Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

po r. 69

- deníky
- Rudé právo
- Mladá fronta, Lidové noviny, Zemědělské noviny, Obrana lidu (vojáci)
- exil – např. časopisy Listy, Proměny, Svědectví
- periodika
- profesní a zájmová diferenciace
- ABC, 100+1, Svět motorů, ženské časopisy (Vlasta), dětské časopisy (Ohníček, Mateřídouška, Čtyřlístek),…

Osobnosti

Dušan Hamšík (1930 – 85) – reflexe aktuálního dění, např. válečné události („Bomba pro Heydricha“, „Druhý muž Třetí říše“ – o Himmlerovi), o atomové energii – „Začátek je v Jáchymově“
Ota Pavel – sportovní redaktor
Radek John – dobová reflexe, dnes redaktor „Na vlastní oči“
Jiří Janoušek – kniha rozhovorů „Rozhovory s Janem Werichem“
Rudolf Křesťan – fejetony Myš v 11. patře, O slepičí krok
Pavel Dostál, Petr Uhl, Jiří Hanák, Jiří Franěk

Egon Ervín Kisch (1885 – 1948) – „zuřivý reportér

- několik německých novin („Prage Tagblatt“, „Berliner Tagblatt“)
- účastník bojů 1. sv. v. v Srbsku, Rusku
- 1918 velitel vídeňských rudých gard – redigoval jejich noviny – stává se členem komunistické strany
- vrací se do Prahy – dopisovatel Lidových novin z Berlína
- ve 30.l. OV ve Španělsku – interbrigadista (proti Frankovi)
- 2. sv. v. emigroval do USA a po válce se vrátil
- reportáže: Caři, popi, bolševici
Tajná Čína
Přistání v Austrálii
- kriminální studie: Pražský Pitaval

po vzniku ČSR

a) demokratické - Lidové noviny, Přítomnost – myšlenky T.G.M.; K. Čapka; Kische; Peroutka
b) sociálně demokratické – (komunistické) – zakládají KSČ – Právo lidu > Rudé Právo (tiskový orgán KSČ), Proletkult – S. K. Neumann, Červen; Var
c) katolicky orientovaný tisk – Arela (příloha čas. „Archiv liberálů); Akord, Tvar

Ferdinand Peroutka ( † 1978)
- přispíval do Přítomnosti, Lidových novin, redigoval Tribuny
- vězněn v koncentračním táboře v Buchenwaldu a Dachau
- 30. léta: anketa v Přítomnosti: „Proč nejsem komunistou“ – kritika autoritářství a potlačování individuality (?! reakce na Gottwaldův projev v Parlamentu – „A my se do Moskvy jezdíme učit kterak vám zakroutit krkem!“)
- po r. 48 emigrace do USA
- soubor článků Budování státu – články a vzniku a vývoji ČSR ve 20. letech (např. o rozkolu v sociální demokracii, o reakci pohraničí na vytvoření Československa – vytvoření provincií)

Karel Čapek – Lidové noviny, tv. sloupku
Eduard Bass – šéfredaktor LN
Karel Poláček – LN, fejetony, sloupky, soudničky
Fr. Němec – soudničky pro LN, Práci, Tribunu,…
Karel Schulz – LN, Národní politika
Ivan Olbracht – vídeňské Dělnické noviny, Právo lidu → Rudé právo; po podpisu manifestu sedmi názorový rozchod s KSČ

Válka – období autorské nesvobody, proněmeckost, poplatnost, ilegální tiskoviny ve formě letáků (např. Rudé právo)

45 – 48 – uvolnění, rozvoj literárních skupin a časopisů

po r. 48

- zákaz nekomunistických tiskovin, např.
- Kritický měsíčník (Václav Černý)
- Kvart (Vít Obrtel)
- Kytice (Seifert)
- Vyšehrad, Listy
- Akord a ostatní katolická periodika
- oficiálně vycházelo
- Rudé právo a několik podobných plátků
- časopisy okolo literárních skupin, např. Host do domu, Květen, Tvář, Nový život
- Literární noviny (→ Literární listy → Listy) – jediné místo, kde se jakžtakž dal vyjádřit kritický názor na společnost, časté přejmenovávání, na poč. 60. let zákaz; nové Literární noviny snůška poplatných blábolů

VÝVOJ ČESKÉ ŽURNALISTIKY

- 15.st. kramářské písně (jarmareční) – předchůdce černé kroniky
- 15. st. listy Jana Husa + jeho kázání (plnila informační fci)
- v období NO se rozvíjí jako samostatný útvar

Václav Matěj Kramerius
- redaktor Schönfeldských c.k. poštovních novin
- sám vydával Pražské noviny

Václav Rodomil Kramerius
- prodal zpět Schönfeldským Českou expedici


II. fáze: časopisy SVĚTOZOR; ČASOPIS ČESKÉHO MUZEA (Palacký)
à publicistice se věnovali spisovatelé:
· K. J. Erben - redigoval Poštovní noviny
· J. K. Tyl – redigoval čas. Květy, Posel z Prahy , Seldské noviny (politické)
· K. H. Borovský – kritika Tylova „Posledního Čecha“; redaktor Pražských novin (příloha Česká včela), Národních novin (sám – 1848; příloha Šotek)- byly zakázány, Kutná Hora – čas. Slovan; Epištoly kutnohorské (listy) – snahy odhalit záměry vlády, církve => internace do Brixenu
· K. Sabina – publicista (libreto Prodaná nevěsta), konfident (udavač), po Havlíčkovi převzal Pražské noviny (+ Včelu); redigoval Noviny Lípy slovanské
· Fr. Matouš Klácel – augustinián – rozešel se s církví – emigroval do USA; řídil Moravské noviny (týdeník)

1861 - začínají vycházet Národní listy (Mladočeši – bratři Grégrové) – působili zde J. Neruda, Jakub Arbes (za 1 článek obviněn a odsouzen – propuštěn)

70.léta čas. OSVĚTA – stoupenci Ruchovců
čas. LUMÍR – Zeyer, Sládek, Vrchlický
čas. Květy – S. Čech

Josef Holeček – publicista – válečný zpravodaj Národních listů u Černého moře
K. Matěj Čapek Chod – publikoval v Národních listech, Národní politice, Hlasu národa
½ 20. st.

Oficiální literatura

- poplatná době a režimu, poezie starších autorů – velice málo (Mikulášek, Závada, Seifert)
- mladší nastupující básníci (Sýs, Žáček, Salaquardová)
generace starších autorů
Vilém Závada – Živote, díky
Oldřich Mikulášek - Agogh - biblická postava - autostylizace do krále lítosti a smutku; hymnicko-litanický charakter, obavy z
vývoje světa - lidé nebojují proti nicotě
Čejčí pláč, Žebro Adamovo
Jan Skácel – fejetony – Jedenáctý bílý kůň, poezie – Dávné proso
Jaroslav Seifert - Morový sloup - protest proti roku 1968
Býti básníkem - bilancuje svůj život, ale není sentimentální
Všechny krásy světa - poetické vzpomínky; memoárová próza
Deštník z Piccadilly
generace mladších autorů
sýsovsko-žáčkovská generace - autostylizace do podoby obyčejného člověka; jen kritizovali problémy, nepátrali po příčinách
Karel Sýs - Nadechni se a leť - inspirace Paříží, okouzlení uměním a technickým pokrokem
Newton za neúrody jablek, Kniha přísloví
Jiří Žáček –začíná se sbírkami pro děti
Aprílová škola - básně pro děti
Kdo si se mnou bude hrát, Okurková sezóna, Napjatá struna
Michal Černík – hlavně poezie pro děti
Kdy má pampeliška svátek, Malé a velké nebe
Petr Skarlant – nemá poezii pro děti
Paříž, Paříž – dojmy z Paříže
Mimoúrovňové křižovatky – okouzlení technikou
skálovsko-florianovská generace - nerozhodovala umělecká hodnota, ale angažovanost
Ivan Skála - značně prorežimní
Posel přichází pěšky, Co si beru na cestu
Miroslav Florian – Jízda na luční kobylce – motivy rodné země
Jan Pilař – Krajinou pádí kůň, Pohled do očí (báseň Čechy – podobné Jobově noci, radost z budování soc.)
generace osamělých běžců - vstup do literatury na přelomu 70. a 80. let, jsou to individuality
Lenka Chytilová – Průsvitný Sisyfos, Proč racek přemýšlí
Jiřina Salaquardová – Snídaně na Titaniku – nenaplněná láska
Markéta Procházková – Sny bez přístřeší, Vítání světla, Na prahu lásky

Samizdatová a exilová literatura

písničkáři - vyjadřují i pocity posluchačů, mezi řádky text proti totalitě
Jaromír Nohavica – Darmoděj, Divoké koně, Mladičká básnířka
Karel Kryl – Anděl, Bratříčku, zavírej vrátka
Karel Plíhal, Pepa Nos, Jaroslav Hutka, Wabi Daněk
Ivan Diviš - holanovský styl - existenciální otázky, spíše negativní
Odchod z Čech - dialog s domovem, překonává emigrační trauma, vztek až nenávist k lidem, kteří zavinili jeho
emigraci
Moje oči musely vidět - jediné, co může zachránit svět, je umění
Teorie spolehlivosti, Beránek na sněhu
Egon Bondy - snaží se vystihnout pocity své i člověka v dané době v básnických denících
The plastic people of the universe - zakázaná hudební skupina
Trhací kalendář, Strašidelné příběhy
Ivan Martin Jirous – zvaný magor
sbírka pohádek – Magor dětem
Ivan Wernisch - Loutky - vnímá je jako zdřevěnělé lidské postavy - člověk ztrácí vlastní vůli
Žil nebyl, Jako kdyby byl - absurdita světa
Zasuté zahrady - výbor

Vývoj české poezie od 70. let po současnost

- vstup vojsk Varšavské smlouvy na naše území
- 70. léta – léta normalizace – poměry se vrátily do poloviny 50. let (ovlivněno sjezdem komunistické strany, dokument Poučení z krizového vývoje, učení marxismu - leninismu
- čistky v komunistické straně – vylučování ze strany, přeřazení na jiná pracoviště
- Charta 77 – projev odporu (Havel, Patočka…)
- uvolňování v 80. letech, v SSSR nastupuje Gorbačov (pierestrojka – přestavba, otevřenost), Gorbačov prohlásil, ať se každý stát stará sám o sebe
- 1989 – sametová revoluce, naprosté uvolnění
oficiální literatura – prorežimní autoři, málo vydávaní autoři starší generace (zakázaní) – tlak veřejnosti
samizdatová literatura – vlastní náklady, opisy, edice Petlice, edice Expedice… (víc jak 70)
exilová literatura – 68 Publishers, Kolín, Mnichov, Křesťanské nakladatelství v Římě (hlavně próza)

Vladimír Páral

"Bílá řada" - Mladý muž a bílá velryba - kritika lhostejnosti, prospěchářství, ale touha i něco dokázat (chytit
bílou velrybu)
Radost až do rána - spokojenost s průměrností - socialistický životní ideál
Generální zázrak - láska může změnit život
Muka obraznosti - autobiografické prvky - inženýr ztroskotá na pracovišti a chce se stát
spisovatelem
Veletrh splněných přání - mladý technik podléhá stereotypům a když se najde dívka, která ho z nich vyvede,
zabije ji
Soukromá vichřice - starší páry vedou stereotypní život; mladší se tomu brání - dívka si vezme staršího muže,
ale nic se v podstatě nezmění
Katapult - muž chce vyjít ze zmechanizovaného života - vztah se 7 ženami, ale pochopí, že nejdůležitější je
rodina (při přistání letadla se ale zabije)
Milenci a vrazi - červení - chudí lidé nabití energií, chtějí se stát modrými; ti jsou sice bohatí, ale pasivní
Profesionální žena - parodie na příběhy o nezdolných ženách; z maloměsta
vědeckofantastická literatura situovaná do budoucnosti, ale ukazuje i lidské vztahy
Pokušení v A-ZZ - kam až jsou lidé ochotni zajít, aby si splnili přání; optimistické - mají morální zábrany
Válka s mnohozvířetem - obraz zničeného životního prostředí i lidského nitra
Romeo a Julie v roce 2000
90. léta - zachycuje ironicky současnost - Playgirls - erotická tematika
Ladislav Fuks - Pan Theodor Mundstock - Žid, připravuje se na transport do koncentračního tábora (snižuje si dávky jídla, dělá
těžkou práci); když už je úplně připraven, při cestě do transportu ho srazí auto, protože chtěl pomoci malému chlapci
Spalovač mrtvol, Nebožtíci na bále, Křišťálový pantoflíček, Variace pro temnou strunu
Ota Pavel – Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby, Dukla mezi mrakodrapy, Pohár od pána Boha, Výstup na Eiger
Josef Nesvadba – sci-fi
Tarzanova smrt, Einsteinův mozek, Výprava opačným směrem, Poslední cesta kapitána Nema
Pavel Frýbort - Vekslák - o studentovi snažícím se naplno prožít život

