Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Válka v české literatuře 1/3

Válka v české literatuře


1. proud:
Pojímali válku jako nesmyslné vraždění a odlidštění. Autoři směřují až k psychologické analýze jedince v nenormálních situacích válečných hrůz.

Fráňa Šrámek
- Splav
Milostná a přírodní lyrika s protiválečným podtextem. Žena a příroda splývají do jednoho.
- Žasnoucí voják (povídková kniha)
O tragédiích vojáků a nesmyslnosti války.

Jan Weiss
- Barák smrti
Kombinace hrůzy války a nemoci tyfus, sci-fi.

2.proud
Legionáři – hledali a nalézali smysl války v cestě za národním osvobozením. Byli k tomu podníceni i oficiálním pojetím národního odboje jako akce především zahraniční emigrace (Masaryk) a účastí legií na válečné frontě (podesáté sem tu větu pochopil :D).

Rudolf Medek
- Anabáze
Protibolševický postoj, kronikářské líčení válečných událostí v Rusku, zejména bojů ČS legionářů proti straně bolševických sil.
- Plukovník Švec
Líčí podle skutečnosti sebevraždu legionářského plukovníka, který chtěl tímto zabránit rozkladu bojové morálky.
- Zborov
Oslavuje hrdinství ČS legií v bitvě u Zborova.

Josef Kopta
- Třetí rota
Románová trilogie, zobrazuje bojovné nadšení ve smyslu myšlenky národního osvobození, zánik carismu a občanskou válku v Rusku. Na osudech jedné roty sleduje osudy vojáků i politickou situaci v Rusku.

František Langer
Byl lékařem 1. pluku ČS legií. Hlavní část jeho tvorby tvoří drama.
- Železný vlk (povídková kniha)
- Jízdní hlídka (drama)
O skupině legionářů, kteří byli obléháni bolševiky, o jejich vytrvalosti.

Válka v české literatuře 2/3

3.proud
Satiricky laděná díla nesledovala historické události války, ale člověka v ní a základní otázky lidského života, na které si ve válce musel hledat odpověď.

Jaromír John
- Večery na slamníku (sborník povídek)
Představují válku z trochu jiné stránky – z nemocnic, dobrovolných škol, … Vyprávějí s humorem o nepříjemných stránkách války a o proměně lidských citů ve vypjatých situacích.

Jaroslav Hašek
Studoval gymnázium, které musel pro neprospěch opustit, pak se vyučil drogistou a následně vystudoval obchodní akademii. Stal se zaměstnancem banky Slavia, ale to brzy opustil. Byl krátce vězněn pro svoji anarchistickou činnost. V roce 1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, za kterou kandidoval. Později dobrovolně narukoval k 91. pluku a s ním odešel na haličskou frontu. O svém úmyslu narukovat nikomu neřekl a byl proto chvíli hledán. Na frontě přeběhl na ruskou stranu a skončil jako voják v ČS legiích v Rusku. Posléze přestoupil k bolševikům. 1920 se vrátil do Phy a o5 začal žít bohémsky. Tehdy začal psát knihu o Švejkovi. Později odešel do Lipnice, kde 1923 +.
Již od 18 let se projevil jeho spisovatelský talent a začal publikovat své práce v novinách a časopisech. Jeho dílo zahrnuje velké množství povídek, fejetonů, časopiseckých článků a črt (??), které zprvu tématicky čerpaly z jeho cest po evropských zemích. Projevuje se v nich Haškův smysl pro životní hodnoty prostého člověka i životní styl vyděděnce. V řadě povídek se vyslovil kriticky proti výchovnému systému v Rakousko-Uhersku, proti církvi, politickým stranám, armádě, atd.

- Trampoty pana Tenkráta (soubory povídek)
- Můj obchod se psy a jiné humoresky
- Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky
- Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (4dílný hist. román)
o Na začátku oznamuje Švejkovi posluhovačka Müllerová, že byl zavražděn arcivévoda Ferdinand. V pražském hostinci se Švejk setkává s tajným policistou Bretschneidrem, který Švejka zatýká protože tvrdí, že bude válka. Ocitne se na policejním ředitelství, poté v blázinci. Když válka skutečně vypukne, je Švejk povolán na vojnu a protože trpí silným revmatismem, veze ho k odvodu Müllerová na kolečkovém křesle. Poté je léčen v nemocnici pro simulanty, poté slouží u polního kuráta Katze. Ten ho prohraje v kartách a Švejk skončí jako vojenský sluha u nadporučíka Lukáše. Ten mu přikáže, aby sehnal stájového pinče. Švejk jej ukradne, ale ukáže se, že pes patřil plukovníkovi Krausovi von Zillergutovi a Lukáč je poslán k 91. pěšímu pluku do ČB. Švejk pochopitelně s ním.
o Do ČB jedou rychlíkem, kterej se díky Švejkovi zastaví (kecal s železničním zaměstnancem o záchrannejch brzdách a někdo za ňu zatáhl).
Když se konečně dostávají na frontu, nadporučík Lukáš se zde o5 zaplete s vdanou paničkou a pošle Švejka s dopisem. Ten, doprovázený kamarádem Vodičkou, se dostane do rvačky s jejím manželem, která skončí jako pouliční bitka. Za to jsou oba zatčeni. Oba se ale dostali úspěšně ven a Švejk byl ještě povýšen

Válka v české literatuře 3/3

o 91. pluk putuje přes Uhry. Švejk našel u rybníka pohozenou uniformu ruského vojáka (byla ruského zajatce, který před ním uprchl nahý). Chtěl si ji zkusit a v tom ho zatkli Maďaři, kteří jeho protestům nerozuměli.
o Poté, co je zjištěno, že je Čech, je na něj pohlíženo jako na zběha a polní soud ho odsuzuje k smrti. Nakonec se vše vysvětlí a Švejk se ocitne zpět u svých.


Prozaici, kteří podali svědectví o 1SVV

Ivan Olbracht
- Podivné přátelství herce Jesenia (viz. MMS15)

Vladislav Vančura
- Pole orná a válečná
František Řeka, zemědělský dělník na šlechtickém velkostatku, skutečný debil podle lékařů a nadto vrah, jehož zločin ale nebyl odhalen, se ocitne na frontě a teprve tam má dojem, že se vyrovná všem okolo. Má uniformu, nikdo se mu neposmívá, pořád se něco děje. Je spokojen a válka se mu líbí. Nakonec je zabit, jeho ostatky nejsou identifikovány a je pohřben do hrobu neznámého vojína.

Karel Poláček
- Podzemní město
Hlavní postavou učitel Herzán, který se zřetelně liší od svého okolí, odmítá se přizpůsobit. Shazuje ze sebe civilizační návyky aby ukázal, že válka nemá nic společného s lidskostí.
- Hrdinové táhnou do boje
- Vyprodáno

Humor a satira v české literatuře I.

Humor a satira v české literatuře


Humor (lat. vláha, vlhkost) je druh komického zabarvení jednotlivých motivů, témat i celých děl. Na rozdíl od satiry a sarkasmu vyznívá laskavou úsměvností a smíchem nad lidskými nedostatky a omyly. V podtextu se objevují i tragické prvky.

Satira (lat. směs, všehochuť) se vysmívá nedostatkům a vadám společnosti, či individuálním pokleskům a chybám. Je kriticky hodnotící a odsuzující.

Mastičkář (→ MMS8)
První staročeská divadelní hra (satira, fraška) vychází z původně náboženské hry O třech Mariích. Ty jsou k hrobu Ježíše Krista a cestou na tržišti nakupují vonné masti. Hra tak podává obraz středověkého tržiště a ukazuje šarlatánství prodavače léků a mastí Severina s jeho pomocníky, které zesměšňuje. Hovorový jazyk, místy i vulgarismy.

Hradecký rukopis
- Desatero kázanie božie
- Satiry o řemeslnících a konšelích
- Bajka o lišce a džbánu

Podkoní a žák (→ MMS3)
Pojednává o univerzitním studentovi a pracujícím, kteří oba chválí své zaměstnání a hádají se, kdo z nich se má lépe. Přicházejí na to, že si vlastně nemají moc co závidět. Spor končí jejich rvačkou, stejně jako skladba. Domyšlení konce je na čtenáři.

Josef Jungmann (→ MMS6)
- Slovesnost
učebnice literární teorie + čítanka
teoreticky se věnoval satiře a humoru

Václav Kliment Klicpera (→ MMS6)
- Rohovin čtverrohý
Tři malíři, Ranhojič Čtverrohý, sázka 100 dukátů, brána.
- Divotvorný klobouk
Dva studenti, hospoda, dědictví, napálený strýc.
- Hadrián z Římsů
Rytířské prostředí, záměna Hadriánů, Ruměna si vezme mil. Želmíra.

Josef Kajetán Tyl (→ MMS7b)
- Fidlovačka
Děj tohoto díla je velice jednoduchý. Antonie Mastílková, prosazující vše německé, má neteř Lidunku a ta se zamiluje do Jeníka. Jeník je synem českého ševce Kroutila. Mastílková i otec Kroutil jim však v jejich lásce brání. Mastílková má už pro Lidunku vybraného bohatého ženicha. Nastává den ševcovské slavnosti fidlovačky, kde se schází celá

Humor a satira v české literatuře II.

ves. Jeník z inscenuje falešné přepadení Mastílkové a sám ji pak naoko zachrání. Mastílková se navíc dozví, že ženich, kterého Lidunce vybrala je chudý podvodník. Nyní už je tetiččino srdce dosti obměkčeno, aby pochopila, že je Češka a má vše české chtít. Stává se z ní vlastenka a svoluje ke svatbě Lidunky a Jeníka. Sama se sbližuje s Jeníkovým otcem Václavem Kroutilem.
Na konci hry přichází slepý muzikant Mareš a zpívá píseň Kde domov můj.
- Strakonický dudák
Dudák Švanda by se rád oženil s Trnkovic Dorotkou, ale pro starého Trnku je Švanda příliš chudý ženich. Švanda se tedy rozhodne, že si na svatbu vydělá hraním na dudy, a to i přes domluvy přítele Kalafuny. Švandova matka, víla Rosava, chce svému synu pomoci. Proto očaruje jeho dudy, Švanda je velmi úspěšný a dokonce ho pozvou do královského paláce, aby uzdravil smutnou princeznu Zuliku. Nicméně jeho sekretář se stane vychytralý Vocilka, který chce zneužít jeho umění a obohatit se. Nakonec mu pomáhá až jeho přítel Kalafuna a Dorotka.

