Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nitridování

Nitridování
• Sycení povrchu oceli dusíkem, který reaguje se železem a s jinými úmyslně přidávanými prvky (hlavně hliník a chrom) -> Vytváří se tvrdé nitridy
• Nitridy způsobují značné zvýšení tvrdosti povrchové vrstvy

• Probíhá při teplotách 500 až 600 buď v:
o Plynném prostředí
 Zdrojem je dusíku čpavek, který ve styku s povrchem součásti při nitračních teplotách disociuje na atomární dusík a vodík
 Část vzniklých atomů dusíku difunduje do oceli
 Pomalé (vytvoření vrstvy o tloušťce 0,1 mm trvá 10 až 12 hodin podle teploty)
 Drahé
 Vytváříme jen vrstvy o tloušťce 0,1 až 0,5 mm

o Kapalném prostředí (solná lázeň)
 Používá se směs kyanidu sodného a kyanatanu draselného
 Rychlejší
 Vytvořené vrstvy jsou velmi tenké (do 0,05 mm) -> Vhodné pro nástroje

• Vzhledem k poměrně nízkým nitridačním teplotám mohou být součásti před nitridací plně zušlechtěny
• Vzhledem k neoxidačnímu prostředí také obráběny na hotovo (součásti již nebudou dále obráběny, jen se přeleští)

Žádné komentáře:

Okomentovat