Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Česká meziválečná próza 1/4

Česká meziválečná próza

Reakce literatury na 1.SVV byly dvě – první reakcí bylo pojímání války jako nesmyslného vraždění a odlidštění. Jiným názor tvořila legionářská próza. Ta viděla smysl války v cestě za národním obrozením. Byla k tomu podnícena i oficiálním pojetím národního odboje jako akce především zahraniční emigrace (T. G. Masaryk) a účastí legií na válečné frontě.

Karel Čapek
* Malé Svatoňovice => Úpice, G v HK, odkud musel po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku přestoupit do Brna. Vystudoval filozofii v A. Pro svou nemoc se nemusel účastnit bojů v 1.SVV, přesto byl válkou ovlivněn. Působil mj. jako novinář (přispěl k rozvoji fejetonu a sloupku). Ke konci života se oženil s přítelkyní Olgou, ale manželství nebylo šťastné. Byl mimořádně dobrým amatérským fotografem.
- R.U.R
Poprvé zaznělo slovo robot (by Josef Č.), varuje před zneužitím techniky. Továrník Rossum vyrábí dokonalé roboty, kteří jsou k nerozeznání od lidí. Ti postupně vykonávají stále více práce. Roboti se vzbouří a začnou vyvražďovat lidi až na starého Alquista. Hrozí jim zánik, protože neumí vyrábět sami sebe a po Alquistovi chtějí, aby objevil tajemství jejich výroby. Mezitím mezi roboty z poslední série – Primus a Helena – dojde k lásce. Alquist jim požehná jako zakladatelům nového rodu.
- Továrna na absolutno
Ing. Marek vynalezl motor, který spaluje jakoukoli látku beze zbytku, ale uvolňuje absolutno. To způsobuje náboženskou fanatiku u lidí a nakonec vypuká válka. Až po ní si lidé uvědomí viníka a všechny motory zničí.
- Věc Makropulos
Žena se prozradí, že jí je 300 let, je dcerou alchymisty, kterému císař nařídil svůj elixír mládí zkusit na ní. Mnoho lidí jí závidí, ale ona touží zemřít.
- Krakatit
Ing. Prokop objevuje novou trhavinu a dělá vše pro to, aby nedošlo k jejímu zneužití.
- Válka s mloky
Protifašistický román, lidé objevují mloky a začnou je cvičit jako levnou pracovní sílu. Ti se však vzbouří, zorganizují stát, zvolí si vůdce a žádají prostor. Vše spěje k válce.
- Povídky z jedné kapsy
- Bílá nemoc
Hlavním hrdinou diktátor, který chce válku. Zároveň s ním se objevuje nemoc, která zabíjí lidi a kterou onemocní i on sám. Lékař Galén nachází lék, ale diktátora vyléčí jen výměnou za mír. Ten nakonec tuto podmínku přijímá, ale lékař je ušlapán zfanatizovaným davem.
- Matka

Česká meziválečná próza 2/4

Otevřeně prohlašuje nutnost boje proti fašismu. Hlavní hrdinkou je matka, která se snaží zabránit svému dítěti – Tonimu (její starší synové i manžel již padli), aby šel bojovat. Teprve poté, co zjistí, že nepřítel zabíjí i malé děti ji donutí dát Tonimu pušku a pustit ho.
- Dášeňka
Napsané a fotografované spolu s Josefem, vyprávění o narození a růstu štěněte foxteriéra Dášeňky. Autor jí vypráví psí pohádky.

Karel Poláček
* Rychnov nad Kněžnou, A – G, studoval práva. Psal z existenčních důvodů, pro svůj židovský původ propuštěn z Lidových novin.
- Muži v ofsajdu
O osudech otce a syna – fanoušků žižkovské Viktory a majitele obchodu – přívržence Slávie. Při zápase mezi nimi dojde ke konfliktu (syn) a vše se řeší až na policejní stanici, kde se zjistí, že syn je nezaměstnán. Dojde ke smíření a majitel obchodu ho zaměstná.
- Hostinec u kamenného stolu
- Dům na předměstí
Hrdina si ve městě koupí dům a tam terorizuje své nájemníky.
- Podzemní město
- Bylo nás pět
O pětičlenné partě rychnovských kluků. Vzpomíná na dětství.

Eduard Bass
Přední humoristický spisovatel, autor tzv. rozhlásků. Též šéfredaktorem LN.
- Cirkus Humberto
Román byl zamýšlen jako povzbuzení českého národa. Jsou zde sledovány tři generace cirkusáků. Hlavní postavou je Vašek, který odejde k cirkusu a střídá mnoho činností. Nakonec se ožení s dcerou ředitele a přebírá tedy i cirkus.
- Lidé z maringotek
Povídky z cirkusového prostředí.
- Klapzubova jedenáctka
O fotbalovém mužstvu synů českého chalupníka, které se proslavilo ve světě poctivostí, soudržností a chytrostí.

