Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nanášení nátěrových hmot

Nanášení nátěrových hmot
• Ovlivněno rozpouštědly -> ztrátové složka při zasychání ->používají se rozpouštědla co v nejmenším množství nebo co nejlevnější

Způsob nanášení-Princip-Použití
• Ručně - štětcem-Neproduktivní způsob vyžadující zručnost
• Nepatrné ztráty nátěrové hmoty-Ochrana na nepřístupných místech
• Nátěry rozměrných konstrukcích
• Ruční stříkání-Stlačeným vzduchem (pneumatickou pistolí)-Nátěrová hmota přiváděná z nádobky do stříkací pistole a je vrhána na předmět stlačeným vzduchem
• Stříká se v kabině s odsávacím zařízením
• Vysoká produktivita
• Ztráty postřikem jsou vyšší než 50%-Nanášení rychle schnoucích hmot při kusové výrobě
• -Bezvzduchové (vibrační pistolí)-Píst vysokotlakého čerpadla, umístěného v pistoli vibruje účinky střídavého elektrického proudu a tím je vytvořen podtlak i přetlak pro nasávání a výtlak nátěrové hmoty
• Součástí pistole je elektromagnet s feromagnetikem, odkud je pohyb přenášen na píst

Výhoda:Velká úspora nátěrové hmoty-
• Automatické a poloautomatické stříkání pneumatickou a vibrační pistolí-Stříkané předměty se pohybují na pásovém dopravníku nebo rotujícím stole a souvisle (synchronně) jsou otvírány/zavírány trysky stříkací pistole
• Možnost automatizace
• Snižuje ztráty prostřikem-Tvorba nátěru při sériové výrobě
• Stříkání za horka-Nátěrová hmota ohřátá elektrickým odporovým tělesem instalovaném v pistoli je vrhána ohřátým stlačeným vzduchem na povrch stříkaného předmětu
• Dvojnásobná tloušťka povlaku s vyšší přilnavostí
• Nižší spotřeba ředidla
• Nátěr rychle zasychá-Pro větší tloušťky povlaků (např. výroba reproduktorů)

Žádné komentáře:

Okomentovat