Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Divadlo 2

před oponou před představením nebo o přestávce, oba v dialogu pohotově reagovali na aktuální situaci a na diváky
Představení byla humorná díky jazykovému humoru
Rub a líc-zaměňuje nápis Krupp-Essen za kroupy k jídlu (handgranát za konzervu)
Hej rup-objevuje se „maslostroj“ (rozhrkaný automobil) a „cukatura“ (když „maslostroj“ pracuje) - nová slova
Všechny jejich hry byly doplněny nějakou písní (texty Werich+Voskovec, hudba Ježek)
David a Goliáš, Svět naruby, Hej rup, Svět patří nám, Stonožka, Proti větru, Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět
1938-listopad, divadlo bylo zavřeno, Werich, Voskovec i Ježek emigrovali do Ameriky
Ježek tam během války zemřel a po válce se do Čech vrátil jenom Werich (Voskovec chtěl zůstat v Americe), který se divadlu věnoval dál s Miroslavem Horníčkem
D34-39-bylo založené roku 1933, zakázané bylo v roce 1938 (aby ukázali pokrokovost, měli v názvu o 1 rok dopředu = konec sezóny), režisérské divadlo (Emil František Burian), snažili se starého autora představit v novém podání, naše i cizí autory ze současnosti i z minulosti, všechny hry byly předváděny novým způsobem, využívalo se hlavně techniky (zvláštní osvětlení, zapojení filmové produkce, jednoduché kulisy, hry doplňovány zpěvem a tancem,), často protiválečné hry – jeden z důvodů, proč byly zakázáni, Burian byl vězněn)
Václav Kliment Klicpera (Každý něco pro vlast), Vítězslav Nezval (Milenci z kiosku, Manon Lescaut), Hašek (Švejk), Dyk (Krysař), Shakespeare (Kupec benátský), Moliere (Lakomec), Brecht (Žebrácká opera)

Avantgardní divadla

Divadla, která se snažila o nové pojetí divadla, často se snažila přiblížit divákovi a přimět ho ke spoluúčasti, při představení novým způsobem využívaná hudba, osvětlení, nové pojetí v oblasti kulis
Vzorem pro ně byli režiséři:Brecht, Tairov+Mejerchold (Rusové)
Navazovali na ně naši režiséři-Jiří Fejka, Jindřich Honzl, Emil František Burian
Osvobozené divadlo-režisérem byl Jindřich Honzl, hudebník a klavírista Jaroslav Ježek (zaváděl jazz do Čech), autoři a herci Jan Werich a Jiří Voskovec, jednalo se o autorské divadlo (uvádí pouze své vlastní hry)
1927-vznikla divadlo zcela náhodně, když Werich s Voskovcem (studenti práv) připravili pro svoje spolužáky kabaret
Kapesní revue-hráli pak 100x pro veřejnost, chtěli tímto představením parodovat klasické divadlo, bylo založené na studentské recesi, šlo o pásmo scének, tance hudby
Werich s Voskovcem začali psát další hry a z počátku v nich zesměšňovali hlavně maloměšťáky
Golem, Sever proti Jihu
Později psali kritičtější hry, hlavně o sociální tématice, napadali nezaměstnanost vyplívající z hospodářské krize, šíření fašismu, postupně se stali politickým divadlem, pročež bylo v listopadu 1938 divadlo zakázáno Němci
César-historická hra z antiky, kde byl Caesar přirovnáván k Hitlerovi
Balada z hadrů-hlavní postavou je renesanční básník Francoise Villoin (vystupuje jako mluvčí chudiny)
Osel a stín, Pěst na oko, Těžká Barbora, Nebe na zemi, Svět za mřížemi
Pudr a benzín+Hej rup+Svět patří nám-filmy, které vytvořili
Forbíny-zvláštnosti v představení, doplňována předscénami, improvizované rozhovory Wericha a Voskovce vedené před oponou před představením nebo o přestávce, oba v dialogu pohotově

Historická próza

Byla většinou vybírána slavná období našeho národa a cílem autorů bylo povzbudit utlačovaný národ, o současnosti autoři pravdivě psát nemohli (ke lžím se většinou autoři snížit nechtěli)
Vladislav Vančura
Obrazy z dějin národa českého-vznikla během okupace, původně měla mít tři díly, ale poslední je nedokončený, cílem bylo povzbudit sebevědomí okupovaného národa připomínáním slavné minulosti, kapitoly jsou věnovány významným událostem, nebo osobnostem českých dějin, neznámější kapitola věnovaná Kosmasovi
Václav Kaplický-legionářské romány///romány z husitské doby///romány z doby pobělohorské jsou nejvýznamnější
Gornostaj///Kraj kalicha, Táborská republika///
Kladivo na čarodějnice-autor vychází ze skutečných událostí a líčí čarodějnické procesy na panství Velké Losiny na Severní Moravě, ukazuje, jak jezuité zneužívali svou moc a likvidovali tímto způsobem osoby nepohodlné nebo bohaté, pokaždé dosáhli mučením jejich přiznání, takto zinscenovaných případů proběhly desítky, zfilmováno
Čtveráci+Železná koruna-týkají se hlavně selských povstání
Veliké teatrum-děj se odehrává v době českého stavovského povstání a jeho potlačení, zachycuje bitvu na Bílé hoře, potrestání českých stavů (poprava 27 českých pánů), hlavní postavy jsou postavami skutečnými (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Budovec z Budova, Jan Kampánus)

Historická próza 2

Veliké teatrum-děj se odehrává v době českého stavovského povstání a jeho potlačení, zachycuje bitvu na Bílé hoře, potrestání českých stavů (poprava 27 českých pánů), hlavní postavy jsou postavami skutečnými (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Budovec z Budova, Jan Kampánus)
Nalezeno právem-týká se čarodějnických procesů
Josef Toman-psal výhradně o cizích dějinách, v čemž je vyjímečný
Sokrates-život řeckého filozofa a doba kolem něj
Po nás potopa-román z období starověkého Říma
Don Juan-příběh z období španělské renesance
Miloš Václav Kratochvíl-psal životopisné romány o umělcích
Dobrá kočka, která nemlsá-vypravuje o českém grafikovi a rytci Václavu Hollarovi, líčí jeho osudy hlavně v období, kdy v pobělohorské době emigroval a pracoval pak v Německu a v Anglii
František Kožík-
Kronika života a vlády Karla IV, Josef Mánes
Rytíř smutné postavy-život Cervantese, líčení jakoby několika lidmi
Největší z pierotů-(pierot=mim), vypravuje osudy česko-francouzské komediantské rodiny, která se snaží komediantské řemeslo předat svým dětem, Kašpar je jako herec neschopný, nakonec se proto osamostatní a rozhodne se pro dráhu mima, v oblasti pantomimi naopak vyniká a stane se velmi slavný, pohybem, gesty a mimikou je schopen vyjádřit více než jiní lidé slovy, v období té největší slávy se začne cítit unavený, onemocní a nakonec umírá na jevišti při svém posledním představení, podle skutečné události

Knihy s typicky českými a charakterními hrdiny Divadlo

František Kožík-
Kronika života a vlády Karla IV, Josef Mánes
Rytíř smutné postavy-život Cervantese, líčení jakoby několika lidmi
Největší z pierotů-(pierot=mim), vypravuje osudy česko-francouzské komediantské rodiny, která se snaží komediantské řemeslo předat svým dětem, Kašpar je jako herec neschopný, nakonec se proto osamostatní a rozhodne se pro dráhu mima, v oblasti pantomimi naopak vyniká a stane se velmi slavný, pohybem, gesty a mimikou je schopen vyjádřit více než jiní lidé slovy, v období té největší slávy se začne cítit unavený, onemocní a nakonec umírá na jevišti při svém posledním představení, podle skutečné události
Eduard Bass
Cirkus Humberto-hlavním hrdinou je Vašek Karas, který se k cirkusu dostal jako malý kluk se svým otcem a strávil tam už celý život, postupně se naučil všechny cirkusácké profese (žonglér, krasojezdec, drezér zvířat), byl velmi oblíbený pro svou pracovitost, skromnost, odvahu, upřímnost, oženil se s dcerou ředitele a po jeho smrti se sám stal ředitelem cirkusu, v době, kdy zájem o cirkusy upadal, začal velmi úspěšně vést varieté, v jeho profesi pokračovala vnučka, která se stala slavnou tanečnicí

Divadlo
Karel Čapek
Bílá nemoc-drama, v blíže neurčené zemi vypukla smrtelná epidemie Bílé nemoci, pouze doktor Galén zná lék a léčí obyčejné lidi, jeho země se v té době připravuje na válku, onemocní i zbrojař Krug a vojenský maršál, Galén slíbí, že ho vyléčí, když zastaví přípravy na válku, maršál nakonec souhlasí, ale je už pozdě, protože zfanatizovaní lidé doktora k maršálovi nepustí a ušlapou ho, tragédie ušlechtilého člověka, který jako jedinec nic nezmůže
Matka-příběh ženy, která postupně ztratila manžela a 4 z 5 synů, všichni zemřeli pro blaho lidstva (lékař, pilot), nakonec zůstal pouze nejmladší syn Toni, zemi hrozí válka a Toni se jí chce zúčastnit, matka o něj má strach a odmítá ho do války pustit, jakoby ve snu ji navštěvují zemřelý manžel a synové a snaží se jí přesvědčit, že smrt ve prospěch lidstva není zbytečná, matku přesvědčí teprve rozhlasová zpráva o bombardování školy s malými dětmi, potom sama syna do války pošle
Vladislav Vančura
Jezero Ukereve-divadelní hra, Viktoriino jezero, protikolonialistická hra, pod vlivem aktuálního šíření fašismu

Psychologická próza 2

prvky naturalismu
Ta třetí-příběh úředníka, který se hodlá oženit, a proto se seznamuje postupně s ženami různých charakterů, první z nich mu připadá velmi uzavřená a nesmělá, druhou odsuzuje pro její ráznost a samostatnost a nakonec volí třetí variantu - sebevraždu
Neviditelní-hrdina pocházel z velmi chudých poměrů, ale toužil po kariéře, stal se inženýrem a oženil se s dívkou z bohaté rodiny, netušil ale, že tato rodina trpí dědičnou chorobou, v jejímž závěru se nemocný domnívá, že je neviditelný, nemoc se projevila i u jeho manželky a ona spáchala sebevraždu, nakonec se ukázala nemoc i u jejich dítěte, zfilmována
Petrolejové lampy-zfilmovaná, původně Vyprahlé touhy, hrdinkou je statkářská dcerka Štěpka, která se touží provdat a mít dítě, je sice bohatá, pracovitá, veselá, ale na závadu je její vzhled a hlavně nevhodné až naivně upřímné spontánní chování, v pokročilém věku se konečně provdá za vysloužilého vojáka, který je v té době už vážně nemocný syfilis, jeho nemoc se zhoršuje, manželství s ním je takřka nesnesitelné a on nakonec umírá, Štěpka pak žije na statku s jeho bratrem
Máňa-obsahem je věnována jeho ženě
Helimadoe-zfilmováno, jména sester v rodině (Helena, Linda, Marie, Dora, Ema), jedná se o dcery maloměstského lékaře, které žili pouze s otcem a byli jím velmi přísně vychovávány, ty nejstarší se po čase smířily s tím, že zůstanou starými pannami a dožijí život v domě svého otce, Dora tenhle osud odmítá a uteče nakonec s kouzelníkem, je to chápáno jako vzpoura proti tehdejším měšťáckým zvyklostem, celý příběh je vyprávěn dospívajícím chlapcem, který rodinu navštěvuje jako pacient
Synáček-rozmazlený venkovský synek, který se k okolí chová velmi hrubě, je bezohledný, všechny jeho lumpárny omlouvá a zachraňuje jeho otec, když se mládenec později ožení, snaží se napravit co napáchal, ale už se mu to nepovede, protože zemře při autonehodě

Psychologická próza 3

Václav Řezáč-
1,knihy pro mládež-napínavé dobrodružné příběhy, pokus o dětskou detektivku
Poplach v kovářské uličce, Kluci hurá za ním
2,psychologické romány-hrdiny jsou většinou opravdu psychicky nemocní lidé
Černé světlo-hrdinou je muž, který od dětství trpěl pocity méněcennosti, protože byl fyzicky velmi slabý, když dospěl, chtěl se lidem mstít a získat nad nimi moc, spřádal různé intriky, aby jim ubližoval a když byl odhalen, pokusil o sebevraždu, ale neúspěšně a skončil jako mrzák
Svědek-hrdinou starý muž, jenž během svého života neprožil nic zvláštního a má dojem, že je pouze svědkem životů ostatních, lidi kolem sebe nenávidí a snaží se jim zkomplikovat život, když je odhalen, musí z městečka odejít
Rozhraní-příběh spisovatele, který píše román o herci, velmi se vcítí do hlavního hrdiny a postupně přestává rozlišovat, kde končí jeho vlastní život a kde začínají románové příběhy, obojí mu začne splývat, ale ještě včas si to uvědomí a dokáže se vrátit do reality
3,poválečná tématika
Nástup+Bitva-jedná se o schématické budovatelské romány, které vznikly v době budování socialismu a autor se mu snažil vyhovět, umělecky se nevyrovnají předcházejícím knihám, psychologie postav je nepravděpodobná, popisuje osidlování pohraničí po 2. Světové válce po odsunu němců
Egon Hostovský-po 2. Světové válce psal v emigraci a většinou o problémech emigrantů
Gheto v nich-román o židovské rodině, otec trpí rasovým útlakem, jeho syn mu chce pomoci, ale neúspěšně
Danajský dar-osudy jedné rodiny za 1. Světové války, která jejich osud těžce poznamenala, matka během války zemřela, otec se z fronty vrátil ale jako alkoholik
Černá tlupa-vylíčen kontrast mezi reálným světem dospělých, který je plný problémů, a romantickým světem dětí, vypravuje o chlapecké partě, jejíž vůdce vymýšlí pro své kamarády různá romantická dobrodružství
Žhář-příběh z česko-německého pohraničí, série nevysvětlitelných požárů vyvolává napětí a atmosféru strachu

