Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6.1 EPITELOVÁ TKÁŇ

- žlázový – je uzpůsoben k sekreci, obsahuje žlázové buňky, tvoří žlázy exokrinní a endokrinní
- pigmentový – obsahuje pigment, je uzpůsoben k absorpci světla (sítnice)

6.2 POJIVOVÁ TKÁŇ
- pojivová tkáň často spojuje nebo izoluje orgány, vyplňuje prostor mezi orgány, poskytuje oporu měkkým částem těla, slouží k ukládání rezervních látek nebo plní funkci ochrannou
- buňky pojivové tkáně netvoří souvislé komplexy, jsou od sebe odděleny mezibuněčnou hmotou, která vzniká činností těchto buněk
- rozlišujeme pojiva výplňová, oporová a pojiva trofická

6.2.1 Pojiva výplňová a oporová:
- existuje také u bezobratlých, např.: mezoglea láčkovců nebo parenchym kroužkovců
- u obratlovců rozlišujeme:
6.2.1.1 Vazivo
– je složeno z vazivových buněk (fibrocytů a fibroblastů) a mezibuněčné hmoty, která má složku vláknitou (elasten nebo kolagen) a amorfní (rosolovitá nebo polotekutá)

Žádné komentáře:

Okomentovat