Exilová a samizdatová literatura

Pavel Kohout - Katyně - o škole katů, absolventka má "právo" vyzkoušet si teorii v praxi
Kde je zakopán pes - o vzniku disentu a Charty 77 - i jezevčík byl otráven a zakopán na zahradě
Josef Škvorecký – emigroval, 68 Publishers v Torontu
Zbabělci - generační román; poslední dny války; Dannyho Smiřického a jeho kapely X ostatní - předstírané vlastenectví
Tankový prapor - o vojenské službě; groteskní satirický román
Mirákl - Danny jako účastník kauzy o číhošťském zázraku a roku 1968
Prima sezóna - Dany se za každou cenu snaží zbavit panictví; za války
Příběh inženýra lidských duší - o emigrantech
židovská problematika – Sedmiramenný svícen
detektivní – Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka borůvky, Návrat poručíka Borůvky
Ladislav Pecháček – Vážení přátelé, ano – hlavní hrdina vždy nad věcí, bez vlastního přičinění se stane ředitelem
Filip Jánský - Nebeští jezdci - o českých letcích v Anglii
Ferdinand Peroutka – prošel si koncentrační tábory – Oblak a valčík – vězeň čeká, že bude hrdinou
Milan Kundera - próza blízká postmodernismu
Směšné lásky - o různých podobách lásky
Žert - tragické desiluse, množství životních paradoxů
Život je jinde - o básníkovi, ze kterého se stává udavač StB; deformace člověka zdeformovanými ideály
Valčík na rozloučenou - povrchnost v lidských vztazích; každý se s revolucí vypořádává jinak
Nesnesitelná lehkost bytí - filozofická próza o vnitřní i vnější svobodě; snaha uniknout z reality (tíha emigrace)
Nesmrtelnost - prolínání reality a fikce - fiktivní rozhovor dvou sester s význačnými umělci
Vladimír Škutina – Jezdec a smrt, Prezidentův vězeň, Máš na hlavě zahrádku, řekli mí rozkošní spolužáci, Tak jsem tady s tím
vápnem, pane Werichu
Zdena Salivarová – manželka Škvoreckého - Honzlová
Ludvík Vaculík - Sekyra - protiklad oficiálních tezí o vesnické idyle a skutečnosti; prolínání valašského nářečí a spisovná
češtiny
Český snář - otevřeně hodnotí dobu okolo roku 1968; člověk by se neměl vzdávat ideálů
Morčata, Manifest 2000 slov, Jak se dělá chlapec
Miloš Urban – Poslední tečka za rukopisy, Sedmikostelí, Hastrman
Michal Viewegh - Báječná léta pod psa - humorný pohled na dobu komunismu
Výchova dívek v Čechách - učitel si přivydělává doučováním; ho ovlivní dívka ze špatných poměrů
Nápady laskavého čtenáře - paroduje významné spisovatele
Ivan Klíma - Láska a smetí - autobiografické - byl odvolán k metařům; i to byla neocenitelná skutečnost
Václav Kaplický - Kladivo na čarodějnice - čarodějnické procesy jsou zmanipulované (touha inkvizitorů po moci a majetku)

Vývoj české prózy od 70. let po současnost

rozdělení literatury na 3 směry - oficiální, samizdatová a exilová
do čela Svazu spisovatelů - Jan Kozák - Svatý Michal - obraz vesnice z 60. let; schematické
oficiální tvorba: nejsou příliš hodnotná díla, krize (poplatná režimu)
krize:
Jiří Švejda - Havárie - chemik způsobí výbuch a má problémy v rodině - havárie; vše dobře dopadne
Požáry a spáleniště
Josef Frais – socialistický román – Muži z podzemního kontinentu
Vojtěch Steklač – pro děti a mládež kvalitní – Boříkovy lapálie, Zlatý skarabeus (dobře popsané Napoleonovy bitvy, život)
Stanislav Rudolf – pro mládež (dívky) – Metráček, Kopretiny pro zámeckou paní
pro dospělé není kvalitní – Barvoslepý
kvalitní:
historická próza - historie není důležitá, ale je prostředkem k popisu přítomnosti (Loukotková, Neff a další z 60. let - pokračování tvorby)
Miloš Václav Kratochvíl – Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech, Život Jana Ámose
Václav Erben – Paměti českého krále Jiřího z Poděbrad, Smrt talentovaného ševce, Poklad byzantského kupce
z lékařského prostředí:
Ota Dub – Profesoři, Přísahám a slibuji
Věra Stýblová – Dopis Kláře, Mě soudila noc, Skalpel, prosím
vzpomínková: Seifert
sci-fi: Nesvadba, Neff, Páral
drogy: Radek John – Memento, Veksláci

Bohumil Hrabal

Bohumil Hrabal - "pábitelské" postavy - když dostanou nápad, uskuteční ho, vždy zvítězí; spojení tragiky a komiky; inspirační zdroje - poetismus, surrealismus
Perlička na dně - o obyčejných lidech; v každém je něco dobrého
Pábitelé - soubor povídek - mají rádi život a fantazii
Ostře sledované vlaky
Městečko, kde se zastavil čas - trilogie
Postřižiny - vypravěč - krásná maminka, postřižiny - vše se zkracuje - sukně, vlasy, vzdálenosti ...
Krasosmutnění - nostalgické ohlédnutí za městem
Harlekýnovy milióny - hlavní postava stará maminka, neztrácí elán
Slavnosti sněženek
Obsluhoval jsem anglického krále-o lidských touhách(hlavní postava chce úspěch, politické události mu to znemožní)
Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Zdena Frýbová – z lékařského prostředí
Z neznámých důvodů, Připravte operační sál, Mafie po česku, Malinkatý kretén, Robin
Ludmila Vaňková – Král železný a zlatý, Dědici zlatého krále, Rab z Rabštejna, Mosty přes propast času

1945 - 1948 – vznik literárních skupin

1945 - 1948 – vznik literárních skupin, 1946 sjezd spisovatelů – kterými směry se bude literatura ubírat (politicky angažovaná, apoliticky – hra s jazykem a se slovy) – básníci se dohodli na obou směrech (každý píše, co chce) – únor 1948 politicky angažovaná poezie
- oslavná poezie (Seifert – Přilba hlíny, Holan – Rudoarmejci) – generace starších autorů
- básně napsané za 2. světové války, které nemohly vyjít (Čapek – Básně z koncentračního tábora)
- těsně po válce reagují na to, co by mohlo přijít (Hrubín – Hirošima)
- Skupina 42 – periferie velkoměsta (Kolář, Kainar) – začátek tvorby 1942
- Ohnice – navazuje na Jiřího Ortena – pesimistické ladění (existence, nepříznivé vlivy)
- Surrealisté – Vratislav Effenberger
- skup. Ra – surrealistický podtext (Ludvík Kundera)
- skupina kolem Rudého práva – Ivan Skála – syntetický realismus (něco ze skut. – umělá realita)
- skup. Mladé fronty – dynamoarchismus (trocha futurismu) – budoucnost, změny, rychlý vývoj (F. Listopad)
- meditativní a spirituální poezie – náb., netvoří skupinu (Halas, Reinek, Hora, Rotrekl)

Jiří Kolář - spisovatel i malíř (hlavně koláže-roláž, muchláž ...;předmětové kompozice - pro vyvolání estetického zážitku využívá
předmětů), skupina 42
Evidentní básně - působí i na estetické vnímání, obrázky
Křestný list - psáno za okupace, depoetizace, zaujal jím
Roky v dnech, Dny v roce - básnický deník; zachycuje události i jejich reflexe
Básně ticha
Prometheova játra – lidské vlastnosti, žena z konc. – nikdo jí nepomůže, je zraněná – končí tragicky (opakované
utrpení – Prometheus)
Josef Kainar – skupina 42, existencionalismus, vlastenectví, interpunkce jen občas
Příběhy a jiné básně - psáno za okupace, negativní pocity; Epitaf - přeje si, aby po něm něco zbylo (=básně)
Nové mýty – ironie, sarkasmus – Stříhali dohola malého chlapečka = existencionalismus, lhostejnost okolí apod
Český sen - oslavné básně po roce 1948, dělnické bouře u nás, Zaryje – wolkrovská balada
Člověka hořce mám rád - soubor sbírek; společenská kritika; ve světě je sobectví a smutek, reakce na polskou rev.
Lazar a píseň - využití obecné češtiny; život má klady i zápory, Kocourek – i děti mají problémy
Ivan Blatný – snová poezie, skupina 42, nevrátil se z Londýna
Paní Jitřenka – příroda, refrén, motiv války, smrti, reakce na Seiferta
Kamil Bednář – pesimistické, motivy smrti, existence, Ohnice
Jezdci v topolech – život k topolu (naklání se, překonává nepřízeň), válka je pomíjivá z místa, kde se nebojovalo
Josef Hiršal – Bohumila Grogrová – experimentální, oba píší samostatně
Z technologie textu – hra se slovy, části přísloví, různá slova bez významu, význam slov – ne věty
Job-boj – obrácené podoby slov
Nonsens

1948-1955 – procesy – poprava Záviše Kalandry

Ladislav Štoll – vyzdvihuje Wolkra (sociální balady), zatracuje Halase, Seiferta, Horu (depresivní, náročná poezie), socialistický realismus je jediný správný směr (bez možnosti volby), poezie musí být co nejjednodušší, pro všechny – úkol vychovávat
Zdeněk Nejedlý – oslava Babičky (lidový realismus), u Olbrachta pozdvihoval Annu proletářku, ideologie ovládala všechno
Jan Zábrana – paměti Celý život, neviděl komunismus jako dobrý, Gottwald není a nebude dobrým politikem
- vzniká politicky angažovanápoezie
Vítězslav Nezval – poema Stalin – oslavná poezie, Hymna komunistické straně
Zpěv míru – kritika všeho na západ (Amerika)
Konstantin Biebl – sebevražda z depresí
Bez obav – poslední sbírka, zbytky, nejhorší
Jaroslav Seifert - dával najevo protikomunistické názory, ale protože byl natolik silnou osobností, nebyl za ně trestán;
Šel malíř chudě do světa - inspirace osudy Mikoláše Alše
Píseň o Viktorce - osudy BN se prolínají s osudy Viktorky; obě daly lásce všechno, ale přesto trpí
Maminka - vzpomínky jsou sice smutné, ale ne tragické

1955-1968 – smrt Gottwalda a Stalina

1955-1968 – smrt Gottwalda a Stalina, 20. sjezd komunistické strany – Nikita Chruščov zboural kult Stalina
- objevuje se západní literatura, některé skupiny obnovují činnost (Surrealisté, Ohnice, Skupina 42), objevují se nové skupiny – kolem časopisů (skupina kolem časopisu Květen – Šotola, Březovský – tematika všedního dne, skupina kolem časopisu Tvář – Havel, Gruša, skupina Host do domu – Brno, Mikulášek), začínají působit i pozdější autoři, stojí mimo – Hrabal
Jiří Šotola – skupina kolem časopisu Květen (poezie všedního dne)
Ročník 24, Psí hodinky, Oranžová ryba, Hvězda Ypsilon, Co a jak
Karel Šiktanc - hlavní motiv - paměť - uchovává základní morální principy
Tobě, živote, Hajnovské noci, Aztézská studna, Český Orloj
Miroslav Florian – Jízda na luční kobylce
Miroslav Holub – Denní služba, Achilles a želva, Slabikář, Jdi a otevři dvěře
lékařské prostředí – Kam teče krev, Takzvané srdce, Ačkoli
z cest – Žít v New Yorku, Anděl na kolečkách
Vratislav Effenberger – absurdita, psychologická stránka, podvědomí
Oldřich Mikulášek - navázal na Halase a Holana; meditativní poezie, nic není v životě jednobarevné
Krajem táhne prašivec - motiv zla, kterého se musí lidstvo zbavit
Horoucí zpěvy, To královské, Šokovaná růže, Agogh
Jan Skácel - vazba na tradice, jistota - domov, harmonie přírody; zhuštěný projev
Co zbylo z anděla - civilní projev, všechno na světě má smysl
Hodina mezi psem a vlkem - láska dává životu smysl
Jiná smuténka - motiv opravdovosti, pokory
Znovu láska, Dávné proso
Jedenáctý bílý kůň - poetistický soubor fejetonů
Třináctý černý kůň
Václav Hrabě - představitel beatnické generace, chce naplno prožít život, preferuje volný verš a civilní vyznění
Stop-time - výběr z jeho básní
Blues pro bláznivou holku - odmítá snobství, poezii píše pro obyčejné lidi