Psychologická próza

Autoři většinou podrobně rozebírají chování a vnitřní život svých postav
Marie Pujmanová-
Předtucha-hlavní postavou je dospívající dívka, která je zpočátku vylíčena jako velmi lehkomyslná, starající se pouze o sebe, když se dozví o železničním neštěstí, kde měli zahynout její rodiče, změní se, náhle jakoby dospěje, stává se zodpovědnější a uvědomuje si i svoje povinnosti vůči dvěma mladším bratrům, její proměnu nezvrátí ani skutečnost, že rodiče žijí, protože ten vlak nestihli
Emil Vachek, Richard Weiner
Jan Weiss-
Dům o tisíci patrech-příběh nemocného vojáka, který blouznil v horečkách a celý svět si představuje jako velký dům
Spáč ve zvěrokruhu
Země vnuků-vědeckofantastická literatura
Jaromír John(Bohumil Markalous)-
Výbušný zlotvor, Dořini milenci
Moudrý Engellbert-popisuje postupný rozklad pražské měšťansko-šlechtické rodiny
Boský osud-román vznikl na základě korespondence jeho rodičů, líčí milostný vztah začínajícího profesora a mlynářské dcery, které rodiče zpočátku vtahu bránili, vše je vylíčeno na pozadí tehdejších společenských událostí Rajský ostrov-román pro mládež, autorovy vzpomínky na dětství a na mládí prožité v Praze (Žofín), požár
Národního divadla, zavádění elektrického osvětlení PrahyJaroslav Havlíček-psal velmi často o upadající měšťácké společnosti, o záporném vlivu prostředí na člověka, určité

Knihy pro mládež

Karel Poláček-
Bylo nás pět-je určena dětem, psal ji v době, když čekal na transport do koncentračního tábora, v knize jsou jeho vlastní vzpomínky na dětství, vypravuje většinou o různých klukovských lumpárnách, často jakoby komentují činy dospělých a tím ukazují mnohé nepravosti, zfilmované, v knize je spojen sitkom s humorem jazykovým (kluci často napodobují mluvení dospělých, míchají výrazy knižní i nespisovné, snaží se mluvit vznešeně a právě to působí komicky)
Marie Majerová-
Robinsonka-dívčí román, je hodnocen jako moderní četba, která nahradila dřívější sentimentální románky, vypravuje o dívce, která se po smrti své matky musí starat o novorozeného bratříčka a o domácnost, vyzdvihuje hrdinku a dává jí za příklad v době okupace
Marie Pujmanová-
Předtucha-hlavní postavou je dospívající dívka, která je zpočátku vylíčena jako velmi lehkomyslná, starající se pouze o sebe, když se dozví o železničním neštěstí, kde měli zahynout její rodiče, změní se, náhle jakoby dospěje, stává se zodpovědnější a uvědomuje si i svoje povinnosti vůči dvěma mladším bratrům, její proměnu nezvrátí ani skutečnost, že rodiče žijí, protože ten vlak nestihli
Ivan Olbracht-kvůli cenzuře nemohl volně publikovat, proto pouze přepracovával starší díla do srozumitelnější podoby pro mládež, většinou se snažil posílit národní sebevědomí
Ze starých letopisů-přepsal některé příběhy ze starých českých kronik
O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách-přepracování orientálních bajek
Dobyvatel-beletristické zpracování dobytí Mexika (Říše Aztéků), dají se tu nalézt určité souvislosti mezi dobyvatelem Cortesem a Hitlerem

Poezie

František Halas-pocházel z dělnické rodiny, díky tomu poznal sociální problémy a byl levicově orientován, vyučil se knihkupcem, ve vlastní tvorbě byl samoukem, jeho literární počátky byly ovlivněny Jiřím Mahenem, od poloviny 30.let
Dokořán-připomíná K.H.Máchu
Ladění-použil dokonalou češtinu, měla význam v době poněmčování
Naše paní Božena Němcová-zachytil ji jako typicky českou, vlasteneckou autorku, připomíná 120.výročí jejího narození (1940)
Torzo naděje-je vrcholem Halasovy tvorby, autor v ní reagoval na rok 1938 a následující okupaci, snažil se povzbudit národní sebevědomí připomínáním slavné české minulosti, velmi často motiv husitství
Mobilizace, V Praze
Zpěv úzkosti-reagoval na Mnichovský diktát, odsuzuje Anglii a Francii, které Hitlerovy odsouhlasili, že může obsadit naše pohraničí
Vladimír Holan-zpočátku psal hlavně filozoficky laděnou lyriku, působila tajemně, abstraktně, byla poměrně obtížně pochopitelná, nerytmická a byla psaná svérázným jazykem (neologismy)
Vanutí, Triumf smrti
Září 1938-
Odpověď Francii-zpracoval Mnichovský diktát, odsuzuje Anglii a Francii, které Hitlerovy odsouhlasili, že může obsadit naše pohraničí
Jiří Orten-byl židovského původu, vlastním jménem Ohrenstein, pod pseudonymem psal hlavně z rasových důvodů, proto byl také vyloučen z konzervatoře, kde studoval, v 1941 tragicky zahynul, když byl poražen německou sanitkou
Čítanka jaro-připomíná Wolkerův vitalismus, píše o krásách světa, ideálech mládí
Další sbírky byly ovlivněny okupací a hlavně jeho vlastní zkušeností s rasovou diskriminací, v tématech začali převažovat pesimistické pocity nespravedlnosti, nesvobody, osamění, zoufalství
Cesta k mrazu, Jeremiášův pláč, Ohnice, Deníky Jiřího Ortena
Elegie-vyšla po jeho smrti

Próza

V březnu 1939 obsadili Němci zbytek Čech a Moravy, současně začali likvidovat český národ (věznice, koncentrační tábory), zbytek národa chtěli zbavit vzdělanosti a kultury, aby byl lépe ovládnutelný, zavřeli vysoké školy, omezili střední školy, zavřeli některá divadla (Osvobozené, D34-39), zavedena cenzura novin (některé byly vydávány ilegálně), řada spisovatelů nesměla publikovat, někteří byli vězněni (František Burian), další spisovatelé se ocitli v koncentračních táborech (přežil Norbert Frýd, nepřežil Josef Čapek a Karel Poláček), popravováni (Vladislav Vančura), kvůli cenzuře a poněmčování nemohli ani zbylý psát svobodně, směla vycházet jen určitá témata
Karel Čapek
První parta-vypráví o partě horníků zasypaných v dole, které se jejich kamarádi s nasazením života snaží zachránit, autor chtěl v době blížící se války připomenout hodnotu přátelství, vzájemné pomoci, atd.
Válka s mloky-lidé objevili zvláštní druh mořských mloků, kteří byli velmi učenlivý, začali být využíváni nejdříve k lovu perel a později i k dalším pracím pod vodní hladinou, mloci se naučili nejenom pracovat, dokonce i mluvit a napodobovat lidi (to špatné), začali se rychle množit a potřebovali k životu více mělčin, proto bourali lidem pevninu, tou zaplňovali hluboká moře, jejich agresivita je přirovnávána k fašistům (přímo narážky na samotného Hitlera), varuje před šířením fašismu i do vzdálených míst, což dokládá pronikáním původně mořských mloků do řek (Vltava), román je formulován jako dokumentární, využívá novinové články
Vladislav Vančura
Občan don Quijote-autor využil Cervantesovu postavu rytíře Quiota, který je symbolem snílka naprosto odtrženého od reálného světa, hrdina povídky je zpočátku také takový, ale když se během války ve Španělsku stane svědkem řádění fašistů, promění se v uvědomělého občana, který se chce na boji proti fašismu přímo podílet

Psaní do zásuvky
Řada knih napsaná za války nemohla být zveřejněna a byla autory schovávána až do doby poválečné

Psychologická literatura 2

Petrolejové lampy-zfilmovaná, původně Vyprahlé touhy, hrdinkou je statkářská dcerka Štěpka, která se touží provdat a mít dítě, je sice bohatá, pracovitá, veselá, ale na závadu je její vzhled a hlavně nevhodné až naivně upřímné spontánní chování, v pokročilém věku se konečně provdá za vysloužilého vojáka, který je v té době už vážně nemocný syfilis, jeho nemoc se zhoršuje, manželství s ním je takřka nesnesitelné a on nakonec umírá, Štěpka pak žije na statku s jeho bratrem
Máňa-obsahem je věnována jeho ženě
Helimadoe-zfilmováno, jména sester v rodině (Helena, Linda, Marie, Dora, Ema), jedná se o dcery maloměstského lékaře, které žili pouze s otcem a byli jím velmi přísně vychovávány, ty nejstarší se po čase smířily s tím, že zůstanou starými pannami a dožijí život v domě svého otce, Dora tenhle osud odmítá a uteče nakonec s kouzelníkem, je to chápáno jako vzpoura proti tehdejším měšťáckým zvyklostem, celý příběh je vyprávěn dospívajícím chlapcem, který rodinu navštěvuje jako pacient
Synáček-rozmazlený venkovský synek, který se k okolí chová velmi hrubě, je bezohledný, všechny jeho lumpárny omlouvá a zachraňuje jeho otec, když se mládenec později ožení, snaží se napravit co napáchal, ale už se mu to nepovede, protože zemře při autonehodě
Václav Řezáč-
1,knihy pro mládež-napínavé dobrodružné příběhy, pokus o dětskou detektivku
Poplach v kovářské uličce, Kluci hurá za ním
2,psychologické romány-hrdiny jsou většinou opravdu psychicky nemocní lidé
Černé světlo-hrdinou je muž, který od dětství trpěl pocity méněcennosti, protože byl fyzicky velmi slabý, když dospěl, chtěl se lidem mstít a získat nad nimi moc, spřádal různé intriky, aby jim ubližoval a když byl odhalen, pokusil o sebevraždu, ale neúspěšně a skončil jako mrzák
Svědek-hrdinou starý muž, který během svého života neprožil nic zvláštního a má dojem, že je pouze svědkem životů ostatních, lidi kolem sebe nenávidí a snaží se jim zkomplikovat život, když je odhalen, musí z městečka odejít
Rozhraní-příběh spisovatele, který píše román o herci, velmi se vcítí do hlavního hrdiny a postupně přestává rozlišovat, kde končí jeho vlastní život a kde začínají románové příběhy, obojí mu začne splývat, ale ještě včas si to uvědomí a dokáže se vrátit do reality
3,poválečná tématika
Nástup+Bitva-jedná se o schématické budovatelské romány, které vznikly v době budování socialismu a autor se mu snažil vyhovět, umělecky se nevyrovnají předcházejícím knihám, psychologie postav je nepravděpodobná, popisuje osidlování pohraničí po 2. Světové válce po odsunu němců
Egon Hostovský-po 2. Světové válce psal v emigraci a většinou o problémech emigrantů
Gheto v nich-román o židovské rodině, otec trpí rasovým útlakem, jeho syn mu chce pomoci, ale neúspěšně
Danajský dar-osudy jedné rodiny za 1. Světové války, která jejich osud těžce poznamenala, matka během války zemřela, otec se z fronty vrátil ale jako alkoholik
Černá tlupa-vylíčen kontrast mezi reálným světem dospělých, který je plný problémů, a romantickým světem dětí, vypravuje o chlapecké partě, jejíž vůdce vymýšlí pro své kamarády různá romantická dobrodružství
Žhář-příběh z česko-německého pohraničí, série nevysvětlitelných požárů vyvolává napětí a atmosféru strachu

Poezie

už od poloviny 30.let začala většina našich autorů pod vlivem šířícího se fašismu psát protiválečné nebo vlastenecké verše, v nichž připomínali buď slavné české osobnosti nebo národní historii, národní lidové tradice, často velmi dbali na úroveň češtiny, aby v době poněmčování neupadla v zapomnění, řada autorů nemohla kvůli cenzůře publikovat a často proto používali alegorii (jinotaj)
Josef Hora-první sbírky byly ovlivněny vitalismem, později převažuje proletářská poezie, vycházel z vlastní zkušenosti, protože byl z velmi chudé rodiny
Domov-
Zpěv rodné zemi-snaží se povzbudit mír v lepší budoucnost, že hovoří o zemi, která v minulosti prošla mnoha útrapami, ale vždycky znovu získala svobodu
Zahrada Popelčina-vlastenecký charakter, básnická skladba
Jan Houslista-vyzdvihuje vnitřní sepětí umělce s vlastí, vlastenecký charakter, básnická skladba
Překládal z ruštiny-Pasternakovu Sestra má, život
Máchovské variace-připomínka K.H.Máchy
Jaroslav Seifert-(1901-1986) dosud náš jediný spisovatel, který v roce 1984 dostal Nobelovu cenu za literaturu,
Zhasněte světla-reakce na 1938, mnichovské události
Vějíř Boženy Němcové-připomíná slavnou českou spisovatelku, aby povzbudil národ, chápal ji jako typicky českou, vlasteneckou autorku, dává ji za vzor, vyzdvihuje její statečnost vůči rakouské vládě, v roce 1940 bylo připomínáno 120. Výročí jejího narození-psalo o ní hodně autorů
Světlem oděná+Kamenný most-obě věnovány Praze, jejich cílem bylo povzbudit české sebevědomí připomínáním slavné historie hlavního města
Přilba hlíny-vlastenecká, název symbolem památné české hory Říp
Vítězslav Nezval-(1900-1958) z Moravy, později působil v Praze, bývá někdy označován jako „renesanční člověk“, velmi aktivní, dokázal užívat života, optimistický, tohle všechno se odráželo v jeho poezii, která byla velmi bohatá a vyznívala optimisticky, byl členem Devětsilu, zpočátku jeho tvorby byl ovlivněn Jiřím Mahenem (brněnský dramatik),
Matka naděje-vyjadřuje současně obavy o osud nemocné matky a ohrožené země
Pět minut za městem-
Óda na návrat Karla Hynka Máchy-chtěl povzbudit národ připomenutím slavného českého autora, vyzdvihuje jeho krásnou češtinu, inspirací převezení Máchových ostatků z němci obsazených Litoměřic na Vyšehrad
Manon Lescaut-básnická skladba jako divadelní hry, zpracovává námět francouzského básníka Prévosta, zdůrazňuje jazyk, velmi dbá na kvalitu češtiny, což bylo důležité v době válečného poněmčování, milostná tématika

