Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.4.1 Dělení jádra – Karyokineze

- při dělení jádra hrají roli chromozomy – tělíska tvořená chromatinem, složená ze dvou ramen spojených centromerou
- jejich počet v jádře je pro každá druh konstantní a charakteristický
- v tělních (somatických) buňkách jsou chromozomy vždy v párech, je jich tedy diplodní počet (2n)
- pohlavní buňky obsahují pouze poloviční, tedy haploidní počet (n) chromozomů (např.: člověk- tělních 46 chromozomů, pohlavních 23 chromozomů)
- rozlišujeme nepřímé dělení jádra – MITÓZU a redukční dělení jádra – MEIÓZU
5.4.1.1 Mitóza
- probíhá většiny buněk, zaručuje dokonalé rozdělení genetického materiálu mezi dceřiné buňky
4 fáze mitózy:
1.) PROFÁZE – mizí jaderná membrán, chromozomy se spiralizují, rozdělí se centrozom a dva vzniklé centrioly se stěhují k opačným pólům buňky, začínají se tvořit mikrotubuly dělícího vřeténka
2.) METAFÁZE – mikrotubuly dělícího vřeténka se jedním koncem připojují na centromery jednotlivých chromozomů a druhým koncem k centriolům, chromozomy se řadí do středu buňky do tzv. ekvatoriální roviny (rovina kolmá k ose spojující centrioly), metafázové chromozomy jsou již zdvojené (tvořeny dvěma chromatidami), ale spojené společnou centromerou
3.) ANAFÁZE – mikrotubuly dělícího vřeténky se zkracují, rozdělí se centromery chromozomů, chromozomy se rozestupují a každý se pohybuje k opačnému buněčnému pólu
4.) TELOFÁZE – mizí dělící vřeténko, nespiralizují se chromozomy (změní se na rozvlákněný chromatin), kolem obou nově vzniklých dceřiných jader vzniká jaderný obal

Žádné komentáře:

Okomentovat