1955-1968

1955-1968 – uvolnění, noví autoři (Škvorecký, Hrabal…), psych., hist., vzpom.
Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou - Židé se vzdávají celého svého majetku (možnost vykoupení), ale přesto
zemřou
Nemilovaná - mladá dívka se stane prostitutkou, aby si zachránila život
Jiří Šotola – historická próza
Tovaryšstvo Ježíšovo, Svatý na mostě, Malovaný děti
Bohuslav Březovský – Lidé v květnu – obraz lidí v květnu 1945, kteří spolupracovali skrytě
Železný strop, Tajemný hrad Svojanov – pro děti
Jan Procházka – Ať žije republika!, Kočár do Vídně, Přestřelka, Ucho
Ladislav Mňačko – poezie – Bubny a činely
reportáže – Albánská reportáž, Dobrodružství veVietnamu, Marxova ulice
drama – Most na východ
román – Smrt si říká Engelchen
Iva Hercíková – náměty a scénáře pro kreslený film
kreslený film – Velká neznámá, Slůňata, Šance, Pět holek na krku
rozhlas. hry – Sestry, Muži můj, muži můj neplač
horor. pov. – Pavouk, který kulhal
Karel Ptáčník - Ročník 21 - o totálně nasazených; Město na hranici - o osidlování pohraničí
Karel Michal – Bubáci pro všední den – podobné Malému princi, vypadají pohádkově

Česká poezie od poloviny 40. let do konce 60. let 20. století

1945-1948 – radost z konce války, reakce na válku, obava z dalšího možného konfliktu, vznik řady skupin
1948-1955 – nástup komunistické strany, politické procesy, první emigrační vlna, pronásledování, díla v duchu socialismu, učení marxismu-leninismu, návrat do minulosti, přírodní lyrika
1955-1968 – sjezd komunistické strany – tajné vystoupení proti Stalinovi – cesta k uvolnění, srpen 1968, uvolňování – cestování, obnova literárních skupin, do českého prostředí se dostává spousta překladů ze zahraničí, KSČ – reforma strany, Svaz československých spisovatelů – chtěli tvůrčí svobodu, Nová ústava – 1960 (ČSSR)
1968-1989 – období normalizace, Poučení z krizového vývoje (dokument) – odsouzeny některé reformní snahy z 60. let, období útlaku, útisku, literatura se dělí na tři proudy (exil, samizdat, ofic.), uvolnění v 80. letech
1989 - naprosté uvolnění, vychází vše

DRAMA

Neorealistické – ovlivněné filmem (hlavně v Itálii)
Socialistický realismus – budování, realita
Nová vlna anglické dramatiky – rozhněvaní mladí muži
Dokumentární – především v Německu – autentický materiál
Epické divadlo – v Něm. (Bracht)- zcizovací efekt
Švýcarští dramatici – navazují na epické div. X jakoby nesouhlasili – vzniká tragikomedie
Francie
Jean-Paul Sartre - Mouchy - inspirace Oresteiou; alegorie na Francii za 2. sv. v. - nevěrná manželka; milenec - Německo;
Orestes – odboj
Samuel Beckett - Čekání na Godota - dva tuláci čekají na Godota, ale ten nepřichází; věty na sebe nenavazují
Eugéne Ionesco - Plešatá zpěvačka - inspirace konverzační příručkou angličtiny; za začátku náznaky dialogu, potom ale
nesouvislé útržky
Německo – začínají od nuly, vše bylo zničeno
Bertold Brecht – Matka kuráž a její děti, Třígrošová opera
Ulrich Plenzdorf – Utrpení mladého W.
Petr Weis – Přelíčení – koncentrační tábor
USA
Tenesee Williams - Kočka na rozpálené plechové střeše - jak vztahy mezi lidmi určuje majetek
Skleněný zvěřinec, Tramvaj do stanice touha, Tetovaná růže
Arthur Miller - Smrt obchodního cestujícího - reakce na Americký sen; člověk, který si ho nesplní, spáchá sebevraždu
Anglie
John Osborne - Ohlédni se v hněvu - hlavní hrdina se bouří proti společnosti, ale nakonec s ní splyne
Švýcarsko
Friedrich Dürenmann - Fyzikové - jejich vynález se obrátí proti nim a je zneužit

Česká próza od poloviny 40. let do konce 60. let 20. století

1945-1948 - reakce na válku; vydávání děl, která vznikla už za války; díla se blížila literatuře faktu; důraz na psychologii postav; spíše kratší útvary
Julius Fučík - Reportáž psaná na oprátce - zachycuje atmosféru doby pomocí svých zápisků z vězení na Pankráci; snaží se
najít dobro i v bachařích
Jan Drda - Němá barikáda - soubor povídek za okupace i za povstání; z obyčejných lidí se stávají hrdinové (povídka Vyšší
princip - učitel se postavil za své žáky i přes nebezpečí persekuce, Včelař, Hlídač dynamitu,
Pancéřová pěst, Němá barikáda)
Městečko na dlani
Miloš Václav Kratochvíl – historická próza
Král obláká halenu - předhusitská doba
Lásky královské - příběhy ze 13. a 14. století; citový vývoj českých královen
Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech - před a v průběhu 1. světové války
Adolf Branald – Lazaretní vlak, Severní nádraží (období 1. sv. v.), Vizita
Egon Hostovský - zachycuje deformované vztahy; motiv cizince mezi lidmi
Cizinec hledá byt - nezakotvenost až absurdita; při hledání naráží na sobectví
Sedmkrát v hlavní úloze

1948-1955 – politické procesy

1948-1955 – politické procesy (poplatná díla – socialistický román, budovatelský), reakce na 2. sv.v., historická próza
Jiří Marek - Muži jdou v tmě - parašutisté se dostávají do německého zajetí, ale přesto se nevzdávají
Vesnice pod zemí, Nad námi svítá, panoptikum města pražského, Panoptikum hříšných lidí
Václav Řezáč - Bitva - z roku 1948; kladní hrdinové - přesvědčení komunisté, Nástup
Antonín Zápotocký - Rudá záře nad Kladnem - boj o Lidový dům a založení Komunistické strany
Vstanou noví bojovníci, Barunka (matka hlavní postavou)
Jan Otčenášek - Romeo, Julie a tma - příběh podobný jako Romeo a Julie, Petr a Lucie; v tomto románu ale lásce brání
rasistické důvody
Kulhavý Orfeus - mladí lidé zakládají odbojovou skupinu Orfeus, která ale skoro nefunguje
Občan Brych - rozkolísaný intelektuál;chce emigrovat, ale na poslední chvíli si to rozmyslí
František Kubka – má blízko ke Kratochvílovi
Karlštejnské vigilie, Palečkův úsměv a pláč, Zpívající fontána
Vladimír Neff - Sňatky z rozumu - popis české společnosti od pol. 19. do pol. 20. století - kapitalisté se ženili pro peníze
Krásná čarodějka - historie je jen kulisa pro vtipný příběh
Jiří Mucha – Válka pokračuje – emigrace
Jiří Weil - Život s hvězdou - existenciální duch; zápas úředníka se skutečností; než aby se podřídil, radši umírá
Norbert Frýd - Krabice živých - z koncentračního tábora; člověk musí přemoci svou pasivitu a pomáhat jiným; popis vztahů
mezi vězni
Vzorek bez ceny, Tři malé ženy, Tři nepatrní muži, Studna supů

Anglie

Graham Greene – pocity viny, lidské selhání, zobrazuje politickou situaci
Moc a sláva, Honorární konzul, Vyhaslý případ
Roald Dahl – Milostné rošády – láska ve všech formách (umění, i horor)
David Lodge – Hostující profesoři – výměna rodin
Agatha Christie – detektivky, povídky (Hercule Poirot, Jane Marplová)
Vražda na golfovém hřišti, Vražda v Orient expresu
William Golding - Pán much - v budoucnosti; co se stane, když děti ztratí autoritu, která byla nad nimi
Ray Bradbury - Marťanská kronika - expedice k Marsu, Marťané vymírají na osypky; na Zemi atomová válka; kolonisté na
Marsu zakládají novou civilizaci; smysl - lidskost přežije
451° Fahrenheita - teplota, při které se pálí papír; společnost pálí knihy, ale pár lidí se je naučilo nazpaměť
Arthur Charles Clark - Vesmírná odysea - technika je spojena s tajemstvím
John Wydman - Den Trifidů - rostliny, jsou schopné se pohybovat a komunikovat, zabíjí lidi; lidstvo oslepne kvůli roji meteorů;
jen pár lidí neosleplo, ti se o jiné buďto starají nebo jich naopak využívají
George Orwell - Farma zvířat - každá zvířecí povaha je obrazem lidské povahy
1984 - vize totalitního uspořádání světa (psáno roku 1948)
John Ronald Reuel Tolkien - Pán prstenů - příběhy z fiktivní Středozemě, Silmarillion, Hobit
William Styron - Sofiina volba - 1. volba - zda souznít s fašismem nebo ne; dostává se do Osvětimi; 2. volba - vybrat jedno její
dítě, které přežije; 3. volba - smrt

Německo

Anna Seghersová - Sedmý kříž - obraz fašistického koncentračního tábora; lidé se bojí projevovat své antifašistické názory
Christiana F. – My děti ze stanice ZOO – problematika narkomanů
Gunter Grass – Plechový bubínek, Psí léta, Kočka a myš, Potkanka
Ulrich Plenzdorf – Utrpení mladého W. – podobná s Goethem
Polsko
Stanislaw Lem – Solaris, Rýma
Finsko
Mika Waltari – Egypťan Sinuhet
USA
Norman Mailer - Nazí a mrtví - rozpor mezi vnímání mezi veliteli a vojáky; absurdita světa
Jack Kerouac - Mag - malý černošský chlapec vyrůstá s dědečkem na samotě; ten umírá, jeho bratr ho odveze do města;
zachycení světa pohledem malého chlapce; údiv, silné zážitky
Na cestě - "bible beatnické generace" - čtyři cesty z New Yorku do San Francisca; jazz, drogy, sex ...
William Borroughs - Feťák, Teplouš - pohrdá světem
Charles Bukowski - Hollywood - prvky autobiografie - mládí, sex, alkohol ...; otevřené, vulgární slova
Joseph Heller - Hlava 22 - hlavní hrdina utíká před válkou a hrdinstvím; uteče z bojiště

Světová literatura 2. pol.20st

- radost z konce války, tematika války, rozdíly mezi zeměmi (hrdinství x nadsázka)
- Studená válka, technický rozvoj (sci-fi), další válečné konflikty (Korea, Vietnam, Perský záliv), globální problémy

POEZIE
- povzbudit lidstvo k budování nového světa, nejdříve nechtěli psát (výhoda – krátké, dostane se do povědomí), proudy se mísí, nejsou celosvětové (x směr)
- navazují nacivilismus, surrealismus (prožitky), existencialismus, náboženství, experimentální poezie, prvky absurdního dramatu (vzájemné nedorozumnění, práce se slovy), postmodernismus (do minulosti – historický román)
Francie
Paul Eluard – Poezie a pravda, Nepřerušená poezie, báseň Svoboda (velký ohlas, dá se doplnit)
Jacques Prévert – sbírka Slova, Pohádky pro nehodné děti
Raymond Queneau – Stylistická cvičení – experimentální (botanicky, vulgárně, americky, volný verš…)
USA
Allan Ginsberg - Kvílení - básnická sbírka psaná pod vlivem drog; okolní svět je negativní; vlastní snové vize
Carl Sandburg – Dobré jitro, Ameriko!
SSSR – oslavná poezie na továrny, přírodní lyrika
Jevgenij Jevtušenko - Tanky jedou Prahou - odsouzení roku 1968, ztráta nadějí na změnu, strach, zklamání

PRÓZA

existencialismus - osamělost člověka; život je starost
neorealismus – zachycení války (prostého života na venkově) – Alberto Moravia
magický realismus – v Rusku a Latinské Americe – současnost a slavná minulost (mýty)
Nový román – ve Francii – snaží se zachytit skutečnost z pohledu více lidí (pro čtenáře náročné)
beat generation - protest proti Americkému snu a konzumní společnosti; jen odmítají, nic nového nepřináší; motivy svobody a tuláctví, odpoutání od společnosti - alkohol, drogy, volná láska
rozhněvaní mladí muži - Anglie 50. let; společenská kritika, ale sami se do ní zařadili
postmodernismus - reakce na všechny umělecké tendence, hlavně v architektuře
vědeckofantastická, fantasy, populární literatura, detektivní, katastrofická
Francie
Albert Camus – z Alžíru (prostředí jeho románů)
- Cizinec - nechtěně zabije člověka, ani neví proč; soudci chápou jeho výpovědi úplně opačně; cítí se cizincem
- Mýtus o Sysifovi, Mor
Robert Merle - Až delfín promluví - delfíni jsou zneužíváni pro vojenské účely; morální apel proti zbrojení
Smrt je mým řemeslem - o veliteli koncentračního tábora; jak je to možné, že dobrý člověk má takovouto funkci
Malevil – život jako ve středověku (po výbuchu bomby) – bojí se budoucnosti
Výlučná vlastnost člověka – pokusy na šimpanzích – má lidské vlastnosti – varování před převychováním zvířat
Jean Paul Sartre - Bytí a nicota - člověka od věcí odlišuje to, že jedná
Zeď
Allain Robbe - Grillet - Gumy - člověk se obává, že bude zavražděn - najme si ochranku; ta ho ale nešťastnou náhodou
zastřelí (nový román)
Itálie
Umberto Eco – postmodernismus
Jméno růže - odhalování vraha zabíjejícího mnichy; jsou to fiktivně autobiografické zápisky středověkého mnicha Adsona
druhá rovina - knihovna je labyrintem, kde se ukrývá vzácný Aristotelův spis; symbol cesty za poznáním
Foucoltovo kyvadlo – templáři
Alberto Moravia - Horalka - jak válka zasáhne do života obyčejných lidí (matka obětuje dceru vojákům, aby obě mohly přežít)
Římanka, Nuda
Italo Calvino – Neviditelná města – dostávají jména jako dívky, pohádkovost, různé obrazy měst
Rusko – politická orientace, psychologie postav, příroda, vztah k zemi, hrdinství ve 2. světové válce
Čingiz Ajtmatov – magický realismus
Džamila - o lásce; každý má právo na štěstí; dívka opustí vojáka v době války - je to dobře - šla za hlasem
svého srdce
Stanice Bouřná - magický realismus, ve stanici se objevují různé časové motivy
Popraviště, Strakatý pes na břehu moře
Boris Pasternak – Doktor Živago – ruská společnost
Alexandr Solženicin – Souostroví gulag, Rakovina, Jeden den Ivana Děnisoviče - den politického vězně v pracovním táboře
Bulgakov - Mistr a Markétka - předchůdce magického realismu
Strugačtí – sci-fi

