Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Populární = pokleslá literatura.

Populární = pokleslá literatura.

Populární = známý, oblíbený

Populární literatura je spjata s moderními žánry masové komunikace ( komiks, detektivka, populární píseň, televizní seriál ).struktura žánrů populární literatury má několik příznačných prvků: dominuje v nich napínavost, zobrazování neobyčejných životních osudů a dramatických událostí s cílem pobavit čtenáře a působit na jeho city.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Co to znamená populární? Kdy, kdo a čím se může stát populárním? Je to navěky, nebo jen pomíjivá záležitost. Co je to aut, in, celebrita a další pojmy, které se pojí s popularitou? Odpovězte si sami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fantazy literatura – návrat k mýtům? Čtenáři jsou už v posledních letech přesyceni romány o realitě, v níž sami žijí, chce to něco nového. Stejně jako do módních vln oblékání se vracejí prvky, které už tady byly, i do literatury se vrací zájem o tajemné bytosti, které tu s námi žijí, dokážou nám pomoci, nebo taky pořádně ublížit. Fantazy literatura připomíná dávné mýty, kterými si lidé odpovídali na otázky, na něž nemohli znát odpověď . Vytvořili si bohy a nadpřirozené bytosti. Ty pak přešly do pohádkového světa. Fantazy literatura připomíná jak mýty, tak pohádku, rozlišuje dobro a zlo, nechává je spolu bojovat a přes veškeré napětí a překážky dobro vítězí. Příkladem může být

Žádné komentáře:

Okomentovat