Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří

a) výnos daně z nemovitostí, příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
b) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu DPH,
c) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
d) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů, uvedených pod písmenem c),
e) podíl na 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
f) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně,
h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
Problémem však zůstává možnost účinnějšího ovlivňování vlastních příjmů na obecní úrovni. Změna financování obcí novým zákonem, i přes jeho novelizaci, tuto skutečnost zásadněji nereflektuje. Určité možnosti se týkají části výnosu daně z příjmů fyzických osob (podnikatelů a jim ekvivalentních osob a 1,5 % ze závislé činnosti), daně z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem příslušná obec, a u výnosu daně z nemovitostí. Obce tak v podstatě čekají na výši daňových příjmů, které mohou ovlivnit jen nepřímo vytvářením širšího podnikatelského prostředí.

Žádné komentáře:

Okomentovat