Nástup socialistického realismu

1948 - pol. 50. let – nástup socialistického realismu – náměty z dělnického prostředí, děln. hnutí, české dějiny
· Oficiální proud
· doznívají válečná témata (motivy osvobození Rudou armádou); budovatelské hry
· Miloslav Stehlík – Mordová rokle (obraz vesnice na konci války, partyzáni, lidské charaktery), Nositelé řádu (o plnění plánu, kolektiv napraví pracovníka, kterému pýcha z pracovního ocenění stoupla do hlavy)
· Vašek Káňa – Parta brusiče Kahana (z prostředí továrny, soupeření kolektivů, údernická generace versus staří lajdáci)
· Vojtěch Cach – Mostecká stávka, Duchcovský viadukt (z dějin dělnického hnutí, jedna z postav Klement Gottwald, bylo nutné vybrat i podobou odpovídajícího herce)
· Milan Jariš – historická témata: Boleslav I., 15. březen
· Pavel Kohout – vývoj od politicky angažované poezie v 50. letech ke kritice režimu, po r. 68 v emigraci.
· Zářijové noci – politické pozadí, prostředí armády, příběh dvou nezletilých
· Taková láska – motiv sebevraždy, společenské přetvářky, generačního střetu
· v 60. letech spolupráce v Vlastou Chramostovou na jejím bytovém divadle
· Zakazovaní autoři
· Vítězslav Nezval – Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou – varování před sebezničením, přetechnizovaností světa, touhou po neomezené moci
· František Hrubín – společenskokritická témata, proti povrchnosti a maloměšťáctví, schematičnosti společnosti: Křišťálová noc, Srpnová neděle

Od pol. 50. let

· zlatý věk českého dramatu
· bouřlivý rozvoj divadelních scén, vznik nových dramat a různých forem jevištního umění
· dramatické proudy
· epické drama
· absurdní drama
· amatérská divadla „malých forem“ – na počátku téměř ochotnický charakter – rychlá profesionalizace
· nové scény
· Praha – Divadlo Na Zábradlí, Reduta (Suchý, Šlitr, Vyskočil), Poetická kavárna Viola, Nedivadlo Ivana Vyskočila,, později divadlo Sklep (Hanák, Šteindler, Vávra), Činoherní klub,
· Laterna Magica – technizace scény, využití filmu, fotografie, stínohry, osvětlení
· Semafor – „sedm malých forem“ – různé formy jevištního umění, kabaretní charakter, satira, společenská kritika, návaznost na tradici Osvobozeného divadla; zaměření na mladého diváka, kompozice celku, ne po částech. Osobnosti: Suchý, Šlitr, Molavcová,…; oblíbené písně (Měla vlasy samou loknu), inscenace (50 za 10 let): Zuzana je sama doma, Jonáš a tingl tangl
· Divadlo Járy Cimrmana – Svěrák, Smoljak; vytvořená legenda o českém geniovi Cimrmanovi, malý počet herců, pouze muži (hrají ženské role), hravý jazyk, záměrné matení (mnohoznačnost), návaznost na Werichovu jazykovou tradici. Kompozice hry: 2 části – seminář na určité téma Cimrmanovy tvorby + jednoaktovka, která se semináře urč. způsobem týká. Hry: Vyšetřování ztráty třídní knihy, Cesta na severní pól, Hospoda na mýtince, Švestka, …
· Liberec – Studio Ypsilon (později pražská Ypsilonka) – Kaiser, Lábus, Kretschmerová
· Kadaň, Ústí – Kladivadlo
· Brno – Husa na provázku (Bolek Polívka)
· Hradec Králové – loutkové divadlo Drak
· pantomima – Boris Hybner, Ladislav Čejka, Ladislav Fialka
· animovaný film – studio Bratři v triku; Jiří Trnka
· rozhlasová dramatika – stanice Vltava
· televizní seriály – J. Hubač, Jaroslav Dietl – Nemocnice na kraji města, Tři chlapi v chalupě

VÁCLAV HAVEL

· odraz světového trendu v české dramatické tvorbě – absurdní drama – zápletka založena na nedorozumění, opakování stejných frází, cyklická výstavba děje
· tvorba od poč. 60. do konce 80. let; spoluautor Charty 77 (jedním ze tří prvních mluvčí), petice 2000 slov, spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
· dílo: Rodinný večer, Zahradní slavnost (práce s jazykem – ztrácí na dorozumívací funkci, hlavní postavy komunikují frázemi, aniž by se mohli skutečně dorozumět), Vyrozumění (ptydepe), Ztížená možnost soustředění, Žebrácká opera (p. Johna Gaye), Audience (autobiografické prvky, stylizace do postavy kultivovaného spisovatele Vaňka, který pracuje v pivovaru: sládek je požádán StB, aby Vaňka sledoval, ale toho to obtěžuje, proto požádá Vaňka, aby udavačské dopisy na sebe psal sám, protože je spisovatel a nemělo by mu to dělat problém – absurdita zápletky, opakování rozhovorů), Vernisáž, Horský hotel, Chyba (vězeňské prostředí – brutalita vůči vězni, který poruší pravidlo, když se zjistí, že je patrně cizinec, který nerozumí, je to vzati jako další záminka k bití), Largo desolato (hl. postava, filosof Leopold se má doznat k autorství jakéhosi dokumentu – konflikt mezi doznáním a nedoznáním (zrada vlastní cti, svých studentů a přátel), rozvrat osobnosti, čekání na zatčení – v závěru Leopold prosí, aby byl zatčen – je ochoten podepsat doznání, ale policie o ně už nestojí – děj se vrací na začátek, Leopold očekává zatčení, které může přijít kdykoli), Asanace

Próza:

Jaromír John – Moudrý Engelbert
Eduard Bass - Cirkus Humberto - zachycení cirkusových generací; oslava schopností českého člověka
Čtení o roce osmačtyřicátém – vzpoura, boj
Karel Poláček - Hostinec u kamenného stolu – mezilidské vztahy
deník Se žlutou hvězdou – zákazy, příkazy, Židům
Vladislav Vančura - Obrazy z dějin národa českého - má podpořit národní cítění; opora v těžké době; český národ
přežil mnoho špatných věcí
Karel Shulc – Prsten královnin, Kámen a bolest – Michelangelo
J. Čep – soubor próz Tvář pod pavučinou
Ivan Olbracht – Ze starých letopisů
Marie Majerová – Robinsonka
Karel Nový – Rytíři a lapkové – historický román z předhusitské doby
Marie Pujmanová - Předtucha - vykolejený vlak s rodiči spojí dříve rozhádané sourozence k sobě
psych.: Jaroslav Havlíček - Helimadoe - lékař nutí své dcery (Helena, Lidmila ...) k domácím pracím; Dora uteče z domu, ale
lékař potrestá nejmladší Emu
Egon Hostovský – Listy z vyhnanství
Václav Řezáč – Černé světlo, Svědek, Rozhraní
Jarmila Glazarová – Chudá přadlena
Jan Drda - Městečko na dlani - Rukapáň; každá z pěti částí (prstů) je jiná; na první pohled idyla
Putování Petra Sedmilháře
krimin: E. Fiker – Fantom operety
humor.: Zdeněk Jirotka - Saturnin
František Kubka - Skytský jezdec, Karlštejnské vigilie
hist.: Miloš Václav Kratochvíl – Král obléká Helenu Jiří Mařánek – Barbar Vok, Romance o Závišovi, Petr Krajícník (Rožmberská trilogie

VÝVOJ ČESKÉHO DRAMATU PO ROCE 1945

radost, uvolnění, utužování po r. 1948, končí smrtí Stalina, uvolnění od 1956-1968

1945-48
· Divadelní scény
Osvobozené divadlo
· návrat V + W z emigrace (48 – Voskovec se do USA vrací)
· satirická představení, založená na improvizaci herců (dvě předvedení téže hry se vždy různila), zapojení hudby, později i filmové zpracování
· forbíny: rozhovor obou herců před oponou na aktuální téma (satira)
Divadlo satiry
· vzniklé z osvobozeného divadla
· Divotvorný hrnec – Werich, postava vodníka Čochtana („Ještě to mám doma schované“) – navštěvuje Ameriku – motiv rodné země, soucit s emigranty, pocity člověka, který se z jakýchkoli důvodů nemůže vrátit do vlasti
D46
· E. F. Burian – režisérský typ divadla – vše je podřízeno režisérskému záměru, improvizace téměř nemožná; pobyt v koncentračním táboře se na B. podepsal změnou politických postojů (je se čemu divit?) – totalitní prvky, poplatné době
· divadelní synthetismus - použití různých uměleckých postupů (zpěv, tanec, recitace,…)
· voiceband – pěvecko-recitační těleso

· Jan Drda
· Dalskabáty, hříšná ves; Hrátky s čertem
· psáno za války, alegorie fašismu u nás, konflikt českého selského rozumu a pekelných sil
- filmy: Burian, Haas… - tvořili, byli persekuováni – období uvolnění (Burian točí poslední film Byl jednou jeden král), Adina Mandlová, Lída Baarová (po válce už netvoří)

SVĚTOVÉ DRAMA

nové umělecké styly - symbolismus, impresionismus, expresionismus ..., důraz na jevištní provedení
G. B. Shaw - Pygmalion - námět - řecký sochař Pygmalion vytesá sochu ženy, požádá Athénu, aby jí vdechla život
Higgins (profesor) vychová Lízu Doolittlovou (květinářka), která stoupá ve společnosti, postupně si
uvědomuje sama sebe, je na sebe hrdá - emancipace; využití jazyků všech společenských vrstev
(My fair lady)
Gerhart Hauptmann - Před východem slunce - rodina najde na svém pozemku ropu - morální degradace, impresionismus
Bertold Brecht - zakladatel epického divadla - cílem je poučení diváka; divadlo nemá vytvářet iluze - využívání zcizovacích
efektů (komentář, vystoupení z děje ...)
Matka kuráž a její děti - protiválečné drama z období 30leté války; hlavní hrdinka projíždí s vojáky celou Evropou,
zemřou jí všechny děti, ale válka ji živí a ona nechce, aby skončila; neuvědomí si, že ji válka obrala o všechno
Třígrošová opera - inspirace Žebráckou operou, lupič je čestnější než společnost
Život Galileiho - jak se člověk vyrovnává se svědomím, když musel odvolat to, s čím souhlasil
Kavkazský křídový kruh – mateřská láska
Strach a bída Třetí říše, Švejk za druhé světové války
Maxim Gorkij – důraz na psychiku
Jegor Bulyčov a ti druzí, Na dně, Dostigájev a ti druzí
Alfred Jarry - Král Ubu - neomezená moc člověka zničí; silou se stane králem, ale je sesazen; parodie lidských vlastností
Luigi Pirandello - Jindřich IV. - hlavní hrdina si myslí, že je Jindřich Iv. ale postupně si uvědomí, že jím není, ale baví ho
předstírat, že je blázen; v afektu zabije, a tak musí nadosmrti předstírat, že je blázen, aby nebyl trestán
Šest postav hledá autora - styl divadla na divadle; nemožnost se dorozumět
Anton Pavlovič Čechov – Tři sestry, Strýček Váňa, Višňový sad
Oscar Wilde – Jak je důležité míti Filipa