Katolická literatura

Většinou věřící autoři, náboženské morální zásady považovali za neměnné a bůh byl pro ně nejvyšší autoritou
Jaroslav Durych-vystudoval medicínu a za 1. Světové války pracoval jako vojenský lékař, známý jako veliký odpůrce Karla Čapka, kritizoval hlavně jeho demokratické smýšlení
a)povídky
Jarmark života, Kouzelná lampa, Tři dukáty
b)romány
Sedmikráska-vylíčena jedna dívka postupně v sedmi podobách, milostný román, autor se snaží nalézt opravdovou lásku, ale není úspěšný, protože jeho představa je ženě je příliš ideální
Bloudění-vrcholné dílo, trilogie, historický román z doby 30-ti leté války, v příběhu vystupují i historické postavy (Albrecht z Valdštejna), zachycen jeho ohromný vzestup, ale nakonec i jeho vražda v Chebu, hlavními postavami jsou dívka Andělka vychovaná ve Španělsku – symbol katolicismu – a naproti tomu český protestant Jiří, zamilují se do sebe, ale díky válečným událostem se znovu rozcházejí a znovu se hledají, až jsou v závěru oddáni těsně před smrtí Jiřího, který byl zraněn jako člen družiny Albrechta z Valdštejna
c)novely
Rekviem-jde o trilogii novel, odehrává se během třicetileté války, jednou z postav je Albrecht z Valdštejna
Jan Čep-hodně překládal, psal literární eseje, povídky i romány, jejichž častou postavou je nějaký poutník, který se snaží najít smysl života
Zeměžluč+Děravý plášť-povídky
Hranice stínu-román, hrdinou je učitel, který se po milostném zklamání vrací do rodného kraje, zastihne ještě svého umírajícího dědečka teprve tehdy si uvědomí své poslání, totiž pokračovat v tradicích svého rodu
Karel Sulz-
Kámen a bolest-zachycuje dobu renesance v Itálii, hlavní postavou je Michelangelo Buonarroti (sochař a básník), popsal prostředí papežského dvora a prostředí Florencie, která byla tehdy ovládána rodem medicejských, autor dokončil pouze první díl této knihy, i když plánoval rozsáhlejší cyklus

Psychologická literatura

Autoři většinou podrobně rozebírají chování a vnitřní život svých postav
Marie Pujmanová-
Předtucha-hlavní postavou je dospívající dívka, která je zpočátku vylíčena jako velmi lehkomyslná, starající se pouze o sebe, když se dozví o železničním neštěstí, kde měli zahynout její rodiče, změní se, náhle jakoby dospěje, stává se zodpovědnější a uvědomuje si i svoje povinnosti vůči dvěma mladším bratrům, její proměnu nezvrátí ani skutečnost, že rodiče žijí, protože ten vlak nestihli
Emil Vachek, Richard Weiner
Jan Weiss-
Dům o tisíci patrech-příběh nemocného vojáka, který blouznil v horečkách a celý svět si představuje jako velký dům
Spáč ve zvěrokruhu
Země vnuků-vědeckofantastická literatura
Jaromír John(Bohumil Markalous)-
Výbušný zlotvor, Dořini milenci
Moudrý Engellbert-popisuje postupný rozklad pražské měšťansko-šlechtické rodiny
Boský osud-román vznikl na základě korespondence jeho rodičů, líčí milostný vztah začínajícího profesora a mlynářské dcery, které rodiče zpočátku vztahu bránili, vše je vylíčeno na pozadí tehdejších společenských událostí
Rajský ostrov-román pro mládež, autorovy vzpomínky na dětství a na mládí prožité v Praze (Žofín), požár Národního divadla, zavádění elektrického osvětlení Prahy
Jaroslav Havlíček-psal velmi často o upadající měšťácké společnosti, o záporném vlivu prostředí na člověka, určité prvky naturalismu
Ta třetí-příběh úředníka, který se hodlá oženit, a proto se seznamuje postupně s ženami různých charakterů, první z nich mu připadá velmi uzavřená a nesmělá, druhou odsuzuje pro její ráznost a samostatnost a nakonec volí třetí variantu - sebevraždu
Neviditelní-hrdina byl z chudých poměrů, ale toužil po kariéře, stal se inženýrem a oženil se s dívkou z bohaté rodiny, netušil ale, že tato rodina trpí dědičnou chorobou, v jejímž závěru se nemocný domnívá, že je neviditelný, nemoc se projevila u jeho manželky a ta spáchala sebevraždu, nemoc se ukázala i u jejich dítěte, zfilmována

Demokratická literatura 6

Matka-příběh ženy, která postupně ztratila manžela a 4 z 5 synů, všichni zemřeli pro blaho lidstva (lékař, pilot), nakonec zůstal pouze nejmladší syn Toni, zemi hrozí válka a Toni se jí chce zúčastnit, matka o něj má strach a odmítá ho do války pustit, jakoby ve snu ji navštěvují zemřelý manžel a synové a snaží se jí přesvědčit, že smrt ve prospěch lidstva není zbytečná, matku přesvědčí teprve rozhlasová zpráva o bombardování školy s malými dětmi, potom sama syna do války pošle
6, další tvorba
Život a dílo skladatele Foltýna-nedokončené
Zahradníkův rok-vtipně psané postřehy o zahradničině, která byla jeho koníčkem
Měl jsem psa a kočky-postřehy ze života zvířat a jejich chovatelů
Apokryfy-obsahuje příběh z bible, o různých historických postavách, ale na všechno se dívá očima současníka
Hovory s TGM-kniha vznikla na základě osobního přátelství s prezidentem Masarykem
7,knížky pro děti
Devatero pohádek-Doktorská, Pošťácká, Kočičí
Dášeňka (čili Život štěněte)-Čapek byl autorem textu, kreseb i fotografií, vycházel ze zkušeností se svým psem, líčí tam život štěněte, v té knížce jsou obsaženy „Psí pohádky“

Demokratická literatura 4

Továrna na Absolutno-román, absolutno vzniká jako vedlejší produkt při výrobě karburátorů a mění chování lidí, kteří pod jeho vlivem nedokáží nic předstírat
Věc makropulos-drama, zhudebněna Leošem Janáčkem, hrdinkou je žena, která je díky vynalezené látce nesmrtelná, autor tenhle vynález odmítá, jeho hrdinka je už životem unavená a přeje si zemřít, podle autora je přijatelnější prožít normálně dlouhý, ale plnohodnotný život
R.U.R. (Rosumovi universální roboti)-drama, poprvé se objevuje slovo robot (českého původem, autorem je Josef Čapek, z ruského slova pracovat – robotať), roboti měli nahradit veškerou lidskou práci, navíc kromě toho, že neměli cit, byli od lidí k nerozeznání, autor řeší otázku, zda člověku prospěje, když nebude muset pracovat, dochází k tomu, že není morálně tak vyspělé, aby umělo využít volný čas rozumně, dalším problémem je skutečnost, že roboti se proti lidem vzbouřili a vyhubili je, díky konstrukční vadě se u dvou robotů náhodou objevil cit, stali se tak lidmi a zakládají novou generaci
2,reportáže z cest po Evropě-cestopisy, vycházel z vlastních zážitků, popisoval typické zvláštnosti (charakter domorodců, specifické oblečení, typická jídla), historických a přírodních zajímavostech, doplňuje vlastními ilustracemi
Italské listy,Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na Sever
3,novinářské soudničky-využíval témata z novinářských soudniček-vznikly dva povídkové soubory
Povídky z jedné kapsy+Povídky z druhé kapsy-s kriminalistickou tématikou (drobné prohřešky-vážné činy=vražda), čtivé, napínavé, některé příběhy zfilmované
Ukradený kaktus-někdo krade ve skleníkách kaktusy, tak si majitelé vymyslí nemoc a na ní léčbu, tu pak shání jeden muž, což je zloděj, majitelé se s ním spřátelí a pošlou ho do Mexika pro kaktusy, tam ho ale zabije domorodý kmen
Šlépěj-úvaha o lidských stopách, které náhle skončili uprostřed zasněžené ulice
4,filozofie+psychologie
Hordubal+Povětroň+Obyčejný život-trilogie s filozofickým a psychologickým obsahem
Hordubal-román, který vznikl podle skutečné události, příběh muže, který kvůli penězům odešel za prací do Ameriky, po návratu zjistil, že jeho žena dala před ním přednost jejich čeledínovi na hospodářství, byl z toho velmi nešťastný, cítil se zbytečný, nakonec ho čeledín zabil, příběh je postupně vylíčen nejen Hordubalem, ale i dalšími zúčastněnými osobami
Povětroň-příběh letce, který se těžce zranil při zřícení letadla a leží v bezvědomí v nemocnici, o nemocném postupně přemýšlejí lékař, ošetřující jeptiška, básník a jasnovidec, každý z nich si jeho život představuje podle svých vlastních zkušeností

Demokratická literatura 5

Povětroň-příběh letce, který se těžce zranil při zřícení letadla a leží v bezvědomí v nemocnici, o nemocném postupně přemýšlejí lékař, ošetřující jeptiška, básník a jasnovidec, každý z nich si jeho život představuje podle svých vlastních zkušeností
Obyčejný život-poznamenány paměti úředníka na dráze, jehož život byl celkem všední, ale Čapek dochází k závěru, že život jedince je neopakovatelný a tudíž pro toho člověka zcela jedinečný
5,protiválečná-asi od poloviny 30.let, ještě s protifašistickou tématikou
První parta-vypráví o partě horníků zasypaných v dole, které se jejich kamarádi s nasazením života snaží zachránit, autor chtěl v době blížící se války připomenout hodnotu přátelství, vzájemné pomoci, atd.
Válka s mloky-lidé objevili zvláštní druh mořských mloků, kteří byli velmi učenlivý, začali být využíváni nejdříve k lovu perel a později i k dalším pracím pod vodní hladinou, mloci se naučili nejenom pracovat, dokonce i mluvit a napodobovat lidi (to špatné), začali se rychle množit a potřebovali k životu více mělčin, proto bourali lidem pevninu, tou zaplňovali hluboká moře, jejich agresivita je přirovnávána k fašistům (přímo narážky na samotného Hitlera), varuje před šířením fašismu i do vzdálených míst, což dokládá pronikáním původně mořských mloků do řek (Vltava), román je formulován jako dokumentární, využívá novinové články
Bílá nemoc-drama, v blíže neurčené zemi vypukla smrtelná epidemie Bílé nemoci, pouze doktor Galén zná lék a léčí obyčejné lidi, jeho země se v té době připravuje na válku, onemocní i zbrojař Krug a vojenský maršál, Galén slíbí, že ho vyléčí, když zastaví přípravy na válku, maršál nakonec souhlasí, ale je už pozdě, protože zfanatizovaní lidé doktora k maršálovi nepustí a ušlapou ho, tragédie ušlechtilého člověka, který jako jedinec nic nezmůže

Demokratická literatura 2

Okresní město+-tetralogie, vrcholem tvorby (plánoval 5 dílů), kritizuje měšťáky na malém městě, zdůrazňuje hlavně jejich špatné vlastnosti a sleduje jejich osudy a proměny před a v průběhu 1. Světové války
Bylo nás pět-je určena dětem, psal ji v době, když čekal na transport do koncentračního tábora, v knize jsou jeho vlastní vzpomínky na dětství, vypravuje o různých klukovských lumpárnách, často komentují činy dospělých a tím ukazují mnohé nepravosti, zfilmované, v knize je spojen sitkom s humorem jazykovým (kluci často napodobují mluvení dospělých, míchají výrazy knižní i nespisovné, snaží se mluvit vznešeně a právě to působí komicky)
Eduard Bass-pracoval jako redaktor Lidových novin, v kabaretu Červená sedma, kde vystupoval jako konferenciér, zpěvák, sám psal texty písní, většina jeho knížek byla zfilmovaná a ve většině knížek čerpal z cirkusového prostředí
Klapzubova jedenáctka-humorná povídka o fotbalovém týmu složeném z jedenácti bratrů, které trénuje jejich otec, humorně popisovány jejich tréninky, zápasy i vítězství
Lidé z maringotek-povídky
Cirkus Humberto-hlavním hrdinou je Vašek Karas, který se k cirkusu dostal jako malý kluk se svým otcem a strávil tam už celý život, postupně se naučil všechny cirkusácké profese (žonglér, krasojezdec, drezér zvířat), byl velmi oblíbený pro svou pracovitost, skromnost, odvahu, upřímnost, oženil se s dcerou ředitele a po jeho smrti se sám stal ředitelem cirkusu, v době, kdy zájem o cirkusy upadal, začal velmi úspěšně vést varieté, v jeho profesi pokračovala vnučka, která se stala slavnou tanečnicí
Josef Čapek-bratr Karla Čapka, známější jako malíř, ale věnoval se také psaní knih, zemřel v koncentračním táboře
Kulhavý poutník-román
Krakonošova zahrada+Zářivé hlubiny+Ze života hmyzu-napsal s Karlem
Stín kapradiny-balada v próze, příběh dvou pytláků, kteří neúmyslně zabili lesníka, trápí je svědomí, nakonec je dožene k sebevraždě
Básně z koncentračního tábora
Povídání o pejskovi a kočičce-autorem textu i ilustrací
Psáno do mraků-soubor aforismů (vtipné průpovídky)

