor i tady používá nářečí, pří představení osoby vystupovali v tamních krojích

Meziválečné drama

František Xaver Šalda
Dítě-drama, komedie
Zástupové-drama, tragédie, kritizuje lidskou pasivitu
Viktor Dyk-
Zmoudření Dona Quiota-travestie, podle díla španělského renesančního autora Miquela Cervantese, tohle je pokračování, přátelé dona Quiota se snaží ho zapojit do skutečného života, chtějí, aby to už nebyl takový snílek, který si hraje na rytíře, připravili proto slavnost se soubojem, v němž byl don Quiote poražen, on pak skutečně prohlédl, jak se věci mají, ale nebyl schopen v reálném světě žít a nakonec umírá, zmoudření=smrt
Fráňa Šrámek
Tělo, Plačící satyr
Hagenberk-protiválečné
Léto-podobné téma jako u Stříbrného větru
Měsíc nad řekou-sraz bývalých spolužáků, kteří už ve vyšším věku vzpomínají na svoje mladické sny, ze kterých se jim nic nepovedlo realizovat, ale většinou toho už nelitují, protože zmoudřeli a přijímají život takový, jaký je
Vladislav Vančura
Jezero Ukereve
Josefína-zpracovává podobné téma jako hra Pigmalion od G.B.Shawa (podle toho natočen muzikál My Fair Lady), příběh o obyčejné dívce s velmi dobrými charakterovými vlastnostmi, porovnávána s lidmi z lepší společnosti, kteří ale svou povahou stojí hluboce pod její úrovní
Karel Čapek- rozvoj techniky současně ho obdivoval, ale zároveň se obával, že by technika mohla být člověkem zneužita, že by mohla lidstvo zničit, projevoval i obavy z odlidštění společnosti z jejího přetechnizování, několik utopistických knih, protiválečná asi od poloviny 30.let, ještě s protifašistickou tématikou
Loupežník-drama, porovnává život usedlého měšťáckého profesora a jeho rodiny z životem mládence, který se snaží získat profesorovu dceru, u něho obdivuje mládí, energii, ale zároveň si uvědomuje jeho nezodpovědnost a nezralost, sám váhá, komu z těch dvou generací dát přednost
Ze života hmyzu-drama, vzniklo ve spolupráci s Josefem, satirická komedie a alegorie (hmyz a jeho chování představuje ve skutečností chování lidské), na lesní mýtině se probouzí tulák a pozoruje hmyz, motýli mu připomínají lehkomyslnost a nerozvážnost, hemžení mravenců pohyb armády, chrobák sobectví

Vývoj českého divadla 2

Václav Kliment Klicpera-ovlivnil Tyla,
Příchod Karla IV do Čech+Jan za chrta dán-historické hry
Hadrián z Římsů+Rohovín Čtverrohý-z jeho současnosti
Každý něco pro vlast – kritika chování kandidátů na místo starosty, z jeho současnosti
Josef Kajetán Tyl-z počátku využíval cizí náměty
Fidlovačka-označení pro severočeskou slavnost, poprvé zazněl text české hymny (hudba-František Škroup)
Historické-Psal je kolem roku 1848, protože chtěl tehdy povzbudit český národ připomínáním slavné minulosti
Jan Hus, Žižka z Trocnova
Kutnohorští havíři-o vzpouře a popravě havířů ze Stříbrných dolů
Paličova dcera, Pražský flamendr-z jeho současnosti, většinou řešili sociální problémy chudých vrstev
Báchorky-vítězí dobro nad zlem, nadpřirozené bytosti, kladní i záporní lidé, kteří mají charakterizovat český národ
Lesní panna, Tvrdohlavá žena, Jiříkovo vidění
Strakonický dudák-příběh strakonického dudáka Švandy, který je velmi úspěšným muzikantem, protože jeho matka, víla Rosava, mu začarovala dudy. Švanda se rozhodl odejít do světa, aby vydělal peníze a mohl se oženit se svou dívkou Dorotkou. Má úspěchy, ale tehdy se k němu přidá vychytralý Vocilka, který se nabídne, že mu bude pomáhat, ale ve skutečnosti touží jen po Švandově bohatství. Oba se dostanou do sultánova paláce, kde Švanda hraje před princeznou. Ta si ho chce vzít, ale situace se zamotá. V paláci se objeví i Dorotka s přítelem Kalafunou, kteří Švandu hledali, protože se jí po něm stýskalo. Díky intrikám se ocitnou ve vězení, ale všechno dobře dopadne. Všichni se šťastně vracejí domů a Švanda pochopí, že přátelství a láska jsou cennější než peníze. Hra zfilmovaná jako muzikál.

2.polovina19.století, tvorba Májovců

1862-založena Prozatímní divadlo (tvořilo část zadního traktu budoucího Národního divadla), zpočátku neměli k dispozici dobré české hry
1864-cyklus Shakespearových her, rok 300.výročí Shakespearova narození
1868-položen základní kámen k Národnímu divadlu, byly organizovány sbírky na jeho stavbu („Národ sobě“- nápis na oponě), na stavbě se podíleli nejvýznamnější umělci a mluví se o nich jako o generaci Národního divadla, jako architekt Zídek, sochaři Myslbek a Schnirch, malíři Aleš a Hynais (opona), v novorenesančním slohu
1881-dokončeno Národní divadlo, ale vyhořelo
1883-znovuotevřeno po opravě, bylo plynule v provozu, otevřeno operou Smetanova Libuše
1983-dokončena rekonstrukce, postavena zároveň Nová scéna Národního divadla
Vítězslav Hálek-nebyl tu příliš úspěšný
Král Vukašín-hra z našich národních dějin, ale postava je vymyšlená
Jan Neruda-jejich úroveň se nevyrovná ostatní tvorbě
Ženich z hladu-komedie
Francesca di Rimini-tragedie
Jaroslav Vrchlický
Bratři-z národních dějin, Václav a Boleslav
Noc na Karlštejně-veselohra z doby Karla IV, vychází z nepotvrzené pověsti, že na Karlštejn nesměly ženy, zfilmováno
Hippodamie-trilogie dramat z anglických ději, zhudebnil Zdeněk Fibich a vytvořil melodrama
Alois Jirásek
Lucerna-hra s pohádkovými motivy, vodníci, víly
Otec+Vojnarka-divadelní hra

Vývoj českého divadla

Počátky dramatu ve středověku, v pobělohorské době, rozvoj divadla za národního obrození, tvorba J. K. Tyla, divadlo ve 2. Polovině 19. Století, realistické drama, divadlo v meziválečném období a za okupace (hlavně tvorba K. Čapka, avantgardní scény), divadelní tvorba po roce 1945

Vývoj písemnictví na našem území od nejstarších dob do14.století, čeština,úsilí o demokratizaci
Mastičkář-drama, polovina 14. Století, jedná se o zlomek velikonoční hry vložené původně do církevního latinského textu, děj se odehrává na trhu, kde tři Marie kupují mast na pomazání Ježíše Krista a kde sluhové Rubín a Pustrpalk ironickým vychvalováním zesměšňují středověkého léčitele Severína, hra je psána obrouhlým jazykem a jedná se o frašku, která zobrazuje měšťanský i lidový život
Baroko, literární tvorba pobělohorské doby, pololidová tvorba
Matěj Kopecký-loutkové divadlo, napsal kolem 50-ti her, uváděl i přejaté hry, nejtypičtější postavička kašpárek (pomáhal, chudý a utlačený)
Faustus, Kašpárek
Počátky národního obrození
Na počátku fungovala pouze německá divadla (Stavovské, V kotcích – zde se hrála první česká hra Kníže Honzík)
1786-postaveno 1.české divadlo Bouda (ze dřeva), pouze 3 roky, na Koňském trhu (Václavské náměstí)
Ignác a Václav Thámovi-překládali cizí hry do češtiny, psali historické vlastenecké hry
Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka
Jan Nepomuk Štěpánek-
Čech a Němec-veselohra