Česká literatura 1. poloviny 40. let 20. století

vlny persekucí - hlavně studenti a inteligence; smrt mnoha významných umělců (Poláček, Vančura, Fučík); vlna emigrace
germanizace, cenzura, vyřazování knih z knihoven; omezený počet novin a časopisů
domácí oficiální literatura: hlavní funkce - povzbudit; opora v tradicích; pracuje s alegorií; důležitost jazyka - láska a úcta
národní historie (doby, kdy na tom byl národ dobře), mobilizace (básně – děje předcházejí válce), láska k rodné zemi, výrazné postavy minulosti (Němcová, Borovský), humorná (ulehčení), psychologická, detektivní
poezie - Jan Hora – Zahrada popelčina – zachycení prožívání života, nezničitelnost života)
Vítězslav Nezval – Pět minut za městem
Jaroslav Seifert - Kamenný most - těžkost doby; víra, že se vše změní;
Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná, Přilba hlíny
Bohuslav Reynek – Pieta – matka, země, utrpení, rodná země)
František Halas - Naše paní Božena Němcová = žena se silným charakterem; oslava jejích vlastností i národa
Ladění - portréty významných českých umělců (Mácha, Smetana, Šalda ...)
Vilém Závada - Hradní věž - reakce na Mnichov a okupaci; rodný domov = ztracený ráj
Vladimír Holan - Záhřmotí - lyrika; čemu má člověk věřit; motivy naděje
První testament - o neúspěšném pokusu oživit dávný milostný vztah
Terezka Planetová - zbytečná smrt a promarněná láska - lítost nad tím; že všechno pomine
Cesta mraku
František Hrubín - Včelí plást - spirituálně laděná; tzv. básně-modlitby; touha po míru
Země sudička, Cikády, Mávnutí křídel
Jiří Orten -Čítanka jaro - optimistické
Jeremiášův pláč - Jeremiáš - židovský prorok, měl vidění o zkáze židovského státu - to se právě naplňuje
Ohnice, Cesta k mrazu, deníky – Žíhaná kniha
poezie duchovní orientace - Jan Zahradníček - Korouhve, Svatý Václav - obrací se k našim svatým; motivy víry
představitelé nové generace - Jarní almanach básnický 1940 - Kamil Bednář - Slovo k mladým - vyjadřuje pocity
generace; termín "mlčenlivá generace" - nemohou se naplno projevit; požadavek "nahého člověka" - člověk by
se měl vrátit k věčným hodnotám (Kainar, Mikulášek, Zdeněk Griebel, Orten, Kamil Bednář, Ivan Blatný) –
zachycují tragický lidský osud
Skupina 42 - Jindřich Chalupecký - Svět, v němž žijeme - člověk musí brát svět takový, jaký je; snaha
bezprostředního zachycení skutečnosti; depoetizace - přímé vyjadřování, bez básnických prostředků
Jiří Kolář - Křestný list - využití běžně mluvené řeči a kontrastů
Josef Kainar - Příběhy a menší básně
Ivan Blatný - Paní Jitřenka - navození příjemných pocitů; melancholické vycházky Brnem

Německo

Heinrich Mann – jeho knihy se otevřeně pálily, potají prodávaly
Profesor Neřád-despotický profesor chodí do bordelu,aby nachytal své studenty;zamiluje se do prostitutky,snaží se to utajit
¨Mládí krále Jindřicha IV., Zrání krále Jindřicha IV.
Thomas Mann – Nobelova cena za literaturu, získává u nás občanství
Josef a bratří jeho - dali ho do otroctví do Egypta, tam se ale vypracoval; později se zase bratři dostali do otroctví, ale
Josef jim odpustil a vysvobodil je; humanistické poselství
Doktor Faust, Buddenbrookovi
Erich Maria Remarque – ztracená generace, účastnil se bojů v 1. světové válce
Na západní frontě klid - autobiografické; příběh chlapce, který se se svými spolužáky rozhodl jít do války;
zbytečnost války, návrat z ní je velmi těžký
Cesta zpátky – navazuje, neschopnost normálně existovat, ovlivněni válkou
Tři kamarádi, Miluj bližního svého, Nebe nezná vyvolených (prostředí sanatoria)
Čas žít, čas umírat
Vítězný oblouk
Lion Feuchtwanger - Žid Süss - velmi obratný obchodník;i za cenu smrti se rozhodne pro pomstu; touha najít nějaké uplatnění
ve společnosti
Goya - Španělský malíř; ovlivňování politiky malířstvím; malířství má jít pořád dál
Židovka z Toleda, Ošklivá vévodkyně, Bláznova moudrost
Franz Kafka - Proměna - povídka, hlavní hrdina se promění v odporného brouka jako trest za to, že vedl přemechanizovaný
život
Proces - povídka, s Josefem K. je veden proces a je popraven, i když neví za co; nedokázal se postavit osudu
Zámek - román, hlavní postava - zeměměřič K., všichni mu zabraňují dostat se do zámku; závěr nedokončený, složitá
Interpretace
Amerika (román), povídka V kárném táboře
Franz Werfel - Čtyřicet dnů - ke konci války; hlavní hrdina se stává radou vesnice, je vnitřně rozpolcený (Turci ji chtějí vyvraždit)
Rakousko:
Stephan Zweig – Svět včerejška – vzpomínky z dětství, nástup Hitlera
biografie – Ramain Rolland
romány – Marie Stuartovna, Marie Antoanetta, Amok
Arnold Zweig – Spor o seržanta Grýšu

USA:

Theodore Dreiser - Americká tragédie - kritika tzv. "amerického snu" - bohatství a prestiž; lidé dělají vše pro to, aby ho
uskutečnili
Ernest Hemingway - Sbohem, armádo - voják se zamiluje do nemocniční sestry; uprchne z fronty a odcestují spolu do
Švýcarska
Komu zvoní hrana - smysl života je jak člověk žije a ne jak dlouho
Stařec a moře - hlavní hrdina - rybář Santiago; je důležité nevdávat se a bojovat až do úplného konce
Feista, Zelené pahorky africké, Ostrovy uprostřed proudu
William Faulkner - Absolone, Absolone! - úpadek plantážnické rodiny; hlavní hrdina je z chudé rodiny, chce se dostat výš, ale
ztrácí lidskost
John Steinbeck - Hrozny hněvu - strašené sociální podmínky rolníků
Na plechárně - humorný popis života amerických bezdomovců
Pláň Sortilla, O myších a lidech, Toulavý autobus
Sinclair Lewis – společenské romány, kritika amerického snu, Nobelova cena
Hlavní třída, Arrowsmith (dějová složka je druhořadá), Babbit
Rusko:
Maxim Gorkij – trilogie – Dětství, Do světa, Moje university
drama – Na dně, Dostigájev a ti druzí
Ivan Gunin – Temné aleje – erotika, láska, detabuizované
Boris Pasternak – Doktor Živago – Nobelova cena
Michal Bulgakov - předchůdce magického realismu, nelze postřehnout, kde je hranice mezi sne a skutečností
Mistr a Markétka - filozoficko-historický satirický román; faustovské motivy; 1. rovina - nepochopený spisovatel píšící o
Pilátu Pontském; 2. rovina - fantazijní - kouzelník (ďábel) Woland; 3. rovina - historická (Pilát Pontský)
Moliér, Puškin, Bílá Verda, Zápisky mladého lékaře, Zápisky na manžetách
Isaak Babel – Deník 1920, povídky Rudá jízda

Avantgardní divadlo

Jiří Frejka - Cirkus Daudin - amatérské divadlo
Osvobozené divadlo – od r. 1925-1935, od r. 1929 W+V (začínají Vespocket revue)
Režiséři: Jindřich Honzl, Jiří Frejka
Herci: Kopecký, Filipovský, Hermanová
Voskovec a Werich - hráli postavy obyčejných, zdánlivě nedůležitých lidí;
forbina - předscéna - improvizované
nepolitické období - West pocket revue, Fata morgana, Golem
reakce na dobovou situaci - Caesar, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů (insp. Villonem), Těžká
Barbora (=kanón, alegorie na Německo); ke konci zavření divadla a emigrace V+W do USA; Voskovec –
Klobouk ve křoví - vzpomínky na začátky Osvobozeného divadla; Werich - Italské prázdniny, Fimfárum
- hra byla přerušována orchestrálními vstupy Jaroslava Ježka
- ovlivnilo český humor, satiru a ovlivnilo divadelní scénu u nás
Vítězslav Nezval – Milenci z kiosku
Manon Lescaut - dívka, pro kterou tělo nic neznamená, je obviněna z prostituce
Vladislav Vančura - Jezero Ukereve - proti kolonialismu, rasismu a fašismu
D34-39 – režisérské divadlo - číslovka se měnila podle divadelní sezóny; zakladatel - E. F. Burian; syntetické divadlo - všechno bylo propojené - hudba, světlo, tanec; přesné instrukce od režiséra; repertoár - díla klasiků (Shakespeare, Klicpera), současná díla (Brecht, Nezval), dramatizace děl (Dobrý voják Švejk, Máj), pásma lidové poezie - inspirace lidovým dramatem
Autorské divadlo – autor je i režisérem
divadlo za okupace - Divadélko pro 99 - režisér Honzl, Román lásky a cti - založené na korespondenci Nerudy a Světlé
Větrník - Limonádový Joe

Světová próza a drama 1. poloviny 20. století

SVĚTOVÁ PRÓZA
1. světová válka, VŘSR, krize na Newyorské burze, nástup fašismu, 2. světová válka
společenský vývoj je ovlivněn vynálezy a objevy v psychologii (Freud); hlavní filozofické názory - pragmatismus (pravda=účelnost); unanimismus - nerozhoduje jednotlivec, ale společnost
tři tendence: realistická - kratší; tradiční dějová linie; důraz na jednotlivce
experimentální - dějová složka potlačena; prolínání mnoha rovin; subjektivita; absurdita
detabuizující - otevírá témata, o nichž se dříve nemluvilo
architektura – funkcionalismus, konstruktivismus
výtvarné umění – kubismus, fauvismus
filmové umění – rozvíjí se (chaplin, Laurel a Hardy) – němý i zvukový, režiséři – Ejžnstejn (Křižák Potěmkin)
Francie
André Gide – nositel Nobelovy ceny za literaturu, zabýváí se jedincem, hodně cestoval
Penězokazi – děti z bohatých rodin, zachycuje vznik románu (román o románu)
Antoine de Saint-Exupéry – byl vězněn a sestřelen
Citadela, Malý princ, Válečný pilot, Posádka, Zemělidé (o leteckých kurýrech)
Romain Rolland – držitel Nobelovy ceny
životopisná díla: Beethowen, Haydn, Tolstoj
předválečné: Jan Kryštof – cyklus 20 dílů, život hudebníka, inspirace Beethowenwm
protiválečná: Petr a Lucie, Okouzlené duše, Dobrý člověk ještě žije
Henri Barbusse – téma 1. světové války – román Oheň (kolektivní hrdina – četa)
Marcel Proust – Hledání ztraceného času - stěžejní jsou vzpomínky i samo jejich hledání
André Breton – řada manifestů surrealismu
Nadja – milenecký nenaplněný vztah
James Joyce - Dubliňané - soubor povídek o obyčejných lidech, kteří žijí nešťastně a nedokáží to změnit
Odysseus - paralela mezi Odyseem a Leopoldem Bloomem; ten prochází během jednoho dne Dublinem i svým
vlastním podvědomím - metoda proudu vědomí - myšlenky na sebe volně navazují; kontrast mezi antikou a
skutečností; každá kapitola souhlasí s částí Odyssey
Virginie Woolfová - využívá metody proudu vědomí; lyričtější než Joyce
K majáku - rodina si vyjede na odpolední výlet k majáku; po 10 letech tři z nich zemřeli a zbytek rodiny na ně
vzpomíná - rodina je tím stále pohromadě
Orlando, Mezi akty, Flush (hlavním hrdinou je pes)
David Herbert Lawrence – detabuizovaná próza
Milenci lady Chatterlyové – otevřeně mluví o sexu
John Glasworthy – Sága rodu Forsytů – majetek a peníze
Moderní komedie, Konec kapitoly