Demokratická literatura 3

Karel Čapek-(1890-1938) nejvýznamnější český spisovatel všech dob, pocházel z lékařské rodiny z Malých Svatoňovic v podkrkonoší, po maturitě studoval na UK filozofii (vyznával pragmatismus=dobré a správné je to, co člověku přináší užitek), procestoval téměř celou Evropu, byl všestranně nadaný, spisovatel (povídky, romány, dramata), výtvarník (ilustroval některé svoje knihy), režisér a dramaturg (Vinohradské divadlo), novinář (Lidové noviny-fejetony a sloupky), literární kritik, překládal z moderní evropské poezie (Francouzské poezie nové doby), zemřel předčasně (o vánocích onemocněl a protože byl v té době napadán ze všech stran za své protifašistické výroky, trpěl i psychicky a nemoci rychle podlehl, začínal povídkami, některé z nich naspali s bratrem Josefem
Krakonošova zahrada-napsal s Josefem
Zářivé hlubiny-inspirován potopením Titaniku, napsal s Josefem
Boží muka+Trapné povídky-často filozofický obsah
Loupežník-drama, porovnává život usedlého měšťáckého profesora a jeho rodiny z životem mládence, který se snaží získat profesorovu dceru, u něho obdivuje mládí, energii, ale zároveň si uvědomuje jeho nezodpovědnost a nezralost, sám váhá, komu z těch dvou generací dát přednost
Ze života hmyzu-drama, vzniklo ve spolupráci s Josefem, satirická komedie a alegorie (hmyz a jeho chování představuje ve skutečností chování lidské), na lesní mýtině se probouzí tulák a pozoruje hmyz, motýli mu připomínají lehkomyslnost a nerozvážnost, hemžení mravenců pohyb armády, chrobák sobectví
1,rozvoj techniky-současně ho obdivoval, ale zároveň se obával, že by technika mohla být člověkem zneužita, že by mohla lidstvo zničit, projevoval i obavy z odlidštění společnosti z jejího přetechnizování, několik utopistických knih
Krakatit-název výbušniny, psáno formou lidového románu (čtivý, napínavý s mnoha zápletkami), snaha zpřístupnit tento román co nejširším vrstvám, příběh vynálezce Prokopa, který vynalezl velmi účinnou třaskavinu, další lidé se snaží mu vynález ukrást a chtějí ho využít pro svoje účely, do jisté míry byl Čapek inspirován životem Alfreda Nobela, který po vynálezu měl výčitky svědomí a založil proto Nobelovu cenu

Levicově orientovaný proud v naší meziválečné próze 5

světovou válkou, všechny příběhy jsou spojeny prostřednictvím sadu, kde si své příběhy lidé vypravují
Předtucha-hlavní postavou je dospívající dívka, která je zpočátku vylíčena jako velmi lehkomyslná, starající se pouze o sebe, když se dozví o železničním neštěstí, kde měli zahynout její rodiče, změní se, náhle jakoby dospěje, stává se zodpovědnější a uvědomuje si i svoje povinnosti vůči dvěma mladším bratrům, její proměnu nezvrátí ani skutečnost, že rodiče žijí, protože ten vlak nestihli
b)romány
Lidé na křižovatce+Hra s ohněm+Život proti smrti-trilogie,vrchol tvorby
Lidé na křižovatce-líčí období před hospodářskou krizí, zachycuje prostředí intelektuálů (rodina právníka Gamzy), hlavní rodinou je zde dělnická rodina Urbanových, hlavní postavou je Ondřej Urban, který po vyučení nastoupil do textilní továrny, zpočátku velmi obdivoval jejího majitele jako energického a schopného podnikatele, po čase si uvědomil, že jeho úspěchy plynou jen z práce dělníků, kteří v továrně neměli dobré podmínky, Ondřejova sestra Růžena se za dělnický původ stydí a snaží se výhodně provdat, aby se dostala do lepší společnosti
Hra s ohněm-reakce na šíření fašismu, advokát Gamza se účastní lipského procesu s bulharským komunistou Dimitrovem, kterého fašisté nespravedlivě obvinili ze zapálení říšského sněmu, aby získali záminku k pronásledování komunistů
Život proti smrti-v průběhu 2. Světové války jsou líčeny hlavně boje na východní frontě (tam bojuje Ondřej Urban), vylíčena problematika koncentračních táborů, vyhlazení Lidic, končí osvobozením Prahy
Pacientka doktora Hegla-příběh emancipované ženy, která se rozhodla stát svobodnou matkou po tom, co se otec dítěte odmítl s ní oženit, musela tak čelit mnoha předsudkům ve své době
c)poezie-
Paní Curierová-dílo oslavuje ženu jakožto vědeckou pracovnici
Miliony holubiček+Radost i žal-reakce na válku a osvobození

Demokratický proud v české meziválečné próze

Důraz na tvorbu K. Čapka, ale i dalších autorů, psychologická próza, ruralisté, katolicky orientovaní autoři

Demokratická literatura
Jarmila Glazarová-
Vlčí jáma-román, který popisuje nerovné manželství zvěrolékaře Roberta a jeho podstatně starší ženy Kláry, ta se projevuje jako žena velmi zlá a sobecká, po smrti rodičů sem přichází Klářina neteř Jana, povahou se od Kláry naprosto odlišuje, je velmi příjemná, hlavně mladá, Robert se do Jany zamiluje, Klára žárlí a její chování je nesnesitelné, román končí smrtí Kláry i Roberta (zemřeli na nemoc)
Roky v kruhu-román, autorčina vzpomínka se manžela, který byl lékařem a tragicky zahynul
Advent-advent=příchod z latiny, symbolický název, který označuje čekání hlavní hrdiny na příchod spásy, román, balada v próze, tragický příběh, autorka používá básnický jazyk,lyrické líčení beskydské přírody, použita slova nářečí v jazyce postav, příběh svobodné matky Františky, kterou si za ženu vzal bohatý sedlák Jura, aby v ní získal především levnou pracovní sílu, sedlák je velmi zlý, do práce honí i Františčina synka Metuda, v tomto šikanování mu pomáhá hospodyně Rozina, celý příběh končí jedné zimní noci, kdy chlapec utekl a matka ho hledá, nalezne ho, ale nevědomky zapálí seník, kde Jura a Rozina zahynou
Karel Poláček-prozaik, humorista, novinář, pracoval v redakci Lidových novin, tam psal soudničky (beletristicky zpracované příběhy ze soudní síně) a sloupky (podobný fejetonu, více odlehčený, humorný), zahynul za 2. Světové války v koncentračním táboře, kam se dostal kvůli židovskému původu, psal povídky a romány, často byly humoristické, ale v dalších románech se věnoval vážnější tématice a ironicky kritizoval společnost
Povídky z Kočkodana
Muži v ofsajdu-příběh otce a syna, kteří jsou oba velmi náruživými fotbalovými fanoušky, v románu zachycuje psychologii sportovních diváků
Hlavní přelíčení-hrdinou je obyčejný chudý člověk, který velmi touží po majetku, kvůli penězům zabil svou dívku a končí před soudem
Dům na předměstí-hrdinou je strážník, který po úporném šetření koupil dům, ale tím okamžikem se úplně změnil a stal se z něj otrok toho domu
Michelup a motocykl-hlavní hrdina rád výhodně nakupuje, jednou sežene motocykl, i když ho na nic nepotřebuje a je pro něj spíš přítěží (plete se mu v bytě, musí platit řidiče), po havárii motorku prodá a koupí místo ní rádio, z původního vyprávění o povrchním člověkovi vzniká vážnější příběh, když Michelup poslouchá v rádiu Hitlerův projev a domnívá se, že hitlerovské nebezpečí zmizí pouhým vypnutím rozhlasového přijímače

Levicově orientovaný proud v naší meziválečné próze 3

1.generaci), autorka vycházela z vlastních zkušeností, kniha je proto velmi realistická, je psána formou kroniky, v textu používá často nadpisy tehdejších novinových článků
Havířská balada-líčí osudy nejmladšího z generace Hutců Rudly po prohrané stávce utíká do Německa, ale ani tam se jeho rodině nedaří (příchod 1. Světové války, při důlním neštěstí zahyne jeho syn), rozhodne se k návratu do vlasti, ale nemůže tady najít práci a končí jako žebrák, psáno jako balada v próze
3,pro děti
Bruno
Robinsonka-dívčí román, je hodnocen jako moderní četba, která nahradila dřívější sentimentální románky, vypravuje o dívce, která se po smrti své matky musí starat o novorozeného bratříčka a o domácnost
4,cestopisné reportáže
Dojmy z Ameriky, Africké vteřiny, Zpívající Čína
Ivan Olbracht (Kamil Zeman)-jeho otec byl spisovatel pod pseudonymem Antal Stašek, po maturitě se věnoval novinářství a přispíval hlavně do dělnických novin Právo lidu (Rudé právo)
1,psychologická
O zlých samotářích-soubor 3 povídek, jejichž hrdiny jsou lidé z okraje společnosti, kterými ostatní opovrhují (tulák, komedianti, ras), tito lidé se cítí neprávem odstrčeni, většinou zatrpknou a stávají se z nich luzní samotáři
Žalář nejtemnější-příběh úředníka, který oslepl, okolí se mu snaží pomáhat, ale on se se svým postižením nedovede vyrovnat, všem kolem sebe závidí zrak, stal se podezíravý a žárlivý, všichni přátelé ho postupně opouštějí a mezi nimi i jeho žena, žalářem je jeho slepota a samota
Podivné přátelství herce Jesenia-román, příběh dvou herců, kteří jsou zcela odlišní, jejich postoje v době 1. Světové války, Jesenius je obětavý, vážný a svědomitý, Veselý je jeho opakem, je spontánní, živý společenský a lehkomyslný dobrodruh
2,Zakarpatská Ukrajina-tato oblast patřila v meziválečném období Československu, lišila se od zbytku státu svou zaostalostí, ale také naprosto neporušenou přírodou, Olbrachta velmi zaujala, několikrát ji navštívil Nikola Šuhaj loupežník-vrcholné dílo, hrdinou je Nikola, který zběhl z 1. Světové války kvůli své dívce Eržice a vrátil se do rodné vesnice Dokoločany, jako sběh se musí před četníky v lesích skrývat, po čase se k němu přidá několik jeho přátel a vytvoří loupežnickou bandu, okrádali bohaté a případně i pomohli chudým, četníci nemohli Nikolu dopadnout, proto na něj nakonec vypsali odměnu a Nikolu pak zradili jeho přátelé z družiny a jeho i bratra zbili sekerou, označován jako balada v próze (tragický příběh, román obsahuje lyrické popisy přírody, použit básnický jazyk), vznikl na základě skutečné události, autor se na Ukrajině setkal s řadou pověstí o Nikolovi, ve kterých byl

Levicově orientovaný proud v naší meziválečné próze 4

přirovnáván k Jánošíkovi, připisovány zázračné schopnosti (nezastřelitelnost)
Hory a staletí-soubor novinářských reportáží, které přibližují divokou přírodu Ukrajiny, drsné podmínky pro obyvatele, velmi zaostalý způsob života, chudobu, národnostní problémy (židé)
Golet v údolí-golet=vyhnanství z původní vlasti, tady jde o židy, kterých na Ukrajině žilo veliké množství, soubor povídek, ve kterých jsou popisovány různé zvyklosti a zvláštnosti židů, kteří jsou líčeni jako velmi dobří obchodníci, některé příběhy jsou zfilmovány
3,sociální
Zamřížované zrcadlo-román, ve kterém čerpal z vlastní zkušenosti z vězení, během života byl 2x vězněn z politických důvodů, hlavně kvůli novinářským článkům, v nichž hájil dělníky
Anna Proletářka-o venkovské dívce, sloužící v jedné pražské rodině, zpočátku je velmi naivní, pracuje v mizerných podmínkách a za minimální mzdu, ale později se seznámí s jedním pražským dělníkem a pod jeho vlivem se promění, nenechá si už všechno líbit a stává se z ní uvědomělá bojovnice za lidská práva, umělecká úroveň je velmi nízká, psychologie postav působí velmi nevěrohodně, na pozadí příběhu se dozvídáme o zrodu komunistické strany a o boji o Lidový dům
4,doba okupace-kvůli cenzuře nemohl volně publikovat, proto pouze přepracovával starší díla do srozumitelnější podoby pro mládež, většinou se snažil posílit národní sebevědomí
Ze starých letopisů-přepsal některé příběhy ze starých českých kronik
O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách-přepracování orientálních bajek
Dobyvatel-beletristické zpracování dobytí Mexika (Říše Aztéků), dají se tu nalézt určité souvislosti mezi dobyvatelem Cortesem a Hitlerem
Marie Pujmanová-podobně jako Marie Majerová se věnovala hlavně ženské tématice, ale prostředí bylo zcela odlišné, protože sama žila ve zcela odlišeném prostředí, pocházela z velmi dobře postavené pražské rodiny, její otec byl profesorem na Karlově universitě a její manžel pracoval jako režisér Národního divadla, dosáhla velmi vysokého vzdělání, žila velmi kulturně
a)povídky
Pod křídly-vzpomínky na šťastné dětství Povídky z městského sadu-měli závažnější obsah, týkaly se sociálních problémů, které souviseli s první

