Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ochrana úpravou korozivního prostředí

Ochrana úpravou korozivního prostředí
• Agresivita korozivního prostředí se snižuje:
o Odstraněním stimulátoru koroze (korozivního činitele)
 Odstranění kyslíku z vody
 Snížení vlhkosti vzduchu látkou, jenž na sebe váže vodu
o Přidáním inhibitoru koroze (látky zpomalující korozi)
 Přidáním chromanů, dusitanů a fosfátů do vody
 Zalkalizováním vody vápnem


Elektrické ochrany
• Využívá se účinků stejnosměrného proudu, který omezuje elektrochemickou korozi
• Stejnosměrný proud se přivádí:
o Z vnějšího zdroje (usměrňovače)
o Záměrně vytváří galvanický článek z přídavného (obětovaného) a chráněného materiálu

Katodická ochrana
• V protikorozním elektrickém obvodě je chráněná součást katodou
• Stejnosměrný proud se buď přivádí z vnějšího zdroje (usměrňovač) nebo se získá připojením "obětované" anody (protektoru) z manganu, zinku a jiných kovů elektrochemicky méně ušlechtilých
• Obětovaná anoda se rozpadá místo chráněné části

Anodická ochrana (aktivní ochrana)
• Korozivzdorný materiál (slitinová ocel, titan) má schopnost přecházet do stavu stále pasivního -> Schopnost je posilována účinky stejnosměrného proudu přiváděného z vnějšího zdroje (anodickou polarizací)
• Aktivní ochrana zabraňuje korozivnímu rozpadu součástí trvale umístěných ve vodě nebo vystavených působení kyselin

Elektrické drenáže
• Použití: Odvádění bludných proudů se součástí uložených v zemi v blízkosti elektrifikovaných tratí

Žádné komentáře:

Okomentovat