Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

odraz kritického realismu - Alois a Vilém Mrštíkovi

Alois a Vilém Mrštíkovi
• Maryša - děj této divadelní hry umístili do soudobé slovácké vesnice. Dílo je ostrou kritikou morálky bohatých sedláků, pro které grunt, majetek znamenají víc než štěstí jejich dětí. Kritika předsudků.

Hl. postavy:
Maryša
Vávra - bohatý vdovec s dětmi, drsný, hrubý, krutý sedlák,
Francek - milý Maryši, buřič, nemajetný, miluje Maryšu pro ni samu, sobecký, tvrdohlavý, vidí jen své Štěstí, lehkovážný, nezajímá ho, že Maryša má závazky vůči dětem a manželovi.

Lízal a Lízalka, rodiče Maryši, necitelní vůči Maryši, bezohledně ji nutí k sňatku s člověkem, kterého nemiluje. Maryša miluje Francka, ale je poslušnou
dcerou. Maryša ctí desatero a sňatek se uskuteční. Rodiče pošlou na Francka verbíře. Manželství je pro Maryšu nesnesitelným utrpením, ale vzorně se stará o děti a domácnost. Francek se nečekaně vrací z vojny, nabízí Maryši útěk do Brna, ale pro Maryšu to není řešení (je nešťastná, ale nebude špatná), přestože má Francka ráda. Pro ni není žádné východisko z tohoto života, a tak reaguje nepřiměřeně. Otráví Vávru jedem na krysy a prosí za odpuštění.

Žádné komentáře:

Okomentovat