Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vzduch

Vzduch
• Použití: Pro hluboce prokalitelné (samokalitelné) oceli (např. některé druhy rychlořezných ocelí)
• Ke zvýšení ochlazovacího účinku se vzduch obvykle dmýchá pod tlakem asi 10 kPa, aby byl kalený předmět ze všech stran stejnoměrně ochlazován
• Vnitřní pnutí je velmi malé (malé rozdíly teplot na povrchu a v jádře součásti)
• Nevýhoda: Nebezpečí oduhličení -> Použití: na kalení rozměrných předmětů (např. zápustek), drobné a střední součásti se kalí většinou termálně

Způsoby ponořování do kalicích prostředí
• MUSÍME dodržet tři základní pravidla
o Kalit ve směru osy
o Kalíme vždy hmotnější stranu napřed
o Kalíme za pohybu kaleným obrobkem nebo ochlazovací lázní

• Obrobky s jednostrannými otevřenými dutinami (s neprůchozími dírami) se do ochlazovací lázně ponořují, tak, aby vstup do díry byl nahoře->Možnost unikání par

• Chladící účinek zvyšujeme pohybem lázně (vodní sprcha) nebo pohybem kaleného obrobku v lázni
o Pohyb musí být klidný, aby ochlazování celého předmětu bylo rovnoměrné -> vznikalo by velké vnitřní pnutí -> Možnost poškození (deformace, prasknutí) -> Předměty, které se musí chránit před velkým vnitřním pnutím se kalí termálně nebo izotermicky

Žádné komentáře:

Okomentovat