Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Normalizační žíhání

Normalizační žíhání
• Záleží v ohřevu na teplotě o 30 až 50°C vyšší než Ac3, popř Acm
• Při dostatečně dlouhé výdrži na teplotě se dosáhne homogenního austenit
• Ochlazování probíhá na klidném vzduchu
• Vznikne poměrně jemnozrnná struktura s vyšší pevností
• U tenkých součástí se může ve struktuře vyskytnout i bainit, popř. i martenzit
• Tímto žíháním odstraníme nerovnosti struktury vzniklé předchozím tvářením při teplotách pod Ac3 nebo za studena, popř. litím (u odlitků)
• Použití:Téměř vždy u výkovků a odlitků
• Ochlazováním na vzduchu většinou vede ke vzniku vnitřních pnutí (nežádoucí u složitých výkovků a odlitků)
• Rychlé ochlazování na vzduchu se provádí jen v oblasti rozpadu austenitu, tj. asi do 650°C
• Další ochlazování probíhá již v peci

Základní žíhání
• Probíhá za stejných podmínek jako žíhání normalizační, jen s tím rozdílem, že ochlazování se děje pomalu v peci rychlostí pod 200°C/hod, popř. jen kolem 50°C/hod u legovaných ocelí
• U odlitků se volí ohřev o 80 °C nebo i více nad Ac3 -> Dosáhne:
o Zlepšení obrobitelnosti a tvárnosti
o Snížení tvrdosti a vnitřních pnutí
• V důsledku pomalého ochlazování při přechodu přes překrystalizační interval je výsledná struktura hrubozrnější

Žádné komentáře:

Okomentovat