České drama a divadlo v 1. polovině 20. století

pozitivní pocity vzniku státu, 1. světová válka, po válce
oficiální (kamenná) divadla - Národní divadlo a Městské divadlo na Vinohradech
režiséři - Jaroslav Kvapil - v Národním divadle, impresionismus a symbolismus
Princezna Pampeliška – sny o lásce, štěstí (symbolismus, impres.)
Rusalka – nešťastná láska
Karel Hugo Hilar - Vinohrady, potom Národní; expresionismus
autoři – Fráňa Šrámek - Léto - člověk by měl žít v souladu s přírodou, oslava mládí
Měsíc nad řekou - impresionismus, ztracené iluze mládí - setkání středoškoláků po 25 letech
Plačící satir, Hagenbeg
Viktor Dyk - Zmoudření dona Quijota - přátelé ho vyvedou z jeho ideálů, ale on umírá
Lev Blatný - expresionismus - Kokodák! – kritika měšťanství
Jiří Mahen - Husa na provázku – poetismus, cyklus libret
Jánošík – historické, proti útisku
Mrtvé moře – histirické, osudy Jednoty bratrské
Alois Jirásek – historické Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč
Lucerna, Vojnarka
František Langer - Velbloud uchem jehly – komedie
Obrácení Ferdyše Pištoly, Jízdní hlídka – vojenské zájmy
Karel Čapek – Loupežník – komedie, začátky
Ze života hmyzu - satira na lidské slabosti; každá skupina hmyzu představuje vlastnosti lidí
20. léta: R.U.R. (Rozum's universal robots) - vzpoura robotů, vyhladí lidstvo, ale dva z nich mají lidské vlastnosti –
lidstvo je zachráněno
Věc Makropulos - motiv věčného života (elixír za éry Rudolfa II.)
30. léta: Bílá nemoc - zachvátila lidstvo (alegorie na fašismus); doktor Galén léčí jen chudé, bohaté jen za slib, že
nebudou zbrojit; nakonec umírá i on
Matka – reakce na válku ve Španělsku, poprvé se objevují postavy duchů
F.X.Šalda – Zástupové drama – hlavním hrdinou je kolektiv

zábavné scény (kabarety) - hlavně ve 20. letech - Červená sedma (Bass, Hašler); Revoluční scéna (Longen); Dědrasbor – dělnický dramatický sbor (Honzl), lidoví komici Ferenc Futurista, Vlasta Burian, Saša Rašilov

Socialistická próza

Ivan Olbracht – levicově orientovaná próza, syn Antala Staška, zájem o Podkarpatskou Rus
Nikola Šuhaj loupežník - děj za 1. sv. v. a těsně po ní v zakarpatské vesnici Kolčavě; prolínání skutečných příběhů a
legendy; dezertér z 1. sv. války musí loupit, aby se uživil (reálný příběh) - pro lidi ztělesněním dobra - bohatým
bral a chudým dával; dostal od baby kouzelnou moc - nemohla ho zasáhnou kulka, vlastní přátelé ho zabili
sekerou
Země beze jména
Golet v údolí - zachycuje pravověrné Židy v uzavřené skupině na Zakarpatské Ukrajině
Marie Majerová – sociální próza, socialistická témata
Náměstí republiky - ruský emigrant chce spáchat anarchistický čin, ale nic tím nevyřeší
Siréna - román zachycující Kladno od poloviny 19. stol. do 1. sv. v.; zachycuje osudy individualit i společnosti jako
celku
Přehrada
Havířská balada - volné pokračování Sirény
Robinsonka, Bruno (pro děti a mládež)
sociální proud:
Marie Pujmanová – sociální a psychologická próza
Pacientka doktora Hegela – povídka, otázka svobodné vůle
trilogie: Hra s Ohněm, Život proti smrti, Lidé na křižovatce - celá řada postav, nedůležitý jedinec, osudy dvou rodin
(dělnická a pokrokově smýšlející)
Sestra Alena, Předtucha

Psychologická próza

Jarmila Glazarová - Vlčí jáma - obraz dívky a despotické rodiny
Advent - ženě zemřel manžel a ona se kvůli lásce k synovi provdá za despotického sedláka
Roky v kruhu – obraz šťastného manželství
Jaroslav Havlíček – narozen v Jilemnici, psychologická próza a novely
Petrolejové lampy - psychologický román; dívka touží po lásce, ale prostředí jí to neumožní (maloměsto)
Neviditelný - hlavní hrdina touží po penězích - prodá se za bohatou továrnici, ale netuší, že v jejich rodině je dědičná
psychická choroba - myslí si, že jsou neviditelní; manželka umírá a on se musí starat o duševně nemocného
syna; odsouzení touhy po penězích
Ta třetí, Helimadoe
Egon Hostovský – narozen v Hronově, pracoval na ministerstvu zahraničí, po válce se vrací do Čech, v dílech naráží na
nekomunikativní spol., hlavní hrdinové emigranti, psychologické romány
Cizinec hledá byt, Sedmkrát v hlavní úloze, Půlnoční pacient
Listy z vyhnanství - emigranti se chtějí vrátit zpět do vlasti
Václav Řezáč – pro mládež Poplach v kovářské uličce, Kluci, hurá za ním
Svědek – méněcennost
Černé světlo – mravně narušený člověk s pocitem méněcennosti
Rozhraní – vnitřní morální zrání středoškolského učitele
Nástup, Bitva – píše v 50. letech

Česká próza 30. let 20. století

30. léta - vrcholný rozvoj české prózy; 2 typy románů - společenský a individuální; důraz na psychologii postav; baladičnost
demokratická próza:
Karel Čapek – prozaik, dramatik, novinář Národních listů – tvůrce sloupku, otec lékař, narozen ve Svatoňovicích
- představitel pragmatismu – snaží se hledat příčiny určitého stavu, představitel relativismu – nic není trvalé, ale proměnné 1933-1935: Hordubal - děj na Zakarpatské Ukrajině; sedlák se vrací z USA, zavražděn
Povětroň - jasnovidec, jeptiška a básník stojí nad zraněným letcem a vymýšlí jeho předchozí život
Obyčejný život - hlavní postava rozebírá retrospektivně svůj na první pohled obyčejný život, ale uvědomuje si, že
každý je svým způsobem unikátní
1935-1938: Válka s mloky - utopický román o nebezpečí fašismu
První parta – z hornického prostředí
Hovory s TGM, Dášeňka čili život štěněte, Devatero pohádek
Karel Poláček – prozaik, novinář Národních listů, byl Žid, za okupace zemřel v Osvětimi
Dům na předměstí - majetnický pud probouzí v lidech špatné vlastnosti (domovník)
Muži v ofsajdu - satira na fotbalové fanoušky
Okresní město - nedokončený románový cyklus; jak se mění město za 1. sv. v.; nejhorší vlastnost - lhostejnost, plodí
totalitu
Bylo nás pět - humorný román, kontrast mezi nezkažeností dětí a dospělými; vyprávěno prostřednictvím dětského
hrdiny (Petr Bajza, Tonda Bejval, Čeněk Jirsák, Eda Kremlink, Zilvar z chudobince)
Eduard Bass – Cirkus Humberto – dynastie cirkusáků
Lidé z maringotek – povídky, satirický dekameron
Vladislav Vančura - Markéta Lazarová - ze středověku; renesanční typy lidí; láska Markéty ke zbojníkovi (láska vše překonává)
Luk královny Dorotky - soubor milostných povídek; inspirace Dekameronem
Tři řeky - snaží se zachytit celou společnost, mladý člověk hledá místo ve společnosti
Útěk do Budína, Konec starých časů
Karel Schulz – Kámen a bolest

Impresionismus

Fráňa Šrámek – Žasnoucí voják
Stříbrný vítr - hlavní postava dospívající chlapec, zachycení jeho vnitřního života - život je třeba naplno prožít; stříbrný
vítr - symbol očekávání a štěstí, které má člověk před sebou; oslava lásky a života
Tělo - vitalistický román; ženu opustí muž, který musí do války
psychologická próza:
Anna Maria Tilschová – Stará rodina, Synové, Dědicové (rodiny lpící na tradici, soudržnost, navenek musela působit dobře)
uměl. – Vykoupení, Alma Mater, Orlí hnízdo, Haldy
Božena Benešová – Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášová
próza reagující na válku:
Božena Benešová – Úder, Podzemníci, Tragická duha (osudy mladé dívky, přerod na proletářku)
Richard Weiner - Lítice - expresionismus, bezmocnost člověka
Jan Weiss - Barák smrti - jeho válečné zkušenosti (byl zajatcem); motiv halucinací z horeček - hrůzy se pořád vracejí
Dům o tisíci patrech - voják pod vlivem horeček svádí boj s řadou postav
Jaroslav John – Večery na slamníku (povídky z války, jak se lidé mění)
Jaroslav Hašek – bohém, byl v rak. armádě, přešel do ruského zajetí
humoresky: Trampoty pana tenkráta, Obchod se psy
legion. literatura: Dobrý voják Švejk, Dobrý voják Švejk v zajetí, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
- moudrý blázen, inteligentní, ve všech situacích si umí poradit, ukazuje na nesmyslnost války, rozkazy plní doslova, hovorová až nespisovná čeština, používá němčinu
Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona
legionářská literatura:
Rudolf Medek - Anabáze - rozsáhlý román, vznik ČS legií a jejich střet s revolucí

Noví autoři

Vladislav Vančura - imaginativní próza - důraz na fantazii a představivost; insp. humanistickou češtinou - archaická slova a dlouhá souvětítypy postav - lidé srdce - důraz na lásku a dobrotu, nemají ve světě šanci; renesanční lidé - dokáží se radovat ze života; nespokojenci - bouří se proti světu
Amazonský proud - fantazijní a snové motivy, pocit mimočasovosti
Pekař Jan Marhoul - je to člověk srdce, o všechno přichází a ke konci mu zůstávají jen nejbližší; kritika světa, který to
Dopustí
Útěch do Budína, Markéta Lazarová
Pole orná a válečná - epizody z fronty i zázemí; ukazuje zmatek a paradoxy, které válka přináší
Rozmarné léto - inspirace poetismem; přátelé na plovárně si povídají o všem možném; do vesnice přijede cirkus a
žena, která všechny okouzlí
Karel Čapek - prozaik a publicista (Národní listy, Lidové noviny);pragmatik, noetický skeptik - neexistuje objektivní pravda, jen subjektivní, autor "sloupku" - kratší humorný text v pravém sloupci 1. strany novin
Do r. 1921: Zářivé hlubiny a jiné prózy - soubor povídek psaných spolu s bratrem Josefem, inspirace potopení Titaniku
Boží muka - zamýšlí se nad tím, v čem je pravé poznání; noetický skepticismus
Krakonošova zahrada
Trapné povídky - lidé nechávají svůj život upadat do trapnosti a nedokáží s tím nic dělat
1921-1927: Krakatit - vědec vynalezne třaskavinu schopnou zničit svět (Krakatit); motiv odpovědnosti
Továrna na absolutno - hlavní hrdina vynalezne karburátor, který sice spaluje veškerou hmotu, ale uvolňuje se
absolutno, které ovlivňuje lidi; masová výroba; každý chápe absolutno jinak - chaos, války; satira na poválečné
zásobování, církev ...
1924-1933: cestopisné knížky (causerie) - Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl
Povídky z jedné a druhé kapsy
Eduard Bass – Klabzubova jedenáctka
Jaroslav Durych – Tři dukáty, Tři troníčky, Sedmikráska (milostný příběh, oslava chudiny)
Bloudění - větší valdštejnská trilogie
Rekviem – menší valdštejnská trilogie
Ivan Olbracht - O zlých samotářích (tíživá samoty, zlí k okolí)
psych: Žalář nejtemnější (samota, uzavření do sebe)
Podivné přátelství herce Jesenia
Anna Proletářka (přeměna z prosté dívky na bojovnici za lidská práva, socialismus)
Marie Majerová – Náměstí republiky, Nejkrásnější svět
Marie Pujmanová – Pod křídly (příběh dívčího dospívání)
Jakub Deml – Šlépěje

Pokračují realisté

Alois Jirásek - Staré pověsti české
Z Čech až na konec světa - přepracovaný cestopis Václava Šaška z Bířkova
Mezi proudy - 1. husitská trilogie, kontrast královského světa s obyčejným, o vzniku husitského hnutí
Proti všem - 2. husitská trilogie, není důležitý jedinec, ale kolektiv, zachycuje osudy lidí v bitvě, nejen historické
události
Bratrstvo - 3. husitská trilogie, osudy husitů po bitvě u Lipan
Husitský král - nedokončené, o Jiřím z Poděbrad
Temno - za období nejtěžší protireformace, činnost katolické šlechty a jezuitů (Koniáš)
Psohlavci - chodské povstání, Jan Sladký Kozina X Lomikar
F. L. Věk - počátky národního obrození, důraz na práci české inteligence
Filozofská historie - maloměsto je rozděleno na 2 vrstvy - českou a německou
Zikmund Winter -Mistr Kampanus - popisuje poměry na UK po Bílé hoře
povídky – Rozina Sebranec
Karel Václav Rais - zachycuje Podkrkonoší a Vrchovinu
Kalibův zločin, O ztraceném ševci, Pantáta Bezoušek
Výminkáři, Rodiče a děti - soubory povídek, generační problémy na vesnici
Zapadlí vlastenci - činnost drobné venkovské inteligence, idylicky optimistický
Tereza Nováková - postavy - "hledači pravdy" - nedokáží naplnit své ideály
Jan Jílek - z období protireformace, českobratrský kněz, jeho názory nejsou lidmi pochopeny
Jiří Šmatlán - typický hledač pravdy, nejdřív katolík, potom evangelík a utopický socialista, věří v budoucí
spravedlivost lidstva
Drašar - obrozenecký kněz vystoupil z církve kvůli nechuti k celibátu, umírá jako alkoholik
Děti čistého živého
Antal Stašek - zachycuje hlavně Podkrkonoší
Blouznivci našich hor - lidé hledají štěstí, ale nenacházejí ho - útěk ke spiritismu
V temných vírech - sociální a národnostní problémy, inspirováno skutečnou stávkou dělníků

