Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH

8. PRVOCI (PROTOZOA) 32
8.1 Bičíkovci (Euglenozoa) 33
8.1.1 Krásnoočka (Euglenaceae) 33
8.2 Kořenonožci (Rhizopoda) 33
8.2.1 Měňavky (Amoebina) 34
8.3 Nálevníci (Ciliophora) 34
8.3.1 Trepka velká 35
9. ŽIVOČICHOVÉ 35
9.1 Živočichové 35
9.2 Žahavci (Cnidaria) 36
9.3 Ploštěnci (Platyhelminthes) 37
9.4 Hlístice (Nematoda) 37
10. MĚKKÝŠI 38
10.1 Plži (Gastropoda) 38
10.2 Mlži (Bivalvia) 39
10.3 Hlavonožci (Cephalopoda) 39
11. KROUŽKOVCI (ANNELIDA) 40
11.1 Opaskovci (Clitellata) 40
11.1.1 Máloštětinatci (Oligochaeta) 41
11.1.2 Pijavice (Hirudinea) 42

Žádné komentáře:

Okomentovat