Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Popouštění

• Při popouštění na teploty 80 až 180 °C (podle druhu oceli) dojde k vyloučení (precipitaci) uhlíku v podobě přechodných fází (karbidů) orientovaných ve směru martenzitických jehlic -> Toto stádium martenzitu se nazývá Nízkopopuštěný martenzit
o Mírný pokles tvrdosti
o Výrazný pokles křehkosti

• V rozmezí teplot 180 až 300 °C se rozpadá zbytkový austenit buď na nízkouhlíkový martenzit nebo dolní bainit
o U ocelí s vyšším obsahem uhlíku (tím i zbytkového austenitu), dochází k mírnému zvýšení tvrdosti

• Současně se v teplotním rozsahu 200 až 400 °C přechodný karbid mění na cementit ve velmi jemné formě, přitom vyloučený cementit má tvar kulovitý a zůstává jen částečně zachována jehlicovitá struktura -> Hovoříme o tzv. Vysokopopuštěném martenzitu

• Za teplot nad 400 °C až do Ac1 se postupně cementitové kulovité částice zvětšují a mizí jehlicovitý tvar -> Jemná struktura s kuličkovým cementitem v základní feritické podobě -> Nazýváme ji Sorbit
o Pevnost
o Vysoká houževnatost

• Z hlediska popouštěcích teplot rozeznáváme:

o Popouštění za nízkých teplot
 Asi do 350°C
 Často nazýváme Napouštění
 Někdy se nazývá Popouštění nástrojů
 Použití:Nástrojové oceli

o Popouštění za vysokých teplot
 Od 350 do 700°C
 Tomuto popouštění ve spojení s kalením říkáme Zušlechťování

Žádné komentáře:

Okomentovat