Levicově orientovaný proud v naší meziválečné próze 2

Občan don Quijote-autor využil Cervantesovu postavu rytíře Quiota, který je symbolem snílka naprosto odtrženého od reálného světa, hrdina povídky je zpočátku také takový, ale když se během války ve Španělsku stane svědkem řádění fašistů, promění se v uvědomělého občana, který se chce na boji proti fašismu přímo podílet
Jezero Ukereve-divadelní hra, Viktoriino jezero, protikolonialistická hra, vliv aktuálního šíření fašismu
Obrazy z dějin národa českého-vznikla během okupace, původně měla mít tři díly, ale poslední je nedokončený, cílem bylo povzbudit sebevědomí okupovaného národa připomínáním slavné minulosti, jednotlivé kapitoly jsou věnovány událostem, nebo osobnostem českých dějin, neznámější kapitola věnovaná Kosmasovi
Koně a vůz-měl to být celý románový cyklus, autor stihl napsat 1.díl-Rodina Harvalova
3,tvorba pro děti
Kubula a Kuba Kubikula-příběh medvědáře a jeho medvěda
4,divadelní hry
Jezero Ukereve
Josefína-zpracovává podobné téma jako hra Pigmalion od G.B.Shawa (podle toho natočen muzikál My Fair Lady), příběh o obyčejné dívce s velmi dobrými charakterovými vlastnostmi, porovnávána s lidmi z lepší společnosti, kteří ale svou povahou stojí hluboce pod její úrovní
5,filmová práce
Márinka nevěrnice, Před maturitou
Marie Majerová-velkou část života prožila na Kladně, kde důkladně poznala život horníků a díky tomu pak psala většinou o nich a o jejich rodinách, pracovala jako novinářka Rudého práva, celý život usilovala o zrovnoprávnění žen, velmi často mají její knížky ženské hrdiny, vydávala ženské časopisy, hlavně v prvních knihách si všímala hlavně života dělnických žen nebo služek, upozorňovala na to, jak jsou využívány muži a společností
1,povídky
Povídky z pekla, Panenství, Mučenky
2,romány
Přehrada, Nejkrásnější svět
Náměstí republiky-vypravuje o ruském anarchistovi, svědectví o tom, že se s anarchismem rozchází
Siréna+Havířská balada-vrchol tvorby, volně navazují Siréna-popisuje osudy 4 generací hornické rodiny Hutcových, dozvídáme se o rozvoji průmyslu na Kladensku a o vzniku dělnického hnutí od poloviny 19. Století do 1. Světové války, hlavní postavou je Hutcovka (manželka v

Katolická literatura

Věřící autoři, náboženské morální zásady považovali za neměnné a bůh byl nejvyšší autoritou, hrdinové katolické prózy jsou většinou vylíčeni ve vývoji a častým motivem v jejich životě je bloudění a hledání jejich místa ve světě
Jakub Deml-kněz, pro spory s nadřízenými se pak věnoval spisovatelské činnosti, prvky poetismu a surrealismu
Moji přátelé-sbírka básní psaných v próze, autor se stylizuje do postavy středověkého světce, snaží se žít v souladu s přírodou, rozmlouvá s květinami, se stromy, to jsou jeho nejlepší přátelé, sbírka přírodní lyriky
Miriam-poezie v próze, milostná lyrika
Šlépěje-soubor esejů, náboženská problematika
Hrad smrti, Tanec smrti
Jan Zahradníček-původně redaktor, první sbírky pesimistické (jeho vlastní zdravotní a sociální problémy)
Pokušení smrti
Přelomem byla sbírka
Návrat-vrací se ve vzpomínkách do dětství
Další sbírky optimističtější-obrátil se k náboženské víře, začal žít v souladu s přírodou, v ní nacházel klid, sbírky působí velmi vyrovnaně
Pozdravení slunci, Jeřáby
Čtyři léta-napsal ji na konci života, básně ovlivněné jeho pobytem ve vězení, kde byl z politických důvodů v 50.letech, v té době tragicky zemřeli obě jeho dcery

Surrealismus
=nedrealismus, vznikl až ve 20.letech tohoto století, tvůrci (Louis Aragon, Andre Breton, Paul Eluarde), ovlivněn filosofií Fridricha Nietzscheho a psychologií Zikmunda Freuda (lidské chování je řízení podvědomím), autoři podle toho vypnuli rozum a řídili se jenom podvědomím, ve kterém se vybavovaly různé asociace = automatické psaní, vznikala tak nesmyslná spojení, což nebylo na závadu, protože cílem bylo upoutat čtenáře, malířství (Španěl Salvador Dali) /// Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl

Levicově orientovaný proud v naší meziválečné próze

Sociálně kritická tvorba hlavně I. Olbrachta, M. Majerové, M. Pujmanové, V. Vančury

Vladislav Vančura-(1891-1942) původním povoláním lékař na Zbraslavi, jeho žena Ludmila napsala knihu Dvacetšest krásných let (o Vančurovi), za 2. Světové války se zapojil do ilegální činnosti a v roce 1942 byl němci popraven
1,próza-prvky poetismu, velké části textu jsou lyrické, i v próze používá básnický jazyk, zvláštní kompoziční postupy – typické spíš pro pohádky, legendy, pověsti, zvláštní jazyk – nesmířeně bohatý, používá jazykové vrstvy (lidové výrazy, slang, argot, knižní výrazy, archaismy, zastaralé tvary slov:přechodníky), velmi dlouhá souvětí (humanistická souvětí), hlavní hrdinové jsou většinou velmi činorodé postavy, velmi aktivní, většinou nesmírně milují život a dokážou si ho naplno užívat (renesanční)
Dlouhý, Široký a Bystrozraký-soubor povídek poetismu
Amazonský proud, Útěk do Budína, Luk královny Dorotky
Rozmarné léto-novela, hlavní postavou je majitel plovárny Antonín Důra, je tam zachycen život v poklidném městečku, jehož klid naruší příjezd kouzelníka Arnošta s tanečnicí Annou, Důra včetně dalších mužů vzplane obdivem k této dívce, jeho manželka zas chodí za kouzelníkem, ale po menším konfliktu kouzelník s Annou město opustí a všechno se vrací do starých kolejí, bylo zfilmováno (Rudolf Hrušinský)
Markéta Lazarová-drsný příběh ze středověku „balada v próze“, hlavně loupežnické prostředí, vůdcem loupežnické bandy je Mikuláš Kozlík, mezi bandou a šlechtickou rodinou Lazarových panuje dlouholeté nepřátelství, loupežníci unesou Lazarovu dceru Markétu, ale ta se nakonec do Mikuláše Kozlíka zamiluje, oslavuje sílu lásky, kniha zfilmovaná, režisér:František Vláčil
Pekař Jan Marhoul-román, hrdinou je živnostník, který byl velkým dobrákem, každému pomáhal a půjčoval, okolí toho začalo zneužívat, pekař přišel na mizinu, stal se z něj v pekárně řadový dělník a umírá v naprosté chudobě
Konec starých časů-hrdinou je emigrant, bývalý ruský šlechtic, který odešel ze země po revoluci, usadil se na jednom jihočeském statku a jeho obyvatelům vypravuje svoje zážitky, dost si při tom vymýšlí, staré časy si idealizuje a pro svou fantazii je často přirovnáván k baronu Prášilovi
Pole orná a válečná-válečná kniha, pásmo různých příběhů z fronty i ze zázemí
Tři řeky-velmi dobře psychologicky zpracovaná postava hlavního hrdiny Jana Kostky, v době dětství dospívání je vylíčen jako velmi slabý neduživý chlapec, který navíc trpí smrtí své matky a ani jeho otec nevěří, že se jedná o vlastního syna, chlapec vystuduje medicínu a brzo na to odchází i se svými bratry do 1. Světové války, bratři zahynou, ale on přežije, v Rusku přežije i říjnovou revoluci a pod vlivem těchto zkušeností se domů vrací jako odvážný a rázný muž, i jeho otec uzná své otcovství
2,protiválečná-od poloviny 30.let, vystupoval hlavně proti fašismu

Poetismus 3

3,surrealistické-na počátku 30.let navštívil Francii a seznámil se tam se surrealismem, stýkal se s Bretonem nebo Eluardem, po návratu domů začal sám psát surrealisticky, v roce 1934 založil Surrealistickou skupinu (Konstantin Biebl+některý výtvarníci), v roce 1938 sám skupinu rozpustil, protože byl na něj činěn nátlak, že by se měli věnovat spíš angažované poezii v době národního obrození, někteří autoři a k surealismu se vrátili po 2. Světové válce
Sbohem a šáteček-obsahuje pouze prvky surrealismu, autor čerpá ze zážitků z cesty do Francie
52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, 100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida, Žena v množném čísle, Praha skrz prsty deště, Absolutní hrobař
4,vlastenecká tvorba-v 2.polovině 30.let a v době okupace
Matka naděje-vyjadřuje současně obavy o osud nemocné matky a ohrožené země
Pět minut za městem-
Óda na návrat Karla Hynka Máchy-chtěl povzbudit národ připomenutím slavného českého autora, vyzdvihuje Máchovu češtinu, inspirace převezení Máchových ostatků z němci obsazených Litoměřic na Vyšehrad
Manon Lescaut-básnická skladba jako divadelní hra, námět francouzského básníka Prévosta, zdůrazňuje hlavně jazyk, velmi dbá na kvalitu češtiny, což bylo důležité v době válečného poněmčování, milostná tématika
5,poválečná-v 50.letech byl autor negativně ovlivněn dobou, často psal poezii ve prospěch tehdejší politice, nejvýznamnější byla díla s protiválečnou a vlasteneckou tématikou
Zpěv míru, Z domoviny
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou-veršovaná divadelní hra, varování lidstva před nebezpečím nové války, před zneužitím techniky
Konstantin Biebl-
1,proletářská- část tvorby byla ovlivněna smrtí jeho strýce, který podlehl tropické nemoci (přišel k ní při svých toulkách po světě), další texty byly ovlivněny jeho osobním zážitkem z 1. Světové války, on v té válce byl zraněn, byl pak zajat a odsouzen k smrti, ale před popravou se mu podařilo utéci, v dalších básních se odráží jeho všední zážitky, lásky
Věrný hlas-postava, která je nablízku a se vším poradí, je strýc
Zlom+Zloděj z Bagdádu-reakce na strýcovu smrt
2,poetistické-nejsilněji byl ovlivněn vlastními cestami do JV Asie (Sumatra, Jáva, Cejlon)
S lodí, jež dováží čaj a kávu-v textu líčí exotickou přírodu, její bohatou barevnost
Nový Ikaros-rozsáhlá básnická skladba, považována za vrchol tvorby, psána formou pásma (polytematická skladba), vzpomínky na dětství, na první lásky, nepříjemné zážitky z 1. Světové války, zážitky z JV Asie
3,surrealistické-v Nezvalově Surrealistické skupině
Zrcadlo noci
4,válečná
Bez obav-vlastenecká poezie

František Hala

pocházel z dělnické rodiny, díky tomu poznal sociální problémy a byl levicově orientován, vyučil se knihkupcem, ve vlastní tvorbě byl samoukem, jeho literární počátky byly s ovlivněny Jiřím Mahenem
a)pesimistické-témata smrti, krutosti, ošklivosti, používal kakofonii (nelibozvučnost), nepravidelný rytmus, v jazyce střídá hovorový jazyk, archaismy, neologismy, poezie působí velmi hrubě, těžkopádně, za což byl kritizován, ale byl to záměr (i když bylo ovlivněno absencí literárního vzdělání), důvody pesimismu : vliv smrti jeho matky, prožitek 1. Světové války, sociální problémy
Sépie, Kohout plaší smrt, Hořec, Tvář
Staré ženy-líčí smutně stáří, píše hlavně o ženách, které jsou ve stáří velmi unavené, osamělé, spotřebované, na tuto skladbu reagoval S.K.Neumann-Staří dělníci (vyzdvihuje jejich aktivitu, činorodost, oslavuje jejich práci)
b)protifašistická a vlastenecká-od poloviny 30.let
Dokořán-připomíná K.H.Máchu
Ladění-použil dokonalou češtinu, měla význam v době poněmčování
Naše paní Božena Němcová-zachytil ji jako typicky českou, vlasteneckou autorku, připomíná 120.výročí jejího narození (1940)
Torzo naděje-je vrcholem Halasovy tvorby, autor v ní reagoval na rok 1938 a následující okupaci, snažil se povzbudit národní sebevědomí připomínáním slavné české minulosti, velmi často motiv husitství
Mobilizace, V Praze
Zpěv úzkosti-reagoval na Mnichovský diktát, odsuzuje Anglii a Francii, které Hitlerovy odsouhlasili, že může obsadit naše pohraničí
c)poválečná
A co básník?-shrnuje celoživotní zkušenosti, vyjadřuje zklamání z roku 1948, kdy se k moci dostali komunisté

