Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zvláštní způsoby tepelného zpracování

Zvláštní způsoby tepelného zpracování
Patentování
• Zvláštní případ izotermického rozpadu austenitu v lázních o teplotě 450 až 550°C
• Struktura je tvořená směsí jemného perlitu (troostit)a bainitu s vysokou houževnatostí -> dovolující značné redukce při tváření za studena
• Použití: Výroba patentového drátu s vysokou pevností (lana, pružiny)

Tepelně mechanické zpracování
• Jedná se o spojení tepelného zpracování s tvářením, které lze provést:

o Před přeměnou austenitu
= Nízkoteplotní tepelně mechanické pracování
 Realizujeme v oblasti nestabilního austenitu v pásmu teplot mezi perlitickou a bainitickou přeměnou
 Následuje zakalení na martenzit a zpravidla popouštění
 Výhoda:Zvýšená pevnost bez snížení plasticity nebo vrubové houževnatosti
 Použití: Zpracování nástrojů namáhaných rázem (střihadla, protlačovadla)

= Vysokoteplotní tepelně mechanické zpracování
 Tváříme-li austenit před přeměnou za teplot Ac3 v oblasti stabilního austenitu
 Po tváření stabilního austenitu následuje kalení a pouštění
 Tímto postupem se zvýší tvárnost a únavové vlastnosti oceli
 Použití:Zpracování nástrojů pro práci za tepla

o Během přeměny austenitu na perlit
 Tváření v oblasti teplot 600 až 700 °C vede ke značnému zvýšení houževnatosti nízkolegovaných ocelí

o Po přeměně austenitu

Žádné komentáře:

Okomentovat