! Karel Havlíček Borovský
Psal politickou satiru, narozen v Borové u Přibyslavi, gym. v Německém Brodě, kněžský seminář v A (vyloučen). Pobýval v Rusku jako vychovatel. Po revoluci 1848 vystupoval radikálně proti vládě, ta mu za to zakazovala publikování novin a časopisů. Později sice vyhrál soud, ale přesto byl převezen do Brixenu, odkud byl propuštěn krátce před svou smrtí. Na pohřbu mu dala Božena Němcová trnovou korunu jako symbol mučednictví.

- Epigramy
krátké satiricky útočné básně s pointou, kritický poměr k živ. a světu
věnovány Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu
- Tyrolské elegie
Popisuje zde své zatčení. Popis je humorný, kritizuje policii, společenský systém. Používá skutečných jmen a příhod.
- Křest sv. Vladimíra
Příběh boha Peruna. Car chtěl, aby mu Perun zahřměl na oslavu, což Perun odmítl. Car ho tedy dal chytit a utopit. Velmi vulgární dílo.
- Král Lávra
Irská lidová pověst o králi s oslíma ušima. Králův holič toto tajemství nesmí prozradit. On už to v sobě nemůže udržet a řekne ho vrbě. Z té si někdo udělá píšťalku, která to roztroubí po celém kraji.

Jan Neruda (→ MMS10)
- Hřbitovní kvítí
Velmi pesimistická sbírka, autor je zklamán z tehdejšího života, nedůvěřuje.
- Balady a romance

Humor a satira v české literatuře III.

V baladách často zpracovává národní tématikou náměty z Bible nebo starých legend. Objevuje se téma vztahů mezi matkou a synem.
o Balada (dětská|stará|zimní) – člověk obecně
o Balada (tříkrálová|štědrovečerní|májová|Rajská) – biblické
o Balada (česká|o polce), Romance o Karlu IV. – národní život:
 Balada dětská – zatímco matka spí, smrt svádí dítě k hrám
 Romance helgolandská – strážce majáku navádí loď na skalisko, aby získal majetek pro dceru, zahubí ale i budoucího zeťe

Svatopluk Čech (→ MMS11)
- Hanuman
Opičí stát, proti chybám české národní povahy.
- Výlet pana Broučka do Měsíce
- Nový epochální výlet Pana Broučka, tentokráte do XV. Století
Cyklus satirických vyprávění o Matěji Broučkovi, chamtivém, závistivém měšťákovi. Dostává se mezi husity, kde se projevuje jeho zbabělost. Husitství je zde velmi oceňováno.
Jaroslav Vrchlický (→ MMS11)
- Noc na Karlštejně
Komedie z českého prostředí, Vrchlický zde použil informaci, že Karel IV. stavěl Karlštejn jako hrad, kam nesměly ženy. Tato informace mezi lidmi zdomácněla, ale není pravdivá.

Josef Svatopluk Machar (→ MMS12)
- Čtyři knihy sonetů
Rozdělení podle ročních období, různé druhy lyriky.
- Tristium Vindobona = Žalozpěvy z Vídně
Aktuální politické otázky, vystupuje proti falešnému vlastenectví

Viktor Dyk (→ MMS12)
- Satiry a sarkasmy
- Pohádky z naší vesnice

Jaroslav Hašek (→ MMS16)
- Můj obchod se psy a jiné humoresky
- Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (4dílný hist. román)
o Na začátku oznamuje Švejkovi posluhovačka Müllerová, že byl zavražděn arcivévoda Ferdinand. V pražském hostinci se Švejk setkává s tajným policistou Bretschneidrem, který Švejka zatýká protože tvrdí, že bude válka. Ocitne se na policejním ředitelství, poté v blázinci. Když válka skutečně vypukne, je Švejk povolán na vojnu a protože trpí silným revmatismem, veze ho k odvodu Müllerová na kolečkovém křesle. Poté je léčen v nemocnici pro simulanty, poté slouží u polního kuráta Katze. Ten ho prohraje v kartách a Švejk skončí jako vojenský sluha u

Humor a satira v české literatuře IV.

nadporučíka Lukáše. Ten mu přikáže, aby sehnal stájového pinče. Švejk jej ukradne, ale ukáže se, že pes patřil plukovníkovi Krausovi von Zillergutovi a Lukáč je poslán k 91. pěšímu pluku do ČB. Švejk pochopitelně s ním.
o Do ČB jedou rychlíkem, kterej se díky Švejkovi zastaví (kecal s železničním zaměstnancem [updt: prej průvodčí] o záchrannejch brzdách a někdo za ňu zatáhl).
Když se konečně dostávají na frontu, nadporučík Lukáš se zde o5 zaplete s vdanou paničkou a pošle Švejka s dopisem. Ten, doprovázený kamarádem Vodičkou, se dostane do rvačky s jejím manželem, která skončí jako pouliční bitka. Za to jsou oba zatčeni. Oba se ale dostali úspěšně ven a Švejk byl ještě povýšen
o 91. pluk putuje přes Uhry. Švejk našel u rybníka pohozenou uniformu ruského vojáka (byla ruského zajatce, který před ním uprchl nahý). Chtěl si ji zkusit a v tom ho zatkli Maďaři, kteří jeho protestům nerozuměli.
o Poté, co je zjištěno, že je Čech, je na něj pohlíženo jako na zběha a polní soud ho odsuzuje k smrti. Nakonec se vše vysvětlí a Švejk se ocitne zpět u svých.

Karel Čapek
- Povídky z jedné kapsy
- Povídky z druhé kapsy
- Kniha apokryfů
- Loupežník (komedie)
- Ze života hmyzu (alegorická hra, s Josefem)

František Langer
- Obrácení Ferdyše Pištory
- Velbloud uchem jehly
Karel Poláček (→ MMS15)
- Hostinec u kamenného stolu
- Dům na předměstí
Hrdina si ve městě koupí dům a tam terorizuje své nájemníky.
- Podzemní město
- Bylo nás pět
O pětičlenné partě rychnovských kluků. Vzpomíná na dětství.

Eduard Bass (→ MMS15)
- Klapzubova jedenáctka
O fotbalovém mužstvu synů českého chalupníka, které se proslavilo ve světě poctivostí, soudržností a chytrostí.

! Zdeněk Jirotka
- Saturnin
Hlavními postavami sluha Saturnin – sluha pražského úředníka, teta Kateřina, její syn Milouš, strýc František, doktor Vlach, dědeček úředníka. Vypráví o intrikách Saturnina, který svému pánovi pomáhá od nepříjemné tety a jejího syna, aby mohl sbalit slečnu Barboru :o)

! Vladimír Páral
- Pět způsobů ukájení (LOL)
Pětidílný cyklus novel a románů.
o Veletrh splněných přání (novela)

Humor a satira v české literatuře V.

Kritika zmechanizovanosti života v moderní konzumně zaměřené společnosti. Lidem vyhovuje stereotyp – hlavně bez iniciativy.
o Soukromá vichřice (novela)
4 partnerské dvojice, které stereotyp řeší sexem, ale i tam je postihne zevšednění.
o Katapult (novela)
Inženýr Jošt se nechce nudit a tak na trati Ústí n/L -> Brno, kterou často služebně projíždí, naváže vztahy se sedmi ženami (machr :D). Když ale zjišťuje, že ženy chtějí rodinu, chce se vrátit k té svojí. Umírá náhle v letadle, kterým spěchal do ÚnL.
o Milenci a vrazi (román)
o Profesionální žena (román)
Láska je redukována jen na sex.

! Bohumil Hrabal
- Ostře sledované vlaky
Hlavní postavou mladý výpravčí Miloš Hrma, který se dostal na stanici, kde mu jeden výpravčí – Hubička – velice imponoval. Byl to sukničkář, během nočních služeb se věnoval Zdeničce. Ta když přišla domů, matka na to přišla a stěžovala si na něj. Hrma měl svou dívku, ale kvůli sexuálním problémům chtěl v hotelu spáchat sebevraždu. Zachránil ho ale údržbář. Na Hubičku přišla kontrola – měl svrhnout na sledovaný vlak výbušninu – tak požádal Hrmu, aby to udělal za něj, a na oplátku mu domluvil ženy, které jej zprostily jeho sexuálních problémů. Když byl na oné akci a svrhl na vlak výbušninu, všiml si jej voják hlídkující na konci vlaku. Vzájemně se postřelili, on vojáka poté dorazil. Oba umírají.

! Josef Kainar
- Člověka hořce mám rád
Vidí zde člověka nedokonalého, proto je jeho láska hořká.
o Je to
V této básni poukazuje hromadou smetí na nedostatky života.

Divadla: Semafor (Suchý, Šlitr; Šimek, Grossmann), Ha-divadlo, Divadlo Husa na provázku, Sklep, Studio Ypsilon, Divadlo Járy Cimrmana.

Regionální literatura I.

Regionální literatura

Viz otázky :

Národní obrození
- Josef Dobrovský

České divadlo do 19. stol
- bratři Mrštíkové

Literární moderna
- Stanislav Kostka Neumann

Česká meziválečná poezie
- Vítězslav Nezval

dále :

Josef Dobrovský (→ MMS6)
Narodil se v Ďarmotech u Rábu, studoval v Německém Brodě, poté v Praze, poté vychovatelem v rodině hraběte Nostice, věnoval se vědecké práci. Dokazoval nepravost rukopisů.
[updt: 2x se prej stavil v Brně…]

- Podrobná mluvnice češtiny
ustálil jazykovou normu, navrhl analogickou opravu pravopisu (dodnes)
- Německo-český slovník
2 dílný
- Dějiny české řeči a literatury
kritický vztah k faktům, oslava českého jazyka doby veleslavínské
- Základy jazyka staroslověnského


Vítězslav Nezval (→ MMS14)
Narozen v Biskoupkách u Třebíče, studoval v Brně práva, pak přešel na filozofii do A, nedostudoval a stal se spisovatelem z povolání.
Byl představitelem poetismu, surrealismu a po válce oficiální poezie.
Byl členem Devětsilu a Surrealistické skupiny.
[updt: Brno ho velmi ovlivnilo, psal tady…]

- Most
Vliv Rimbauda, Apollinaira, Březiny. Dojmy a vzpomínky z domova, zážitky z dětství. Hledá „mosty“ – spojnice mezi sebou a světem.
- Pantomima
o Papoušek na motocyklu
o Depeše na kolečkách
o Abeceda
Asociace představ z tvaru písmen.
- Básně noci
o Podivuhodný kouzelník
Kouzelník učí člověka chápat krásu světa, je to poezie.
o Akrobat
o Edison
Zamýšlí se nad tím, co zůstane člověku po smrti. Dochází k závěru, že jeho dílo. Vynálezce Edisona si vzal za vzor proto, že mnoho dokázal. Je zosobněním kladných rysů. Proti tomuto světu je zde protikladem svět hazardních hráčů, které vidí záporně. Často se objevují protiklady.
o Signál času
Navazuje na Edisona, inspirována jeho úmrtím a reaguje na hospodářskou krizi.
 Akrobat
 Edison
 Signál času

Regionální literatura II.