Drama

Evžen Ionesco-byl rumunského původu, psal poezii a divadelní hry, hry bývají nazývány antidramata, šlo o absurdní drama, obsahovali prvky tragedií, ale i komedií (grotesky), často se skládali se zdánlivě nesmyslných dialogů, autor se tak snažil ukázat, jak člověk a jeho osobní problémy ztrácejí v přetechnizovaném světě význam, jak jsou si lidé navzájem odcizení a život úplně ztrácí lidský rozměr
Plešatá zpěvačka-zachytil rozhovor dvou manželských párů na vzájemné návštěvě a jeho cílem bylo ukázat neschopnost komunikace mezi lidmi
Židle, Nosorožec, Hlad a žízeň
Samuel Beckett-byl irského původu, studoval jazyky, působil později ve Francii, kde vyučoval angličtinu, nositel Nobelovy ceny za literaturu, psal absurdní drama
Čekání na Godota-příběh dvou tuláků Vladimíra a Estragona, ti čekají na Godota, o němž nevědí, kdo to je, kdy přijde ani kde by ho mohli hledat, ale očekávají, že by mohl zlepšit jejich život, ale žádný Godot nikdy nepřijde

Anglie
John Osborne-typický představitel generace „rozhněvaných mladých mužů“
Ohlédni se v hněvu-kritizuje anglickou poválečnou společnost, hrdiny té hry jsou intelektuálové, kteří se snaží změnit k lepšímu alespoň svůj vlastní život

Švýcarsko
Fridrich Durrenmatt-divadelní kritik, napsal řadu esejů, jeho vlastní hry byly ovlivněny absolutním dramatem a expresionismem, tvořil parafráze na historické události nebo díla jiných autorů (volné napodobení cizího námětu podle vlastních představ)
Návštěva staré dámy-příběh ženy, která v mládí byla ze svého rodného města vyhnána, protože čekala nemanželské dítě a její milenec jí opustil, pak se výhodně bohatě provdala a ve stáří se rozhodla své rodné město navštívit, protože byla velmi štědrá, nabídla městu peněžitý dar, ale kladla si podmínka, že obyvatelé města zabíjí jejího bývalého milence, autor velmi dobře zachytil psychologii postav, obyvatelé města na tu podmínku nakonec přistoupí

Drama 2

Fyzikové-děj se odehrává v blázinci, kam se před světem ukryl významný vynálezce, předstírá šílenství, aby mohl bádat bez nebezpečí, že jeho vynálezy zneužije proti lidem v blázinci se pak objevují další dva fyzikové, kteří se vynálezu chtějí zmocnit, naštěstí pochopí, že vynález je skutečně zneužitelný a předstírajíce šílenství, zůstanou v blázinci všichni, jejich plán nakonec nevyjde, protože vynálezu se zmocní ředitelka ústavu a chce s ním opravdu ovládnout svět, nakonec ona jediná se chová jako šílenec

Amerika
Eugene O’Neill-původem Ir, jeho tvorba byla ovlivněna střídáním zaměstnání, byl námořníkem, zlatokopem, hercem, nakonec vystudoval dramatickou tvorbu a začal psát, dostal Nobelovu cenu za literaturu
Smutek sluší Elektře-parafráze na Sofoklovu antickou tragedii Elektra, on ten děj přenesl do doby po skončení války Jihu proti Severu a ukazuje, jak válka negativně ovlivnila vztahy mezi členy jedné rodiny
Tennessee Williams-psal psychologické hry o mezilidských vztazích
Tramvaj do stanice Touha, Kočka na rozpálené plechové střeše
Arthur Miller-
Smrt obchodního cestujícího-příběh muže, který vidí smysl svého života v úspěchu a v bohatství, ve stáří už není schopen vydělávat jako za mlada, je tím zklamaný a neumí se s tím vyrovnat, řeší to tím, že předstírá dopravní nehodu, ale ve skutečnosti jde o sebevraždu a on tím chce zajistit své rodině vyplacení pojistky

Filmový režiséři
Federico Fellini-Ital, režisér a scénárista, velmi výrazně ovlivnil světový poválečný film, nejdřív točil filmy v duchu neorealismu /// později se od reality odklání a ztvárňuje většinou svoje vzpomínky a sny, vychází z vlastních zážitků /// nakonec točí filmy s protispolečenskými náměty
Silnice /// Sladký život, Osm a půl /// Zkouška orchestru
Ingmar Beergman-severská filmová škola, psychologické a filozofické filmy, nejčastější témata osamělosti, ztráta víry v boha, neschopnost komunikace mezi lidmi, složité manželské vztahy
Šepoty a výkřiky, Mlčení, Scény z manželského života, Sedmá pečeť, Lesní jahody
Juraj Jakubisko-
Tisícročná včela, Je lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný

Polsko Finsko

Polsko
Stanislav Lem-psal sci-fi
Vyšetřování, Neporazitelní, Hlas páně, Eden
Solaris-román z daleké budoucnosti, odehrává se na vzdálené planetě, jehož jediným obyvatelem je „oceán“, který zde figuruje jako vysoce inteligentní bytost, pozemšťané zde mají svou vesmírnou stanici, na níž ale všichni po čase trpí silnými depresemi, nakonec je zjištěno, že je to vlivem oceánu, hlavní hrdina je trápen výčitkami za neúmyslně způsobenou smrt své dívky, původně sci-fi příběh se postupně mění v psychologický

Finsko
Miko Waltari-psal historické romány
Egypťan Sinuhet-děj se odhrává asi před 3500 lety, historický román, skládá se z 15 knih (kapitol), ve kterých hlavní hrdina Sinuhet chronologicky vypráví zážitky ze svého života, byl nalezencem, vystudoval lékařství, stal se královským otvíračem lebek, díky tomu se dostal do nejvyšší egyptské společnosti a setkává se i s tehdejším faraonem Achnatonem, v té době vypukly náboženské nepokoje, zahynula i Sinuhetova přítelkyně a jejich syn, Sinuhet byl nakonec přinucen usmrtit faraona, novým faraonem se stává Haremheb, což byl Sinuhetův přítel a bývalý válečník, ten ale poslal Sinuheta do vyhnanství, ze strachu, že by mohl mluvit o jeho minulosti, Sinuhetovým sluhou je Kaptah, což je prakticky založený člověk, který pečuje o hmotné zabezpečení, na rozdíl od Sinuheta, kterému tyhle věci připadají přízemní a upřednostňuje čest, morálku

Anglie

Anglie
David Lodge-psal převážně literaturu humornou
Hostující profesoři+Svět je malý-volná návaznost, vtipný příběh dvou profesorů, jednoho z anglické a jednoho z americké university, na rok si vymění svá místa a musí si zvykat na zcela nezvyklé situace v životě i na universitě, což je přivádí do komických situací
Zprávy z ráje, Den zkázy v Britském muzeu, Návštěvníci kina, Zrzku jsi cvok
William Golding-
Pán much-příběh klukovské party, jejichž letadlo ztroskotalo u neobydleného ostrova, dva z nich jsou výraznými osobnostmi, první je Ralph, který se snaží zavést rozumná opatření, aby přežili (služby na jídlo, dřebo, obydlí), druhý je potom Jack, který je násilnické povahy, odmítá se podřídit, i když byl Ralph původně zvolen jako vůdce, Jack se zabývá pouze lovem a další kluci se přidávají k němu, protože tak mají větší volnost, vzniknou dvě skupiny, mezi nimiž dochází ke konfliktům a jsou i první mrtví, kniha končí honičkou na Ralpha, při níž náhodou vypukne na ostrově požár a ten přiláká loď, a to vlastně Ralpha zachrání před zdivočelými hochy, román oproti běžným robinsonádám ukazuje, že je potřeba přežít nejen fyzicky, ale i duchovně (morálně)
Graham Greene-psal hlavně knihy s exotickou tématikou, často z anglických kolonií
George Orwell-kritizuje život v totalitních zemích
Agatha Christie+Dorothy Sayersová+P.D.Jamesová-ženy píšící detektivní příběhy
Arthur C. Clarke-sci-fi
John Ronald Reuel Tolkien-už v dětství ztratil oba rodiče, později se věnoval studiu angličtiny a dokonce se stal jejím profesorem na universitě v Oxfordu, zabýval se starou anglickou literaturou, hlavní představitel fantasy literatury, autora mrzelo, že Angličané nemají staré mýty jako Germánci nebo Skandinávci a rozhodl se je uměle vytvořit, ve svých knihách si vytvořil vlastní svět, Středozemi, kterou osídlil zvláštními bytostmi (čarodějové, trpaslíci, elfové, skřeti, draci, hobiti), projevuje velmi bohatou fantasii, jeho příběhy připomínají pohádky, protože se tam většinou setkává dobro se zlem, pohádky jsou myšlenkově velmi bohaté, jejich jazyk je velmi zvláštní, knížky se k nám dostali po 1989, protože dřív byly zakázány, protože ve Středozemi sídlilo zlo na Východě
Pán prstenů-soubor tří románů, vrchol tvorby, souboj dobra a zla se točí kolem prstenu
Silmarillion-tam líčí nejstarší mýty o vzniku Středozemě a o původních obyvatelích, děj se točí kolem tří kouzelných kamenů, kterých se zmocnil Temný pán a původní obyvatelé o ně bojují
Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky-dobrodružný příběh jednoho hobita, Bilbo Pytlík, hobiti byli bytosti velcí 2-4 stopy, měli husté, vlnité, hnědé vlasy a byli porostlí srstí, bydleli v norách v zemi, dožívali se v průměru 100 let, zavalití, dobrosrdeční

