Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.2 Pohlavní rozmnožování

Založeno na splynutí 2 pohl. Bb (gamet), vyvíjejících se v pohl. Orgánech (gonádách). Samičí pohl. Bb – vajíčka ve vaječnících, samčí spermie ve varlatech.
Zralé gamety jsou haploidní, splynutím vznikne diploidní zygota a z ní nový jedinec.

Hermafrodité – mají gonády obojího typu nebo se oba typy gamet vyvíjí v 1 žláze (ovotestis). Aby nedošlo k samooplození, dozrávají vajíčka a spermie v různých fázích života nebo jsou vývody pohl. Orgánů odděleny. Př. Plži, žahavcikroužkovci, ploštěnci.
Gonochoristé – jedinec má 1 typ gonád. Pohlavní (sexuální) dimorfismus.

Progeneze = vývoj gamet (spermie a oocytu)
U vývojově nižších živočichů z nediferencovaných bb, u většiny z prapohlavních bb, které jsou v těle jedince již od začátku vývoje zárodku.

Spermatogeneze – vývoj spermií, v semenných kanálcích. Prapohlavní bb se mění na spermatogonie (2n), které se mitoticky dělí a mění na primární spermatocyty(2n). Nastává meióza: 1. redukční dělení – z každého primárního spermatocytu (2n), 2 sekundární spermatocyty (n). 2. redukční dělení – z každého sekundárního spermatocytu (n), 2 spermatidy (n), které se vyvíjejí ve spermie.

Žádné komentáře:

Okomentovat