Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Žíhání litin

Žíhání litin
• Užíváme stejné způsoby jako u ocelí

Žíhání ke snížení vnitřního pnutí
• Použití:U odlitků ze šedé litiny
• Záleží na pomalém ohřevu (šedá litina je křehká a citlivá na rychlé změny teploty)
• Ohřívá se rychlostí 100°C/hod na teplotu 550°C,
• Výdrž na teplotě až 8 hod (podle složitosti odlitku a požadavku na stupeň snížení vnitřního pnutí)
• Následuje pomalé ochlazování rychlostí 25 až 75 °C/hod v peci na teploty 150 až 250 °C, z které odlitky dále ochlazujeme již na vzduchu
• Tímto způsobem nahrazujeme dnes dřívější stárnutí litiny (lépe řečeno snížení vnitřního pnutí) na volném prostranství, které někdy trvalo až 2 roky podle požadavků na stálost odlitků (např.lože přesných brusek)

Žíhání ke zmenšení tvrdosti (feritizační žíhání)
• Podobné ke žíhání na měkko u ocelí
• Vede k dosažení nejmenší tvrdosti
• Žíhací teploty bývají obvykle 600 °C
• Výdrž na teplotě 2 až 8 a následuje pomalé ochlazování v peci

• Je-li v litině přítomen cementit, volíme vyšší teploty, kolem 850 °C s výdrží až 4 hod
o Následuje pomalé ochlazování v peci na teplotu kolem 600 °C při níž se odlitek ponechá 4 až 12 hodin
o Následuje opět pomalé ochlazení v peci

Žádné komentáře:

Okomentovat