Amerika

Jerome David Salinger-
Kdo chytá v žitě-jedná se o román, hrdinou je dopívající chlapec, který vidí svět dospělých velmi nepřátelsky, má problémy ve škole i v rodině a touží osamostatnit se, ze školy se dokonce nechá vyloučit, ale nakonec je ovlivněn svou malou sestřičkou, uvědomuje si svůj vztah k ní a rozhodl se vrátit domů, nespokojenost současné generace
Ray Bradbury-sci-fi
Marťanská kronika-příběhy vyprávějí o kolonizaci Marsu pozemšťany, kteří před tím přivedli ke zničení Zemi a kniha má být varováním, aby lidé nezničili i další planetu
451 Fahrenheita-obraz Země, ve které zvítězila technická společnost, jež odsuzuje všechno netechnické, tedy i kulturu a knížky, beletrie je ničena, lidé nesmějí žádné knihy přechovávat a někteří se proto i scházejí na tajných místech a učí se texty knih nazpaměť, mezi ně se dostane i mladý hrdina, který byl původně členem požární hlídky, jež měla knihy likvidovat, ale byl nakonec ovlivněn zvláštním chováním jedné dívky, která ho velmi zaujala a on si uvědomil, že je to tím, že tajně četla knihy, román, teplota, při které vzplane papír
Bouřlivý hrom-povídka, určitá společnost pořádá lovecké výpravy do minulosti a využívá stroje času, jednou při takovém lovu zahyne kromě předem vytipovaného zvířete i motýl, to změní vývoj společnosti (vládu) v zemi, je to možné chápat jako takové ekologické varování, jak současné zásahy lidí mohou ovlivnit budoucí vývoj Země
Isaak Asimov-sci-fi
Raymond Chandler+E.S.Gardner-autoři detektivek
Arthur Hailey-píše hlavně katastrofické romány, knihy jsou velmi čtivé, prokáže vždy prostředí knihy
Letiště, Kola, Penězoměnci, Hotel, Detektiv, Konečná diagnóza
William Saroyan-arménský původ, hodně cestoval, prožil 2.světovou válku, později své zážitky využil v povídkách, románech i dramatu, píše o obyčejných všedních věcech a díky tomu působí jeho knížky velmi lidsky
Odvážný mladý muž na létající hrazdě-příběh mladíka, který marně hledá práci a když mu dojdou poslední peníze, umírá hladem
Tati, tobě přeskočilo
Jack Keroac-nejtypičtější představitel generace bítníků, pohrdá konzumní společností, neuznává majetek, slávu, úspěch, snaží se nalézt jiný smysl života a inspiraci hledá často v alkoholu, sexu, drogách
Na cestě-vypráví příběh hrdiny, který jakoby čtyřikrát putuje napříč Amerikou a snaží se najít odpověď na otázku : Proč vlastně žiju?

Itálie Německo

Alberto Moravia-nejvýznamnější představitel italského neorealismu, většina jeho knížek byla zfilmovaná
Horalka-román z 2. Světové války, zachycuje, jak válku prožívají obyčejní lidé v zázemí, příběh matky a její dospělé dcery, které se za války ukryly v horské vesničce a na konci války byla dcera znásilněna vojáky, což tuto původně naprosto čistou a silně věřící dívku naprosto změnilo a ona se nakonec stává prostitutkou
Římanka-příběh dívky, která prožila nešťastnou lásku, navíc žila v bídě a to všechno jí dohnalo k prostituci, díky tomu prožije řadu nepříjemností, ale nakonec se šťastně zamiluje, přesto končí její příběh tragicky, protože její partner, který se dostal do konfliktu se zákonem kvůli ilegální politické činnosti, spáchal sebevraždu
Nuda-román, hlavním hrdinou je ne příliš úspěšný malíř, který je naprosto znuděn svým životem, změnu mu přinese seznámení s krásnou, ale prostoduchou modelkou, kterou chce k sobě připoutat sňatkem a penězi, dívka dá ale přednost jinému muži a malíř se pak neúspěšně pokusí o sebevraždu
Umberto Eco-pracuje jako jazykovědec
Jméno růže-detektivní příběh ze 14.století, odehrává se na jednom Severoitalském opatství, kam přichází starý kněz se svým mladým žákem, ti se stanou svědky série záhadných úmrtí a nakonec zjistí, že šlo o vraždy a že všechno souvisí s místní knihovnou, tam jsou uchovávány vzácné rukopisy, které jsou mnichy rozšiřovány opisováním, ale některé jsou před nimi zatajovány, protože jejich myšlenky by mohly otřást postavením církve, pokud se k těmto spisům dostane nepovolaná osoba, je odstraněna, příběh končí požárem knihovny a celého opatství, dvěma hlavním hrdinům se podaří zachránit jen zlomek rukopisů, autor vyjadřuje názor, že lidská touha po vědění by nikdy neměla být omezována, myšlenkově složitý román, ale i přesto je populární a čtivý, byl zfilmován (Sean Connery, Christian Slater)
Foucoultovo kyvadlo

Německo
Anna Seghersová-nejčastěji psala o koncentračních táborech v Německu, kam byli už před 2.světovou válkou zavíráni němečtí antifašisté
Transit
Sedmý kříž-vylíčen útěk sedmi vězňů z nichž šest je brzo chyceno a všichni jsou pro výstrahu popraveni, vedení tábora očekává, že chytí i sedmého a připraví pro něj šibenici ve tvaru kříže, ale nepovede se jim to a sedmý kříž se stává pro ostatní vězně symbolem svobody, uprchlíkovi se povede dostat se za hranice, jsou tam líčena setkání s různými lidmi, z nichž někteří riskují vlastní život a pomáhají mu, jiní s ním ze strachu nechtějí mít nic společného
Gunter Grass-psal hlavně psychologické knížky
Psí léta, Kočka a myš, Potkanka
Plechový bubínek-obsáhlý román zachycující 1.polovinu 20.století v Německu včetně 2.světové války, politické události jsou komentovány hlavním hrdinou Oskarem, muže trpasličího vzrůstu, který je chovancem blázince, kde sepisuje své paměti a vysvětluje tedy, že se narodil jako geniální dítě a ve 3 letech záměrně zastavil svůj fyzický i duševní růst, protože si chtěl zachovat dětskou svobodu, bubínek je jeho oblíbená hračka, tlučením vyjadřuje své nálady

Slovensko Rusko

Dominik Tatarka-studoval na UK v Praze a na Sorboně v Paříži, pracoval jako gymnaziální profesor na Slovensku, po 2.světové válce kritizoval slovenské poměry, byl pod dozorem státní bezpečnosti, směl pracovat pouze jako lesní dělník a nesměl publikovat
Farská republika-autobiografické prvky, je vyprávěn gymnaziálním profesorem, který tam líčí osudy slovenských židů za 2.světové války a jejich snahu vyhnout se koncentračním táborům emigrací hlavně do Ameriky
Kohoutek v agónii-odehrává se po válce, psychologický příběh ženy, které Němci během války zabili syna
Člověk na cestách-cestopisné příběhy, zachycuje Paříž, Londýn, Švýcarsko, Mongolsko
František Hečko-psal o slovenském venkově, protože pocházel z vinařské rodiny a sám vystudoval zemědělskou školu
Červené víno+Dřevěná dědina-popisuje vinařské vesnice a život na nich, združstevňování po roce 1948
Vladimír Mináč-
Generace- románová trilogie, zachycovala vývoj slovenské společnosti před 2.světovou válkou a během ní
Rudolf Jašík-
Na břehu průzračné řeky-popisoval chudý život v oblasti Kysúc
Náměstí svaté Alžběty-příběh z 2.světové války, vypráví o tragické lásce slovenského chlapce a židovské dívky, která v závěru tragicky umírá

