Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7.4.2 Smyslové orgány

 přijímají podněty z vnějšího i vnitřního prostředí a předávají je nervové soustavě
1) exteroreceptory – přijímají podněty z vnějšího prostředí
2) interoreceptory – přijímají podněty z vlastního těla, z vnitřních orgánů
3) proprioreceptory – přijímají podněty ze šlach a svalů

Podle druhu přijímaných podnětů rozlišujeme:
1) chemoreceptory (chuť, čich)
2) mechanoreceptory (smysl hmatový, proudový, polohový)
3) termoreceptory
4) fotoreceptory
5)
 aby receptor byl schopen přijmout daný podnět, musí se jednat o podnět adekvátní  takový, na který je receptor specializován a zároveň musí podnět překročit určitou intenzitu  musí se jednat o podnět silnější než prahový
 všeobecné smysly – smyslové orgány roztroušeny po těle
 speciální smysly – soustředěny do zvláštních orgánů

Žádné komentáře:

Okomentovat