Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6. HISTOLOGIE

Tkáň = soubor buněk stejného původu a tvaru s jedinou hlavní funkcí, rozlišujeme tkáň epitelovou, pojivovou, svalovou a nervovou

Tkáně jsou tvořeny: 1.) buňkami stejného typu nebo buňkami různých typů
2.) tkáňovým mokem vyskytujícím se v prostorách mezi buňkami tkáně, zajišťuje látkovou výměnu mezi tělními tekutinami a tkáněmi
3.) mezibuněčnou hmotou, která vzniká činností buněk, může být:
a)fibrilární – pevná, s vláknitou strukturou, tvořena především kolagenními (tvoří bílkovina kolagen, jsou ohebná a pevná na tah, nejhojnější živočišná bílkovina) a elastickými vlákny (tvoří bílkovina elastin, po protažení do délky se opět smrští)
b)amorfní – tekutá až pevná, tvořena převážně glukózaminoglykany

6.1 EPITELOVÁ TKÁŇ
- epitely kryjí povrch těl organismů a vystýlají dutiny, tvoří je jedna nebo několik vrstev buněk většinou stejného tvaru, seřazených plošně těsně vedle sebe, mezibuněčné hmoty je velmi malé množství

Žádné komentáře:

Okomentovat