Poetismus

Původně český literární směr, vznikl v 1924 a přetrvával do 1929
1924-poetismus navazuje na proletářskou poezii tím, že zůstává u lidových vrstev pracujících, ale nezabývá se už jejich problémy, nevyzívá je k boji za lepší život, ale všímá si hlavně jejich volného času a zobrazuje především lidové zábavy (jarmark, pouť, cirkus), podstatou je radost, veselí, bohatá fantasie, hravost, odklon od proletářské poezie byl ovlivněn společenskou situací, protože v polovině 20.let bylo zřejmé, že stejně není naděje na zlepšení dělnického života
1929-zmizel, když přišla hospodářská krize, sociální problémy se znovu vyostřili a v textech se znovu objevili tragičtější náměty, program zformuloval spolek Devětsil
Karel Tiege-literární kritik
Poetismus-teoretický článek
Jaroslav Seifert-(1901-1986) dosud náš jediný spisovatel, který v roce 1984 dostal Nobelovu cenu za literaturu, překládal poezii-Apollinaire
1,proletářská-pocházel ze Žižkova (dělnická čtvrť), společenská lyrika, velmi melodická, jednoduchá, srozumitelná
Město v slzách, Samá láska
2,poetistická
Poštovní holub, Slavík zpívá špatně, Na vlnách TSF
3,po roce 1929-Seifert vstoupil do komunistické strany, na protest proti její politice začal psát výhradně osobní lyriku, vzpomínky na dětství, dospívání, první lásky, často projevuje velmi kladný vztah ke své matce
Ruce Venušiny, Jablko z klína, Jaro sbohem
4,vlastenecká,protifašistická,2.polovina 30.let do období okupace
Zhasněte světla-reakce na 1938, mnichovské události
Vějíř Boženy Němcové-připomíná slavnou českou spisovatelku, aby povzbudil národ, chápal ji jako typicky českou, vlasteneckou autorku, dává ji za vzor, vyzdvihuje její statečnost vůči rakouské vládě, v roce 1940 bylo připomínáno 120. Výročí jejího narození-psalo o ní hodně autorů
Světlem oděná+Kamenný most-obě věnovány Praze, jejich cílem bylo povzbudit české sebevědomí připomínáním slavné historie hlavního města
Přilba hlíny-vlastenecká, název symbolem památné české hory Říp
5,poválečná-autor se znovu vrátil k tématice dětství a mládí
Šel malíř chudě do světa-první slabikář, inspirace s obrázky Mikoláše Alše
Maminka-vyjadřuje velmi silnou lásku ke své matce
6,tvorba z konce života-odráží se v ní autorovy životní zkušenosti, zamýšlí se nad smyslem života
Koncert na ostrově, Odlévání zvonů, Býti básníkem, Halleyova kometa

Poetismus 2

Vítězslav Nezval-(1900-1958) byl z Moravy, později působil v Praze, bývá někdy označován jako „renesanční člověk“, velmi aktivní, dokázal užívat života, optimistický, tohle všechno se odráželo v jeho poezii, která byla velmi bohatá a vyznívala optimisticky, byl členem Devětsilu, zpočátku jeho tvorby byl ovlivněn Jiřím Mahenem (brněnský dramatik)
1,poetistické-postupně se ale i v těchto dílech objevili náznaky vážnějších problémů
Snídaně v trávě, Básně na pohlednice
Pantomima-soubor krátkých divadelních scének
Papoušek na motocyklu-spis pojednává o poetismu
Podivuhodný kouzelník-rozsáhlejší básnická skladba, byla napsána formou pásma, autobiografický text, různé vzpomínky z dětství, snah nalézt smysl života
Abeceda-jedná se o drobná čtyřverší pojmenovaná podle písmen abecedy, tvar tiskacích písmen inspiroval autorovu fantasii a on se ve verších vyjadřuje, co mu ta písmenka připomínají (A-stříška či domek, D-luk, K-odraz paprsku od zrcadla, N-dva milenci)
Básně noci-
Akrobat-autor zůstává u poetického prostředí cirkusu, ale v závěru končí zábava, když akrobat padá z lana
Edison-rozsáhlá básnická skladba, byl inspirován slavným americkým vynálezcem, v té básní jsou obrazy z Edisonova života, je hodnocen jako přínos pro lidstvo, práci vynálezce porovnává s prací básníka a na obou hodnotí to, že přinášejí lidstvu něco nového, v textu se často opakují dva podobné refrény, z nichž první vyjadřuje strach a smutek ze života a druhý je jeho opakem
Bylo tu však něco těžkého, co drtí, smutek, stesk a úzkost z života a smrti
Bylo tu však něco krásného, co drtí, odvaha a radost z života a smrti
Signál času-dodatek, který vznikl později, reakce na zprávu o Edisonově smrti
2,2.polovina 20.let-verše se sociální tématikou, reagoval na problémy nezaměstnaných v době hospodářské krize
Zpáteční lístek, Skleněný havelok
Milenci z kiosku-veršovaná divadelní hra

Proletářská poezie 2

Těžká hodina- proletářská poezie, její obsah je podstatně závažnější a týká se sociálních a osobních problémů
a)sociální-některé psány formou balad, na rozdíl od Nerudy a Bezruče sociální problémy pouze neformuluje, ale přímo vyzívá dělníky k boji za lepší život
Balada o snu-příběh mladého dělníka, který v noci sní o spravedlivé společnosti a o dostatku pro všechny lidi, po probuzení však vidí jen bídu, jeho dívka mu vypráví, že ji také trápil sen o tom, že má svého milého a snu se zbavila teprve, když si chlapce opravdu našla, radí mu vlastně, že sen ho přestane trápit teprve tehdy, když ho uskuteční, je to vlastně přímá výzva dělníkům, aby bojovali za lepší svět
Balada o nenarozeném dítěti
Balada o očích topičových-příběh dělníka z elektrárny, který při práci s otevřeným ohněm ztratil zrak, ale on se nelituje a uvědomuje si, že díky své práci umožnil vidět dalším lidem
„Dělník je smrtelný, práce je živá.“
U rentgenu-báseň dokazuje ho obdiv k technice a projevuje se tam jeho vlastní zkušenost získaná jeho tuberkulózou, jde o prohlídku dělníka, v němž lékař pomocí rentgenu odhaluje spoustu nemocí a nejvážnější je objevení nenávisti ke společnosti, která jeho situaci zavinila
b)osobní
Umírající-reaguje na svou vlastní nemoc
Těžká hodina-zachycuje svoje dospívání, kdy končí bezstarostnost a začíná si uvědomovat problémy světa, přechod jeho chlapeckého srdce v mužské je bolestivý
Epitaf-nápis na hrob, který si sám napsal
Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív než moh srdce k boji vytasit, zemřel, mlád dvacet čtyři let.
2,drama- několik divadelních her, které se uměleckou hodnotou nevyrovnají poezii, vydávány dohromady pod názvem
Tři hry-
Nejvyšší oběť, Nemocnice, Hrob

Proletářská poezie 3

Tři hry-
Nejvyšší oběť, Nemocnice, Hrob
3,sociální pohádky pro dospělé
O milionáři, který ukradl slunce
O kominíkovi-příběh sirotka, který touží po splnění přání podle pověry o kominíkovi, ale nemá žádný knoflík, když ho konečně získá a potká kominíka, rozrušením si knoflík utrhne a z přání nic není
4,deník-byl vydán deník z autorova dětství, kde jsou jeho postřehy ze skautského tábora
Táborový deník Jiřího Wolkera
Jindřich Hořejší-hodně překládal, nejčastěji z francouzštiny (Prokletí básníci, Apollinaire, Cocteau)
Hudba na náměstí+Korálový náhrdelník-sbírky proletářské poezie
Josef Hora-první sbírky byly ovlivněny vitalismem, později převažuje proletářská poezie, vycházel z vlastní zkušenosti, protože byl z velmi chudé rodiny
Pracující den+Bouřlivé jaro+Srdce a vřava světa-všímá si práce a života dělníků, vyjadřuje soucit s ponižováním dělníků a s nezaměstnanými
Hladoví rok-román, proletářská tématika v próze
Máchovské variace-připomínka K.H.Máchy
Pracoval také jako novinář a přispíval do levicového dělnického listu, vrcholem tvorby jsou jeho práce z 30.let, kdy reagoval na nebezpečí fašismu a okupace a snažil se povzbudit český národ připomínám slavné historie anebo významných českých osobností
Domov-
Zpěv rodné zemi-snaží se povzbudit víru v lepší budoucnost, že hovoří o zemi, která v minulosti prošla mnoha útrapami, ale vždycky znovu získala svobodu
Zahrada Popelčina-vlastenecký charakter, básnická skladba
Jan Houslista-vyzdvihuje vnitřní sepětí umělce s vlastí, vlastenecký charakter, básnická skladba
Překládal z ruštiny-Pasternakovu Sestra má, život

Moderní básnické směry mezi dvěma válkami v české literatuře Proletářská poezie

Vznikla v 1.polovině 20.let, zabývala se sociálními problémy, hlavně prací a životem dělníků a jejich rodin, jejím cílem bylo upozornit na problémy a pokusit se o jejich nápravu, byla velmi jednoduchá, srozumitelná, aby ji pochopili i obyčejní lidé, básně byly často určeny pro kolektivní čtení (na schůzkách), řada básní měla přímo agitační charakter, program sestavil umělecký spolek Devětsil, který mě své vlastní časopisy (Proletkult,Kmen,Červen), redaktorem všech byl S.K.Neumann
Stanislav Kostka Neumann-
1,anarchistická-tvorba do 1. Světové války, Nový kult, hnutí omladina, sbírky byly ovlivněny symbolismem, názorně zde převládají anarchistické naděje
Satanova sláva mezi námi+Apostrofy hrdé a vášnivé+Jsem apoštol nového žití-ostrá společenská kritika
2,vitalistická
S městem za zády-soubor fejetonů, zachycoval příhody venkovanů a vlastní zážitky
Kniha lesů, vod a strání-sbírka přírodní lyriky, oslavuje život a moravskou přírodu, kde v té době žil
3,civilismus
Nové zpěvy-
Chvála rotačky, Zpěvy drátů
4,milostná lyrika
Láska
5,proletářská
Rudé zpěvy
Staří dělníci-vyzdvihuje jejich aktivitu, činorodost, oslavuje jejich práci
6,30.léta-ovlivněna hospodářskou krizí a nástupem fašismu, společensko-politická lyrika
Srdce a mračna, Sonáta horizontálního žití
7,poválečná-ovlivněn prožitím války, vlastenecké verše
Bezedný rok-1938, počátek okupace
Zamořená léta-doba okupace
Jiří Wolker-(1900-1924) pocházel z měšťanské rodiny z Prostějova, studoval práva, ale onemocněl tuberkulózou a předčasně umírá
1,poezie
Host do domu-projevil se vliv vitalismu, verše jsou většinou optimistické, nevnímal ještě problémy kolem sebe, psal o obyčejných předmětech, které obklopují člověka polidšťoval je, hovořil s nimi
Poštovní schránka, Věci, Pokora
Svatý kopeček-samostatná tématická skladba, poutní místo, byl inspirován vzpomínkami na své prázdniny, které trávili s rodiči na svatém kopečku v blízkosti Olomouce, v textu se poprvé objevují náznaky vážnějšího pohledu na život, když si díky kamarádům z dělnických rodin uvědomuje, že na světě existuje také bída, dílo tvoří přechod k proletářské poezii, psáno formou pásma

Německo , Amerika

Německo
Arnold Zweig-
Spor o seržanta Gríšu-protiválečný román z 1.světové války
Erich Maria Remarque-prožil 1. Světovou válku, které se aktivně účastnil, což velmi silně ovlivnilo takřka veškerou jeho tvorbu, téměř všechny romány jsou protiválečné, velmi často kritizuje fašismus, píše o první i o druhé světové válce, pro své hrdiny používá pojem „Ztracená Generace“ tím označuje osoby, které byly válkou poškozeny, nemyslí tím, padlé a zraněné, ale i ty, kteří válku sice přežili, ale jejími hrůzami jsou natolik psychicky poznamenáni, že už nikdy nebyli schopni normálního života, autor se k nim počítá, některé postavy mají autobiografické rysy, pro své protifašistické smýšlení byl autor pronásledován a musel odejít z Německa
Černý obelisk, Noc v Lisabonu, Tři kamarádi, Vítězný oblouk, Cesta zpátky, Čas žít - čas umírat, Jiskra života
Na západní frontě klid-příběh z 1. Světové války, vypráví o spolužácích, kteří podlehli fanatické agitaci svého tělocvikáře a dobrovolně se přihlásí do armády, prošli krátkým vojenským výcvikem a byli poslání na frontu, během této doby si uvědomili svou naivitu, na frontě prožívají všechny válečné hrůzy a jeden po druhém umírají, poslední z nich padl ve dni, kdy rozhlas oznamoval, že na západní frontě je klid, to byla pro vojáky smutná ironie, protože tam klid nikdy není, kniha byla zfilmována.