- Pět prstů, Skleněný havelok, Zpáteční lístek (polit., soc.=>)
Kritika doby, ale i víra v lepší budoucnost.
- Sbohem a šáteček
Vzniklo po návratu z Francie a Itálie, zřetelný pocit štěstí.
- Milenci z kiosku
- Kronika z konce tisíciletí, Posedlost, Chtěla okrást lorda Blamingtona, Pan Marat (série próz)
- Žena v množném čísle, Praha s prsty deště, Absolutní hrobař (surrealistická tvorba=>)
;Krása A, prolínání minulosti a přítomnosti; Odpor proti fašismu.
- 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida
Anonymně vydáno – jiný typ poezie, věnovaný postavě večného studenta RD. Je to sociální poezie viděná očima nezaměstnaného studenta. Zachycuje společenskou krizi, nebezpečí fašismu. Francouzská (Villonská) balada.
- 100 sonetů zachránkyni VSRD
- 70 básní z podsvětí na rozloučení se stínem VSRD
- Matka naděje (okupace =>)
Úzkostný vztah k matce je přenesen na osud rodné země.
- Pět minut za městem
Krása A, odpor k okupaci.
- Historický obraz, Stalin, Veliký orloj, Zpěv míru (socialisticky laděná poezie – po roce 45)
Mnichov, okupace, osvobození;;;Budovatelské nadšení, schém.
- Z domoviny, Křídla, Chrpy a města
Vztah k rodné zemi, k vesnici z dětství.
- Milenci z kiosku, Manon Lescaut, Tři mušketýři, Schovávaná na schodech, Dnes ještě zap. slunce nad Atlantidou (div. hry)
- Moderní básnické směry, Manifesty poetismu (teoret. práce)
- Z mého života (nedokončené paměti)
Nedokončené paměti.


Oldřich Mikulášek (→ netradičně…)
Narodil se v Přerově v železničářské rodině, 67 utrpěl těžký úraz, o rok poté nepovolený autor. Milovník žen.
[updt: Zemřel v Brně]
- Pulsy
Vidí lhostejnost jako příčinu války.
- Krajem táhne prašivec
- Ortely a milosti
- Šokovaná růže
Reakce na okupaci 1968.
- Červen
- Agogh
Král umírání a smutku.

Regionální literatura III.

Jan Skácel (→ netradičně…)
Významný brněnský autor, představoval PVD s patosem (oslava něčeho). Pocházel z vesnice u Strážnice, zemřel 89, byl zakázaným autorem.
[updt: Od 2002 čestným občanem Brna]

- Kolik příležitostí má růže
- Co zbylo z anděla
Modlitba na letce, který svrhl atomovou bombu na H
- Smuténka (název vymyslel básník)
- Metličky
Odráží se zde návštěva Vietnamu.
- Kdo pije potmě víno
- 11tý bílý kůň
- 13tý bílý kůň
- Jak šel brousek na vandr (pohádky pro děti=›)
- Pohádka o velikém samovaru


[plc4: Milan Kundera]
[plc4: Milan Uhde]

Alois a Vilém Mrštíkové (→ MMS8)
[updt: Oba v Brně studovali]

- Maryša
Sociálně laděná hra má pět dějství, odehrává se na slovácké vesnici. Maryša, dcera bohatého sedláka Lízala a Francek, syn chudé domkářky, se mají rádi. Francek je ale odveden na vojnu a rodiče přinutí Maryšu k sňatku s ovdovělým mlynářem Vávrou, přestože má tři děti a špatnou pověst, že svou ženu bil a trápil. Manželství není šťastné. Po dvou letech se vrací Francek a chce s Maryšou utéct do Brna. Ta odmítá, přestože se rozhodla manžela otrávit jedem na krysy, což udělá prostřednictvím kávy. Maryša je nakonec zproštěna viny.


! Rudolf Těsnohlídek
G.HK, FF.A, nedokončil, díky anarchismu pronikl do okruhu Neumanna. Jeho tvorba vyžaduje jeho životní pesimismus, zdůrazňuje tragické situace. Život ukončil sebevraždou (v Brně).

- Liška Bystrouška
Bystroušku uloupil revírník, který ji doma přivázal k boudě. Liška se prokousala a za uvázání mu kradla slepice. Chytla se do pasti – usekla jí kousek ocásku. Zamilovala se do lišáka Zlatohříbka a vdala se za něj.

Regionální literatura IV.

! Leoš Janáček
Klášterní škola.B, G.B, poté odešel studovat do A, Lipska a Vídně. Posléze se vrací z5 do Brna. Stává se ředitelem varhanické školy a zahajuje kariéru skladatele. Vzal si svou 16letou žákyni.
- Výlety pana Broučka, Věc Makropulos, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Její pastorkyňa (opery)


! Jiří Mahen
Od roku 1910 žil zbytek života v Brně, redaktor LN, budoval knihovnu. Stejně jako Těsnohlídek sebevražda, v tomto případě byla reakcí na okupaci.
Podle jeho libreta „Husa na provázku“ je pojmenováno brněnské divadlo.

Stanislav Kostka Neumann (→ MMS12)
Studoval na gymnáziu, protože nebyl úspěšný, přešel na OA, ze které byl vyloučen. Po procesu s Omladinou byl rok ve vězení v Plzni. Bydlel v Brně Řečkovicích, poté se odstěhoval do Bílovic nad Svitavou. Spolupracoval s Lidovými novinami. Po válce už nebydlel v Brně.
- Satanova sláva mezi námi
- Kniha lesů, vod a strání (Morava=>)
Vitalismus, přírodní lyrika, opouští město, oslavuje zemi, život.
- Nové zpěvy
Civilismus – vrací se do města.
- Rudé zpěvy (poválečné období=>)
Reaguje na 1. sv.v. a na vznik samostatné ČSR, chtěl probudit dělnické masy k revoluční aktivitě.
- Srdce a mračna (IV.=>)
Zostřující se politické napětí, nástup fašismu, spol. otázky
- Bezedný rok
Reakce na Mnichov, varování před ohrožením světa.
- Zamařené léta
Reakce na okupaci.

Česká próza po roce 45 - I.

Česká próza po roce 45

Literatura navazovala na předválečnou literaturu a literaturu za okupace, která všechny sjednotila proti fašismu.

I. období (1945 - 1948)
Lidé byli počátečně zaměření na budování socialismu. Na sjezdu ČS spisovatelů se ale objevila druhá koncepce – orientace na západoevropské směry (existencionalismus, návaznost na předválečné tradice).
V popředí stojí psychologická próza, která se nyní zaměřuje na hrdiny, vyrovnávající se s dědictvím války ve svém nitru. Obvykle jsou to intelektuálové nebo lidé slabí a nemocní.
Jádro poválečné prózy tvoří díla vztahující se k okupačním létům vyslovující válečný prožitek.

II. období (1948 – 1956)
Vznikl Svaz ČS spisovatelů, jediným uznávaným směrem se stal sociální realismus s vlivem dogmatismu. Po smrti Stalina (1953) dochází k uvolnění. Projevovalo se v zjednodušeném chápání umění, přeceňovala se výchovná složka literatury a byla přehlížena estetická funkce.
Vznikl budovatelský román, ve kterém se stereotypně opakovaly dějové motivy i postavy. Objevuje se schematismus.
Objevil se i kolektivizační román, kde se projevovala vesnická tématika združstevňování. Výrazně se také rozvíjí historický román.

III. období (1956 – 1968)
XX. sjezd KSSS přinesl kritiku kultu osobnosti a tím i další uvolnění kultury.
Dochází k opuštění schematismu, budovatelského románu a do popředí se opět dostává psychologická próza s hlavním tématem mravního přerodu intelektuála (Občan Brych).
Objevuje se také další vlna válečné prózy, která se zaměřuje na myšlenkové a citové zrání dospívající generace a na utrpení lidí v KT.

IV. období (70. – 80. léta)
Po roce 1968 se literatura rozdělila na: oficiální, samizdatová a exilová.
Nakladatelství 68 založili v Torontu manželé Škvorečtí, vydávali zde vzpomínkové knihy, literárně kritické a historické práce a beletrii.
Edice Petlice založená Ludvíkem Vaculíkem se řadí k nejznámějším v edici samizdatu. Patřila sem i edice Expedice manželů Havlů (esejistika, politologie), edice Popelnice nebo Pražská imaginace (výhradně Hrabal). Vycházely i samizdatové časopisy – Vokno, Revolver revue, Svědectví.
Mladí autoři této doby se stylizují do podoby mladých starců, objevují se témata útěků do přírody a na venkov od nepřijatelného světa rodičů.
Krize prózy této doby se objevila zejména u autorů, kteří projevili svůj talent, ale vytvořili schémata, které jen mírně upravovali.
Po listopadu 1989 vznikalo mnoho nových nakladatelství, které začaly vydávat v minulosti zakázanou literaturu. Zájem čtenářů však brzy opadl.

Česká próza po roce 45 - II.

Jiří Weil
- Život s hvězdou (psychologické dílo)
Hlavním hrdinou je židovský úředník Josef Roubíček. Po rozchodu s Růženou žije v podkroví jedné pražské vily a čeká na povolání do transportu. Mezitím pracuje na židovském hřbitově. Nedopatřením v kartotéce nebyl povolán. Nakonec se rozhodl změnit svůj pasivní postoj k svému osudu a ukrývá se u mladého dělníka Materny čímž se uskutečňuje jeho lidská svoboda.

Jan Drda
- Němá barikáda (povídková kniha)
o Němá barikáda
o Hlídač dynamitu
o Vyšší princip
O SŠ profesorovi latiny, kterému ze třídy ředitel vzal 3 studenty, kteří byli zastřeleni za schvalování atentátu na říšského protektora Heydricha, což se později dozvěděli z místního rozhlasu. Profesoři měli další den ve třídách odsoudit jednání těchto studentů, vyšší princip se však přes přítomnost udavače rozhodl vyjádřit svůj souhlasný názor, čímž si u studentů získal úctu.
o Hrátky s čertem
Hlavní hrdina Martin Kabát se vrací z vojny domů, cestou poznává loupežníka, poustevníka a dvě dívky – princeznu a její služebnou Káču. Ty se upsaly vlastní krví, aby získaly mladé a hezké ženichy, úpisy však Káča předala Martinovi, který se v Čertově mlýně vydával za čerta. Ten je pak prohrál s dvěma čerty v kartách a tak se s Káčou vydává až do pekla, aby je získali zpět. V poslední chvíli se mu to podaří a zachrání je anděl Teofil. Později přiměl loupežníka i poustevníka k poctivé práci a jemu zůstala Káča, která se do něj zamilovala.

