Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jaroslav Vrchlický

Jaroslav Vrchlický
Drama:
Je autorem veselohry Noc na Karlštejně. Zápletky vyplývají ze zákazu Karla IV. přístupu žen na hrad. Karel IV. je zde líčen netradičně jako manžel, člověk ne jako státník. Vrchlický klade důraz na soukromý život, na který Karlu IV. nezbývá čas.

Z antických dějin uplatnil ve scénickém melodramatu Hippodamie - jméno ženy, drama končí tragicky smrtí. Melodram je básnické slovo doprovázeno
hudbou, v tomto případě hudbou Zdeňka Fibicha.
• Alkoholy - básnická sbírka. Úvodní báseň - Pásmo - zachycuje moderní velkoměsto. Vytvořil zde zvláštní typ polytématické básně - pásmo. Báseň se skládá z mnoha témat, tvořených z různých básnických obrazů. Témata jsou podřízena ústřednímu tématu. Při své tvorbě využívá tzv. asociace - sdružování představ - volné řazení básnických představ bez logické návaznosti.
• Kaligramy - ideogramy, obrazové básně, text je spojen s grafickým uspořádáním v optický celek např. Eifelovka, Stromeček

Žádné komentáře:

Okomentovat