Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7.4 Soustava nervová a smyslové orgány

 NS – vyvinuta k přijímání podnětů z vnějšího prostředí, přenosu signálu k různým částem těla a k provedení odpovědi na tento podnět
 NS spolu se systémem žláz s vnitřní sekrecí koordinuje a integruje činnost orgánů a orgánových soustav tak, aby fungovaly jako jeden celek
7.4.1 Soustava nervová
 reflexní oblouk – základní jednotka NS, je složen z receptorů (exteroreceptory a interoreceptory), dostředivých drah nervových vláken, nervového ústředí (mozek, mícha), a odstředivých drah nervových vláken, které vedou k efektorům
 nervový vzruch - signál vedený nervovými drahami

Nervová soustava má dvě složky:
1. centrální somatické a vegetativní nervstvo (centrální nervová soustava - CNS)
2. periferní obvodové nervstvo (somatické a vegetativní)
 složena z nervových buněk – neuronů s výběžky, které označujeme jako dendrity a axony
 nervové impulsy se šíří nervovými vlákny a mají charakter elektrických a chemických vzruchů
 senzorické neurony přenášejí vzruch od receptorů k CNS
 motorické či eferentní neurony vedou signál z CNS k efektorům
 nervová uzlina (ganglium) obsahuje těla několika nebo mnoha neuronů

Žádné komentáře:

Okomentovat