Adolf Branald
- Lazaretní vlak (román)
Obraz vyvrcholení železničářského odboje na Hybernském nádraží v A, kde zaměstnanci chránili nádraží jak proti přesile zvenčí, tak proti zákeřnému výpadu osazenstva lazaretního vlaku stojícím na nádraží.

Julius Fučík
Vzdělaný a kultivovaný komunista, popraven v Berlíně.
- Reportáž psaná na oprátce
Sestavena z motáků, které psal ve vězení v Praze. K vydání ji připravila jeho žena. Úplně vyšla až po listopadu 1989. Podal zde zprávu o osudu Vančury.

Marie Pujmanová (viz. MMS15)

Česká próza po roce 45 - III.

Eduard Valenta
- Jdi za zeleným světlem
Hlavní hrdina spisovatel odchází z Prahy na venkov po rozvodu se svou ženou a po sebevraždě jejich dcery. Zde je později zastřelen ustupujícími německými vojsky. Jedinou jistotou člověka je smrt.

Karel Ptáčník
- Ročník 21
Zobrazil na několika českých chlapcích poslaných do Německa na nucené práce osud celé mladé generace. Ti z pracovního tábora utekli a na útěku se setkali se sovětskými tanky. Zaměřil se na psychologii postav.

Norbert Frýd
- Krabice živých
Autobiografický román s otřesnými zážitky z KT. Je to příběh Zdeňka Roubíka, který má na starosti kartotéku vězňů (krabice živých). Snaží se o úpravu jejich záznamů i přes riziko vlastního ohrožení.

Arnošt Lustig
Žijící žid, který prošel třemi koncentračními tábory aby mohl utéct z transportu smrti. Od té doby žil v USA, po 1989 navštěvuje i naši zemi. V dílech jej inspirovalo životní trauma.
- Démanty noci
Transport vězňů měl přestávku, během které mohli vězni ven. Nedaleko byl vůz s jídlem, pro které se jeden podnikavý vězeň vypravil. Byl však přistižen a zastřelen.
- Dita Saxová (novela)
Příběh osmnáctileté dívky, která přežila KT a byla ubytována v domě žen. Její trauma jí ale neumožnilo vybudovat nový život. Když nepomohla ani následná emigrace do SW spáchala sebevraždu skokem z ledovce.
- Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (novela)
Skupina židů si zaplatila cestu do zámoří, jeden žid chtěl zachránit polskou tanečnici Kateřinu, které cestu zaplatil také. Když se cesta později přes stále se zvyšující cenu změnila na Švýcarsko, měli projít dezinfekcí, což ale ve skutečnosti byla plynová komora. Jediná Kateřina podvod vytušila a zastřelila jednoho vojáka. Stává se symbolem statečnosti a aktivního boje proti zlu a násilí. Je v kontrastu s pasivitou ostatních.

Jan Otčenášek
- Romeo, Julie a tma (novela)
Student Pavel, syn majitele krejčovství, se jednou večer seznámil s židovskou dívkou Ester, která odmítla nastoupit do transportu do Terezína. Ukryje ji v pokoji za krejčovstvím, který mu otec zařídil, aby

Česká próza po roce 45 - IV.

se měl kde učit. Mezitím se do sebe zamilují, ale nemohou dát lásce volný průchod, protože by to znamenalo Esteřin odchod. Časem na ukrývání přijde a Pavel se obává udavačství, proto chce Ester přemístit na venkov k příbuzným. Načasování však bylo proti nim, ve stejné době se udál atentát na Heydricha a němci hledali ukryté parašutisty. Ester, protože nechtěla nikoho ohrozit, utekla na ulici, kde byla zastřelena.
- Kulhavý orfeus (román)
Pavel je nasazen s dalšími do letecké továrny, kde založil skupinu Orfeus. Ten se snažil škodit němcům. Nakonec se snažil nastražit výbušninu pod vagon avšak nestihl utéct.

Josef Škvorecký
- Zbabělci
Děj v Kostelci (Náchod), hlavní AB postavou je Danny Smiřický, který se pohybuje s partou lidí pasivně prožívajících válku, se kterými stvořili jazzovou kapelu a scházejí se v hospůdce. Usiloval o dívku Irenu, která však dávala přednost jinému a tak aby na sebe upozornil, postavil se drze proti německému důstojníkovi a nechal se zatknout. Protože byl zatčen v posledním týdnu před příjezdem sovětské armády, nebyl popraven.

Ladislav Fuks
- Pan Theodor Mundstock (román)
Hlavním hrdinou žid, žijící s vědomím, že půjde do KT. Je plný hrůzy a navíc trpí schizofrenií – jeho dvojník Mon. Rozhodne se připravit na vše, co ho čeká a vytvoří si systematický trénink (spí na prkně, cvičí hladovění, simuluje práci v lomu, …). Dílo má tragikomický závěr. Hrdina je sražen německým autem při přecházení ulice k shromaždišti.
- Spalovač Mrtvol
Hlavní postavou je pan Kopfrkingl, který pracuje v krematoriu. Má ženu, dceru a syna. Začíná okupace, při které zjistil, že žena má židovské kořeny díky čemuž by mohl přijít o práci ředitele krematoria. Oběsil ji, po čemž zjistil, že i děti mohou být v jeho kariéře problém. Syna ubil železnou tyčí, dcera utekla. Jej nakonec odvezli do blázince.

Bohumil Hrabal
Narozen v Brně-Židenicích, inspirován byl Nymburkem (pivovar), chvíli působil jako právník. Pracoval v Poldi Kladno, kde utrpěl úraz zad.
- Perlička na dně (povídková kniha)
V každém člověku je něco dobrého.
- Pábitelé (povídková kniha)
Z prostředí cementárny, před kterou sedí dědci a hádají se, jak ji řídit. Sledují je dva vypravěči, ukazuje se, že jeden přijel navštívit druhého syna. Syn ho přivítá a povídá o úrazech otce, spolu s matkou se smějí jeho neštěstím. Pak jdou dovnitř a baví se o úchylkách syna – zdolává extrémy.

Česká próza po roce 45 - V.

- Taneční hodiny pro starší a pokročilé (novela)
- Ostře sledované vlaky (novela)
Hlavním hrdinou je Miloš Hrma, mladý výpravčí, který se dostal na stanici, kde působil i výpravčí Hubička. To byl sukničkář a velice Milošovi imponoval, během nočních služeb se věnoval Zdeničce, která to ale nestačila skrýt doma a její matka si na Hubičku stěžovala. Hrma měl svou přítelkyni, ale kvůli sexuálním problémům se chtěl zabít v hotelu. Zachránil jej údržbář. Na Hubičku měla přijít kontrola, proto požádal Miloše, aby za něj na německý vlak svrhl bombu. Na oplátku mu slíbil domluvit ženu, která jej sprostí jeho problémů, což se záhy stalo. Miloš výbušninu při akci shodil, všiml si ho ale voják a postřelili se navzájem. Oba umírají v příkopu u kolejí.
- Postřižiny (román)
Hlavní postavy pivovarníková a její strýc – opak jejího muže (introvert)
- Krasosmutnění
- Obsluhoval jsem anglického krále (román)
Slabomyslný hlavní hrdina, oženil se s nacistkou a měli dítě, skrz ni se dostal ke kufříku se známkami a stal se milionářem. Byl ale ohledně peněz příliš extrovertní a byl spolu s dalšími boháči zavřen.

Ota Pavel
Jeho dílo silně AB, inspirací mu byl otec – obchodní cestující a příroda kolem Berounky.
- Smrt krásných srnců (povídková kniha)
Vzniklo na konci autorova života, vzpomíná na mládí, na otce, který si vždy dokázal poradit. Je patrný autorův silný vztah k přírodě. Je zde i postava strýce Proška a jeho vlčáka Holana, král pytláků. Když přišla okupace, rodina se stala nežádoucí, protože otec byl žid.
o Smrt krásných srnců
Před odchodem synů do KT se otec rozhodl, že jim musí opatřit pořádnou porci masa. Odjel ke strýci Proškovi lovit ryby. Když nebraly, za pomoci vlčáka ulovil obrovského srnce.
o Kapři pro wehrmacht
Hned na začátku okupace otci vzali buštěhradský rybník. Než musel odjet do KT, vylovil v noci všechny kapry. Když pak příští rok přijeli kapry lovit němci, nikdo nedokázal vysvětlit, proč je rybník prázdný.

Česká próza po roce 45 - VI.

48=>

Václav Řezáč
- Nástup, Bitva (novely)
Zobrazil osídlování osvobozeného pohraničí.


Historická próza:

Miloš Václav Kratochvíl
- Osamělý rváč
Rudolfínská doba, hlavní postavou je generál, povýšený na maršála armády, který se celý život snažil o úspěch v kariéře až když ho dosáhl, ztratil smysl života.
- Král obléká halenu
- Pochodeň, Mistr Jan Hus
O událostech, které předcházely Husově odchodu do Kostnice a jeho pobytu tam.

Vladimír Neff
- Sňatky z rozumu (pentalogie)
Zachycuje téměř 100 let (1/2 19.stol.=>) osudy rodin Bornových (měšťané) a Nedobylových (obchodníci), jejich vzestupy a pády.
- Petr Kukaně z Kukaně (trilogie)
Fiktivní postava, alchymie.
Václav Kaplický
- Kraj Kalicha
Zachycuje dobu husitskou.
- Železná koruna (konec 17.stol.)
- Život alchymistův
- Kladivo na čarodějnice
Páter Bobling, katolický kněz.

Josef Toman
- Sokrates
- Po nás potopa

Česká próza po roce 45 - VII.

56=>

Jan Otčenášek
- Občan Brych
František Brych byl z chudých poměrů, vystudoval práva. Měl přítele, který mu nabídl emigrovat spolu s jeho rodinou. Odjeli na horskou chatu, kde čekali na převaděče. Brych ale zjistil, že s těmito lidmi nemá nic společného a i přes nepřízeň počasí s ještě jednou dívkou odchází zpět do Prahy.

Jan Procházka
- Zelené obzory
Agronom Ondřej nechce pomocí protekce získat pohodlné místo a přijímá místo vedoucího zanedbané farmy. Přišel na to, že zaměstnanci nemají kázeň a chtěl s tím něco udělat. To se však nelíbilo třem zaměstnancům, kteří ho šli zmlátit. On chtěl utéct, ale spadl na kosu. Utéct se mu podařilo, ale nakonec někde omdlel. Ráno ho našli a odvezli do nemocnice, odkud již plánoval svůj návrat.

