Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.3.8 Golgiho aparát

- EUKARYOTA:
- soustava měchýřků propojených kanálky, ve kterých probíhají biochemické reakce upravující látky vytvořené v endoplazmatickém retikulu, syntetizují se zde některé komponenty buněčné stěny (u rostlinných buněk) vyskytuje se ve dvojí formě – souvislý a nesouvislý (nesouvislý se vyskytuje u rostlinné buňky, je tvořen z jednotlivých Golgiho tělísek, tzv. diktiozomů)
- transport a ukládání proteinů (enzymy), obnovování membrán, syntéza glykolipidů a mukopolysacharidů, odštěpují se z něj
5.3.9 Mitochondrie
- EUKARYOTA
- tyčinkovité až vláknité útvary s vlastní DNA a proteosyntetickým aparátem, jsou opatřeny dvěma biomembránami, vnitřní membrána obklopuje prostor vyplněný matrix a tvoří záhyby neboli kristy, na nichž se uskutečňuje tzv. buněčné dýchání
- mitochondrií bývá v buňce až několik set, při buněčném dýchání se uvolňuje energie zabezpečující životní děje v buňce

5.3.10 Cytoskeletární systém
= cytoskelet
- EUKARYOTA:
- tvoří kostru buňky, je složen z vlákének – mikrofilament a trubiček – mikrotubulů, v buňce tvoří svazky, které se mohou zkracovat a prodlužovat a umožňují tak pohyb struktur uvnitř buňky, jeho součást je také jaderný mikrotubulární aparát (dělící vřeténko)

Žádné komentáře:

Okomentovat