Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7.4.2.4 Fotoreceptory

• většinou jsou ale k přijímání světla vyvinuty tzv. světločivné buňky, které mohou být:
o rozptýlené v epidermis
o koncentrovány do světločivných skvrn či různých typů očí, kde světločivné buňky mohou vytvářet speciální tkáň – sítnici
• žahavci, měkkýši, kroužkovci – světločivné skvrny v epidermis
• členovci – jednoduché i složené oči
• hlavonožci a obratlovci – komorové oko obdobné stavby
Jednoduché oči (ocelli)
• skupina světločivných buněk koncentrovaných na určité místo v pokožce
• pokud jsou tvořeny pouze světločivným epitelem - sítnicí, umožňují pouze rozlišení intenzity světla (kontrastní vidění)
• pokud je sítnice podložena vrstvou pigmentových buněk, umožňují i určení směru dopadajícího světla


Složené oko
• vyvinulo se z pohárkových očí, které se seskupily do většího počtu a oddělily je pigmentové buňky
• složeny z většího počtu omatidií (oček)

Žádné komentáře:

Okomentovat