František Hrubín

– nebyl ovlivněn proletáři, píše milostnou a přírodní lyriku, motivy války a nebezpečí
poezie – předválečná: intimní, přírodní
Země po polednách (šp. obč. válka), Zpíváno z dálky, Krásná po chudobě - okouzlení českou přírodou
a prostými věcmi
- válečná: pocity ohrožení, obav, strachu, naděje, hledání, jistoty – historie, rodina
Včelí plást, Cikády, Země sudička
- poválečná: Chléb s ocelí, Řeka Nezapomnění
básn. skladby: Jobova noc (vlastenectví, Jobova zvěst – neblahá zpráva)
Hirošima (motiv ohrožení, obavy ze zneužití techn. Vynálezů)
Proměna (obava ze zneužití atomové energie)
Můj zpěv (intimní poezie, přírodní motivy)
pro děti: Verše pro děti, Říkejte si se mnou, Mánesův orloj, Zvířátka a Petrovští, Špalíček veršů a
pohádek
lyricko-epická: Lešanské jesličky (domov, dětství, Vánoce)
Romance pro křídlovku (období dospívání, první láska)
próza: U stolu (vzpomínková)
drama: Zlatá reneta, Srpnová neděle
překlad: Kráska a zvíře

Česká próza 90. let 19. století

próza 20. a 30. let - vedle sebe existuje mnoho názorů; do ČSR se dostávají i podněty z cizích literatur
směry - kritický realismus a naturalismus - především starší autoři
levicově orientovaná próza - proletářská
demokraticky orientovaná - stěžejní zásady humanismu
avantgardní, katolická, ruralistická (venkov), impresionismus, vitalismus, novoklasicismus, expresionismus ...
žánrová diferenciace - psychologická próza - pocity lidí v rozporuplné době
filozofická próza - smysl lidské existence, postavení člověka
historická, životopisná próza
20. léta - bezprostřední reakce na politickou situaci, hlavně experimentální próza

Česká poezie 20. a 30. let 20. století

1920 – sdružení Devětsil – Nezval, Seifert, Frejka, W+V+J – svoboda slova, umění, nová témata
1922 – časopis Var – vychází stať Wolkera (Proletářské umění – o nižší vrstvě, ale i pro ni, přijatelná všem, většina k hlasité recitaci)
poetismus – ryze český směr, jediný vzniklý na našem území (Seifert, Biebel, Nezval, Teige) – zabývá se radostí, veselím, štěstím, blízko k dadaismu
Osvobozené divadlo – Vespocket revue
konec 20. stol. – politické vlivy (Gottwald) – požadovali díla prodělnická – autoři vydávají Manifest sedmi (Seifert, Majerová) – psát, co chtějí, někteří odešli ze strany
30. léta – surrealismus – nezasáhl všechny autory – otázka podvědomí (neměl prostor se rozvinout) – píší se texty varující
Jiří Wolker - Host do domu - dívá se na svět s úžasem, opěvuje všední věci a krásu života
Svatý kopeček -pásmo přidané k Host do domu; autobiografické - setkání s dávnými přáteli; věří, že se
bude moci podílet na přebudování světa
Těžká hodina - jeho názory na svět se mění; ztráta mladických ideálů; chce vidět svět takový, jaký doopravdy je
Balada o očích topičových, Balada o nenarozeném dítěti, Umírající, Epitaf
Pohádky – O listonošovi, O kominíkovi, O milionáři, který ukradl slunce
Konstantin Biebl – spáchal sebevraždu
prol.: Zloděj z Bagdádu - okouzlení nejprostšími věcmi, vidí ale i sociální rozpory; snaha zmírnit utrpení
Věrný hlas (na smrt Wolkrovu), Zlom
poetismus: S lodí jež dováží čaj a kávu - okouzlení z cest
Nový Ikaros - snaha vyjádřit životní pocit – rozporuplnost, vzpomínka na milování ve školním kabinetě
poválečná: Bez obav (shrnutí básní z předchozích let)

Jaroslav Seifert

– jeho sbírky vycházely samizdatem, byl pronásledovaný, 1984 – Nobelova cena za literaturu
prol. poezie: Město v slzách, Samá láska - okouzlení světem, vědomí pokory; svět je krásný jen pro bohaté, chce, aby byl i pro
chudé
poetismus: Na vlnách TSF (slovní hříčky), Slavík zpívá špatně, Poštovní holub
intimní (30. léta): Ruce Venušiny, Jablko z klína, Jaro s Bohem
konec 30. let a poč. války: obava z fašismu, o rodnou zem, strach z války
Zhasněte světla, Kamenný most, Vějíř Boženy Němcové
těsně povál. tvorba: Přilba hlíny (reakce na osvobození)
po r. 1948 – 1968: vzpomínky na výrazné osobnosti, měl k nim blízký vztah
Šel malíř chudě do světa, Chlapec a hvězdy, Maminka, Píseň o Viktorce
po roce 1968: normalizace, jeho sbírky nejsou vydávány (nebyl zakázán úplně)
Deštník z Picadilly, Halleyova kometa, Odlévání zvonů, Morový sloup, Býti básníkem
próza: Všecky krásy světa

Vítězslav Nezval

Most - pohled na svět okouzlenýma očima, prvotina
poetismus: Podivuhodný kouzelník - pásmo, kouzelník učí lidi všímat si věcí kolem sebe a jejich proměn
Pantomima - v podstatě manifest poetismu, hravost
Edison - život člověka zároveň deptá a povznáší; smysl života je v tvůrčí činnosti; dvojpólovost života; důležitost tech.
pokroku
Papoušek na motocyklu, Abeceda (asociace – porovnává písmenka ke všedním věcem)
surrealismus: Sbohem a šáteček - inspirace jeho cestami po Evropě
Žena v množném čísle - motivy ženy a měst
Praha s prsty deště - smyslové vnímání Prahy
Skleněný habelok
intimní: (pod psedonymem)
52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, Sto sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida,
70 básní na rozloučenou se stínem věčného studenta Roberta Davida
válečné – protiválečné: Matka naděje - motiv obav o nemocnou matku a obava o osud národa
Pražský chodec, Pět minut za městem
období války: Manon Lescaut
poválečná tvorba: Zpěv míru
poema: Stalin
drama: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou
pro děti: Anička skřítek a slaměný Hubert

Fráňa Šrámek,Karel Toman

"básník mládí" - oslava naplno prožitého života, lyričnost (impresionismus+symbolismus), vliv anarchismu
Života bído, přec tě mám rád - přes všechno tragické by člověk měl žít naplno
Modrý a rudý - reakce na jeho odvolání na frontu, říká že je modrý rezervista a rudý anarchista; antimilitaristické
Raport – zbytečnější smrt koně než vojáka, smrt člověka je normální
Píšou mi psaní – povolávací rozkaz, boj za něco, co nemá rád
Splav - oslava lásky, mládí, života ..., touží po lásce, ale má strach, jaké to bude, až ji najde
román:Stříbrný vítr – dospívání studenta, zachycení přírody
drama: Měsíc nad řekou, Léto
soubor próz: Žasnoucí voják
Karel Toman - Torzo života - život stojí za to prožít, i když je nedokonalý
Sluneční hodiny - touha po řádu (příroda)
Měsíce - 12 básní věnované každému měsíci, reakce na válku, prolínání abstraktní a konkrétní roviny
Hlas ticha - reaguje na poválečný společenský vývoj a na vznik ČSR
Stoletý kalendář - motiv věčného koloběhu, završení jeho tvorby

Petr Bezruč

bard slezkého lidu, vl. jménem Vladimír Vašek
Slezské písně - sjednocující prvky - vyjadřuje pocity své i kolektivu, prolínání intimní a společenské lyriky, bojuje
proti národnostnímu a sociálnímu útisku
intimní: Já - báseň, autostylizace do barda - zpívá to, co trápí jeho lid
Škaredý zjev – symbolismus a dekadence, chování uhlobaronů k chudině
Jen jedenkrát - o svobodě, lítost nad tím, co neudělal
Leonidas - hledá něco kladného (antika); paralela, co bylo dříve a co je teď (marný vzdor)
sociální: Maryčka Magdonova – postavení horníků, rodin a vrchnosti
Ostrava – národní tématika
Kantor Halfar – trochu i národní, život kantora – chce učit česky a nesmíStužkonoska modrá - epilog ke Slezským písním, dva sny - chytit stužkonosku a zachránit národ

Otokar Březina

- lyrická a symbolická poezie, preferuje duchovní hodnoty, věří v nadosobní princip, mysticismus, vl. Jménem
Václav Jebavý
Tajemné dálky - pesimistické, hlavní na světě je umění (neměl radostné mládí, Mrtvé mládí, Moje matka)
Svítání na západě - smrt je východiskem k něčemu lepšímu; bolest a utrpení pomohou poznat sama sebe
Větry od pólů - vývoj jedince i lidstva není možný bez lásky a tolerance
Stavitelé chrámu, Ruce - víra v budoucnost, optimistické
Karel Hlaváček - symbolismus a dekadence
Pozdě k ránu - pocit melancholie, zmaru (zvukomalba, odchází noc, ještě není den, jde od přítelkyně, je mu krásně
smutno – zachycení nálad)
Mstivá kantiléna - motivy odboje, i když je boj dopředu prohraný (nizozemští Gézové)
Skotské sonety – optimistické, veselé
Arnošt Procházka - literární kritik a překladatel
Jiří Karásek ze Lvovic - představitel dekadence
pozdější inspirace: Gellner - Machar; Bezruč - Sova, Březina; Nezval - Březina;

Česká poezie od přelomu 19. a 20. století

protispolečenští buřiči – postoj prezentovali dílem i běžným životem, ovlivněni procesem s omladinou
S. K. Neumann – byl zasažen snad všemi směry
symbolismus a dekadence:Jsem apoštol nového žití - pokládá se za nadřazeného měšťákům
Sen o zástupu zoufajících - satan se stává personifikací radosti ze života
Satanova sláva mezi námi, Apostrofy hrdé a vášnivé
civilismus: Nové zpěvy – Zpěvy drátů a světel, Zpěvy z lomozu - oslava práce a technického pokroku
prol. poezie: Rudé zpěvy, Sonáta horizontálního života
za okupace: Bezedný rok, Zamořená léta
fejetony: S městem za zády
vzpom. Próza: Válečné civilistvo
Kniha lesů, vod a strání - přírodní lyrika, přírodu má člověk obdivovat
Viktor Dyk - Marnosti - pocity beznaděje, rozpor mezi touhou a skutečností, ctí pomoc slabším
Aporta inferi, Síla života
Pohádky z naší vesnice - insp. Hálkem, místo obrazu českého venkova obraz společnosti, ironické, protiměšťácké
Milá sedmi loupežníků - novoromantická balada, motivy odporu proti autoritám, nespoutanosti
Válečná tetralogie - sbírka společenské lyriky, hledá něco, na co se člověk může spolehnout - národ
Lehké a těžké kroky - před válkou a začátek; Anebo, Poslední rok, Okno - báseň Země mluví (země mluví
k národu, matka země mluví sama o sobě, porovnání matky země a syna národa, vše zlé se dá obnovit – jen nedat zemi, Ona zůstane, ale mělo by se bojovat za svou zemi, národ bez země zahyne)
Devátá vlna - sbírka intimní lyriky, rekapitulace svého života
Krysař - novoromantismus

Uskupené směry:

Manifest české moderny
Skupina protispolečenských buřičů – Šrámek, Dyk – proti společnosti
Dekadence - dekadentní sklony;je spojena se satanismem; Jiří Karásek ze Lvovic, Karel Hlaváček, Arnošt Procházka
Nový kult - sdružoval anarchisty - S. K. Neumann, Toman, Gellner, Šrámek; odmítali jakoukoliv autoritu (hlavně stát), otevřenost
(hlavně v erotice; náznaky satanismu a antimilitarismu)
Satanismus – oslava Satana, nespokojenost, 1894 proces s Omladinou – vykonstruováno, studenti byli nařčeni ze spiknutí proti
rakouské vládě – odsouzeni (S.K.Neumann) - vězení
Symbolismus – Sova, Březina
Impresionismus - Šrámek
Josef Svatopluk Machar – představitel České moderny, průkopník realismu, rozchází se názorově s Masarykem
lyrika - Confiteor I-III- z latinského zpovídám se; kritika současné doby, pocity zklamání
Čtyři knihy sonetů - členění podle ročních období, pocity zklamání - vyjadřuje dojmy celé generace (Sonet na sklonku
století – smutek z konce, Sonet o dějinách sonetů, Sonet o sobě)
Tristium Vindobona - = Vídeňské žalozpěvy; politická lyrika reagující na současný stav, skeptické
epika - Zde by měly kvést růže - kritizuje špatné sociální postavení ženy, ta je "otrokyní otroka" (Teta, Žena, Magdalena)
Magdalena - prostitutka je lepší než její okolí, kritika pokrytectví
Svědomím věků - epický básnický cyklus-zabývá se etickými hodnotami a jejich vývojem, ukazuje to na významných
osobnostech
V záři helénského slunce - antiku považuje za vrchol lidstva
Jed z Judey - odsuzuje křesťanství
Golgata
Posel – přináší smutné zprávy, musel odejít z boje, který je předem prohraný, jeho život skončil u Thermopyl, stydí se,
smysl pro čest
- Machar hledal ideál člověka v Antice

