Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7.4.2.2 Mechanoreceptory

Proprioreceptory
• hloubkové smysly, které informují o činnosti pohybové soustavy
• obratlovci – svalová vřeténka, která zaznamenávají změnu natažení svalu a šlachová tělíska, která se nacházejí v místě napojení svalu
Proudové orgány
• postranní čára – vnímání proudění a tlaku vody, skupina sekundárních smyslových buněk (slouží organismu k orientaci v prostoru)
Georeceptory
• bezobratlí – jako georeceptory polohové orgány – statocysty, dutiny se zrnky písku nebo krystaly CaCO3 (mohou být otevřené nebo uzavřené, u medúz jsou koncentrovány v rhopáliích)
• hlavonožci – statické ústrojí podobné obratlovcům, první skupina se sluchovým ústrojím
• obratlovci – georeceptory vyvinuty jako blanitý labyrint, který je uložen ve sluchovém pouzdru lebky (součást vnitřního ucha), složitá soustava chodeb vyplněných endolymfou
Sluchové ústrojí
• slouží k orientaci, ochraně před predátory a nepříznivými vlivy, či k akustické komunikaci
• má obvykle charakter speciálního smyslu
• bezobratlí – tympanální orgány hmyzu na různých částech těla (kobylky – v holeních 1. páru končetin, cikády – na hrudi, sarančata a motýli – po stranách zadečku), jsou složeny z:
o bubínek – uložený na dně chodby vedoucí na povrch těla
o rozšířená vzdušnice – slouží jako rezonátor
o sluchové buňky – napojeny na bubínek

Žádné komentáře:

Okomentovat