Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nitrocementování

Nitrocementování
Nitrocementuje se v:
o Kyanidové solné lázně
 Při teplotách 750 až 850 °C
o Plynné cementační atmosféře
 Při teplotách 800 až 880 °C
 Dojde k sycení povrchu dusíkem a uhlíkem současně tak, že čím je vyšší teplota, tím víc převládá nasycení uhlíkem a naopak
 Po nitrocementování se součásti kalí do oleje -> pro snížení pnutí
 Po kalení se součásti popouštějí stejně jako po cementaci na teplotu 180°C

• Nejvyšší tvrdost dosahují nitridované vrstvy, avšak tvrdost prudce klesá na tvrdost jádra
o Snášejí největší namáhání na otěr
o Nesnáší velké měrné tlaky (vrstva by se prolomila)

• Povrchově kalené vrstvy jsou nejtlustší a snáší i největší měrné tlaky

Iontová nitridace
• Vytváří se difuzní povrchové vrstvy, které mají velmi výhodné kluzné vlastnosti
• Vznikají výbojem mezi předmětem (zapojeným jako katoda) a pomocnou elektrodou (zapojenou jako anoda) ve vhodném prostředí (např. ve zcela rozloženém amoniaku) při napětí 50 až 20 V a sníženém tlaku
• Výhoda: Rychlejší průběh
• Nevýhoda: Nákladné zařízení

Sulfonitridace
• Sycení povrchu sírou, uhlíkem a dusíkem
• vytvořené vrstvy se vyznačují výbornými kluznými vlastnostmi i při špatném mazání
• Pro zvláštní účely někdy používáme nasycení povrchu oceli bórem -> Vznikají velmi tvrdé boridy

Žádné komentáře:

Okomentovat