Antonín Sova

Česká moderna, symbolismus, impresionismus (lyrika – přírodní, intimní), vzdor společnosti, motiv 1.sv.v.
impresionismus - Květy intimních nálad
Ještě jednou se vrátíme - neurčitost, náznakovost; smutek, hořkost, nemožnost realizace svých
představ, přírodní lyrika a přírodní lyrika
Z mého kraje - popisování jihočeské krajiny, melancholické
Soucit a vzdor - výraz revolty a odporu, symbolismus+impresionismus
symbolismus - Zlomená duše - jako intermezzo - Smetanovo kvarteto Z mého života; pocit, že génius je vždy uštván
okolím (dav opouští sál, úspěšně přijatý, autor je zvláště nadšený, II – pocity z hudby, její
rozbor, III – popisuje, jak Smetana ohluchl a jak se s tím vypořádal – duševně silný, IV –
Smetana věnoval život hudbě – odměna hluchoty, zešílel, okolí – v zahraničí uznáván,
doma ne, nezanevřel na lidi, kteří ho nechali v nemoci – není tam výčitka)
Údolí nového království - vidina budoucí společnosti, motiv poutníka, který se z hor snů vrátil na zem, citový nesoulad
lyrika - Zpěvy domova - reakce na 1. světovou válku, jeho vztah k domovu, odpor k válce
Drsná láska - závěr tvorby, smíření se životem
Básníkovo jaro
próza - Pankrác Budecius kantor - historická povídka

Česká literatura 90. let 19. století

zklamání z doby, lidé neměli nové ideály;vyhrocování politické situace-snaha o samostatnost; velký kulturní rozvoj, dosažení světové úrovně
Česká moderna – kritici Krejčí, Šalda, spisovatelé - Machar, Březina, Sova, Mrštík, Šlejhar, politici – Třebický, Pelcl, Soukup, pokrokáři – Kolman a Choc - požadavek svobody slova, odmítají napodobování, diferenciace lit. na beletrii a kritiku – minimálně se věnovali literatuře, maximálně politice
- boj za rovnoprávnost Čechů s Rakušany
- 1895 – Česká moderna – uskupení literárních umělců (nebojí se o svůj jazyk, volné uskupení), požadavek individuality, totéž v politice (politik=hotový člověk – názorově vyhraněný, jasná představa), v literatuře – svoboda slova, názoru, lit. kritika – samostatný vědní obor
- rovnoprávnost češtiny a němčiny – o jazyk se nebojíme – vytvářet díla, umět s ním pracovat
- vystupuje proti hejslovanství a kdedomování (proti vlastenectví – slovní, chtěli činy, ne slova)

AVANTGARDNÍ UMĚLECKÉ STYLY

expresionismus – výrazně pesimistický, vyjadřuje skutečnost pomocí lidské psychiky; vychází z mezních situací - válka, smrt; negativní pocity; v literatuře - citové zabarvení, negativní témata (Vincent van Gogh, Eduard Munch - Výkřik), nejvýraznější v Německu (desiluze)
secese – optimistický směr, zdobnost, ornamenty, přírodní motivy (Mucha), Obecní dům v Praze
fauvismus - důležitost barev
kubismus - Picasso, Braque; části obrazu mají tvar základních geometrických útvarů; v literatuře rozebírání na elementy (slovo), nazírání z různých úhlů; kaligramy - básně graficky upravené do určitého tvaru
futurismus – 1909 Manifest futurismu (Filippo Marinetti) - odpor ke všem tradicím, důraz na budoucnost; požadavek rychlosti a dynamiky, upřednostnění války – očistí od špatného, odmítají řád - anarchie
literatura - slova jsou izolovaná, bez souvislostí, neudržuje metrum, osvobozená slova (zakázaná, novotvary), nespisovný jazyk, bez interpunkce, osvobození hlásek (poskládání hlásek vedle sebe)
Marinettiho sbírka . Zzang tůmp tůmp
kubofuturismus – zachycuje skutečnost z různých směrů, nepoužívá interpunkci
dadaismus – Manifest dadaismu 1918, Tristan Tzara - Rumun, jeden ze zakladatelů; snaha šokovat, důraz na absurditu života a náhodu; využití nesmyslů a nelogičností; fonetické a optické básně (dada – dětské žvatlání)
surrealismus - zakladatel - Andre Breton; inspirace psychoanalýzou - důraz na podvědomí, z něhož vychází automaticky proud motivů; obrazotvornost, představivost; volný verš, inspirace ve snech; automatický text - to, co se hned objeví v mysli (Salvátor Dalí)
konstruktivismus – architektonický směr (Veletřžní palác v Praze), použití nových materiálů, všechno je vidět – estetická fce
funkcionalismus – budovy přímo určené k jednomu účelu
purismus – architektonické zdobné prvky se odstraňují

Francie

Andre Breton - inspirace surrealismem a dadaismem; hlavní motivy: příroda, žena, láska a poezie
Bláznivá láska - automatický text
Nadja - poetická próza, 2 roviny - osudy hlavní hrdinky a tvůrčí principy surrealismu
Paul Eluard – od dadaismu k surrealismu
Svoboda - vyznívá jako milostné vyznání, ale na konci se vyjeví, že autor chce svobodu
Nepřerušená poezie - zamyšlení nad životem a poezií obecně; poezie obohacuje život
Veřejná růže, Poezie a pravda
Guillaume Appolinaire – kubofuturismus
Alkoholy - básnická sbírka, uvozené Pásmem - polytematická báseň; základ - volné asociace; mnoho
rovin, prostupují jedna druhou; motivy pohybu (Praha X Paříž)
Kaligramy - básně graficky upravené do obrazce

Umělecké směry

symbolismus - využití konkrétní skutečnosti k vyjádření abstraktních věcí; počátky E.A.Poe, směřuje symbolem ke čtenáři –
rozvoj fantazie, představivosti
- představitelé – Arthur Rimbaud, Karel Hlaváček, Antonín Sova
dekadence – na konci století, výrazně pesimistické (smutek)
- představitelé – Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Karel Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic
impresionismus - nejdříve se projevuje v malířství (Claude Monet - Katedrála v Rouenu, Renoir, Rodin - sochař)
- vyznačuje se zachycením okamžiku, optimismus, bohatá metafora, zpěvné texty – euforie, verše mají spád,
hodně používání sloves
novoklasicismus – návrat ke klasicismu, k antickým ideálům (pevná forma, žádné exp., hra se slovem)
unanimismus – smír hledající společnou duši všeho (živoč.+člověk+rostl.), hledání spol. duše lidského společenství
civilismus - zobrazení technických záležitostí světa
vitalismus - zdrojem radosti jsou maličkosti; srozumitelnost; reakce na válku
- 2. pol. 19. stol. - hlavně tzv. Prokletí básníci - pobuřovali společnost, nereaspektovali tehdejší mravy, vyzkoušeli si drogy, volný způsob života a sexu – odsuzováni společností X díla jsou oceňována(staví do protikladu lásku a ošklivost), ovlivnili celou další literární tvorbu
- Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire

Francie

Charles Baudelaire - Květy zla - hledá krásu tam, kde ji nikdo nečeká (v negativních věcech)
- Zdechlina – 4 verší, střídavý rým, život X smrt, krása X ošklivost
- vzpomínka na letní ráno = krása, našli mršinu – rozkládá se, popis přírody (život
jde dál), řekl své milé, že podobně skončí
- stírá rozdíly mezi lidmi, nelíbilo se společnosti
- Ó, já tě zbožňuji – zoufalství z lásky, naturalistické přirovnání, uctívání lásky
- Epigraf na odsouzencovu knihu – vyčítá, že čtenář nepochopil jeho knihu
- Malé básně v próze –názor na společnost, nevkus okolí, motivy samoty
- Pařížský splín = koláč – smutek, že je ve spol. bída
Paul Verlaine - Básnické umění - jak by měla vypadat literatura, nutnost hudebnosti a neurčitosti, snaží se omezit rým a mnoho
slov, mísení vjemů – synestesie (sluch, barva, zrak, čich)
Saturnské básně - vyjadřuje své pocity z okolního světa (nejistota, beznaděj)
Jean Arthur Rimbaud - Sezóna v pekle - popisuje vztah alkoholika a týrané ženy (alegorie na jeho vztah k Verlainovi)
Alchymie slova – Mé bohémství (char. Sám sebe jako chudého, radost ze života s poezií), Večerní modlitba, Opilý
koráb - sní o tom, že něco dokáže, ale potom touží jen po klidu
Stéphane Malarmé - Faunovo odpoledne - je u krásných nymf, ale bojí se něco udělat, protože neví, jestli je to skutečnost
Paul Valéry – Naras mluví

Divadlo ve 2. polovině 19. století

hlavní význam - Stavovské divadlo - 1x až 2x týdně česká hra; Novoměstské divadlo - 1859 - na místě bývalého Smetanova divadla, ale mohlo se v něm hrát jen v létě - bylo dřevěné; 60. léta - rozvoj divadla - Aréna na hradbách - v místech Národního divadla
sílí snahy vybudovat stálé české kamenné divadlo - Tyl, Palacký; nejsilnější snahy v roku 1848, potom útlum - Bachův absolutismus
2 koncepce pro vybudování divadla - Staročeši - konzervativní, většina - Rieger jsou pro Prozatímní divadlo - společnost není dost vyspělá
Mladočeši - Neruda, Hálek, Sladkovský - radikálnější, jsou pro Národní divadlo
1962 - za několik měsíců bylo vybudováno Prozatímní divadlo - na místě dnešního Národního divadla; Shakespearovský cyklus - na počest 300 výročí narození W. Shakespeara; vysoká úroveň - opery od Smetany
květen 1868 - položení základního kamene Národního divadla, manifestace proti Rakousko - uherskému vyrovnání
červen 1881 - první otevření, kvůli požáru musí být znovu zavřeno; lidové sbírky Þ 1 000 000 miliónů zlatých na rekonstrukci
18. 11. 1883 - definitivní otevření, zahajovací dílo - Smetanova Libuše
1977 - 1983 - velká rekonstrukce, přistavena Nová scéna

Národní divadlo

novorenesanční sloh; architekt - Josef Zítek, po požáru Josef Schulz; výzdoba - alegorická zobrazení, slovanská mytologie a rukopisy, krajinomalba; Bohumil Schnirch - sochař - Triga, Apollón a 9 Múz; Josef Václav Myslbek - alegorie soch, busty Němcové a Smetany; Mikoláš Aleš - obrazy z českých dějin, lunety; František Ženíšek - malby kolem lustru; Vojtěch Hynais - malíř, alegorické budování Národního divadla, opona
Josef Kajetán Tyl – historická díla – Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, Kutnohorští havíři
- ze současnosti – Paní Mariánka, Tvrdohlavá žena, Paličova dcera, Pražský flamendr, Fidlovačka (1834)
- dramatické báchorky – Strakonický dudák, Jiříkovo vidění
Neruda - Ženich z hladu, Hálek - Král Vukašín - nepříliš úspěšné hry
Zeyer - Radúz a Mahulena, láska je silnější než prokletí
Eliška Krásnohorská – libreta ke Smetanovi
Ladislav Stroupežnický - Naši furianti - furiant - ten, kdo se vytahuje; otázka, kdo bude v jihočeské vesnici ponocným
- Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová
Gabriela Preissová - Gazdina Roba - příběh ženy, která obětovala lásce všechno, ale nenašla štěstí
Její pastorkyňa - Kostelnička zavraždí ze soucitu dítě Jenůfy, vše dobře dopadneAlois a Vilém Mrštíkovi - Maryša - miluje Francka, ale ten odjede na vojnu a rodiče ji nutí vdát se za Vávru, a ona svolí. Francek chce Vávru zabít, ale Maryša dá Vávrovi otrávenou kávu, aby ochránila Francka

Nové umělecké směry ve světové literatuře

- výrazný rozvoj vědy, vznik nových vědních oborů (vyčlenily se literární kritika, estetika)
- pozitivismus – upřednostňuje se vše, co je dokazatelné, smysly, zkušeností
- optimismus, negativní – společenské rozdíly, snižuje se víra v Boha – oslabeno postavení církve
- konec 19. stol. – smutek z konce století, lidé neviděli v budoucnosti nic dobrého – pasivita, autoři se snaží najít nové cesty k zachycení skutečnosti
- ½ 20. stol. – technický rozvoj (pásová výroba, komunikace, doprava…), 1. sv. válka – světová hosp. krize (nadvýroba), 2. sv. válka