Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozpočet obce je tak pojímán jako:

a) decentralizovaný peněžní fond, v němž se soustřeďují různé druhy veřejných příjmů, které se rozdělují a používají na financování veřejných statků, zajišťovaných prostřednictvím municipálního veřejného sektoru nebo též nakupovaných u soukromého sektoru
b) bilance příjmů a výdajů za rozpočtové období (kalendářní rok), které je shodné s rozpočtovým obdobím v celé soustavě veřejných rozpočtů
c) finanční plán, podle kterého obce hospodaří v příslušném rozpočtovém období
d) právní dokument schválený místním zastupitelstvem
e) nástroj prosazování cílů obecní politiky
f) ekonomický vztah související se shromažďováním a rozdělováním peněžních prostředků.
Úloha a obsah obecních rozpočtů je definován v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Příjmy rozpočtu obce tvoří :
• příjmy z vlastního majetku a majetkových práv
• příjmy z výsledku vlastní hospodářské činnosti
• příjmy z hospodářské činnosti právnických osob (založených či zřízených obcí)
• příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy (správní poplatky, pokuty a odvody v pravomoci obce)
• výnosy z místních poplatků
• výnosy z daní nebo podíly na nich (podle zákona o rozpočtovém určení daní)
• dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů
• dotace z rozpočtu kraje
• prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, jež jsou příjmem obce
• dary a příspěvky
• jiné příjmy.

Žádné komentáře:

Okomentovat