Rusko
Čingiz Ajtmatov-pocházel z Kyrdúzie, psal hlavně psychologické příběhy
Džamila-novela, milostný příběh z doby 2.světové války, Džamilin muž bojuje na frontě a ona se v té době zamiluje do jiného vojáka, který byl z fronty kvůli zranění propuštěn, všichni vesničané je za tento vztah odsuzují, oni dokonce musí utéct do hor a jediný, kdo jim pomáhá je 15-letý bratr Džamilina původního manžela, jenž je také vypravěčem příběhu
Popraviště+Stanice Bouřná-snaží se varovat před zánikem světa a v ději proplétá minulost, současnost i vize budoucnosti, romány
Arkadij a Boris Strugačtí-píší sci-fi knihy, první z nich je spisovatel, druhý tak využívá své znalosti z astrologie
Vlny ztišují vítr-je to řada záhad, které na zemi způsobuje neznámá supervyspělá civilizace, je psána formou pamětí, dopisů, dokumentů (výstřižků z novin)
Piknik u cesty, Les, Špunt, Brouk v mraveništi
Alexandr Solženicyn-vycházel z vlastních zkušeností, takřka ve všech svých knihách kritizoval pracovní tábory pro politické vězně, kvůli čemuž byl pronásledován, musel emigrovat a dodnes žije v U.S.A.
Souostroví Gulak-trilogie
Rakovina
Jeden den Ivana Denisoviče

Drama 2

spáchá sebevraždu, aby se s ní alespoň posmrtně mohl sejít a teprve potom je jejich vztah vylíčen jako šťastný plný romantiky
Federico Marcia Lorca-Španěl, za občanské války byl popraven fašisty
1,sentimentální lyrické příběhy
Čarokrásná ševcová
2,frašky pro loutkové divadlo
Hříčka o donu Kristobalovi
3,později psal hry se závažnou společenskou tématikou, hlavně kritizoval poměry na španělské vesnici, nerovnoprávné postavení žen, na vesnici přetrvávaly historické tradice a předsudky, které lidem komplikovaly život
Dům Bernardy Albové (=Dům dony Bernardy)-příběh matky, která vychovala po manželové smrti pět dcer, podle tradice trvá v rodině osmiletý smutek během kterého se dcery podle tradice nesmějí provdat, těžce se s tím smiřují a když je nejmladší z nich přistižena s milencem, je nakonec dohnána k sebevraždě, psychologická hra, která řeší otázku, zda jedinec má právo na svobodnou volbu, vznikla na základě skutečné události
Krvavá svatba-příběh nevěsty, která před svatbou utekla s milencem a odmítla tak určeného ženicha, ten se cítí ponížený a spolu s dalšími svatebčany dvojici pronásleduje, když jsou dostiženi, zabije ženich nevěstu a potom on i milenec dívky zahynou v souboji
Bertolt Brecht-Němec, básník, dramatik, režisér, zdramatizoval některá prozaická díla: Hašek-Švejk
Strach a bída Třetí říše, Žebrácká opera, Muž jako muž
Matka Kuráž a její děti-příběh ženy z doby 30-leté války, která se živí tím, že táhne s postupujícími vojsky a prodává vojákům nejrůznější zboží, bez války si vůbec nedovede představit život, i když v ní nakonec ztrácí všechny své děti (2 synové padli jako vojáci a hluchoněmá dcera byla zastřelena, když se snažila bubnem varovat děti ve městě před nepřítelem)

Poezie Rusko

Ze starší generace pokračuje tvorba: Paul Eluarde, Jean Cocteau, Thomas Eliot, Boris Pasternak
Jacques Prévert-Francouz, dramatik, výtvarník, herec, režisér („Děti ráje“), ze začátku ovlivněn surrealismem
Slunce noci, Haraburdí, Déšť a pěkné počasí, Jak dělat podobiznu ptáka
Allen Ginsberg-Američan, považován za jednoho z nejvýznamnějších amerických básníků současnosti, jeho poezie, působí velmi pesimisticky, básně vyjadřují smutek až hrůzu ze života, v tvorbě se odrážejí jeho osobní problémy (homosexuál, drogy), všímá si i společenských problémů (2.světová válka, válka ve Vietnamu, životní prostředí), jeho tvorba byla ovlivněna četbou bible a po návštěvě Tibetu i buddhismem, procestoval téměř celý svět (z Československa byl vypovězen), bítník
Kvílení a jiné básně
Kadish-(židovská modlitba odříkávána při výročích úmrtí), vznikla jako reakce na smrt jeho matky, která zemřela v ústavu pro duševně choré, v básni vylíčen kladný vztah k té ženě
Pablo Neruda (Basulato)-Chilan, jméno převzal od Jana Nerudy, velmi obdivoval jeho dílo, napsal přes 30 sbírek, začátek byl ovlivněn surrealismem, později převážela hlavně společenská a politická lyrika, byl levicově orientován
Veliký zpěv-reagoval na problémy latinské Ameriky
Španělsko v srdci-inspirován návštěvou, kterou uskutečnil v době občanské války coby konzul
Miroslav Válek-slovenský ministr kultury, psal převážně lyriku zaměřenou na lidské pocity a psychiku, Slovák
Přitažlivost, Dotyky, Nepokoj, Milování v husí kůži

Rusko
Většina uvedených autorů měla v době SSSR problémy s publikováním, protože ve svých dílech byli velmi kritičtí k sovětským problémům
Anna Achnatovová-
Poema bez hrdiny-reagovala na 2.světovou válku, hlavně vlastenecká lyrika
Jevgenij Jevtušenko-používal různé žánry i témata (osobní problémy, 2.světová válka), budovatelské verše, 1968 vpád sovětských vojsk do naší republiky, což odsoudil
Tanky jedou Prahou
Bulat Okudžava-inspirován 2.světovou válkou (sám se jí zúčastnil, několikrát byl raněn) a lidovou ruskou poezií, texty jeho básní byly velmi populární a často byly zpívány
Setkání s Bonapartem, Veselý bubeník
Vladimír Vysocký-inspirován tvorbou Bulata Okudžavy, psal texty písní, často s nimi vystupoval (zpíval je), texty byly ironické a kritizoval v nich sovětskou společnost, působil také jako herec v Moskevském divadle : Na Tagance
Nemám rád

Próza Francie

převažovala „angažovaná próza“, která vycházela z nutnosti reagovat na aktuální problémy, vznikly nové směry
Neorealismus-nový realismus, rozšířen hlavně v Itálii, byl zaměřen dost levicově a zabýval se hlavně sociální problematikou ///Alberto Moravia
Socialistický realismus-rozšířen hlavně v socialistických zemích, „budovatelské romány“ vyzdvihují socialismus /// Václav Řezáč, Jan Otčenášek
Existencialismu-typický pro Francii, „bytí je základem všeho“ /// Saarter, Albert Camus
Bítníci-generace mladých amerických autorů, pohrdali konzumní společností a majetkem /// Allen Ginsberg
Sci-fi-vědeckofantastická literatura /// A.C.Clarke, Stanislav Lem
Fantasy-kromě fantastických prvků má i prvky pohádkové /// J.R.R.Tolkien
Ze starších autorů pokračují:Albert Camus, Jean Paul Saarter, Boris Pasternak
Francie
Robert Merle-narodil se v Alžíru, žije ve Francii, píše romány i dramata, překládá, píše eseje
Dědictví otců-6 dílů, historický román, zachycuje Francii v 16.století v době náboženských válek mezi katolíky a protestanty, hlavní hrdina je Petr ze Siroaku, který je synem z protestantské rodiny, je šlechtic, vylíčeny jeho osudy od dětství až po zralý věk (klukovské příhody, první lásky, studium lékařství, jeho zapojení do politického dění – prožívá Bartolomějskou noc), kromě vlastního děje se v textu objevuje řada moudrých myšlenek o životě
Smrt je mým řemeslem-osudy jednoho německého chlapce dotažené až do dospělosti, v době meziválečné a 2.světové války, autor se snažil vysvětlit hlavně psychiku hlavního hrdiny, zamýšlí se nad vlivem přísné výchovy, která ho přivedla k přesnému plnění povinností, aniž by přemýšlel o důsledcích, za 2.světové války pracuje v koncentračním táboře v Osvětimi a má za úkol pálit mrtvé, celou záležitost chápe jako technický problém, snaží se zvýšit kapacitu pecí a vůbec při tom nevnímá lidské osudy, nakonec je v Norimberku odsouzen, ale ani tady nechápe svou chybu
Malevil-protiválečný román ze současnosti, zobrazuje autorovu představu o světě, který byl zničen válkou, na naprostém spáleništi přežilo jen několik skupin lidí, jedná z nich na hradě Malevil, daří se jim přežít díky náhodným zásobám na hradě, po prvním dešti sklidí i malou úrodu a začínají „normálně žít“, touží po setkání s dalšími lidmi, ale když je potkají, jsou zklamáni, protože jednotlivé skupiny jsou si navzájem nepřáteli, nakonec hlavní hrdina (lékař a majitel hradu) umírá na zánět slepého střeva
Výlučná vlastnost člověka-lidská řeč a lidské myšlení, příběh rodiny, která vychovává šimpanze, naučí ho i znakové řeči, ale i když ho vychovávají jako dítě, v opici přetrvávají zvířecí instinkty, z toho pak plynou problémy
Za sklem-Francie v 60.letech, ze studentského a dělnického prostředí, hlavně sociální a rasové problémy
Až delfín promluví, Idol
George Simenon-původem Belgičan, většinu života prožil v Paříži, psal hlavně psychologické detektivky, hlavní postavou je komisař Maigret, řada byla zfilmována (roli Maigreta ztvárnil Jean Gabin)
Francoise Saganová-psala hlavně romantické až sentimentální příběhy pro ženy, většinou s milostnou tématikou
Máte ráda Brahmse

