Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Popouštění

Popouštění
• Ohřev zakalené oceli pod teplotu A1
• Výdrž na této teplotě k vytvoření struktury k rovnovážnému stavu
• Pomalé ochlazení na teplotu okolí rychlostí vhodnou pro danou ocel

Popouštění při nízkých teplotách
• Do 250°C
• Účelem je zmenšit vnitřní pnutí po kalení a zlepšení houževnatosti

Popouštění při vyšších teplotách
• Nad 450°C
• Účelem je získat strukturu s lepšími mechanickými vlastnostmi, hlavně velkou houževnatostí při vysoké mezi kluzu a vysoké mezi únavy

Popouštění vnitřním teplem
• Po neúplném ochlazení zakaleného předmětu
• Teplota se sleduje na očištěném povrchu podle náběhových barev
• Jakmile předmět dosáhne příslušné náběhové barvy, ponoří se rychle do vody


Popouštění kalené oceli a kombinace s kalením
• Ocel zakalená na martenzitickou strukturu má značné pnutí -> Je značně křehká -> V tomto stavu se používá jen vyjimečné
• Pro snížení vnitřního pnutí a tím i křehkosti (popř. pro získání struktury s dobrou houževnatostí) je vhodné ocel popouštět
• Součást ohřejeme na popouštěcí teplotu Ac1
• Martenzit (přesycený tuhý roztok uhlíku v železe a) vzniklý martenzitickým kalením má jehlicovitý tvar

Žádné komentáře:

Okomentovat