Jarmila Loukotková
- Není římského lidu
Neronova doba, hlavní hrdina Petronius naštval císaře Nerona. Ten mu dal na výběr jak chce zemřít. Vybral si velkolepou slavnost, na které mu byly odborně otevřeny žíly.
- Spartakus
Hlavní hrdina gladiátor Spartakus
- Navzdory básník zpívá (o Villonovi)

Vladimír Páral
Vystudoval chemii, pracoval v továrně v Ústí nad Labem. Dělal laboratorní zprávy, ve kterých se často opakovalo – slova, odstavce. Tím chtěl naznačit dobový stereotyp. Východisko viděl v erotice.
- 5 způsobů ukájení (viz. MMS16)
- Mladý muž a bílá velryba (román)
O mladíkovi, který se zamiloval do Edity – jeho kolegyně z továrny. Jejich společným úkolem bylo vyloučit část chemikálie což se mu povedlo až po pracovní době, kdy nefungovaly ventilátory a on se otrávil.
- Radost až do rána (román)
- Válka s mnohozvířetem (román, scifi=>)
- Země žen (román)

Ludvík Vaculík
Průmyslovka => žurnalistika, jeho otec byl zapálený komunista, on byl proti. Napsal „2000 slov“ kde apeloval na dodržování ústavy a zákonů. Byl později zakázán. Založil samizdatovou edici „Petlice“
- Morčata
Hlavním hrdinou úředník v bance, který si nosil práci domů. Měl děti a pořídil morče. Jednou když večer pracoval ho napadlo, co by morče dělalo na skleněné desce. To ho inspirovalo k dalším pokusům.
- Český snář
Experimentální, reflexe až intimního života.

Milan Kundera
Přednášel na FAMU, byl donucen odejít, dostal občanství ve Francii, kde později vše vydával a na rodnou zem zanevřel. Nedovoluje ani překlady svých děl. Nelibě snášel kritiku.
- Monology (sb., poezie)
Věnovalo se erotice, nebylo v tehdejší době obvyklé

- Majitelé klíčů (drama)
- Směšné lásky (pov. soubor, próza=>)
o Já truchlivý bůh
o Eduard a Bůh
- Žert (román)
Období stalinismu, hlavní postavou komunista Ludvík, student VŠ, měl dívku, které z brigády žertem odeslal pohled s provokativním textem. Ta pohled nahlásila a když se vrátil, byl zatčen. Hroutí se mu i osobní život. Po letech se vrací do rodného města, kde potkává Zemánka, který se činil v jeho zatčení. Svede mu ženu, avšak zjišťuje, že již jeho ženou není a on ztrácí chtíč po pomstě.
- Nesnesitelná lehkost bytí (román)
Osudy emigrantů, lékaře a jeho ženy. Ta se chtěla vrátit zpět a jemu tedy nic jiného nezbývalo. Nebylo pro něj ale možné získat práci a tak se odstěhovali na venkov. On žil bohatým milostným životem aniž by se to dotýkalo jeho vztahu. Umírají v autonehodě.

Viewegh, Michal
- Báječná léta pod psa (román)
Děj v totalitním období, kniha je napsána z pohledu Kvida, který předčítá příběh jeho rodiny knižnímu nakladateli a snaží se jej přesvědčit, aby mu knihu vydal. Je to AB dílo.
- Román pro ženy
- Výchova dívek v Čechách
- Účastníci zájezdu

Světová literatura první poloviny 20. století 1/4

Světová literatura první poloviny 20. století


! Franz Kafka
Německy píšící A spisovatel židovského původu. Narodil se v rodině velkoobchodníka, vystudoval práva a stal se úředníkem pojišťovny. Ztroskotaly mu 3 pokusy o manželství a nakonec zemřel na TBC v rakouském léčebném ústavě.
- Proces (román)
Nedokončeno, prokurista banky Josef K. je v den svých 30tých narozenin zatčen bez oznámení důvodu. Je ponechán na svobodě a čas od času povolán k vyšetřování, které se odehrává na půdě činžáku. Soud je anonymní, nezkoumá vinu. Josef K. pochopil marnost jakékoli obhajoby a rezignuje i když se necítí vinen. V předvečer jednatřicátých narozenin ho dva muži odvádějí do lomu, kde ho bez vysvětlení probodnou.
- Proměna (povídka)
Mladý Řehoř Samsa živí rodiče i sestru a splácí jejich dluhy tak, že pracuje jako obchodník. Jednoho dne ale zaspí a zjistí, že se proměnil ve velkého brouka. Uvnitř je ale stále člověk. Neměl se tedy kdo starat o rodinu a o něj se začala starat sestra. Byl rodině na obtíž. Protože je nemohl živit, museli vzít podnájemníky, ti ale když jej zahlédli, dali výpověď. Přestala se o něj starat i sestra, jídlo mu nosila služka. Ta také rodině oznámila, když zeslábl natolik, že zemřel.

Romain Rolland (→ MMS13)
- ! Jan Kryštof (románový cyklus)
Na osudech hudebního skladatele německého původu (inspirován Beethovenem) podává široký obraz evropské a francouzské společnosti v období mezi Pařížskou komunou a 1.SVV.
- ! Dobrý člověk ještě žije (román)
Odehrává se v autorově rodném Burgundsku, prvky vitalismu. Jeho nejčtenější dílo.

Antoine de Saint-Exupéry (→ MMS13)
Francouzský hrabě, když nastoupil na vojenskou službu, na vlastní žádost byl přidělen k letectvu – usiloval o výcvik na pilota.
- Malý princ (filozofická pohádka)
Pilot ztroskotal s letadlem na Sahaře. Setkává se s malým princem z neznámé planety. Ten svou opustil, protože zapochyboval o lásce květiny (wtf?). Při putování poznává 5 planet – 5 negativních charakterů. Nakonec se setkává s liškou – jen láska a přátelství nás mohou zbavit osamělosti.

Heinrich Mann
Emigroval přes ČSR do Švýcarska, později do USA, kde zemřel.
- Profesor Neřád (satirický román)
Profesor Neřád – Raat – byl žáky a veřejností nenáviděn. Studenty neustále špehoval a objevil díky tomu zábavní podnik Modrý anděl, kde

Světová literatura první poloviny 20. století 2/4

vystupovala šantánová zpěvačka. Pocítil k ní náklonnost a stává se denním návštěvníkem podniku a její šatny. Když se informace dostane na veřejnost, je profesor propuštěn. Žení se se zpěvačkou a stále hlouběji zapadá do morálního bahna. Nakonec byl uvězněn na popud bývalého žáka.

Thomas Mann (→ MMS13)
Nositel Nobelovky, stejný osud jako bratr, ale vrátil se do Švýcarska a zemřel v Curychu.
- Josef a bratři jeho (románová tetralogie)
Josef byl svými bratry prodán jako otrok do Egypta. Tam svou rozvahou zachránil egyptskou říši před hladomorem. Když k němu přišli jeho bratři a otec žádat o pomoc, nepoznali jej. On jim odpouští.
- Doktor Faustus (román)
Hlavní hrdina – geniální hudebník – je ochoten se za tvůrčí inspiraci zříci lásky a odevzdat duši ďáblu.

Lion Feuchtwanger (→ MMS13)
Židovský spisovatel německy píšící, emigroval D=>F=>USA.
- Žid Süss
- Židovka z Toleda
- Lišky na vinici

Erich Maria Remarque (→ MMS13)
Odešel jako dobrovolník do 1. světové války, později byl zraněn. Poté vystřídal řadu povolání. Po nástupu nacismu (33) se dostal na index zakázaných autorů a poté, co byl zbaven D občanství odjel do NY, kde získal americké. Po válce se vrátil do SW, kde zemřel.
- Tři kamarádi
Příklad krásného přátelství, ozývá se nástup fašismu.
- Nebe nezná vyvolených
Milostný román z prostředí automobilových závodů. (Lillian TBC)

Ernest Hemingway (→ MMS13)
Představitel ztracené generace, držitel Nobelovy ceny. V 1.SVV byl dobrovolníkem italské armády, poslední roky života strávil na Kubě. Trpěl depresemi, což ho pravděpodobně přivedlo k sebevraždě.
- Stařec a moře
Rybář Santiago se po mnoha neúspěšných lovech vydává na moře sám (lovil s malým chlapcem). Uloví obrovskou rybu, se kterou zápasí dva dny, ale na cestě z5 je napaden žraloky a vrátí se jen s kostrou ryby. Dílo ukazuje, že Santiago udělal vše pro to, čeho chtěl dosáhnout – vyhrál svůj boj s rybou. „Člověka je možno zničit, ale ne porazit.“

Světová literatura první poloviny 20. století 3/4

Francis Scott Fitzgerald
- Něžná je noc
Ve švýcarském sanatoriu se americký psychiatr Dick Diver seznamuje s duševně nemocnou dívkou Nicole. Na tu má citový vztah dobrý vliv. Následuje svatba, ale harmonický vztah narušuje sobecká Rosemary. Nicolina nemoc se o5 vrací a Dick ztrácí veškeré iluze. Román vrcholí citovým rozvratem v rodině.
- Velký Gatsby
Vypravěčem příběhu je Nick Carreway, který právě přijel do NY. Hlavními postavami jsou Daisy (sestřenice Nicka), Tom Buchanan (Nickův známý), Myrtle (Tomova milenka), George Wilson (manžel Myrtle) a Velký Gatsby – zbohatlík, který pocházel z chudé rodiny a kdysi byl zamilován do Daisy – ta ho nechtěla kvůli penězům – chudý.
Nick se s Gatsbym seznamuje a časem poznává jeho život. Zároveň zjišťuje, že stále miluje Daisy. Setkává se s ní a působí tím rozvrat jejího manželství. Když si to s Tomem na jednom večírku vyřizují, Gatsbyho autem je sražena Myrtle, za volantem ale seděla Daisy. Gatsby to ale vzal na sebe.

William Faulkner
Nositel Nobelovky, sloužil jako pilot.
- Absolóne, Absolóne
O tragických osudech jižanské rodiny v časovém úseku 100 let. Základem je příběh zakladatele rodu Thomase Sutpena.

Theodor Dreiser
Jeho tvorba představuje naturalismus a sociální realismus. Základním tématem jeho tvorby je kariéra lidí, kteří touží po bohatství a slávě, čemuž obětují všechno.
- Americká tragédie (román)
Mladý Griffith je z chudé rodiny a touží po bohatství a slávě. Střídá zaměstnání až se dostane do strýcovy továrny na prádlo. Naváže milostný poměr s Robertou, ale jakmile pozná, že by mu překážela v jeho kariéře a že by nemohl proniknout do vyšších spol. kruhů sňatkem s dcerou milionáře, snaží se jí zbavit. Při vyjížďce po jezeře těhotnou Robertu utopí. V soudním procesu je odsouzen k smrti.