Amerika
Ernest Hemingway-nositel Nobelovy ceny, první knížky byly ovlivněny 1.světovou válkou, které se zúčastnil jako dobrovolník na italské frontě
Sbohem, armádo-čerpá z vlastních zážitků, líčí tam americkou jednotku v Itálii, soustřeďuje se na jednoho muže, který tam byl těžce raněn a po těch nepříjemných zážitcích se rozhodl z armády utéct
Fiesta-vypráví o mladých lidech, jejichž život byl poznamenán válkou, stejně jako Remarque je nazývá „Ztracená generace“ a sám se k nim počítá
Komu zvoní hrana-z doby občané války ve Španělsku, vypráví o skupině partyzánů, kteří bojovali proti fašistům, hlavní hrdina je Robert Jordan, skupina má za úkol zlikvidovat most, Jordan má pochybnost, že to pomůže, ale zúčastní, most zničí, ale při ústupu zpět je raněn koněm a zlomí si nohu, nemůže ustupovat s ostatními, rozhodně se alespoň zastavit nepřítele a když čeká na smrt, přemýšlí o životě a dochází k tomu, že jeho oběť nebude zbytečná

Čechy

Jaroslav Hašek-(1883-1923) jeden z našich nejpřekládanějších autorů, pocházel z Prahy, po maturitě na obchodní akademii střídal různá zaměstnání (úředník, prodavač v drogerii, redaktor, majitel psince, konferenciér v kabaretu), hlásil se k anarchistům, žil bohémským životem, dlouho nevydržel ani v manželství, toulal se po Čechách i po okolních zemích, holdoval alkoholu, přestože byl talentovaným autorem, jeho tvorba nebylo dlouho kvůli neuspořádanému životu uznávána, zúčastnil se 1. Světové války, bojoval na východní frontě proti Rusku a přeběhl na jejich stranu, stal se politickým správcem velkého území, prožil tam říjnovou revoluci a věřil v ní, po návratu do Čech se uchýlil do Lipnice nad Sázavou, kde strávil zbytek života a vzniklo tam jeho nejvýznamnější dílo, znovu se vrátil k neuspořádanému životu a předčasně umírá
a)povídky
humoristické, vysmíval se v nich rakouské vládě, úřadům, policii a lidským vlastnostem
Příhody pana Tenkráta, Můj obchod se psy, Črty povídky a humoresky z cest
Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona-kritizuje systém politických stran a volby v monarchii, sám tuto stranu založil
b)romány
Osudy dobrého vojáky Švejka za Světové války-humoristický protiválečný román, zcela neobvyklý pohled na válku, kritizuje ji tím, že ji zesměšňuje a ne tím, že líčí její hrůzy, román má 4 díly, poslední je nedokončený, existuje pokus o dokončení (Vaněk), ale není příliš úspěšný, celý román se skládá z jednotlivých epizod, začíná těsně po Sarajevském atentátu na následovníka trůnu, když se Švejk rozhodne přes své zdravotní problémy vstoupit do armády, je tam vylíčena jeho služba u polního kněze Katze, který je opilcem a Švejka nakonec prohraje v kartách, Švejk se tak ocitne u nadporučíka Lukáše a po několika průšvizích (krádež psa) je se svým nadřízeným poslán na frontu, tam se setkává s poručíkem Dubem (dříve gymnasiální profesor), kniha končí tím, že se Švejk dostává do zajetí, někdy je Švejk vykládán jako naprostý hlupák, jindy jako vychytralý člověk, který hloupost jenom předstírá, často bývá označován jako geniální idiot, všechny problémy řeší v klidu a s humorem, jeho chování údajně charakterizuje typicky českého člověka, Švejk takřka doslovně plní všechny příkazy a tím vychází najevo jejich nesmyslnost a smělost, Švejkova postava se objevila už v povídkách, román vycházel původně v sešitové podobě, všechna vydání jsou ilustrována Josefem Ladou, byl několikrát zfilmován (Saša Rašilov, Rudolf Hrušinský), existuje i loutkový animovaný film (Jiří Trnka), kreslený film (využíval Ladovy kresby), jazyk-běžně nespisovná čeština, výrazy z vojenského slangu, zkomolená němčina, vulgární slova, vše bylo záměrem, aby jazyk působil věrohodně
Jaromír John-
Večery na slamníku-povídky z 1. Světové války, často psané jako monology vojáků, vojenské zážitky, vzpomínky na domov, některé vyznívají smutně, jiné jsou humorné, psal hlavně psychologickou prózu
Jan Weiss-psal hlavně vědeckofantastické knížky
Barák smrti-z prostředí zajateckého vojenského tábora, kde řádí tyfus a vojáci tam často blouzní ve vysokých horečkách, střídání reálného popisu prostředí s fantastickými sny nemocných vojáků

Česká legionářská próza

Legionáři byli českoslovenští vojáci, kteří v 1. Světové válce odmítli bojovat v rakouské armádě, utíkali do zahraničí, tam tvořili samostatné vojenské legie a ty bojovaly proti Rakousku, nejvíce jich bylo v Rusku, tam se stavěly proti říjnové revoluci a proto knihy o nich byly až do roku 1989 u nás zakazovány, řada účastníků a legií později o svých zážitcích napsala
Václav Kaplický-historik
František Langr-psycholog
Jaroslav Kratochvíl-
Prameny+Cesta revoluce-obě popisují poměry v Rusku před říjnovou revolucí viděnou očima českých zajatců, kteří pracovali na statku ruského důstojníka, později se z nich stali legionáři
Rudolf Medek-
1,poezie-
Zborov-líčí hrdinství českých vojáků v bitvě u Zborova proti Rakušanům
2,drama-
Plukovník švec
3,román-
Anabáze-velmi rozsáhlý 5-ti dílný cyklus o českých legionářích v Rusku
Josef Kopta-
Třetí rota-trilogie, kronikářské vyprávění o našich legionářích v Rusku, o jejich vztahu k ruské revoluci, je tam popsán pokus o přesun legií přes Sibiř do Vladivostoku, odkud se měli plavit domů po moři
Hlídač číslo 47-příběh traťového hlídače, který přechodně ohluchl, ale po uzdravení dál předstírá hluchotu, aby neztratil možnost pracovat a žít s rodinou v hostinci, díky tomu se o sobě dozvídá spoustu nepříjemností včetně pomluvy, že ze žárlivosti zabil
Adolf čeká na smrt-příběh dělníka z cementárny, který se stále bojí tuberkulózy, pak odchází do 1. Světové války, na čistém vzduchu na frontě se jeho zdraví zpevňuje, mezitím zemřely na tuberkulózy jeho děti, on tak ztratil smysl života ze msty zavraždil ředitele cementárny, nakonec na tuberkulózu umírá sám

Odraz 1. Světové války v české a světové literatuře - Francie

Rozdílné zpracování válečné tématiky, např. v tvorbě J. Haška, v legionářské próze, ze světové literatury např. v díle Remarqua, Rollanda a dalších autorů

Rozsah prozaických děl se začal zmenšovat, ubývá románů a přibývá povídek a novel, v tématice zůstává historie, autoři už detailně nepopisují postavy a prostředí, ale zaměřují se na psychologii postav, často se objevuje téma sociální, většinou se týká života obyčejných lidí (velmi rozšířené v Americe, protože to souviselo s hospodářskou krizí), velmi výrazně se rozšířila vědecko-fantastická literatura (sci-fi), v počátcích vyznívala velmi optimisticky a jako obdiv nových vynálezů a techniky, později začal převažovat pesimismus a objevili se obavy z možného zneužití techniky a vynálezů, rozvíjí se literatura faktu (knihy, které používají reportážní potupy, psáno jako deníky nebo dopisy), na vyšší literární úroveň se dostali i dříve pokleslé žánry-detektivky

Francie
Romain Rolland-prozaik a dramatik, hudební a výtvarný kritik, napsal řadu životopisných románů, v beletrii se také často inspiroval životy umělců, jako hrdinové bývaly většinou geniální osobnosti, morálně velmi vyspělé, ale živelné a často společností nepochopené
Michelangelo, Beethoven, Tolstoj,Ghándí
Jan Kryštof-líčí příběh německého hudebníka, i tady byl inspirován Beethovenem, zaráží se nad vztahy mezi Němci a Francouzi
Dobrý člověk ještě žije-hrdinou je obyčejný francouzský venkovan, který v životě prožil velkou řadu problémů, ale pořád zůstává optimistou a dokáže se radovat z každodenních maličkostí
Petr a Lucie-protiválečná novela, její děj se odehrává v Paříží během 1.Světové války, vypráví příběh Petra a Lucie, kteří se do sebe v té době zamilovali a jejich citlivě vylíčený vztah je kontrastem k válečným hrůzám, celý příběh končí tragicky, když oba dva zahynou v katedrále při bombardování Paříže, autor byl inspirován skutečným bombardováním Paříže, při kterém zahynuli někteří jeho přátelé
Henry Baibusse-byl členem hnutí Clarté (jasnost), které sdružovalo francouzské intelektuály proti fašismu
Oheň-protiválečný román, autor čerpal z vlastní zkušenosti, když v 1. Světové válce byl dopisovatel, román psán formou deníku, kniha nemá ústředního hrdinu, ale týká se celého jednoho vojenského oddílu, autor líčí válku ve vší její hrůze, hlavně strádání samotných vojáků na frontě, nejčastější motivy:zranění,smrt, nemoc, zima, hlad, špína

Petr Bezruč (Vladimír Vašek)

Byl zcela osobitým básníkem a není zařazován do žádné skupiny, pocházel ze Severní Moravy z Opavy, studoval v Praze na Karlově universitě latinu a řečtinu, ale studium nedokončil, protože důvodem byla kritika jeho otce – politika, který napadal pravost „rukopisů“, díky tomu se vrátil na Moravu a začal pracovat jako úředník na železniční poště ve městě Místek (Frýdek-Místek), z této oblasti čerpal náměty ke své tvorbě, nejčastěji to byl život horníků na Ostravsku nebo tamních lidí
Slezské písně-jednotlivé básně psal nejdřív do časopisu, později bylo vydáno zvláštní číslo časopisu, kde byly básně otisknuty pohromadě, vzbudilo velkou pozornost a literární kritici začali pátrat, kdo je skutečným autorem, volil jméno Bezruč proto, že chtěl vzbudit dojem, že autorem básní je nějaký horník a toto jméno bylo ve Slezsku rozšířené, domníval se, že jedině tak splní básně svůj účel, současně se jako státní zaměstnanec obával o svoje místo, protože básník ostře kritizoval sociální poměry v zemi, pravého autora odhalil Norbert Mrštík (bratr A. a V. Mrštíků), Bezruč po tom na čas zakázal své básně publikovat, sbírku tvoří z velké části sociální balady, na rozdíl od Nerudy Bezruč nejenom zformuje problém, ale hledá i řešení, v baladách zvažuje možnost vzpoury, text básní působí jednoduše a autor někdy používá v textu nářečí (žena-roba)
a)básně se sociálními problémy-jeden z hlavních námětů básní, kterým byl dvojí útlak slezského lidu
Maryčka Magdónova-balada, příběh dívky, která se sama starala o své mladší sourozence po tragické smrti rodičů, žijí v nesmírné bídě a dívka je nakonec přistižena v panském lese při krádeži dřeva, má být odvedena na strážnici a odsouzena, ale neunese takovou ostudu a utopí se raději v řece Ostravice
Ostrava+Horník+Kovkop-autor píše o těžké práci horníků a o bídě celých jejich rodin, v závěru naznačuje řešení této situace možnou vzpourou proti pánům
b)básně o národnostním útlaku-druhý z dvojího útlaku lidí
Kantor Halfan-příběh českého učitele, který odmítá učit české děti německy, nemůže získat stálé místo, nemá stálý plat, nemůže se ani oženit, nakonec se oběsí, balada končí smutnou ironií, místo získal v hrobě

Petr Bezruč (Vladimír Vašek) 2

Bernard Žár-majitel dolu, který touží přiblížit se vyšší společnosti, mluví proto pouze německy a stydí se za svou starou matku, která mluví pouze česky, ukrývá ji před každou návštěvou
Markýz Gero-byl inspirován postavou, která proslula v dávných dobách nenávistí vůči Slovanům
70.000-konkrétně autor vypočítává, že ve Slezsku bylo 100.000 lidí poněmčeno, dalších 100.000 popolštěno a že zbývá už jen 70.000 česky mluvících obyvatel
c)další básně
Leonidas-v některých názvech se projevilo studium latiny a řečtiny
Den Palackého+Praga caput regni (Praha hlava království)-v nich kritizuje pražské měšťáky, kteří jsou sami dobře zajištěni a vůbec si nepřipouštějí starost o lidi ve Slezsku
Červený květ+Slezské lesy-alegorické básně, kácené a ničené Slezské lesy mu připomínají osud Slezského lidu
Škaredý zjev+Já-autor v nich vystupuje jako skutečný mluvčí Slezského lidu
Labutinka+Jen jedenkrát-vyjímky ve sbírce, jedná se o intimní lyriku, autorova vzpomínka na krásnou dívku, kterou mohl milovat, ale on ji odmítl a ona se už nikdy nevrátila
Stužkonoska modrá-tuto sbírku vytvořil až ke konci svého života, hodnotí tam jeho průběh a nepovažuje ho za příliš šťastný, vzpomíná na jeden z mála šťastných okamžiků, kdy se splnil jeho sen a on zahlédl vzácného motýla