Rusko

Řada ruských autorů byla v Sovětském svazu zakazována právě kvůli protirevoluční tvorbě, mnozí z nich byli i vězněni
Alexej Tolstoj-
Křížová cesta-trilogie, příběh se týká událostí z doby říjnové revoluce 1917
Petr I-historický román
Ilja Erenburg-
Lidé, roky, život-rozsáhlé dílo, hexalogie, paměti autora
Pád Paříže-zachycuje šíření fašismu a snaží se před ním varovat, psáno ještě před 2.světovou válkou
Isaak Babel-ruský žid, psal převážně povídky s dokumentárním charakterem
Odešské povídky
Rudá jízda-1920, zachycuje boj Rusů proti Polákům
Michail Šolochov-
Osud člověka-novela oceněná Nobelovou cenou, hlavním hrdinou je muž, který přežil 2.světovou válku, bojoval na frontě, byl v zajateckém táboře a po válce zjistil, že celá jeho rodina za války zahynula, zůstal opuštěný a měl pocit, že jeho život ztratil smysl, pracoval v té době jako řidič a jednou potkal na cestě malého opuštěného kluka, taky válečného sirotka, muž se chlapce ujal, představil se mu jako jeho ztracený otec a oběma tím začíná nový život
Roztroušená země-zachycuje průběh kolektivizace (spojování půdy do JZD), děj se odehrává po říjnové revoluci a popisuje, jak byli ruští zemědělci, hlavně statkáři (kulaci) násilně nuceni ke vstupu do kolchorů
Tichý Don-zachycuje život domských kozáků, kteří se těžce vyrovnávali s ruskou psychologií
Michail Zoščenko-satirik, psal povídky, ve kterých se ironicky vysmíval každodenním nedostatkům v Rusku
Fotografie-příběh muže, který potřeboval vystavit legitimaci s fotografií, fotografie se ale nepodařila a úředník odmítl legitimaci vystavit s tím, že žadatel si není podobný, ten si stěžoval u fotografa, potom na dalších úřadech, ale všechno bylo marné, takže se po měsíci vrátil s původní fotografií, aby znovu o legitimaci požádal, tu mu vydali, protože hrdina během měsíce sešel, že už byl fotografii podobný
Příběhy opice, Příběhy pana Modrobřichova, Bleděmodrá kniha
Michail Bulgakov-
Psí srdce-příběh profesora, který se proslavil úspěšnými omlazovacími operacemi a při tom jednom pokusu voperoval svému psovi lidskou hypofýzu a z psa se stal člověk, byl to člověk s výrazně zápornými vlastnostmi (drsný násilník, který byl velmi hloupý, takže ohrožoval své okolí), naštěstí se včas podařila zpětná operace a z tohoto člověka se znovu stal pes
Diaboliáda-soubor povídek, které zesměšňují ruské nedostatky
Mistr a Markétka-román
Bílá garda-vypráví o vojenských důstojnících, kteří vystupovali proti ruské revoluci, hodnotí je vesměs kladně

Slovensko

Fraňo Král-narodil se v Americe v rodině slovenských přistěhovalců, ale už od útlého dětství vyrůstal na Slovensku, psal poezii a prózu
Čenkovej děti-příběh několika sourozenců z jedné chudé rodiny, které jejich matka po manželově smrti musela rozdělit do bohatších rodin, aby přežili, po čase se ale všechny děti vrátili zpátky, protože dali přednost vlastní rodině před hmotným zajištěním
Cesta zarúbaná-z prostředí slovenské vesnice, zdůrazňuje bídu vesnice, velmi častý problém vystěhovalectví
Petr Jilemnický-původem Čech, na Slovensko odešel po studiích, učil tam, knížky psal slovensky, žil v Kysucích
Vítězný pád-baladický román z oblasti Kysúc, zdůrazňuje především chudobu tohoto kraje
Kronika (Vítr se vrací)-hlavním hrdinou je lesník Gondáš a jedná se o jeho vzpomínky na slovenské národní povstání na konci 2.světové války, líčí průběh příprav na povstání a to, jak sám spolupracoval s partyzány
Kompas v nás-soubor 6 trochu psychologických povídek
Kus cukru+Pole neorané-vrátil se ke slovenské chudobě
Margita Figulová-psala hlavně lyrizovanou prózu, využívala básnické prvky, fantazii, pohádkové motivy, tématika byla vždy těsně spojená s přírodou
Tři kaštanový koně-novela, odehrává se v Oravské přírodě, baladický příběh o lásce, ve kterém se o jednu dívku ucházejí dva mládenci, šlechetný Petr a zlý Jan, Ten je v závěru ušlapán koňmi a příběh končí šťastně pro hlavní dvojici, koně jsou symbolem síly, která může vyřešit problémy, ušlechtilosti, zdravého rozumu, atd.

Drama

Georg Bernard Shaw-Angličan, nositel Nobelovy ceny za literaturu, pracoval jako žurnalista, psal povídky a hlavně divadelní hry, psal hlavně komedie, ostrou ironií kritizoval společnost
Svatá Jana-šlo o Francouzsku, která pomohla francouzům ve 100-leté válce proti Anglii, nakonec byla Angličany zajata a upálena, hrdinka je vylíčena jako morálně velmi vyspělá žena, ale zároveň i jako velmi průbojná, drzá a hubatá dívka, která si nenechá nic líbit
Pygmalion-(muzikál My Fair Lady) příběh profesora fonetiky Higginse, který se vsadil s přítelem, že pouliční květinářku Lízu naučí správné výslovnosti a společenskému chování, to se mu díky Lízině vnímavosti povede a sázku vyhrává, tím pro něj vše končí a Lízin další osud ho nezajímá, naštěstí se jí ujme jeho matka
Luigi Pirandello-nositel Nobelovy ceny, Ital, prozaik, dramatik, divadelní režisér, snažil se vytvořit „divadlo na divadle“, chtěl zrušit rozdíl mezi jevištěm a hledištěm a chtěl, aby divák mohl ovlivnit dění na jevišti
Dnes večer improvizujeme, Člověk ani neví jak, Je to tak chcete-li
Jindřich IV-příběh muže, který po zranění duševně onemocněl a stylizoval se pak do postavy německého císaře Jindřicha IV
Šest postav hledá autora-na jevišti se odehrává divadelní zkouška a najednou se do ní zamotá šest členů jedné rozvrácené rodiny bez ohledu na zkoušku začnou dost dramaticky řešit své rodinné problémy
Jean Cocteau-Francouz, všestranně nadaný básník, prozaik a dramatik, herec a režisér, výtvarník a hudebník, udržoval kontakty s řadou významných osob (Apollinaire, Prust, Piccaso, Jean Marais, Edit Piaff), usiloval o avantgardní divadlo
Lidský hlas
Svatebčané na Eiffelovce-děj se odehrává na 1.plošině věže, je složený z jednotlivých obrazů, které nemají zřetelnou spojitost, skutečnost se prolíná s fantazií a před divákem se střídá mluvené slovo, pantomima, hudba, tanec Orfeus+Orfeova závěť-využil postavy z antické mytologie, ale přenesl je do své doby, hra vypráví o Orfeově manželství s Euridikou, které je velmi neuspořádané a naplněné hádkami, Euridika je později otrávena služkou a Orfeus

