Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dalším typem úvěru pro obce

Dalším typem úvěru pro obce je úvěr na bytovou výstavbu včetně financování výstavby komplexních sítí a doprovodných investic spojených s bydlením. Tyto úvěry mohou být za určitých podmínek přístupné i od stavebních spořitelen. Od 14. 10. 1999 novelizací nařízení vlády č. 244/1995 Sb., o státní finanční podpoře hypotečního úvěrování nové bytové výstavby mohou rovněž obce nárokovat dotaci k hypotečním úvěrům od bank s příslušnou licencí. Je však třeba upozornit, že v případě všech produktů návratného financování je nutné dodržet stanovené ukazatele dluhové služby.
Mezi poskytovatele výhodných úvěrů pro města a obce (nebo jejich sdružení a také pro komunální podniky) na financování municipální infrastruktury náleží Municipální finanční společnost. MUFIS, a.s., na základě dohod uzavřených mezi vládou ČR a USA, spravuje finanční zdroje americké provenience určené pro českou municipální sféru. MUFIS poskytl půjčky přes 100 obcím v celkové hodnotě víc než 1,4 mld. Kč.
Obdobným způsobem působí Regionální rozvojový fond, který disponuje 160 mil. Kč, jež rovným dílem poskytl fond Phare a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Města a obce se mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR s žádostí o desetileté úvěry s úrokovou sazbou 4,5 %. Obce mohou žádat o úvěry na přípravu pozemků pro průmyslové zóny, přičemž maximální výše půjčky je 30 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že RRF vznikl za účasti EU, měl by prověřit připravenost ČR na využití prostředků strukturálních fondů po vstupu ČR do tohoto integračního uskupení.
V případě, že se z různých důvodů nepodaří získat úvěry od bank, je možné zvažovat i o vydávání komunálních obligací. Může je emitovat přímo obec nebo prostřednictvím peněžní instituce, která je vydává jménem obce nebo je vydá sama a obci z výnosu poskytne úvěr. K emisí obligací bylo nutné jen povolení Komise pro cenné papíry. Pro malé obce nepřipadá tato možnost v úvahu, neboť emise vyžaduje určité náklady a vyplatí se pouze u vyšších objemů minimálně v rozsahu nad 100 mil. korun. Určitou cestou je spojení několika obcí pro jednu emisi obligací, což je např. uplatňováno v některých vyspělých zemích. Obce v ČR emitovaly od roku 1994 do současnosti obligace v objemu přes 13 mld. Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat