Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.2 struktura buňky

- povrchové struktury (cytoplasmatická membrána, buněčná stěna)
- cytoskelet, cytoplazma, organely a jádro

prokaryotická buňka (bakterie, sinice,prochlorofyl) – buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, jaderná hmota, ribozomy, plazmidy
eukaryotická buňka (rostliny, houby a živočichové) – cytoplazmatická membrána, cytoplazma, jádro, ER, ribozomy, GA, mitochondrie, cytoskeletární systém, lysozomy

rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou
- živočišná nemá buněčnou stěnu (má jen plazmalemu)
- rostlinná má plastidy
- živočišná nemá vakuolu
- rostlinná má plazmodesmu (otvor ve stěně)
- živočišná desmozom
- živočišná má lysozomy

5.3 Buněčné organely
5.3.1Buněčná membrána
- tuhý obal udělující buňce tvar, mechanicky ji ovlivňuje před vlivy vnějšího prostředí, u bakterií je tvořena především vrstvou peptidoglykagenů, její hlavní chemická složka je celulóza
- je výsledkem metabolické aktivity buňky, zvláště GA, na rozdíl od cytoplasmatické membrány je propustná neboli permeabilní
- v buněčné stěně jsou otvory, kterými prochází z jedné buňky do druhé tenká vlákna protoplazmy, tzv. plazmodermy, která umožňují vzájemnou komunikaci buněk
- buněčnou membránu najdeme u prokaryotických buněk, hub, rostlin

Žádné komentáře:

Okomentovat