Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.3.2 Organogeneze

B) Přímý – dlouhý vývoj zárodku (vajíčka bohatá žloutkem nebo vývoj mateřským organismem), jedinec podobný dospělci.
Přímý vývoj suchozemských obratlovců umožňují zárodečné obaly:
- amnion – vnitřní obal zárodku, tvoří amniovou dutinu vyplněnou tekutinou.
- Chorion (serosa) – kryje amnion. U placentálů vrůstá klky do děložní sliznice a vytváří placentu, která je spojena pupečníkem se zárodkem.
- Alantois – srůstá s chorionem, přivádí krev (zprostředkuje dýchání a látkovou výměnu).
U plazů a ptáků ještě další obaly – bílek a skořápka.
Dělení živočichů: a) anamnia – obaly netvoří (ryby a obojživelníci)
b) amnionta – tvoří (plazi, ptáci, savci).

4. VÝVOJ STAVEBNÍCH PLÁNU ŽIVOČICHŮ
- Diblastica, Triblastica
- Protostomia, Deuterostomia
- vztah ontogeneze a fylogeneze
- biologická evoluce a evoluční teorie

Žádné komentáře:

Okomentovat