Anglie

James Joyce-původem Ir, psal povídky, romány, poezii a divadelní hry
Dubliňané-soubor povídek
Oddyseus-autor využil Homérovu Oddyseu o udatném válečníkovi trojské války, který se 10 let potýkal s různými nástrahami, než se směl vrátit na rodný ostrov k manželce Penelopě, tato irská verze je parodií, líčí pouze 1 den úplně obyčejného člověka z Dublinu, podrobně popisuje jeho návštěvu drogerie, účast na pohřbu, pobyt v knihovně, nevěstinci, jsou tam podrobně rozebrány autorovy názory a pocity
Herbert Georg Wells-psal hlavně sci-fi knihy, často měli sociální podtext
Stroj času, Sen
První lidé na Měsíci-příběh dvou přátel, kterým se povedlo přistát na Měsíci, objevili vchod do jeho nitra a tam i známky života, poznali zvláštní druhy rostlin i zvířat a inteligentní bytosti Selenity, začali uvažovat o kolonizaci Měsíce, tím se dostali do konfliktu se Selenity, ale pouze jednomu se podařilo utéci a vrátit se zpět na Zem, druhý muž se se Selenity nakonec sžil, často rozmlouval s Lunovládcem, a když mu vyprávěl o pozemských válkách a konfliktech, zhodnotil to Lunovádce tak, že lidstvo je sice vyspělé techniky, ale morálně je stále na úrovni divochů
John Galsworthy-byl právníkem, psal společenské romány
Venkovské sídlo, Bratrství
Sága rodu Forsytů-líčí osudy několika generací londýnské podnikatelské rodiny v 19.století, přirovnáno k Balsacově Lidské komedii
Virginie Woolfová-psala experimentální romány
Na vlnách, K majáku

Amerika

John Steinbeck- Nobelova cena, pracoval jako zedník, malíř, novinář, ve 2.světové válce byl válečným zpravodajem
Toulavý autobus, Toulky s Charleyem, Na východ od ráje, Byla kdysi válka
Na plechárně+Pláň Tortilla-obě zobrazují život nejchudších lidí v Kalifornii
Hrozny hněvu-zachycen život Ameriky 30.let (doba hospodářské krize), vylíčený osud jedné farmářské rodiny, která během krize přišla o půdu, vydávají se na dlouhou cestu do Kalifornie a snaží se tam nalézt obživu jako česáči ovoce, nalézají tam nový domov
O myších a lidech-novela, příběh dvou chudých mužů, kteří si chtějí pořídit vlastní formu a putují od farmy k farmě a hledají práci, situaci komplikuje fakt, že jeden z nich je fyzicky silný hromotluk a zároveň je mentálně postižený, nakonec nechtěně zabije na jedné farmě farmářovu ženu, má být lynčován a jeho přítel ho raěji sám zastřelí, aby ho ušetřil kruté smrti
Ernest Hemingway-nositel Nobelovy ceny, první knížky byly ovlivněny 1.světovou válkou, které se zúčastnil jako dobrovolník na italské frontě
Sbohem, armádo-čerpá z vlastních zážitků, líčí tam americkou jednotku v Itálii, soustřeďuje se na jednoho muže, který tam byl těžce raněn a po těch nepříjemných zážitcích se rozhodl z armády utéct
Fiesta-vypráví o mladých lidech, jejichž život byl poznamenán válkou, stejně jako Remarque je nazývá „Ztracená generace“ a sám se k nim počítá
Komu zvoní hrana-z doby občané války ve Španělsku, vypráví o skupině partyzánů, kteří bojovali proti fašistům, hlavní hrdina je Robert Jordan, skupina má za úkol zlikvidovat most, Jordan má pochybnost, že to pomůže, ale zúčastní, most zničí, ale při ústupu zpět je raněn koněm a zlomí si nohu, nemůže ustupovat s ostatními, rozhodně se alespoň zastavit nepřítele a když čeká na smrt, přemýšlí o životě a dochází k tomu, že jeho oběť nebude zbytečná
Zelené pahorky Africké+Sněhy na Kilimandžáru-knihy spjaty s Afrikou, kde pobýval krátký čas Stařec a moře-napsal na konci života, který strávil na Kubě, nejslavnější novela, příběh stařičkého rybáře,

Amerika 2

Zelené pahorky Africké+Sněhy na Kilimandžáru-knihy spjaty s Afrikou, kde pobýval krátký čas
Stařec a moře-napsal na konci života, který strávil na Kubě, nejslavnější novela, příběh stařičkého rybáře, který už několik měsíců nic neulovil, vypravil se proto daleko na moře, chytí velikánskou rybu, ale při cestě k pobřeží se musí potýkat se žraloky, kteří mu chtějí úlovek sebrat a nakonec dopluje pouze s ohlodanou kostrou, text ale nevyznívá tragicky, protože podle autora není pro člověka cílem hmotný zisk, ale uspokojení z vykonané práce
Theodor Dreiser-
Americká tragédie-kritizuje kariérismus, hrdinou je mladý muž z chudé rodiny, který střídá různá zaměstnání, ale stále touží vyniknout, seznámí se s dělnickou dívkou, s níž čeká dítě, ale v té době se mu naskytne příležitost oženit se s dcerou milionáře, chopí se příležitosti, svou původní dívku utopí, ale nakonec je sám odsouzen a skončí na elektrickém křesle, údajně zpracováno na základě skutečné události
Sinclaire Lewis-
Babitt-kritika amerického maloměšťáctví
Upton Sinclaire-
Jungle (Jatka)-naturalistický pohled na poměry na jatkách v Chicagu
William Faulkner-nositel Nobelovy ceny, děj se většinou odehrává v jižní Americe, zabývá se většinou sociálními a rasovými problémy (v současnosti i v minulosti)
Když jsem umírala, Neodpočívej v pokoji, Absolóne, Absolóne
Divoké palmy-obsahuje 2 příběhy
Divoké palmy
Stařec Mississippi-příběh trestance, který se při povodni ocitl na vozu spolu s těhotnou ženou, trestanci se povede zachránit nejenom sebe, ale i ženu a čerstvě narozené dítě, paradoxně je trestanci zvýšen trest, protože je obviněn z útěku

Německo

Arnold Zweig-
Spor o seržanta Gríšu-protiválečný román z 1.světové války
Henrich Mann-
Profesor Neřád-despotický profesor z německého gymnázia
Poddaný-kritika německých měšťáků, psychologická studie německého maloměšťáka
Thomass Mann-bratr Henricha Manna, větší úspěchy, kvůli protifašistickým názorům musel emigrovat, žil v U.S.A. a ve Švýcarsku, zamýšlí se nad úlohou umění v životě člověka
Buddenbrookovi-vrchol autorovy tvorby, rozsáhlý román, který líčí několik generací jedné rodiny, z nichž první byla velmi činorodá a položila základy rodinné firmě, byli to lidé fyzicky zdatní, ale duševně a kulturně zaostalejší, další generace fyzicky pomalu chátrají, v podnikání se jim pomalu přestává dařit a začíná u nich vítězit zájem o kulturu a umění
Kouzelný vrch-název protituberkulózní léčebny, kde se setkávají nejrůznější pacienti, kteří vedou různé diskuse o umění, kultuře, filozofii
Doktor Faustus-příběh geniálního hudebníka, který měl pocit, že umění kolem něj upadá, pro jeho pozvednutí doporučoval umělcům tvořit v horečnatých stavech při nemoci nebo dokonce spolupracovat s ďáblem, silně se projevil vliv Goethova Fausta, na konci doktor Faust zešílí
Josef a bratři jeho-zpracovává biblický příběh a vypráví o Josefovi, kterého jeho bratři prodali do otroctví do Egypta, Josef se tam stal faraónovým místodržícím, zachránil zemi před hladomorem, nakonec odpouští svým bratrům a zve je k sobě do Egypta
Erich Maria Remarque-prožil 1. Světovou válku, které se aktivně účastnil, což velmi silně ovlivnilo takřka veškerou jeho tvorbu, téměř všechny romány jsou protiválečné, velmi často kritizuje fašismus, píše o první i o druhé světové válce, pro své hrdiny používá pojem „Ztracená Generace“ tím označuje osoby, které byly válkou poškozeny, nemyslí tím, padlé a zraněné, ale i ty, kteří válku sice přežili, ale jejími hrůzami jsou natolik psychicky poznamenáni, že už nikdy nebyli schopni normálního života, autor se k nim počítá, některé postavy mají autobiografické rysy, pro své protifašistické smýšlení byl autor pronásledován a musel odejít z Německa