Anarchističtí buřiči 3

Modrý a rudý (Verše o vojáčcích)-vojáci a anarchismus, nesmírně oblíbená, některé texty zlidověly a zpívaly se na nápěvy lidových písní, oblíbeny protiválečným obsahem, velmi jednoduché a srozumitelné texty
Píšou mi psaní-povolávací rozkaz
Raport-hlášení vojáka na frontě, který viděl umírat zastřeleného koně, smrt zvířete se mu zdá horší, protože na mrtvé vojáky si už zvykl
b)próza
Stříbrný vítr-symbolický název, označuje mládí plné ideálů, snů, mládí zaměřené na krásu, lásku, impresionistický román, nemá pevnou kompozici, skládá se z jednotlivých epizod, vyjadřuje hlavně pocity hlavního hrdiny, což je student gymnázia Jan Ratkin, zachycena doba jeho dospívání, prochází jí velmi těžce, protože postupně proniká do světa dospělých a zjišťuje, že jeho idealistické představy o světě byly velmi naivní, že svět je ve skutečnosti plný zla, přetvářky, lží, nenávisti a je z toho velmi zklamaný
c)drama
Tělo, Plačící satyr
Hagenberk-protiválečné
Léto-podobné téma jako u Stříbrného větru
Měsíc nad řekou-vypráví o srazu bývalých spolužáků, kteří už ve vyšším věku vzpomínají na svoje mladické sny, ze kterých se jim téměř nic nepovedlo realizovat, ale většinou toho už nelitují, protože zmoudřeli a přijímají život takový, jaký je
Jaroslav Hašek-(1883-1923) jeden z našich nejpřekládanějších autorů, pocházel z Prahy, po maturitě na obchodní akademii střídal různá zaměstnání (úředník, prodavač v drogerii, redaktor, majitel psince, konferenciér v kabaretu), hlásil se k anarchistům, žil bohémským životem, dlouho nevydržel ani v manželství, toulal se po Čechách i po okolních zemích, holdoval alkoholu, přestože byl talentovaným autorem, jeho tvorba nebylo dlouho kvůli neuspořádanému životu uznávána, zúčastnil se 1. Světové války, bojoval na východní frontě proti Rusku a přeběhl na jejich stranu, stal se politickým správcem velkého území, prožil tam říjnovou revoluci a věřil v ní, po návratu do Čech se uchýlil do Lipnice nad Sázavou, kde strávil zbytek života a vzniklo tam jeho nejvýznamnější dílo, znovu se vrátil k neuspořádanému životu a předčasně umírá
a)povídky-humoristické, vysmíval se v nich rakouské vládě, úřadům, policii a lidským vlastnostem
Příhody pana Tenkráta, Můj obchod se psy, Črty povídky a humoresky z cest

Anarchističtí buřiči 4

Příhody pana Tenkráta, Můj obchod se psy, Črty povídky a humoresky z cest
Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona-kritizuje systém politických stran a volby v monarchii, sám tuto stranu založil
b)romány
Osudy dobrého vojáky Švejka za Světové války-humoristický protiválečný román, zcela neobvyklý pohled na válku, kritizuje ji tím, že ji zesměšňuje a ne tím, že líčí její hrůzy, román má 4 díly, poslední je nedokončený, existuje pokus o dokončení (Vaněk), ale není příliš úspěšný, celý román se skládá z jednotlivých epizod, začíná těsně po Sarajevském atentátu na následovníka trůnu, když se Švejk rozhodne přes své zdravotní problémy vstoupit do armády, je tam vylíčena jeho služba u polního kněze Katze, který je opilcem a Švejka nakonec prohraje v kartách, Švejk se tak ocitne u nadporučíka Lukáše a po několika průšvizích (krádež psa) je se svým nadřízeným poslán na frontu, tam se setkává s poručíkem Dubem (dříve gymnasiální profesor), kniha končí tím, že se Švejk dostává do zajetí, někdy je Švejk vykládán jako naprostý hlupák, jindy jako vychytralý člověk, který hloupost jenom předstírá, často bývá označován jako geniální idiot, všechny problémy řeší v klidu a s humorem, jeho chování údajně charakterizuje typicky českého člověka, Švejk takřka doslovně plní všechny příkazy a tím vychází najevo jejich nesmyslnost a smělost, Švejkova postava se objevila už v povídkách, román vycházel původně v sešitové podobě, všechna vydání jsou ilustrována Josefem Ladou, byl několikrát zfilmován (Saša Rašilov, Rudolf Hrušinský), existuje i loutkový animovaný film (Jiří Trnka), kreslený film (využíval Ladovy kresby), jazyk-běžně nespisovná čeština, výrazy z vojenského slangu, zkomolená němčina, vulgární slova, vše bylo záměrem, aby jazyk působil věrohodně

Anarchističtí buřiči

Stanislav Kostka Neumann, František Gellner, Karel Toman///Viktor Dyk, Fráňa Šrámek///Jaroslav Hašek
Autoři z přelomu 19./20.století, odsuzovali měšťáckou společnost, řada z nich hlásala násilí, někteří se hlásili dokonce k satanismu, bohémové, vyznávali anarchismus (idealistické ideologie, které popírá nutnost států, zákonů, jakéhokoliv řádu), časopis „Nový kult“ (S.K.Neumann), někteří se zúčastnili „Hnutí omladiny“ a za to byla část z nich vězněna (S.K.Neumann), později většina autorů pochopila, že anarchismus není řešením a hledali jiné životní cíle (S.K.Neumann věřil v komunismus, F.Šrámek psal vitalismus, K.Toman psal vlastenecké verše)
Stanislav Kostka Neumann-pouze tvorba do 1. Světové války, „Nový kult“, „Hnutí omladina“, sbírky byly ovlivněny symbolismem, názorové zde převládají anarchistické naděje, velmi ostrá společenská kritika
Satanova sláva mezi námi, Apostrofy hrdé a vášnivé, Jsem apoštol nového žití
František Gellner-představitel anarchismu, maloval karikatury politiků, umělců, pravděpodobně zahynul na počátku 1.světové války, pracoval jako redaktor, věnoval se taky kreslení, tvorba označována jako antiliterární, básněmi provokoval měšťáky, současný svět naprosto odsoudil a jedinou radost nachází v alkoholu a ženách
Radosti života
Po nás ať přijde potopa- využíval jazyk (nespisovná čeština, slang), formu (kuplety=šansony) i obsah (život ve velkoměstě, ironicky, často vycházel z vlastních prožitků)
Píseň zhýralého jinocha
Karel Toman-pracoval jako úředník, redaktor, dost cestoval po Evropě, byl velmi sebekritický k vlastní tvorbě a pro veřejnost vydal jen malou část
Měsíce-obsahuje pouze 12 krátkých básniček pojmenovaných podle měsíců, autor tam zachycuje přeměny přírody a typickou lidskou práci v jednotlivých měsících
Stoletý kalendář, Sluneční hodiny, Pohádky Krve, Torzo života, Melancholická pouť, Hlas ticha, Verše rodinné a jiné
Viktor Dyk-
a)poezie-tvorba byla zpočátku ovlivněna symbolismem, psal společenskou lyriku s kritickým obsahem
Marnosti, A porta inferni (U bran pekelných)
Později si vytvořil osobitý styl psaní a jeho kritika společnosti byla stále ironičtější

Anarchističtí buřiči 2

Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice
Během 1. Světové války psal vlasteneckou protiválečnou poezii
Lehké a těžké kroky+Okno+Anebo+Poslední rok-válečná tetralogie
Země mluví-nejznámější báseň, často recitována i za druhé světové války, aby povzbudila národ, obsahem je výzva matky synovi, aby ji bránil, matka je symbolem země, báseň končí verši:
Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš!
Milá sedmi loupežníků-rozsáhlá básnická skladba, balada, příběh dívky, která utíká mezi loupežníky, protože je chápe jako symbol odporu proti společnosti, ve které se sama necítí dobře, po čase ale všechny loupežníky zradí a tím se jim mstí za smrt svého přítele
Devátá vlna-lyrická sbírka, vznikla na konci jeho života (v předtuše vlastní smrti), píše o vlnách, které postupně přicházejí z moře, přinášejí různé osudy a devátá přináší smrt, báseň končí verši:
Devátá vlna smete, s čím osm hrálo si. Devátá nese, však živé nenosí.
b)próza
Krysař-novela vznikla podle starší předlohy podle německé pověsti ze 13.století, travestie, novela vypravuje o krysaři, který v jednom městečku nedostal za svou práci zaplaceno, naopak všichni lidé jím pohrdali, krysaři se zdáli být zcela bez citu a připadali mu proto jako krysy, aby se pomstil, odvádí zvukem své píšťalky všechny špatné lidi do propasti, zachránil se jen Sep Jorgen (zaostalý), který uslyšel pláč nemluvněte, a proto se vrátil, aby mu pomohl, tím jako jediný projevil svůj lidský cit
c)drama
Zmoudření Dona Quiota-travestie, podle díla španělského renesančního autora Miquela Cervantese, tohle je pokračování, přátelé dona Quiota se snaží ho zapojit do skutečného života, chtějí, aby to už nebyl takový snílek, který si hraje na rytíře, připravili proto slavnost se soubojem, v němž byl don Quiote poražen, on pak skutečně prohlédl, jak se věci mají, ale nebyl schopen v reálném světě žít a nakonec umírá, zmoudření=smrt
Fráňa Šrámek-pocházel ze Sobotky, byl to antimilitarista, kvůli protiválečným projevům byl asi rok vězněn, ze stejného důvodu mu prodloužili o rok vojenskou službu, pak se účastnil 1. Světové války, velká část jeho díla je silně protiválečná, řada jeho děl byla zfilmována (Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr)
a)poezie
Splav-vitalistická sbírka, oslavuje život, obsahuje milostnou a přírodní lyriku, témata jako, láska, v 1. Světové válce byl kontrolorem k válečným hrůzám
Života bído přec tě mám rád

Česká moderna 3

Magdalena-básnická skladba, jejíž hrdinkou je prostitutka, kterou všichni pohrdají, autor na příkladech dokazuje, že tato dívka má lepší vychování a morálku, než většina měšťáků
3,historická tématika-o ní psal hlavně proto, že byl nespokojen se současností
Svědomím věků-básnický cyklus, byl inspirován Legendou věků od Huga a sbírkou Zlomky epopeje od Vrchlického, toto dílo je více pesimistické
V záři helénského slunce-sbírka o antice, tuto dobu obdivoval nejvíc, hlavně tehdejší silné osobnosti
Jed z Judey-kritizuje náboženství, které je často zneužíváno, jedem označuje židovské křesťanství
Barbaři-týká se středověků
Pohanský plameny-období renesance
Apoštolové-doba reformace církve
Roky za staletí-francouzská buržoazní revoluce
František Xaver Šalda-pocházel z Liberce (Divadlo F.X.Šaldy), studoval na Karlově univerzitě, stal se profesorem literatury, věnoval se spisovatelství, ale hlavně literární kritice, hodnocením literárních děl chtěl zvýšit jejich kvalitu, citlivě dokázal rozpoznat, který autor bude pro literaturu přínosem
1,literární kritika-postavil ji na vědecký základ, zároveň zrovnoprávnil úroveň kritiky se samotnou literaturou, kriticky psal formou esejů, subjektivní i objektivní, od roku 1928 do své smrti (1937) vydával kritický časopis „Šaldův zápisník“, který vyplňoval pouze svými vlastními pracemi
O nejmladší poezii české, Boje o zítřek, Syntetisn v novém umění
Duše a dílo-kritické články věnované cizím a našim autorům (Mácha, Němcová, Vrchlický, Ibsen, Flaubert)
2,vlastní tvorba- Poezie-pouze v časopisech
Loutky a dělníci boží-román, vyzdvihuje lidi, kteří dokážou přinést ostatním něco nového
Dítě-drama, komedie
Zástupové-drama, tragédie, kritizuje lidskou pasivitu

Česká moderna

Na konci 19.století převládalo zklamání ze společenského vývoje a většina autorů dávala najevo odpor nechutí psát postaru, vzhledem k tomu, že autory spojoval pouze odpor k dosavadní literatuře, ale nedokázali se domluvit, jak psát nově, všechny spolky, které založili, se zase rychle rozpadli, jedinou pevnější skupinou byla Česká moderna, která existovala jeden rok, byla založena roku 1895 (vydali Manifest České moderny), požadovali úplnou volnost při tvorbě
Otokar Březina-symbolismus, tvorba silně ovlivněna smrtí rodiče, jeho nešťastnou lásku a studiem různých filozofických směrů (antický, orientální, středověký), na základě toho dával před hmotných reálným světem přednost duchovnímu světu, věřil ve vesmírné vědění, chtěl proniknout do jeho tajemství, do tajemství lidské existence a domníval se, že toho dosáhne jedině, když se vzdá všech pozemských radostí, téměř celý život proto prožil v samotě a odříkání, první sbírky byly laděny filozoficky a pesimisticky, Smrt pro něj byla vysvobozením z pozemských problémy a je tedy pro něj začátek
Tajemné dálky, Svítání na západě
v další části tvorby začal věřit v lidské schopnosti a možnost změnit i hmotný svět k lepšímu
Větry od pólů, Stavitelé chrámů, Ruce
Karel Hlaváček-symbolismus+dekadence, věnoval se i výtvarnému umění
Mrtvá kantiléna-obsahuje 12 lyrických balad, používá symbol Gézů (představitelé nizozemské šlechty, bojovali proti španělské nadvládě) = odpor, vzdor, vzpoura
Hrál kdosi na hoboj+Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji-jednotlivé básně, nešlo o logický smysl textu, ale nebylo to na závadu umělecké hodnoty, protože čtenáře zaujala hudebnost textů
Pozdě k ránu-poezie psaná prózou, zachycuje krajinu na počátku svítání, všechno je pouze naznačeno, opakují se slova i motivy, monotónnost, navodil smutnou atmosféru