Sinclair Lewis
Jako první americký spisovatel dostal Nobelovku.
- Arrowsmith (román)
O vzestupu mladého, energického lékaře, který svým preparátem zdolal epidemii cholery na tropickém ostrově. Musí ale své výsledky bránit proti zneužití.
- Babbitt (román)
Obchodník se začne bouřit proti rodinným a společenským konvencím, ale marně.

Světová literatura první poloviny 20. století 4/4

John Steinbeck
Nositel Nobelovky, napsal spoustu románů, ve kterých líčí těžké osudy amerických nižších vrstev jak ve městě, tak na venkově.
- O myších a lidech (novela)
Je o dvou chudácích, kteří při nekonečném putování za prací sní o místě, které by pro ně bylo domovem. Jedním z nich je slabomyslný, silný avšak dobrosrdečný Lennie. Jeho „ochráncem“ je John, který usměrňuje Lennieho zálibu v hlazení hebkých věcí. Novela vrcholí v momentě, kdy manželka šéfova syna obdivuje Lennieho sílu a snaží se mu přiblížit, dovolí Lenniemu hladit její vlasy. Toto má za následek zlomení vazu ženy. John chce Lennieho uchránit před lynčováním a zastřelí ho.

Michail Bulgakov
Vystudoval medicínu a později pracoval jako žurnalista, spisovatel, aj.
- Mistr a Markétka (filozofický román)
Prolíná se zde biblický příběh ukřižování Krista s příběhem Fausta, vypráví o Pilátu Plontském. Mistr je autorem románu.

Boris Pasternak (→ MMS13)
Obdržel Nobelovu cenu, které se na nátlak sovětských orgánů zřekl.
- Doktor Živago
Na začátku se odehrává pohřeb Živagovy matky, po jejíž smrti musel se zůstat se strýcem a odstěhovat se do Moskvy. Zde byl lékařem a setkal se se svou ženou Antonií. Během revoluce se z bohaté rodiny Živagů ale stali chudáci bez domova. Odjíždí tedy do Jurjatina (Živagovo rodiště), ale Živago musí jako lékař na frontu. Tam poznává Larisu, jejíž životní příběh je další linií knihy. Po válce se Živago vrací do Moskvy k rodině, ale po pár dnech ve městě potkává Larisu a odjede s ní do Jurjatina (co má furt s tím rodištěm??), kde žijí v hrozných podmínkách odříznutí od světa (haha, blbci :D). Nakonec Lara s dcerou podlehnou naléhání milence z mládí a vrací se do Moskvy. Živago až po několika letech, pak si najde novou ženu a získá místo lékaře. Na své první cestě do práce ale zemře na infarkt v šalině

Světová literatura 2. poloviny 20. století 1/4

Světová literatura 2. poloviny 20. století


Začínají se objevovat nové literární proudy jako například neorealismus a existencialismus.
V literatuře se rovněž odráží poválečný neklid, léta napětí mezi Západem a Východem prakticky až do pádu železné opony.

SOVĚTSKÁ LITERATURA
Dva proudy:
V prvním autoři psali pod vlivem bezprostředních válečných zážitků, poznatků a zkušeností z fronty i týlu.
Ten druhý poukazoval spíše na smysl válečných událostí. Často se setkáváme s problémem začlenění vojáků do společnosti po návratu z fronty.

Michail Šolochov
- Osud člověka ( novela )
Hlavní postavou je řidič Andrej Sokolov, který vypráví o svých zážitcích z války. Byl zajat a deportován do Německa. Ke konci války se mu podařilo uniknout a přeběhnout k Rudé armádě. Za války ztratil ženu a dvě dcery, které zahynuly při bombardování, a v posledních dnech války na frontě padl jeho syn. Po válce pracoval jako řidič v kolchoze a ujal se malého sirotka Váni. Sokolov se vydává za jeho otce a v dítěti nachází nový smysl života. Celý děj vypráví Sokolov autorovi při náhodném setkání u přívozu.
- Tichý Don (čtyřdílný román)
který se odehrává na pozadí Velké říjnové socialistické revoluce a občanské války v Rusku. Hlavní hrdina je Grigorij Melechov

Alexandr Solženicyn
Ruský prozaik. Byl pronásledován a vězněn sovětským režimem, žil dlouho v USA, nyní opět v Rusku. Je nositelem Nobelovy ceny
- Jeden den Ivana Denisoviče (povídka)
Je příběhem člověka nespravedlivě odsouzeného k nuceným pracím v lágru. Jeho den je naplněn těžkou dřinou na stavbě v podmínkách mrazivé sibiřské zimy, a hlavně ohromnou snahou o přežití, která se projevuje v jeho vztahu ke spoluvězňům a k bídnému, o to vzácnějšímu jídlu.
- Souostroví Gulag (trilogie)
informuje nejen o poměrech v sovětských pracovních táborech 50. až 60. let, ale současně o tehdejších poměrech v bývalém Sovětském svazu.

NĚMECKÁ LITERATURA
Vedle literatury sovětské působili na naši tvorbu němečtí pokrokoví spisovatelé, kteří museli před fašismem emigrovat, někteří nakrátko do naší země.


Bertolt Brecht
Dramatik, divadelní režisér, básník, prozaik. Patřil k nejvýznamnějším představitelům avantgardního umění mezi dvěma světovými válkami. Před fašismem emigroval do Dánska, pak do USA. Je považován za tvůrce tzv. epického divadla: dramatický děj je přerušován buď vypravěčem nebo také

Světová literatura 2. poloviny 20. století 2/4

jednotlivými postavami, které přitom vystupují ze hry, aby vyložily její smysl.
- Matka Kuráž a její děti (div. hra)
Drama se odehrává za třicetileté války. Titulní hrdinka je markytánka, která chce před válečnými hrůzami uchránit své tři děti, přesto je postupně jedno po druhém ztratí. Poslední byla zastřelena němá dcera Katrin, když se snažila bubnováním přivolat pomoc pro ohrožené děti ve spícím městě. Matka dál putuje za vojskem se svým zbožím, neboť z války, která přináší lidem hoře, je možno být živ, dá se na ní vydělat.
- Strach a bída Třetí říše
líčí nacistickou krutost

ITALSKÁ LITERATURA
V italském umění se ve 40. – 50. letech rozvinul neorealismus (řec. neos = nový, lat. realis = skutečný).

Alberto Moravia
Prozaik, dramatik, filmový kritik. Do 2. světové války se proslavil romány existencialistického ladění, jejichž společným rysem je pocit odcizení a neschopnost opravdového vztahu mezi lidmi:
- Římanka (román)
- Horalka (román)
Děj románu se odehrává v letech 1943 – 44, kdy se v Itálii hroutil fašistický režim a země byla postupně obsazována spojeneckými vojsky. Hlavní hrdinka románu římská hokynářka prchá se svou dospívající dcerou před válečným běsněním do chudého horského kraje, Ale ani tam neunikne válečným hrůzám; přijde o všechny úspory, nejbližší přátelé hynou v boji proti Němcům, dcera je znásilněna marockými vojáky z řad postupující americké armády. Hrdinka však dále zápasí o lásku a vzájemné porozumění. Po strastiplném putování se matka s dcerou vracejí do Říma a pokoušejí se o nový život.

Existencialismus - (z lat. existentia = jsoucno, bytí nebo z franc. existence = bytí): filozofický a literární proud 20. století. Zdůrazňuje lidskou aktivitu, volbu sebe sama, tj. subjektivně chápanou svobodu.

Jean-Paul Sartre
Francouzský spisovatel a filozof, pův. povoláním středoškolský profesor
Jeho filozofie spočívala v tvrzení, že člověk je „svým vlastním svobodným projektem“, je „odsouzen k svobodě“; jedinec zodpovídá za celé lidstvo.
- Nevolnost (román)
- Zeď (povídka)
- Mouchy, Počestná děvka, Špinavé ruce (romány)

Světová literatura 2. poloviny 20. století 3/4

Samuel Beckett
Dramatik, prozaik a básník irského původu.
- Čekání na Godota (hra)
Hra je o dvou jednáních, bez děje a dramatické stavby „tradičního divadla“. Dekoraci tvoří jeden strom, venkovská cesta na opuštěném místě, kde se setkávají dva blíže neurčení tuláci Estragon a Vladimír. Vedou chaotický dialog, z něhož vyplývá jen to, že chtějí čekat na Godota, který má rozhodnout o jejich dalším životě. Není zřejmé, kde a kdy na něho mají čekat, kdo je Godot a co pro ně může udělat. Během rozhovoru přichází dvojice Pozzo a Lucky. Pozzo je pán ztělesňující vychloubačnost, brutalitu až sadismus, vede na šňůře otroka Luckyho, který je naopak zcela poníženou bytostí.
Druhé jednání (nazítří, stejná hodina, stejné místo) je vlastně opakováním prvního jednání jen s tím rozdílem, že Pozzo je osleplý, tedy závislý na tulácích a Luckym. Ke konci každého
jednání se objevuje chlapec a oznamuje, že pan Godot dnes nepřijde, ale že se určitě dostaví zítra.

Umberto Eco
Italský prozaik, patří k předním představitelům postmodernismu.
- Jméno růže (román)
působí jako historická detektivka; děj se odehrává ve 14. století. Stařičký mnich Adso sepisuje události, které zažil jako osmnáctiletý novic v nejmenovaném hornoitalském benediktinském opatství. Román má „hybridní“ tvar - je složen z množství žánrů: traktát, proroctví, vidění, citáty z bible, předstíraný kronikářský zápis.

AMERICKÁ LITERATURA

Joseph Heller
Americký prozaik a dramatik. 2. světové války se účastnil jako pilot amerického válečného letectva.
- Hlava XXII (román)
protiválečný satirický román; děj se odehrává na konci 2. světové války ve Středozemním moři. Hlavní hrdina, kapitán válečného letectva Yossarian se marně snaží dostat z válečné mašinerie, neustálých startů v bombardovacím letadle, a tím pocitu ohrožení vlastního života i života přátel. Bouří se proti nesmyslnostem vojenské byrokracie, jejichž ztělesněním je tzv. hlava XXII. Je to soubor absurdních nařízení a předpisů, které vedou např. ke stálému zvyšování povinného počtu letů i ke zbytečným ztrátám životů.
Román je plný situační komiky, ironie, satiry, nonsensů a černého humoru, je někdy srovnáván s Haškovými Osudy dobrého vojáka Švejka.