Německo 2

Černý obelisk, Noc v Lisabonu, Tři kamarádi, Vítězný oblouk, Cesta zpátky, Čas žít - čas umírat, Jiskra života
Na západní frontě klid-příběh z 1. Světové války, vypráví o spolužácích, kteří podlehli fanatické agitaci svého tělocvikáře a dobrovolně se přihlásí do armády, prošli krátkým vojenským výcvikem a byli poslání na frontu, během této doby si uvědomili svou naivitu, na frontě prožívají všechny válečné hrůzy a jeden po druhém umírají, poslední z nich padl ve dni, kdy rozhlas oznamoval, že na západní frontě je klid, to byla pro vojáky smutná ironie, protože tam klid nikdy není, kniha byla zfilmována
Lion Feuchtwanger-musel emigrovat kvůli šíření fašismu, byl v ČSR, Francii a USA, psal hlavně historické romány (nejstarší doby-jeho současnost), v knihách sice uváděl i historická fakta, ale při tom píše velmi srozumitelně a čtivě
Joseph Flavius-trilogie, z římských dějin z doby prvních křesťanů
Židovka z Toleda-španělské město, 13.století Svaté války, křesťané bojovali proti muslimům
Žid Suss-hlavním hrdinou je židovský finančník z 18.století, který je nakonec popraven
Lišky na vinici-z doby bojů amerických osad za nezávislost za pomoci francouzů
Bláznova moudrost-týká se filozofa Jean Jacque Bousseau, který položil základy ideologie, která pak vyvrcholila francouzskou revolucí
Goya-životopisný román o španělském malíři
Čekárna-trilogie, zachycuje nástup fašismu v Německu, zmiňuje se o ohrožení Židů fašismem

Němečtí spisovatelé tvořící v Čechách nebo o Čechách

Franc Kafka-pocházel z pražské židovské německé obchodnické rodiny, vystudoval práva a na nátlak otce začala pracovat v pojišťovně, práce ho nezajímala a volný čas věnoval literatuře, jeho životní osudy byly zvláštní stejně jako jeho názory, před smrtí si přál zničení veškeré své tvorby, ale zásluhou Maxe Broda bylo dílo zachráněno a vydáno, během svého života se seznámil se třemi ženami, ale neoženil se, jednou z nich byla Milena Jesenská, která jeho tvorbu přeložila do češtiny, po smrti byly vydány dva soubory dopisů, umírá předčasně na tuberkulózu, psal romány i povídky-považováno za moderní světovou prózu, řeší problémy viny a trestu, zamýšlí se nad nimi, texty působí často až absurdně, prostředí i postoje jsou mlhavé, nepřesně označené, nikdy neznáme popis prostředí, nikdy nepopíše podobu svých hrdinů a nezmiňuje se ani o jejich charakteru, ve většině případů, nemají jména, pouze písmena (K), často kritika nelidské úřední mašinérie
Dopisy Mileně, Dopisy rodičům
Proces-příběh bankovního úředníka K, který byl zatčen, čas od času je povolán k výslechu, nikdy se nedozví, z čeho je obviněn, sám neví o vlastní vině, ale po čase úplně rezignuje a nakonec je odsouzen k smrti a zabit, román
Zámek-román, příběh zeměměřiče K, který je povolán do vsi pod zámkem a má tam vykonat nějaké zeměměřičské práce, ale po mnoho a mnoho dnů se mu nedaří dostat se na zámek, aby zjistil, jakou práci má vykonat, ale zaměstnanci zámku mu stále kladou nějaké překážky a on se vlastně nikdy nedozví, proč tam byl povolán
Proměna-povídka, mladý muž se přes noc proměnil v brouka a autor se tam zabývá vztahem rodiny k broukovi, všichni k němu cítí odpor a všem se uleví po jeho smrti
Egon Erwin Kisch-„Zuřivý reportér“, byl novinářem a proslul svými reportážemi, byl velmi pohotový, výmluvný, čtivé texty, schopen psát v jakýchkoli podmínkách o čemkoli, pocházel z německé židovské rodiny, ale žil v Praze
Zuřivý reportér, Pražská dobrodružství, Prašná brána, Přistání v Austrálii, Tajná Čína, Americký ráj, Objevy v Mexiku
Pražský pitaval-kriminální téma
Caři, popi, bolševici-z Ruska, bolševik=přívrženec Lenina, pop=nejvyšší funkce v ruské církvi
Max Brod, Franz Wirfel, Rainer Maria Bilke

Próza Francie 3

Jean Paul Sartre-prozaik a dramatik, profesor filozofie, zastával existencialismus (bytí je základem veškerého života), tento směr velmi ovlivnil jeho tvorbu, hlavně jeho dramata, které často řešili filozofický problém)
a)drama-řada her silně zapůsobila na české dramatiky a byla většinou úspěšná
Počestná děvka, Holá pravda, Mouchy
b)próza
Cesta ke svobodě-tetralogie
Zeď-soubor povídek, nejvýznamnější je stejnojmenná povídka
Zeď-je to příběh, který se odehrává v době občanské války ve Španělsku, příběh dvou přátel, kteří bojují proti španělským fašistům, při akci byl jeden z nich zajat a frankisté mu slíbili svobodu, když prozradí úkryt svého kamaráda, ten o úkrytu ví, ale záměrně udá jiné místo, na němž je ovšem nešťastnou náhodou jeho přítel nalezen, hlavní hrdina si tak proti své vůli zachránil život
Henry Baibusse-byl členem hnutí Clarté (jasnost), které sdružovalo francouzské intelektuály proti fašismu
Oheň-protiválečný román, autor čerpal z vlastní zkušenosti, když v 1. Světové válce byl dopisovatel, román psán formou deníku, kniha nemá ústředního hrdinu, ale týká se celého jednoho vojenského oddílu, autor líčí válku ve vší její hrůze, hlavně strádání samotných vojáků na frontě, nejčastější motivy:zranění,smrt, nemoc, zima, hlad, špína
Albert Camus-nositel Nobelovy ceny za literaturu, jeho tvorba byla ovlivněna existencialismem, hodně cestoval (Španělsko, Československo, Afrika),
Mor-román, příběh lékaře, který v době války bojuje proti epidemii, je si sice vědom naprosté možnosti svého počínání, ale přesto na své práci dál pokračuje
Pád-povídka
Cizinec-hrdinou muž, který miluje pouze sám sebe a je zcela lhostejný ke svému okolí, není schopen projevit nějaký cit ani ke své dívce, dokonce na něj nezapůsobí ani smrt vlastní matky, nakonec, kdy náhodou zabije člověka, ocitne se ve vězení a je odsouzen k smrti, kněz se snaží v něm vzbudit svědomí lítosti, ale vzbudí jenom zuřivý záchvat

Próza Francie

Rozsah prozaických děl se začal zmenšovat, ubývá románů a přibývá povídek a novel, v tématice zůstává historie, autoři už detailně nepopisují postavy a prostředí, ale zaměřují se na psychologii postav, často se objevuje téma sociální, většinou se týká života obyčejných lidí (velmi rozšířené v Americe, protože to souviselo s hospodářskou krizí), velmi výrazně se rozšířila vědecko-fantastická literatura (sci-fi), v počátcích vyznívala velmi optimisticky a jako obdiv nových vynálezů a techniky, později začal převažovat pesimismus a objevili se obavy z možného zneužití techniky a vynálezů, rozvíjí se literatura faktu (knihy, které používají reportážní potupy, psáno jako deníky nebo dopisy), na vyšší literární úroveň se dostali i dříve pokleslé žánry-detektivky