Vladislav Vančura
Původně lékař, popraven za heydrichiády. Byl ovlivněn 1.SVV, expresionismem, hledal nové způsoby vyjádření. Bohatý jazyk.
- Pekař Jan Marhoul
Hlavní postavou pekař, který dává lidem na dluh. Ti mu ale nevrací a on tak kvůli tomu přijde na mizinu a jemu nikdo nepomůže. Román o tom, že takový člověk se do dnešního světa prostě nehodí.
- Markéta Lazarová
Děj umístěn do mladoboleslavského kraje (Škoda Auto :D), do loupežnického středověku. Vypráví o nenávisti dvou rodin loupeživých

Česká meziválečná próza 3/4

rytířů (Lazarovi z Obořiště a Kozlíci z Roháčku). Mikuláš unese Markétu Lazarovou – dceru Lazara, zaslíbenou Bohu (žádnej sex ;)), která se do Mikuláše zamilovala (co jí zbejvalo, když ju vojel…). Paralelně se vyvíjí u druhý vztah – Alexandry Kozlíkové a Kristiána (syn hraběte). Alexandra ho ale zabíjí v domnění, že ji nemiluje. Nakonec vše srovnají vojska a loupežníky zajmou. Alexandra po čase porodí, ale zabije se, takže děcko připadlo Markétě, která už měla jedno svoje. Končí popravením zajatých loupežníků. Přesto je příběh zobrazen jako překrásný – láska silnější než smrt a nenávist. Použity i vulgarismy…

Jaroslav Durych
- Sedmikráska
- Bloudění
Trilogie z období 30ti-leté války

Jakub Deml
MMS14

Ivan Olbracht (Kamil Zeman)
- Anna proletářka
Anna přichází z venkova do Prahy, kde pracuje jako služka u Rubešů. Později se seznámila s Toníkem, do kterého se zamilovala. Čekala s ním dítě, ale neměli kam jít. Dostali byt a Anna se přestěhovala. Při útoku na Lidový dům (teď ho musí komouši prodat, lol :D) byl Toník zraněn. Přesto chce druhý den jít zpět. Anna nechce nečinně přihlížet a přestože by se měla věnovat synovi, jde za Toníkem. Cestou potkává pyšnou Dadlu Rubešovou a mluví o dělnickém hnutí. Dadla Annu o5 uráží a ponižuje, Anna se ale tentokrát postaví na odpor a je připravena bojovat za práva dělníků.
- O zlých samotářích
Osamělí jedinci, kteří se živé společensky neuznávaným způsobem.
- Žalář nejtemnější
Vypráví o bývalém komisaři, který oslepne. Je až paranoidně žárlivý a je na svou ženu hrubý. Svou slepotu velmi těžce nese. Nakonec ho opouští i jeho žena.
- Podivné přátelství herce Jesenia
Román s divadelní tématikou. Jiří Jesenius poznává na dovolené Kláru, která velmi touží po pěvecké kariéře. On se do ní zamiloval a snaží se jí tuto cestu rozmluvit. Ona ale odmítá, chce s ním žít až poté, co se mu umělecky vyrovná. V Praze mezitím Jesenius pomohl Janu Veselému k místu – stává se miláčkem obecenstva a brzy se dostává do Národního divadla. S Jeseniem kamarádí, ale ne důvěrně. Jejich cesty se rozchází poté, co se Jesenius dozvěděl o lásky Kláry k Veselému a poté, co se Veselý svěřil s těžkým zločinem. Jesenius obdrží od Kláry dopis, ve kterém se přiznává, že s Veselým má dítě. Jiří je v hluboké depresi, ztrácí smysl života. Nastane ale zvrat v okamžiku, kdy ze

Česká meziválečná próza 4/4

stěny spadnou hodiny (okamžik Janovy popravy za velezradu na ruské frontě). Jesenius se vzpamatuje, znovu hraje a slaví úspěchy. Kláru si vezme za ženu a společně vychovávají Janova syna (to bych nedal ;)).
- Zamřížované zrcadlo
- Nikola Šuhaj loupežník
Příběh o loupežníkovi – válečném zběhovi – který chudým dává to, co ukradne bohatým (lol, další Jánošík?). Za to je pronásledován četníky a je na něj vypsána velká odměna. Nikola se skrývá u své přítelkyně Eržiky. Nakonec ho zradí jeho kamarádi a je zabit.
- Golet v údolí
Židovská tématika.
o O smutných očích Hany Karadžičové
Mladá dívka poruší pravidla, čímž přestala pro rodinu existovat. Chce věci vrátit zpět, ale nejde to. Typické Olbrachtovo jedno špatné rozhodnutí a nezvratný vliv na celý zbytek života.
- Biblické příběhy
Převyprávění příběhů Starého zákona.

Marie Majerová
- Siréna
Pravděpodobně nejvýznamnější dílo. Zobrazuje sociální a názorový vývoj dělnické rodiny (zachycuje stávky atd.).
- Havířská balada

Marie Pujmanová
Několikrát navštívila sovětský svaz a tyto cesty velmi ovlivnily její myšlení.
- Pacientka doktora Hegla
V tomto románu vylíčila příběh svobodného mateřství (neobvyklé)
- Lidé na křižovatce
Román z prostředí velkého závodu (továrník Kazmar – Tomáš Baťa).
- Hra s ohněm
- Život proti smrti
- Předtucha
Příběh patnáctileté Jarmily (wow :)), která prožívá lásku k Toufarovi. Její rodiče jsou ale dost přísní. Jednou však odjíždí na kongres a doma zůstává Jarmila se svými bratry a starou služkou. Ona toho využije a jde se sousedkou do tanečních, aby se tam setkala s Toufarem. Je zklamaná, protože tam není, ale cestou domů ho potkává. Domluví si schůzku, ale nesejdou se, protože po cestě Jarmila z rozhlasu slyší zprávu o vlakovém neštěstí a probdí noc doma s ostatními. Ráno se jejich obavy rozplynou, přichází telegram od rodičů, že jsou OK.