Světová literatura 2. poloviny 20. století 4/4

William Styron
Americký prozaik, píše zejména romány a povídky, za války narukoval k námořnictvu.
- Sophiina volba (psychologický román)
Vypráví o začínajícím jižanském spisovateli Stingovi, který přichází do New Yorku. Zde se spřátelí s půvabnou Polkou Sophií a jejím milencem Nathanem. Je svědkem jejich bouřlivého vztahu poznamenaného určitými patologickými rysy, neboť Nathan je narkoman a schizofrenik. Stingo se pak postupně prostřednictvím Sophiiných monologů seznamuje s jejím životním osudem (dětství a mládí v Polsku, zatčení a věznění v koncentračním táboře Osvětim, kde se stala sekretářkou velitele tábora Rudolfa Hösse). Klíčové místo zaujímá její „volba“, kdy opilý esesák ji donutí k rozhodnutí, jímž záchranou jednoho dítěte způsobí smrt druhého v plynové komoře (Sophie pro záchranu vybrala svého syna, protože byl starší a doufala, že snáze přežije. Na smrt tak šla její dcerka. Svého syna však stejně nikdy už nespatřila.). Sophie, která Osvětim přežila, trpí trvalým pocitem viny. Příběh Sophie a Nathana končí společnou sebevraždou.


ANGLICKÁ LITERATURA

John Braine
Anglický prozaik
- Místo nahoře (román)
Hlavní hrdina Joe je pohledný, schopný mladý muž, který chce získat místo v tzv. lepší společnosti. Nejdříve se v ochotnickém divadle seznámil s Alicí, vdanou ženou, která se stala jeho milenkou. Od počátku ho však přitahovala Zuzana, krásná mladá žena, dcera bohatého továrníka. Poté, co se s ní seznámil a sblížil, Zuzana s ním otěhotněla. Hrdina se prostřednictvím přítele s Alicí rozešel. Ta se zabila v autě (zřejmě sebevražda, možná nehoda). Hlavní hrdina se žení se Zuzanou (rozchod s Alicí byl podmínkou otce továrníka), jde po společenském žebříčku nahoru, ale je to současně začátek jeho „lidského“ pádu.
- Život nahoře (román)
Volné pokračování předchozího díla. Joe není jako manžel šťasten. Najde si milenku, odchází z domova, ale nakonec se vrací k Zuzaně, a tím k pohodlnému životu, na který si už zvykl.

Vědeckofantastická literatura I.

Vědeckofantastická literatura


Vědeckofantastická literatura předpovídala některé, později realizované vynálezy. Obvykle se posunuje do budoucnosti. Autoři ukazují, že lidstvo jedná sebedestruktivně.

(A) Thomas More
- Utopie
předznamenal utopický svět

(F) Cyrano de Bergerac
- Cesta na měsíc

(U) Edgar Allan Poe
- Jáma a kyvadlo
Příběh vypráví o člověku, který byl inkvizitory odsouzen k smrti. Byl uvězněn v tmavém žaláři z kterého nebylo úniku. Při tápání ve tmě je o vlásek unikl pádu do hluboké propasti uprostřed cely. Tím však smrt jen oddálil, protože poté byl přivázán k lavici nad kterou se houpalo kyvadlo s břitem. Kyvadlo pomalu klesalo a vězeň dostal na poslední chvíli spásný nápad. Levou rukou dosáhl na misku s jídlem a potíral jím popruhy, kterými byl přivázán. Hladové krysy se pak na potravu vrhly a překousaly tím i popruhy. Vězeň na poslední chvíli unikl smrti. Poté se stěny žaláře začaly svírat směrem k propasti. Když se octl na samém okraji, uslyšel lidské hlasy a v posledním okamžiku ho zachytila ruka francouzského generála Laslla.
- Předčasný pohřeb

(F) Jules Verne
Se svými hrdiny projel celou zeměkouli a udělal i první kroky do vesmíru. Vytvořil předobrazy vzducholodí, letadel, el.motoru, televize apod. Věřil v dobro technického pokroku, ale varoval i před jeho zneužitím.
- 20000 mil pod mořem
- Cesta kolem světa za 80 dní

(A) Herbert George Wells
Navazoval na Verna na začátku 20. století.
Ukazuje spíše záporné stránky pokroku, vytvořil nepříznivé prostředí.
- Neviditelný
- Stroj času
- Válka světů
- Ostrov doktora Moreaua

(A) Aldous Huxley
- Konec civilizace (román)
lidé žijí v budoucnosti v totalitním (není demokracie) režimu, který potlačuje city a plánuje životy

(Rž) George Orwell
- 1984
předestřel události pozdější doby
- Zvířecí farma

Vědeckofantastická literatura II.

(P) Stanislav Lew
Jeho díla vznikala na základě hlubokých přírodních, technických a společenských znalostí. Varuje před zneužitím vědy a techniky.
- Solaris (román)
Umístěn do budoucnosti, jsou zde vědci ve výzkumné stanici, kterou navštěvují mořské kreatury. Ty vznikly působením oceánu na paměťová centra mozku, což ukazuje možnost obnovení kontaktu mezi lidmi a oceánem.

(R) Ivan Jefremov
- Mlhovina v Andromedě
spojuje neznámé dějiny s budoucností

(R) bratři Strugačtí
Tvoří vrchol ruské sci-fi, varování před nedomyšlenou činností lidí, kteří v honbě za ziskem ignorují důsledky svého konání.
- Je těžké být bohem
- Piknik u cesty

(U) Ray Bradbury
- 451°F
Varuje před přetechnizovaným světem (teplota při které hoří papír).
- Marťanská kronika
Fiktivní osídlování Marsu pozemšťany, kteří jej velmi civilizují a přizpůsobují. Po vypuknutí atomové války na zemi se vylidňuje a ukazuje osamělost zbylých. Nově příchozí získávají vztah k tomuto místu, které jim umožňuje žít lidštěji než na Zemi.

(F) Robert Merle
- Malevil
Jsou zde lidé, kteří přežili výbuch atomové pumy na tvrzi Malevil. Skupiny mezi sebou válčily, hlavní hrdina zemřel na slepé střevo.

(A) Arthur Clarke
Za války pracoval na radarové základně, žije na Srí Lance.
- Vesmírná odyssea
Lidé se zde potýkají s problémy při osídlování Marsu, již 4 díly.

(A) William Golding
- Pán Much
Děj v budoucnosti na tichomořském ostrově, kde ztroskotá letadlo evakující po atomovém náletu žáky anglických soukromých škol. Přežilo jen několik 11-12letých chlapců, kteří jednají zběsile a nakonec se vzájemně vraždí. Varování před zničením civilizace.

Vědeckofantastická literatura III.

(U) Isaac Asimov
Přispíval do časopisu se SCIFI literaturou.
- Já robot
Rodiče neměli na své dítě čas a tak dceři koupili robota, k tomu si ona vytvořila silnou vazbu a když otec koupil nového, musel okamžitě získat starého z5.

(U) Robert Heinlein
- Hvězdná pěchota
Hlavní hrdina je mladý muž, který prodělal tvrdý vojenský výcvik a byl nasazen do boje proti mimozemským vetřelcům.

John Wydham

Fantasy literatura
J.R.R. Tolkien

- Hobit aneb cesta tam a zase zpátky
- Pán prstenů: Společenstvo prstenu
- Pán prstenů: Dvě věže

Filmová zpracování
Heinlein – Hvězdná pěchota
Spielberg – Jurský park
J.R.R.Tolkien – Pán prstenů
George Orwell – Zvířecí farma

Česká vědeckofantastická literatura

Česká vědeckofantastická literatura:

Jakub Arbes
- Newtonův mozek (romaneto)
- Svatý xaverius (romaneto)

Svatopluk Čech
- Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století
- Pravý výlet pana Broučka do měsíce

Karel Čapek
- RUR
- Krakatit
- Válka s mlokyFrantišek Běhounek
- Tajemství polárního moře
Český inženýr se vzducholodí dostal na severní pól. Pod obdobným názvem i cestopisy.

Jan Weiss
- Dům o tisíci patrech
Vize vojáka zasaženého tyfem kdy se mu svět promění v obrovskou budovu o tisíci patrech.

Josef Nesvadba
Lékař, psychiatr.
- Einsteinův mozek (povídka navazující na domácí tradice)
- Blbec z Xenemünde (pojímá válku jako vraždu a zločin)
- Tajná zpráva z Prahy (řeší soudobé společenské otázky)
- Zítra vstanu a opařím se čajem (filmový scénář)

Ludvík Souček
Používá k přenášení stroj času.
- Hippokratův slib

Vladimír Páral
- Válka s mnohozvířetem
- Země žena

Jaroslav Veis
- Experiment pro třetí planetu
- Pandořina skříňka
- Slovník vědeckofantastické literatury (s Ondřejem Neffem)

Ondřej Neff
- Neviditelný pes

Historická beletrie světová i naše 1/5

Historická beletrie světová i naše


Walter Scott (→ MMS7)
Zakladatel historické povídky a románu, v jeho próze najdeme romantické zápletky a zároveň věrné zachycení dobových detailů. Měl velký vliv na evropskou historickou prózu.
- Ivanhoe, Wawerly, Rob Roy (romány)
děj z anglické historie z konce 12. století, prostředí rytířských soubojů;

Victor Hugo (→ MMS7)
Už za svého života byl legendární postavou, pochován v pařížském Panteónu. Zapojoval se do společenského života, stal se odpůrcem Napoleona III. poté, když se prohlásil císařem. Dvacet let strávil ve vyhnanství, dočkal se vítězného návratu.
- Legenda věků
básnický cyklus, který vypráví o cestě lidstva za humanitou a pokrokem, na vývoj lidstva se dívá optimisticky
- Chrám Matky boží v Paříži
Dominantou díla je pařížská katedrála Notre Dame (Chrám Matky Boží). S tou jsou spjaty osudy hlavní postavy Quasimoda, hrbatého zvoníka, kterého se v dětství ujal knež Frollo, za což mu zůstal po celou dobu vděčný a oddaný. Kvůli němu se pokusil o únos tanečníce Esmeraldy, do které je Frollo zamilován. Je však zatčen a odsouzen k trestu. Díky Trollovým intrikám je Esmeralda popravena. Quasimodo se mu za to mstí. Po letech je jeho tělo nalezeno v hrobce objímajíce Esmeraldu.
- Bídníci
Hlavní postavou je galejník Jean Veljean, který byl odsouzen na galeje za krádež kusu chleba. Uprchne, dostane se do města, ve kterém je později starostou, ale stále stíhán policistou, který ho za každou cenu chce opět poslat na galeje. Jean mu jednou zachrání život, ten poté pozná, že se v něm mýlil, ale nevyrovná se s tím a páchá sebevraždu.
- Muž, který se směje
Hlavním hrdinou šlechtic, který má po operaci zohyzděný obličej a vypadá, jako by se neustále smál. Odchází na venkov, kde se zamiluje do dívky, ta ale umírá a on nesnese bolest a umírá také
- Devadesát tři

Lev Nikolajevič Tolstoj (→ MMS9)
Narozen v Jasné Polaně, oba rodiče zemřeli když byl malý. Neúspěšně studoval práva, poté odešel bojovat na Kavkaz. Byl proti násilí, vše podle něj lze řešit po dobrém, domníval se, že žena se má starat o rodinu a rodit děti, ne přemýšlet (jj ).
- Vojna a mír
Popis napoleonských válek (resp. ruského tažení). Volkonskému zemře při porodu žena, on odchází do války, proslaví se. Nebojí se smrti a nezáleží mu na životě. Na dovolené se seznámí s mladou Natašou Chrustovou se kterou se do sebe zamilují. Tím Andrej získá znovu zájem o život. Postupně v něm vzrůstá odpor k válce. Dále zde

Historická beletrie světová i naše 2/5

vystupuje Piere Bezuchov, který je nositelem Tolstého myšlenek, hodnotí dění kolem Napoleona. Bezuchov šel do války ze zvědavosti, postupně se v něm zrodí odpor k násilí a prochází válkou jako pozorovatel. Dostává se do blízkosti Napoleona a chce ho zastřelit, ale neudělá to. Andrej se nakonec dostává těžce raněný domů, kde ho ošetřuje Nataša, které zemře v náručí. Nataša se nakonec vdává za Bezuchova.