Francie
Marcel Proust-je považován za jednoho z tvůrců moderní prózy, pocházel z velmi zámožné rodiny, od mládí trpěl zdravotními problémy (astma), kvůli tomu nemohl ani dostudovat a i později žil uzavřeným samotářským životem
Hledání ztraceného času-psána formou autorského monologu, kniha nemá žádný zvláštní děj, je to pouze řada autorových pocitů, tématicky se kniha týká nejvyšší pařížské společnosti, vyjadřování autora je velmi složité, vsouvá často rozsáhlé vsuvky, myšlenky často odbočují k jiným tématům
André Gide-nositel Nobelovy ceny za literaturu, jeho dílo bylo ovlivněno přísnou náboženskou výchovou, studiem antiky, důkladnou znalostí Goethova díla, cestováním
Cesta do Konga, Bažina, Zemři a živ budeš
Návrat ze Sovětského svazu-autor byl původně levicově orientován, ale po poznání života v Sovětském svazu v době Stalinského režimu, změnil své názory, kniha přeložena do češtiny a byla přijata velmi rozporuplně, Neumann vyjádřil nesouhlas s touto kritikou
Penězokazi-vrchol tvorby, vypráví o několika generacích rodiny, která razí falešné mince a jejich kriminální činy jsou stále závažnější a teprve nejmladší generace se proti tomu bouří a snaží se odpoutat od rodiny, aby nemuseli pokračovat v kriminální tradici
Deník penězokazů-není pokračování, „Kniha o knize“, vysvětluje, jaké myšlenky ho při psaní románů napadli, s jakým cílem knihu psal

Próza Francie 2

Antione de Saint-Exupéry-dálkový letec, za 2.světové války pracoval jako válečný pilot a v roce 1944 byl pravděpodobně sestřelen, celá jeho tvorba souvisí s jeho povoláním, většinou se jednalo o povídky, vycházel z vlastních zážitků, díky tomu připomínají reportáže, zamýšlí se nad smyslem lidské existence, velmi často zachycuje letce ve velmi výjimečných situacích (po ztroskotání v horách, poušti), vyzdvihuje jejich odvahu a vzájemnou solidaritu, což jim většinou zachrání život
Letec, Válečný pilot, Kurýr na jih, Noční let, Země lidí
Malý princ-filozofická pohádka, i zde byl autor inspirován letectvím a jde o příběh havarovaného pilota, který na Saharské poušti potká prince z daleké planetky, ten tu reprezentuje svět děti jako svět velmi čistý, citlivý, který je kontrastem ke zkaženému světu dospělých, ten mu pomůže a vrací se zpět domů, kniha končí vírou ve vítězství lásky a přátelství, které překonají osamělost, honbu za bohatstvím
Romain Rolland-prozaik a dramatik, hudební a výtvarný kritik, napsal řadu životopisných románů, v beletrii se také často inspiroval životy umělců, jako hrdinové bývaly většinou geniální osobnosti, morálně velmi vyspělé, ale živelné a často společností nepochopené
Michelangelo, Beethoven, Tolstoj, Ghándí
Jan Kryštof-líčí příběh německého hudebníka, i tady byl inspirován Beethovenem, zaráží se nad vztahy mezi Němci a Francouzi
Dobrý člověk ještě žije-hrdinou je obyčejný francouzský venkovan, který v životě prožil velkou řadu problémů, ale pořád zůstává optimistou a dokáže se radovat z každodenních maličkostí
Petr a Lucie-protiválečná novela, její děj se odehrává v Paříží během 1.Světové války, vypráví příběh Petra a Lucie, kteří se do sebe v té době zamilovali a jejich citlivě vylíčený vztah je kontrastem k válečným hrůzám, celý příběh končí tragicky, když oba dva zahynou v katedrále při bombardování Paříže, autor byl inspirován skutečným bombardováním Paříže, při kterém zahynuli někteří jeho přátelé

Poezie 2

Boris Pasternak-ruský básník ovlivněn symbolismem a futurismem, odsoudil ruskou revoluci a byl sovětskou vládou pronásledován, nesměl publikovat vlastní knihy a hodně proto překládal cizí autory-Shakespeare, Verlaine, futurismus
a)poezie-společenská nebo přírodní lyrika, verše velmi pesimistické, což vyplývalo z jeho postoje ke společnosti
Sestra moje-život
Verše různých let+Rok 1905-hlavně poemy s náměty z historie
b)romány
Doktor Živago-román, život ruského intelektuála, který je pronásledován sovětskou mocí, kniha byla v Rusku zakázána, 1.vydání vyšlo v Itálii, dostal za ni Nobelovu cenu za literaturu, na nátlak sovětské vlády ji musel odmítnout
Viktor Chlebnikov-považován za tvůrce ruského futurismu, měl všestranné vzdělání (biologie, architektura, historie, lingvistika), svou povahou byl romantický snílek, tulák, velmi brzo umírá, sbírky byly sestaveny až po jeho smrti, v tvorbě je považován za velmi originálního, hlavně kvůli jazyku (hodně archaismů a neologicmů), jeho text nemá konkrétní obsah, je to jen hra se slovy, je to takřka nepřeložitelné, verše se dají pouze volně interpretovat, futurismus
Křidélkuje zlatopisem-
Zakleti smíchem
Sergej Jesenin-ruský básník, povahou romantik, před lidmi záměrně vystupoval jako chuligán a žil jako bohém (nazýván 1.ruský chuligán), život ukončil sebevraždou, pocházel z venkova, o kterém výhradně psal, verše byly jednoduché, dojemné a připomínali lidové písně, imažinismus
Anna Sněgina-básnická poema, autor vzpomíná na přítelkyni z dětství, která z Ruska emigrovala, on je přesvědčen, že by nikdy ruskou přírodu a vesnici neopustil
Zpověď chuligána-vzpomínky na dětství prožité na vsi, na rodiče, snaží se najít smysl života
Moskva krcemná-obraz ze života nejnižších společenských vrstev v Rusku
Gotfried Benn-německý básník, expresionismus
Rumiště, Maso, Márnice
Gustav Trakl-rakouský básník, expresionismus
Paul Eluarde-moderní milostná poezie, surrealismus
Veřejná růže, Láska a poezie
Guillaume Apollinaire-přítel Picassa, do češtiny ho překládal Karel Čapek, kubismus, kubofuturismus
Zavražděný básník-próza

Poezie 3

Kaligramy-experimentální poezie, text básniček byl uspořádán do podoby určitého obrazu, který souvisel s obsahem básně, tématika byla často ovlivněna romantismem, někdy psal o lásce, jindy o problémech světa
Eifelova věž, Kravata
Alokoholy-poezie
Pásmo-polytematická báseň, střídají se tam různé zážitky, pocity, úvahy, jednotlivá témata jsou spojena jen volnou asociací, střídají se zobrazovaná prostředí, hrdina se ocitá například v Paříži, u moře, v Praze
Vladimír Majakovský-ruský básník, dramatik a výtvarník, skončil život sebevraždou, zpočátku psal hlavně milostnou a společenskou lyriku, často zobrazoval prostředí velkoměsta a jeho sociální problémy, vytvořil stupňovitý verš (grafická úprava), začal psát agitační politické poemy, maloval agitační plakáty, kubismus, kubofuturismus
Já, Vladimír Iljič Lenin
Flétna, páteř-poema
Oblak v kalhotách-poema po roce 1917 se přiklonil k politické moci
150.000.000-počet obyvatel tehdejšího sovětského svazu, poema
Správná věc-říjnová revoluce
Thomas Eliot-pocházel z Ameriky, ale většinu života prožil v Londýně, pracoval tam jako vychovatel a redaktor literárního časopisu, dostal Nobelovu cenu za literaturu veršovaná dramata /// básnické sbírky, anglo-americká moderna
Vražda v katedrále, Zasloužený státník /// Dutí lidé, Popeleční středa
Pustina-vrchol tvorby, poema, velmi složitá skladba, ve které střídá různá prostředí a různé postavy, má 5 zpěvů, poslední je nejdůležitější, autor líčí pouť člověka vyprahlou skalnatou pustinou, což je symbol celého lidského života, v závěru se jako symbol naděje na lepší budoucnost objeví deštivý mrak, který má přinést vláhu, je psáno formou koláže (krátké citáty z bible, z děl Shakespearových, útržky rozhovorů obyčejných lidí)