Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kapalné prostředí

• Kapalné prostředí
o Používají se solné lázně obsahující kyanid sodný
o Při cementační teplotě povrch vsázky (součásti) působí katalyticky na rozpad skupin CN a uvolněné atomy uhlíku difundují do povrchové vrstvy součásti
o Zbytky soli a lázní jsou prudce jedovaté

• Cementační teploty bývají 850 až 950°C
• Čím vyšší teplota, tím rychlejší cementace a větší cementační hloubka
• Čím větší teplota tím větší zhrubnutí zrna
• U pomalejšího cementování v prášku volíme spíše nižší teploty než u rychlejšího cementování v lázni
• V poslední době byla vyvinutá mimořádně jemnozrnná ocel s přísadou titanu, která si zachová jemné zrno i při teplotách kolem 1 000°C
o Lze použít vysokoteplotní cementování při teplotě kolem 1 000 °C
o Cementační doba se zkrátí na třetinu i méně
• Pro velkosériovou výrobu se cementuje v plynu nebo v lázni

• Někdy je potřeba, aby část povrchu součásti zůstala měkká -> Tuto část musíme při cementaci chránit
o Při cementování v prášku a plynu používáme pro tento účel různých past nátěrů -> nebývají spolehlivé
o Účinější je ochrana elektrolytickým poděděním
o Nejúčinnější je, když má daná část přídavek odpovídající hloubce cementování, který se po cementování odebere

• Po cementaci musíme součásti ještě kalit, aby nauhličená vrstva dosáhla potřebné:
o Tvrdosti
o Odolnosti proti opotřebení

Žádné komentáře:

Okomentovat