Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Způsoby kalení

Způsoby kalení
Martenzitické kalení

Nepřetržité kalení
• Běžný postup a záleží v ohřevu předmětu na teplotu vyšší než Ac3, popř. Ac1, výdrži na této teplotě k dosažení homogenního austenitu a v následném ochlazení v kalícím prostředí (voda, olej, vzduch), jehož teplota je nižší než teplota počátku martenzitické přeměny
• Po vychladnutí předmětu v kalícím prostředí následuje popouštění

Lomené prostředí
• Probíhá tak, že se ochlazuje ve dvou studených lázních po sobě
• Předmět se vyjme z první lázně po takové době, aby jeho teplota byla o něco vyšší než teplota MS dané oceli a dochladí se v druhé lázni s menším ochlazovacím účinkem právě v oblasti martenzitické přeměny (například se předmět ochladí prudce ve vodě nad teplotu MS a pak se dochladí v oleji -> zmenšení vnitřního pnutí při nepřetržitém kalení do vody)
• Použití: Kalení složitých předmětu z ocelí kalitelných do vody
• Nevýhoda: Nutnost stanovení správného okamžiku pro přemístění z vody do oleje -> Vyžaduje technologickou kázeň a zkušenosti

Částečné kalení
• Použití: Kalení jednobřitových nástrojů (nástrojárny)
• Nástroj se ponoří do vodní nebo olejové lázně pouze tou částí, která má vysokou tvrdost
• Jiný způsob:Na austenitickou teplotu se ohřeje jen ta část předmětu, která má být zakalená
• Po zakalení se břit popouští vlastním teplem zbývající části nástroje

Žádné komentáře:

Okomentovat