Lion Feuchtwanger (→ MMS13,MMS21)
Židovský spisovatel německy píšící, emigroval D=>F=>USA.
- Žid Süss
- Židovka z Toleda
- Lišky na vinici
- Čekárna (trilogie)
Hlavní hrdina prožívá situaci společenských krizí, zvratů a napětí jako hluboký niterní konflikt.í
o Úspěch
o Oppermannovi
o Vyhnanství

Kosmova kronika česká (→ MMS2)
autor zachytil události od stavby věže v Babylonu do Kosmovy současnosti (<1125).
Podle pramenů, o které se opíral, rozdělil kroniku na:
- vyprávění starců
- vyprávění hodnověrných svědků
- své zážitky
Kosmova kronika byla psána vytříbeným slohem – kultivovaná próza s časoměrnými verši, historkami a dialogy, žádný z pokračovatelů nedosáhl takové úrovně. České pověsti – O Libuši a Přemyslovi. Svým dílem autor sleduje politický cíl – upevnění českého feudálního státu. Kosmas založil tradici našeho dějepisectví.

Dalimilova kronika (→ MMS2)
nejstarší česká veršovaná kronika, s výrazným motivem (Oldřich a Božena), autor neznámý, je méně pravdivá než Kosmova kronika, Dalimilovi byla přisouzena nedopatřením pobělohorského dějepisce, ale pravděpodobně nižší šlechtic. Kronika byla projevem vlastenectví, autorovi příliš nešlo o přesné vylíčení dějin. Kronika je veršovaná a je dovedena do roku 1314.

Václav Hájek z Libočan (→ MMS4b)
- Kronika česká
vylíčil zde dějiny od příchodu praotce Čecha až do roku 1527, kronika je historicky nepřesná, v době pobělohorské byla jediným dílem, informujícím o české minulosti

Historická beletrie světová i naše 3/5

František Palacký (→ MMS6: Národní obrození)
Otec národa, stoupenec austroslavismu (nevíš co to je :D). Věřil v pravost rukopisů, chápal české dějiny jako souboj Čechů a Němců.
- Dějiny národa Českého v Čechách i v Moravě
5ti dílné, německy, později i česky, zachycuje dějiny národa od nejstarších dob

Karel Hynek Mácha (→ MMS7b: Romantismus u nás)
o Křivoklad
1. část 4dílného cyklu Kat

Josef Kajetán Tyl (→ MMS7b: Romantismus u nás)
- Kutnohorští havíři
Zachycuje zde potlačení vzpoury kutnohorských havířů v 15. stol.. Inspirací mu byla stávka smíchovských havířů v r. 1844. Opat (hlavní hrdina), který se snaží vyřešit spory dohodou, je popraven.

Julius Zeyer (→ MMS11: Ruchovci a lumírovci)
- Vyšehrad
- Čechův příchod

! Václav Beneš Třebízský
Jeho tvorba je podobná Jiráskovi, byl ale dějepis. přesnější. Půs. ve Slaném.
- Bludné duše
Selské povstání v rodném Třebízském kraji za doby josefínské.
- Trnová koruna
Z období třicetileté války.

! Zikmund Winter
- Mistr Kampanus
Hlavním hrdinou Jan Kampánus – čestný a chytrý člověk, skutečná postava. Zajímá se hlavně o univerzitu. Po Bílé hoře se o ni zajímají Jezuité. Kampánus na univerzitě zůstává. V domnění, že univerzitu chrání, přestupuje na katolickou víru. Univerzitu ale nezachrání a je nucen odejít. Spáchá sebevraždu.

! Alois Jirásek
Narozen v Hronově, vystudoval historii a působil v Litomyšli, psal. Za hybnou sílu lidu považoval lid (=komunisti). Dokonale popisoval atmosféru doby, zato ale nedokonale psychologicky popisoval postavy – jednoduší lidé, prosté ženy. Velmi se zajímal o historii, zejména uznával husitství.
- Staré pověsti české (3+ próza)
Inspirován Kosmovou a Dalimilovou kronikou.
- Mezi proudy
Obraz společenských rozporů za Václava IV., vydání Kutnohorského d.

Historická beletrie světová i naše 4/5

- Proti všem
Rozmach a vrchol husitství po bitvu na Vítkově.
- Bratrstvo
Doznívání husitských válek na Slovensku, bitva u Lučence.
- F.L.Věk (2+ národní obrození)
Podle deníku hlavní skutečné postavy F.L.Věka, zachycuje rozvoj národního obrození. V románu jsou taktéž skutečné události.
- U nás
Obrození na české vesnici.
- Filozofická historie
Příběh 4 filozofických studentů kolem roku 1848 – život litomyšlských studentů, události roku 1848 – barikády.
- Temno (doba pobělohorská)
Obraz protireformace, pálení českých knih, ústřední postavy – děti evangelíka Machovce.
- Psohlavci
Selské bouře proti vrchnosti.

(MMS8)
- Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč (husitská trilogie, tzv. trilogie tří Janů)
- Lucerna, Lesní panna (pohádková témata)
- Vojnarka
- Lucerna
V této hře se dostaneme na panství mladé kněžny, kde neomezeně vládne vrchní. Pouze mlynář je zproštěn poddanství a roboty. Jedinou jeho povinností je svítit kněžně lucernou na cestě od mlýna ke starému zámečku v lese. Kněžna ohlásila vrchnímu svůj příjezd. Pan vrchní poslal k mlynáři vzkaz, aby v čele sedláků přivítal paní kněžnu a jeho nevěsta Hanička aby uvítala kněžnu jako družička. Mlynář je však rozhněván na vrchního, že mu chtěl dát porazit lípu, a odmítne jeho rozkazy splnit. Tím ho proti sobě popudí a vrchní žaluje mlynáře paní kněžně. Ta zatoužila vidět mlynáře, hrdého a přímého člověka. Poručila mu, aby ji s lucernou doprovodil na lesní zámeček. Mlynář poslechne a kněžnu doprovází. K zámečku spěchá učitelský mládenec s vesnickými šumaři, aby kněžně zahráli. Chce ji při té příležitosti požádat o učitelské místo. Kněžna nabízí mlynáři, že ho vezme s sebou do města. Ten odmítá a když se dozvídá, že se vrchní chystá skácet jeho starou lípu a že chce odvést Haničku, vyčítá kněžně, že jej odvedla úskokem z domu a odešel hájit Haničku i posvátnou lípu. Hanička se před vrchním skryla v lípě. Vrchní se již připravuje, že dá lípu skácet, v tom ale přiběhně mlynář, aby tomu zabránil. Byl by podlehl, ale přichází kněžna, která zabrání násilí a rozbije lucernu na znamení, že zbavuje mlynáře všech povinností k vrchnosti. Učitelský mládenec nakonec místo od kněžny dostal. Hanička je šťastná pod ochranou mlynáře.

Vladislav Vančura (→ MMS15: Česká meziválečná próza)
Původně lékař, popraven za heydrichiády. Byl ovlivněn 1.SVV, expresionismem, hledal nové způsoby vyjádření. Bohatý jazyk.
- Obrazy z dějin národa českého
Význam národní minulosti, dokonalý jazyk.
- Markéta Lazarová
Děj umístěn do mladoboleslavského kraje (Škoda Auto :D), do loupežnického středověku. Vypráví o nenávisti dvou rodin loupeživých rytířů (Lazarovi z Obořiště a Kozlíci z Roháčku). Mikuláš unese Markétu Lazarovou – dceru Lazara, zaslíbenou Bohu (žádnej sex ;)), která se do Mikuláše zamilovala (co jí zbejvalo, když ju vojel…). Paralelně se vyvíjí u druhý vztah – Alexandry Kozlíkové a Kristiána (syn hraběte). Alexandra ho ale zabíjí v domnění, že ji nemiluje. Nakonec vše srovnají vojska a loupežníky zajmou. Alexandra po čase porodí, ale zabije se, takže děcko připadlo Markétě, která už měla jedno svoje.

Historická beletrie světová i naše 5/5

Končí popravením zajatých loupežníků. Přesto je příběh zobrazen jako překrásný – láska silnější než smrt a nenávist. Použity i vulgarismy…

! Miloš Václav Kratochvíl
- Pochodeň, Mistr Jan Hus (husitské období)
- Život Jana Amose (30letá válka)
Životopis J.A.Komenského, popisuje jej jako citlivou osobu, nemající domov a vychovávanou církví z čehož pochází kořeny jeho morálních zásad a vlastenectví. Byl však donucen opustit vlast, i tak se jí ale snažil pomoci.
- Dobrá kočka, která nemlsá
O grafiku Václavu Hollarovi.
- Doba posledních přemyslovců
- Doba rudolfínská

! Vladimír Neff
- Sňatky z rozumu
Zachycuje téměr 100 let od poloviny 18. století životy rodin Bornových (měšťané) a Nedobylových (obchodníci), jejich vzestupy a pády.
- Petr Kukaně z Kukaně
alchymie, fiktivní postava

! Václav Kaplický
- Kraj Kalicha
Zachycuje dobu husitskou.
- Železná koruna
- Život alchymistův
- Kladivo na čarodějnice
Páter Bobling, katolický kněz.

! Jarmila Loukotková
Zpracovávala antiku a středověk.
- Není římského lidu (román)
Neronova doba, hlavní hrdina Petronius, psal satiricky. Naštval Nerona, který mu dal na výběr, jak chce zemřít. On si vybral velkolepou slavnost, kde mu byly odborně „otevřeny žíly“.
- Spartakus
hlavní hrdina gladiátor Spartakus
- Navzdory básník zpívá

! Josef Toman
- Sokrates
- Po nás potopa